Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Scyntygrafia płuc Zakład Medycyny Nuklearnej SP SCK Warszawa ul.Banacha 1a.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Scyntygrafia płuc Zakład Medycyny Nuklearnej SP SCK Warszawa ul.Banacha 1a."— Zapis prezentacji:

1 Scyntygrafia płuc Zakład Medycyny Nuklearnej SP SCK Warszawa ul.Banacha 1a

2 Medycyna Nuklearna Techniki stosowane w badaniach radioizotopowych mają charakter czynnościowy. Techniki stosowane w badaniach radioizotopowych mają charakter czynnościowy. Na podstawie uzyskanych wyników można określić wybraną funkcję układu oddechowego. Na podstawie uzyskanych wyników można określić wybraną funkcję układu oddechowego.

3 Metody diagnostyczne w PE Ocena kliniczna Ocena kliniczna Badania laboratoryjne Badania laboratoryjne EKG EKG Echo serca Echo serca RTG klatki piersiowej RTG klatki piersiowej CT spiralne CT spiralne Scyntygrafia płuc Scyntygrafia płuc Angiografia tt.płucnych Angiografia tt.płucnych

4 Przygotowanie pacjenta Wykonanie „świeżego” RTG klatki piersiowej Wykonanie „świeżego” RTG klatki piersiowej Scyntygrafia perfuzyjna Scyntygrafia perfuzyjna – bez przygotowania Scyntygrafia wentylacyjna: Scyntygrafia wentylacyjna: - rozmowa z pacjentem objaśniająca technikę badania badania

5 Wskazania Podejrzenie zatorowości płucnej Podejrzenie zatorowości płucnej Ocena skuteczności leczenia ZP Ocena skuteczności leczenia ZP Choroby nowotworowe – ocena przedoperacyjna Choroby nowotworowe – ocena przedoperacyjna Zwłóknienia – ocena rozległości zmian Zwłóknienia – ocena rozległości zmian Różnicowanie pierwotne/wtórne nadciśnienie płucne Różnicowanie pierwotne/wtórne nadciśnienie płucne Niektóre wady – zwężenie jednej z t.płucnych, hipoplazja Niektóre wady – zwężenie jednej z t.płucnych, hipoplazja

6 Przeciwskazania względne Ciąża Ciąża Karmienie piersią Karmienie piersią Brak współpracy pacjenta przy badaniu (badanie wentylacyjne) Brak współpracy pacjenta przy badaniu (badanie wentylacyjne)

7 Rodzaje scyntygrafii Scyntygrafia płuc Scyntygrafia prefuzyjna Scyntygrafia wentylacyjna Scyntygrafia aerozolowa

8 Scyntygragia perfuzyjna płuc Preparat : mikrosfery znakowane 99m Tc Preparat : mikrosfery znakowane 99m Tc Aktywność: 150-400 MBq Aktywność: 150-400 MBq Podanie: iv Podanie: iv Akwizycja: bezpośrednio po podaniu Akwizycja: bezpośrednio po podaniu

9 Scyntygrafia perfuzyjna Preparaty Preparaty - makroagregaty - makroagregaty - mikrosfery - mikrosfery - roztwór wodny - roztwór wodny 133 Xe 133 Xe

10 Scyntygrafia wentylacyjna

11 Gazy Gazy - 133 Xe - 133 Xe - 81m Kr - 81m Kr Aerozole Aerozole - cząsteczki - cząsteczki białkowe białkowe Pseudogazy Pseudogazy - technegaz - technegaz

12 Scyntygragia wentylacyjna płuc Preparat : mieszanka gazu Preparat : mieszanka gazu promieniotwórczego promieniotwórczego ( 133 Xe, 81 Kr) z tlenem ( 133 Xe, 81 Kr) z tlenem Aktywność: MBq Aktywność: MBq Podanie: inhalacja Podanie: inhalacja Akwizycaja: bezpośrednio po podaniu Akwizycaja: bezpośrednio po podaniu III fazy badania III fazy badania

13 Scyntygrafia aerozolowa płuc Preparat : aerozol znakowany 99m Tc Preparat : aerozol znakowany 99m Tc (albuminy, DTPA) (albuminy, DTPA) Aktywność: ok. 1000 MBq- do płuc Aktywność: ok. 1000 MBq- do płuc dociera ok. 1-3 % dociera ok. 1-3 % Podanie: inhalacja ok. 10 min. Podanie: inhalacja ok. 10 min. Akwizycja: bezpośrednio po podaniu Akwizycja: bezpośrednio po podaniu Brak możliwości oceny w fazie wydechu Brak możliwości oceny w fazie wydechu

14 Badanie wentylacyjne w rozpoznaniu zatorowości płuc Cel badania - poprawa swoistości. Cel badania - poprawa swoistości. Objaw patognomoniczny - prawidłowa wentylacja przy braku perfuzji (tzw. „mismatch”). Objaw patognomoniczny - prawidłowa wentylacja przy braku perfuzji (tzw. „mismatch”). Zjawisko to nie występuje w innych schorzeniach płuc (np. w zapaleniu). Zjawisko to nie występuje w innych schorzeniach płuc (np. w zapaleniu).

15 Techniki obrazowania Technika PlanarnaSPECT

16 Techniki badania

17 Prezentacja 3 D

18 Scyntygrafia wentylacyjna płuc

19 Obraz zatorowości płucnej

20 Scyntygrafia wentylacyjna perfuzyjna

21 Kryteria opisu- PIOPED

22 Kryteria opisu- Biello

23

24 Kryteria opisu – postępowanie prawdopodobieństwo wysokie Rozpoznanie ZP pośrednie Dalsza diagnostyka Doppler ukł.żylnego CT spiralne angiografia niskie Raczej nie ZP

25

26

27

28

29

30 Ocena skuteczności leczenia zatorowości płuc Redukcja obszaru niedokrwienia: Redukcja obszaru niedokrwienia: - po 2 tygodniach o 50%, - po 3 miesiącach nawet o 75%. Po leczeniu trombolitycznym - nowe ogniska braku perfuzji: Po leczeniu trombolitycznym - nowe ogniska braku perfuzji: - kolejne epizody zatorowości płuc, - fragmentacja materiału zakrzepowego i propagacja zmian zatorowych z pierwotnego ogniska. ogniska. Badania kontrolne - po upływie 1-3 miesięcy. Badania kontrolne - po upływie 1-3 miesięcy.

31 Ocena skuteczności leczenia zatorowości płuc

32 Nowe zastosowania Badania stanów zapalnych Badania stanów zapalnych (67-Ga) cytrynian galu (67-Ga) cytrynian galu (111-In, 99mTc) znakowane leukocyty (111-In, 99mTc) znakowane leukocyty Badania onkologiczne Badania onkologiczne (67-Ga) cytrynian galu (67-Ga) cytrynian galu Pochodne somatostatyny Pochodne somatostatyny Metajodobenzylguanidyna Metajodobenzylguanidyna (18F) Fluorodeoxyglukoza (18F) Fluorodeoxyglukoza

33 Cytrynian galu Diagnostyka zakażenia Pneumocystis carini u chorych na AIDS. Diagnostyka zakażenia Pneumocystis carini u chorych na AIDS. Diagnostyka zapalenia na tle wirusa cytomegalii, mycobacterium tuberculosis, mycobacterium avium intracellulare. Diagnostyka zapalenia na tle wirusa cytomegalii, mycobacterium tuberculosis, mycobacterium avium intracellulare. W przypadku pierwotnych guzów nowotworowych płuc istotna rola w planowaniu procesu leczenia: W przypadku pierwotnych guzów nowotworowych płuc istotna rola w planowaniu procesu leczenia: - zasięg i położenie guza, - zajęcie wnęki, śródpiersia, węzłów chłonnych, obecność innych przerzutów.

34

35 Pochodne somatostatyny 111-In Octreoscan (podtyp 2, 5) 111-In Octreoscan (podtyp 2, 5) Lanreotyd (podtyp 1-5) Lanreotyd (podtyp 1-5) Depreotyd (podtyp 2, 3 i 5) Depreotyd (podtyp 2, 3 i 5)

36 Octreoscan Wskazania: lokalizacja położenia zmiany pierwotnej (rakowiak oskrzela),lokalizacja położenia zmiany pierwotnej (rakowiak oskrzela), badania chorych po zabiegach operacyjnych (guzy typu APUDOMA),badania chorych po zabiegach operacyjnych (guzy typu APUDOMA), guzy nieoperacyjne - ocena możliwości leczenia pochodnymi somatostatyny.guzy nieoperacyjne - ocena możliwości leczenia pochodnymi somatostatyny. Rakowiak czułość 90% Rakowiak czułość 90% Rak drobnokomórkowy płuca czułość 90% Rak drobnokomórkowy płuca czułość 90%

37 Depreotyd Powinowactwo do receptorów somatostatynowych występujących w: Powinowactwo do receptorów somatostatynowych występujących w: - w komórkach raka drobnokomórkowego i niedrobnokomórkowego płuc (rec. typu 3) niedrobnokomórkowego płuc (rec. typu 3) - w obrębie błony komórkowej limfocytów (obecnych w obrębie zmian nowotworowych) (obecnych w obrębie zmian nowotworowych) Czułość badania 97%, swoistość 55%. Czułość badania 97%, swoistość 55%.

38

39 Nowe kierunki rozwoju


Pobierz ppt "Scyntygrafia płuc Zakład Medycyny Nuklearnej SP SCK Warszawa ul.Banacha 1a."

Podobne prezentacje


Reklamy Google