Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PSYCHOKARTOGRAFIA w praktyce

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PSYCHOKARTOGRAFIA w praktyce"— Zapis prezentacji:

1 PSYCHOKARTOGRAFIA w praktyce
Adam Foland

2 Co wiesz o psychokartografii ...
Poznajmy się Czy specjalizacja Ile osób z sali znasz ... Co wiesz o psychokartografii ... Czemu te zajęcia ... Oczekiwania ... A co poza ty porabiasz ...

3 Mapy Poznawcze

4 Mapy poznawcze - historia
Pierwsze badania nad uczeniem się przestrzeni fizycznej: Tnowbridge (1913) Peterson (1920) Thorndike (1935) Pierwsze użycie terminu Mapa Poznawcza (Cognitive Map): Tolman (1948) – badania na szczurach odnajdujących obejście drogi w labiryncie

5 Mapa poznawcza – próba definicji
Percepcyjna reprezentacja przestrzeni (Tolman, 1948) Wyobrażenie przestrzeni (np. miejskiej) (Lynch, 1960) Umysłowa reprezentacja otoczenia, zakodowana u wmyśle jednostki (Bańka, 2002) Osobiste reprezentacje znanego człowiekowi środowiska (Bell i inni, 2004)

6 Kewin Lynch – obraz miasta
Przełom w badaniach – praca The Image of the City (1960) 5 elementów występujących na mapach poznawczych: punkty orientacyjne (landmarks) węzły (nodes) ścieżki (paths) krawędzie (edges) regiony (districts)

7 Kewin Lynch – obraz miasta
5 elementów występujących na mapach poznawczych (Bell i inni, 2004)

8 Mapy szkicowe Mapy znanych badanym przestrzeni rysowane (szkicowanie) na prośbę badacza Mapa szkicowa (Bańka, 2002)

9 Mapy szkicowe Błędy w mapach szkicowych:
Niekompletność (pomijanie istniejących elementów) Zniekształcanie (np. złe odległości, kąty) Wzbogacanie (dodawanie nieistniejących elementów) Mapa szkicowa (Bańka, 2002)

10 Mapy szkicowe Dużo danych o tym jak ludzie knstruują swoje mapy
Łatwość prowadzenia badań wpływ zdolności plastycznych “brak” możliwości porównywania ludzi Mapa szkicowa (Bańka, 2002)

11 Inne metody badania Map Poznawczych
Rozpoznawanie Rozpoznawanie obiektów i miejsc na zdjęciach Ocena odległości Odległość euklidesowa Odległość funkcjonalna Odległość poznawcza

12 Mapy Goulda – nowa jakość
Poprzednie metody: Mapowanie przestrzeni fizycznej (układ przestrzenny, komunikacja) Mapy Goulda: Mapowanie cech i ocen przestrzeni fizycznej (np.: atrakcyjność, stopień znajomości) (Gould i White, 1986)

13 Podejście geograficzne

14 Metoda konstrukcji map z użyciem mapy (wektorowej)
Obszar mapy podzielony na mniejsze obszary Badani wskazują obszary Interpolacja

15 Mapa preferencji mieszkańców Liverpoolu (Gould i White, 1986).

16 Metoda konstrukcji map na podstawie wskaźników werbalnych
Badani wymieniają różne miejsca (np. znane) z określonego obszaru (np. państwa) interpolacja

17 Znajomość Szwecji przez 7-, 9- i 11-latków z Jonkoping (Gould i White, 1986).

18 Psychokartografia

19 Psychokartografia Metoda badawcza pozwalająca na pomiar
psychologicznych własności przestrzeni

20 Psychokartografia a Mapy Goulda
Podobieństwa: + Mapowanie cech i ocen przestrzeni fizycznej Różnice: - Inny sposób uzyskiwania i przetwarzania danych - brak założenia o przestrzennej ciągłości zjawisk psychologicznych

21

22 Metody konstrukcji Mapy - porównanie
Mapy Goulda Psychokartografia Kogo z klasy lubisz: Kasię Asię Michała Tomka (pełna lista osób) Kogo z klasy lubisz: Dziewczynki Chłopców Wypisz osoby z klasy, które lubisz.

23 Jak wygląda badanie?

24 Mapa papierowa czytelna (najlepiej specjalnie przygotowana)
w dowolnej skali (od mapy świata do planu jednego pokoju) zwykle arkusz A4 – A3 (ograniczenie sprzętowe)

25 Pytania wszystko co można zaznaczyć na mapie: wszelkie oceny i preferencje (np. lubię - nie lubię, chciałbym mieszkać - nie...) znajomość (np. dobrze znam - słabo znam - nie znam) aktywność przestrzenną (np. codzienne ścieżki) poczucie bezpieczeństwa terytorialność (np. moje – nie moje)

26 Przetwarzanie danych Mapy do komputera – za pomocą tabletu

27 Przetwarzanie map – za pomocą programu PsiMap (K. Ziach, A
Przetwarzanie map – za pomocą programu PsiMap (K. Ziach, A. Foland) programu komputerowego z rodziny GIS (Geograficzne Systemy Informacji)

28 Program zajęć

29 Praca indywidualna 40% oceny końcowej to ocena pracy indywidualnej
Zaliczenie indywidualne: - kolokwium

30 Praca zespołowa Grupy 3-4 osobowe
Zespół wybiera rzecznika do kontaktów ze mną 60% oceny końcowej to ocena pracy zespołu Zaliczenie zespołowe: - mapa (20 %) - raport w formie prezentacji (40 %)

31 Mapa

32

33 Pytania wszystko co można zaznaczyć na mapie:
wszelkie oceny i preferencje (np. lubię - nie lubię, chciałbym mieszkać - nie...) znajomość (np. dobrze znam - słabo znam - nie znam) aktywność przestrzenną (np. codzienne ścieżki) poczucie bezpieczeństwa terytorialność (np. moje – nie moje)

34 Metoda Wyniki „Zaznacz, obwodząc kolorem czerwonym obszary...” PsiMap
Tablet PsiMap

35 Wyniki Powierzchnie obszarów Dane liczbowe do porównań statystycznych

36 Wyniki jakościowe - mapy
Psychologiczne obrazy przestrzeni Mapy wskazań jednej zmiennej (mapy obszarów lubianych, mapy obszarów nielubianych) Mapa obszarów lubianych i mapa obszarów nielubianych w Warszawie (N=323)

37 Mapa obszarów znaczących
Mapy Mapy różnic lub sum zmiennych mapy ewaluatywne [lubiane – nielubiane] mapy wskazań (obszarów znaczących) [lubiane + nielubiane] Ewaluatywna mapa Warszawy (N=323) Mapa obszarów znaczących w Warszawie (N=323)

38 Mapy Mapy dla grup Ewaluatywna mapa Warszawy dla mieszkańców :
(np. Ze względu na miejsce zamieszkania) Ewaluatywna mapa Warszawy dla mieszkańców : Centrum (N=108), Bemowa (N=125), Pragi Pn. (N=90)

39 Ukraina Wschodnia Ukraina Zachodnia

40 Grupy Eksperymentalne
Pobudzona tożsamość Europejczyka (n=41) Polaka (n=41)

41 Mapy dla grup

42 Mapy dla grup Trzecie Pierwsze

43 Mapa istotnych różnic między grupami

44 Mapa istotnych różnic między grupami


Pobierz ppt "PSYCHOKARTOGRAFIA w praktyce"

Podobne prezentacje


Reklamy Google