Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Józef Piłsudzki powrócił z Magdeburga do okupowanej przez Niemców Warszawy 10 listopada 1918r. Następnego dnia Rada Regencyjna przekazała mu dowództwo.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Józef Piłsudzki powrócił z Magdeburga do okupowanej przez Niemców Warszawy 10 listopada 1918r. Następnego dnia Rada Regencyjna przekazała mu dowództwo."— Zapis prezentacji:

1

2 Józef Piłsudzki powrócił z Magdeburga do okupowanej przez Niemców Warszawy 10 listopada 1918r. Następnego dnia Rada Regencyjna przekazała mu dowództwo nad polskim wojskiem. Jedną z pierwszych decyzji Piłsudzkiego, podjętą już 11 listopada było wydanie rozkazu rozbrojenia Niemców. Tego dnia w podparyskim lasku Compiegne Niemcy podpisały rozejm kończący wojnę światową. Po raz pierwszy od 123 lat w Warszawie sytuację kontrolowały wojska polskie. Później pamiętny 11 listopada uznano za symboliczną datę odzyskania niepodległości i ustanowiono w tym dniu Narodowe Święto Niepodległości.

3 Granice odrodzonej Polski po I wojnie światowej, określanej jako II Rzeczpospolita, zostały wyznaczone na podstawie traktatu wersalskiego, traktatu z Saint- Germain, traktatu w Trianon, traktatu ryskiego oraz poprzez rozstrzygnięcia Rady Ambasadorów, plebiscyty i powstania śląskie.

4 Na mocy traktatu wersalskiego Polsce przyznano większość dawnego zaboru pruskiego, to jest znaczą część Wielkopolski i Prusy Zachodnie, czyli część obszaru dzisiejszego Pomorza, jednak bez Gdańska, który został ogłoszony Wolnym Miastem. Na mocy traktatu z Saint Germain Polska objęła swym władaniem wschodnią część Śląska Cieszyńskiego i całą Galicję (to znaczy dzisiejszą Małopolskę z Krakowem, Podkarpacie i Zachodnią Ukrainę ze Lwowem). Traktat z Trianon - Na mocy tego dokumentu przyznano Polsce dwa niewielkie obszary w rejonie Tatr - część Spiszu i Orawy. Pokój ryski, kończył wojnę polsko – bolszewicką. Na jego mocy Polsce przyznano Wołyń, Polesie oraz dawne ziemie Wielkiego Księstwa Litewskiego z Grodnem i Nieświeżem. Plebiscyt na Warmii i Mazurach - Polsce przyznano jedynie osiem gmin, Wisła stała się rzeką graniczną między II Rzeczpospolitą a Niemcami. Plebiscyt na Górnym Śląsku- 40 % ludności opowiedziało się za przyłączeniem Śląska do Polski ( trzy powstania śląskie 1919, 1920, 1921). Rada Ambasadorów podjęła decyzję o podziale Śląska- Polska otrzymała 29 % terenu plebiscytowego (Katowice i Świdnik).

5 Kurtka J. Piłsudskiego z 1919 r. ze zbiorów Muzeum Narodowego w Krakowie. Józef Piłsudski (1867-1935) był jedną z największych postaci w tysiącletnich dziejach Polski. Jego zasługi dla odzyskania niepodległości są niepodważalne. Organizator polskiego czynu zbrojnego - legendarny komendant I Brygady Legionów, którą poprowadził ku Niepodległej, zwycięski wódz w wojnie 1920 r., główny architekt odbudowy państwa polskiego i jego siły zbrojnej, wielkiej klasy polityk i mąż stanu.

6 Roman Dmowski(1864-1939) - polski polityk, publicysta polityczny, Minister Spraw Zagranicznych, poseł na Sejm Ustawodawczy RP. Współzałożyciel Narodowej Demokracji. Działacz niepodległościowy, postulujący w pierwszym etapie zjednoczenie wszystkich ziem polskich i uzyskanie autonomii w ramach Imperium Rosyjskiego, a później odzyskanie niepodległości w oparciu o sojusz z Rosją i ententą, zaś w opozycji do państw centralnych (w szczególności Niemiec). Reprezentował sprawy polskie na konferencji paryskiej.

7 Ignacy Paderewski ( 1860-1941)- pianista, kompozytor, wielki patriota, inicjował i finansował wiele przedsięwzięć o charakterze patriotycznym. W latach 1917- 1918 był członkiem i delegatem Komitetu Narodowego Polskiego w Stanach Zjednoczonych. W dużej mierze przyczynił się do podjęcia decyzji o utworzeniu państwa polskiego. W 1919 roku pełnił funkcję premiera i ministra spraw zagranicznych.

8 Dzień ten jest dniem wolnym od pracy. Główne obchody, z udziałem najwyższych władz państwowych, odbywają się w Warszawie na placu Józefa Piłsudskiego oraz przy Grobie Nieznanego Żołnierza. W całym kraju trwają uroczystości upamiętniające wydarzenia sprzed 94 lat, trud, poświęcenie i oddanie sprawie niepodległości wielu Polaków.

9 Pomnik poświęcony Piłsudskiemu i poległym w latach 1915-1920 żołnierzom w Siewierzu w dniu 11 listopada.

10 Grób Nieznanego Żołnierza w Warszawie. Uroczyste obchody Święta Niepodległości.

11 Mariusz Krypel Klasa 3 TF 2012 r.


Pobierz ppt "Józef Piłsudzki powrócił z Magdeburga do okupowanej przez Niemców Warszawy 10 listopada 1918r. Następnego dnia Rada Regencyjna przekazała mu dowództwo."

Podobne prezentacje


Reklamy Google