Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

NA ZIEMIACH POLSKICH III-V 1848

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "NA ZIEMIACH POLSKICH III-V 1848"— Zapis prezentacji:

1 NA ZIEMIACH POLSKICH III-V 1848
WIOSNA LUDÓW NA ZIEMIACH POLSKICH III-V 1848

2 WIOSNA LUDÓW fala wystąpień rewolucyjnych w Europie w latach ; walczono o wolności demokratyczne, równość wobec prawa, udział w rządach, dążono do zjednoczenia (na ziemiach włoskich i niemieckich), walczono o niepodległość (Polacy,Węgrzy, Słowacy,Czesi).

3 Przyczyny wpływ Wiosny Ludów w Europie Zachodniej (Paryż, Berlin, Wiedeń) hasła niepodległościowe brak zniszczeń w zaborze pruskim i dotkliwych represji w porównaniu z Kongresówką

4 Władze powstania Komitety Narodowe w Poznaniu i w Krakowie
Lwowska Rada Narodowa dyktatorem został Ludwik Mierosławski

5 Program walka o swobody demokratyczne i autonomię
uwłaszczenie chłopów w Galicji

6 Przebieg Wiosny Ludów Komitet Narodowy w Poznaniu uzyskał od Prus zgodę na mianowanie polskich urzędników, używanie języka polskiego jako urzędowego i powołanie korpusu wojskowego po opanowaniu sytuacji w Berlinie gen. Fryderyk Colomb ogłosił stan oblężenia w Wielkopolsce Gen .Wilhelm Willisen podpisał umowę w Jarosławcu (11 IV): 3 tysiące żołnierzy w 4 obozach

7 Przebieg Wiosny Ludów atak na obóz w Książu,
zwycięstwo Polaków pod Miłosławiem i Sokołowem; przewaga Prus –upadek powstania 9 V 1848r. rząd austriacki obawiając się rewolucji, wycofał wojska na Wawel gubernator Franciszek Stadion ogłosił patent uwłaszczeniowy, aby odciągnąć chłopów od powstania

8 Znaczenie pełne uwłaszczenie w zaborze pruskim i austriackim
ożywienie kulturalno-narodowe Polaków potwierdzono, że spiski nie przyniosły niepodległości przejście do pracy organicznej


Pobierz ppt "NA ZIEMIACH POLSKICH III-V 1848"

Podobne prezentacje


Reklamy Google