Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Prawdy oczywiste Zmiany przy zakładaniu spółki cywilnej - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801 007 196 |

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Prawdy oczywiste Zmiany przy zakładaniu spółki cywilnej - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801 007 196 |"— Zapis prezentacji:

1 Prawdy oczywiste Zmiany przy zakładaniu spółki cywilnej - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801 007 196 http://www.finite.plhttp://www.finite.pl | e-mail: kontakt@finite.plkontakt@finite.pl Część 72

2 Wstęp Z dniem 1 grudnia 2014 r. została zmieniona procedura nadawania numeru NIP, co z kolei wpłynęło na formalności związane z zakładaniem spółki cywilnej, zwłaszcza że nowe zasady dotyczą składania właściwego dla spółki cywilnej zgłoszenia identyfikacyjnego NIP-2. Fakt zawarcia umowy spółki cywilnej nie jest ujawniany w żadnym centralnym rejestrze lub ewidencji, jedynie w rejestrze REGON. Informacja o współdziałaniu w ramach spółki podlega natomiast zgłoszeniu do CEIDG lub KRS w odniesieniu do każdego wspólnika z osobna. - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801 007 196 http://www.finite.plhttp://www.finite.pl | e-mail: kontakt@finite.plkontakt@finite.pl

3 Umowa spółki Spółkę cywilną zakładamy podpisując umowę spółki, w której wspólnicy zobowiązują się dążyć do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego poprzez działanie w sposób oznaczony, w szczególności przez wniesienie wkładów zgodnie z art. 860 § 1 K.c. Z założenia poprawnie skonstruowana umowa powinna określać co najmniej: dane dotyczące wspólników nazwę spółki i przedmiot działalności wnoszone wkłady bądź też inny sposób dążenia do osiągnięcia celu spółki, kwestie dotyczące prowadzenia spraw i reprezentacji spółki, udział wspólników w zyskach i stratach, możliwość podziału i wypłaty zysków w trakcie trwania spółki oraz określenie jej roku obrachunkowego. - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801 007 196 http://www.finite.plhttp://www.finite.pl | e-mail: kontakt@finite.plkontakt@finite.pl

4 Umowa spółki – c.d. Charakter obowiązkowy z wcześniej wymienionej listy mają tylko pierwsze trzy z wymienionych elementów. Przepisy nie precyzują pozostałych elementów umowy spółki cywilnej. W razie braku pozostałych punktów umowy, stosunki między wspólnikami będą regulowane w zgodzie z art. 860-875 Kodeksu cywilnego. Umowa spółki cywilnej powinna być zawarta na piśmie. - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801 007 196 http://www.finite.plhttp://www.finite.pl | e-mail: kontakt@finite.plkontakt@finite.pl

5 NIP dla spółki Aby spółka mogła uzyskać własny NIP, wspólnicy powinni złożyć dla niej we właściwym ze względu na jej siedzibę urzędzie skarbowym zgłoszenie identyfikacyjne NIP-2., którego części D.3. należy wskazać informację o jednym ze wspólników spółki. Z uwagi na brak miejsca na wpisanie dalszych informacji, należy sporządzić listę tych informacji w sposób analogiczny, zgodnie z zakresem danych określonych w części D.3. Natomiast obecnie nie obowiązuje już formularz NIP-D, w którym dotychczas ujawniano informacje o wspólnikach. - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801 007 196 http://www.finite.plhttp://www.finite.pl | e-mail: kontakt@finite.plkontakt@finite.pl

6 REGON dla spółki Wniosek o wpis do REGON należy złożyć w urzędzie statystycznym województwa, właściwym dla siedziby spółki w ciągu 14 dni od powstania spółki. W rejestrze REGON ujawnia się m.in.: identyfikatory wspólników, ich nazwiska i imiona (albo firmę) wraz z numerem PESEL osoby fizycznej prowadzącej działalność (o ile taki posiada) dane samej spółki (w tym jej NIP). Wniosek o wpis do REGON sporządza się na formularzu RG-OP z załącznikiem RG-SC. - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801 007 196 http://www.finite.plhttp://www.finite.pl | e-mail: kontakt@finite.plkontakt@finite.pl

7 Wpis do CEIDG Spółka cywilna nie podlega rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym, a jedynie wspólnicy spółki będący osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą podlegają wpisowi do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Osoba fizyczna (wspólnik) składając wniosek na formularzu CEIDG-1 powinien zaznaczyć stosowne informacje w jego części 26. W przypadku uczestnictwa w więcej niż jednej spółce cywilnej, należy dodatkowo posłużyć się formularzem CEIDG-SC. Natomiast gdy przedsiębiorca prowadzi działalność w ramach spółki oraz niezależnie od tego indywidualnie, to powinien wskazać w formularzu dodatkowe miejsce wykonywania działalności w ramach spółki (rubryka 10.3.12 CEIDG-1). - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801 007 196 http://www.finite.plhttp://www.finite.pl | e-mail: kontakt@finite.plkontakt@finite.pl

8 Wpis do KRS Udział w spółce cywilnej stanowi tytuł do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego. W przypadku spółki założonej przez osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą i zgłoszoną z tego tytułu do ww. ubezpieczeń, należy jedynie ponownie złożyć deklarację ZUS DRA, żeby wykazać powstanie kolejnego tytułu ubezpieczenia zdrowotnego. Natomiast w przypadku wspólników niebędących osobami fizycznymi, dla podmiotu wpisanego do KRS, fakt wykonywania działalności gospodarczej z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej powinien zostać zgłoszony do rejestru przedsiębiorców. - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801 007 196 http://www.finite.plhttp://www.finite.pl | e-mail: kontakt@finite.plkontakt@finite.pl

9 PCC od umowy spółki Obowiązek podatkowy powstaje z chwilą zawarcia umowy spółki cywilnej i ciąży solidarnie na wszystkich wspólnikach. Wysokość podatku to 0,5% od wartości wkładów wnoszonych do spółki. Deklarację (PCC-3, PCC-3A) należy złożyć oraz zapłacić podatek w urzędzie skarbowym właściwym ze względu na siedzibę spółki w ciągu 14 dni od dnia podpisania umowy. - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801 007 196 http://www.finite.plhttp://www.finite.pl | e-mail: kontakt@finite.plkontakt@finite.pl

10 Zachęcamy do śledzenia dalszych części naszej serii ;) W razie problemów z prowadzeniem księgowości, niezadowolenia z obecnej obsługi lub planowaniem założenia nowej działalności zachęcamy do kontaktu z nami: POLECAMY: ACCOUNT Kancelaria Rachunkowa ul. Warowna 1 lok.3, 02-654 Warszawa tel. kom.: 535 513 733, tel.: 22 493 08 67 m.sagala@ksiegi.comm.sagala@ksiegi.com, www.ksiegi.comwww.ksiegi.com - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801 007 196 http://www.finite.plhttp://www.finite.pl | e-mail: kontakt@finite.plkontakt@finite.pl

11 Biuro Rachunkowe FINITE INFOLINIA: 801 007 196 ul. Przejazd 6/67 | 02-654 Warszawa| tel. 22 266 86 44 http://www.finite.plhttp://www.finite.pl | e-mail: kontakt@finite.plkontakt@finite.pl - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801 007 196 http://www.finite.plhttp://www.finite.pl | e-mail: kontakt@finite.plkontakt@finite.pl


Pobierz ppt "Prawdy oczywiste Zmiany przy zakładaniu spółki cywilnej - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801 007 196 |"

Podobne prezentacje


Reklamy Google