Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zespół Szkół Nr 3 w Rybniku. W ramach projektu edukacyjnego Nowoczesny uczeń w nowoczesnej szkole, w ZS nr 3 zorganizowano szereg zajęć: - język angielski.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zespół Szkół Nr 3 w Rybniku. W ramach projektu edukacyjnego Nowoczesny uczeń w nowoczesnej szkole, w ZS nr 3 zorganizowano szereg zajęć: - język angielski."— Zapis prezentacji:

1 Zespół Szkół Nr 3 w Rybniku

2 W ramach projektu edukacyjnego Nowoczesny uczeń w nowoczesnej szkole, w ZS nr 3 zorganizowano szereg zajęć: - język angielski " Real Life English" - speaking course - podstawy przedsiębiorczości Bliżej teatru – bliżej życia - geografia Środowisko – świat który nas otacza Uczestniczymy także w zajęciach motywacyjnych i zajęciach na wyższych uczelniach.

3 Real Life English - speaking course to pięć modułów tematycznych, z których każdy obejmuje 2h pracy poprzez platformę e-learningową i 1h spotkania w szkole. Tematy modułów: 1. Brains and sexes - mózg a płeć, 2. Plastic surgeries - operacje plastyczne, 3. Eating habits - nawyki żywieniowe, 4. Religion - fact or fiction? - religia - fakt czy fikcja?, 5. Seven ages of man - siedem etapów życia człowieka. Celem kursu jest rozwinięcie płynności mówienia i umiejętności wyrażania swojej opinii. Dlatego wybraliśmy tematy prowokujące do dyskusji na różne aspekty życia społecznego.

4 Przykładowy chat z modułu Eating habits Jeden z modułów wraz z różnymi typami ćwiczeń, które można utworzyć na platformie

5 Praca na zajęciach z języka angielskiego

6 Bliżej teatru – bliżej życia Projekt zakłada przygotowanie spektaklu teatralnego jako produktu marketingowego. W celu sprawdzenia opłacalności przedsięwzięcia z punktu widzenia ekonomicznego, koniecznym jest napisanie biznes planu. Na zajęciach pracujemy metodą projektu. Poszczególne grupy zapoznają się z przykładową strukturą biznesplanu, zbierają materiały w Internecie oraz konstruują biznes plan przedsięwzięcia. Spotykamy się raz w tygodniu w celu wymiany doświadczeń i omówienia dalszych zadań.

7 Cele: zapoznanie z rolą promocji w działaniach biznesowych rozwijanie umiejętności poprawnego tworzenia business planu bogacenie wiedzy na temat ekonomii Spotkanie konsultacyjne na którym omawia się strukturę biznesplanu i uzupełnia pierwszą część –Streszczenie projektu przedsięwzięcia

8 Środowisko – świat, który nas otacza Pracujemy nad tematem dotyczącym form ochrony przyrody i ich wykorzystaniem do tworzenia ścieżek przyrodniczo- dydaktycznych. Odbyliśmy zajęcia teoretyczne w formie zajęć stacjonarnych i e-lerningowych oraz zajęcia terenowe. Na zajęciach teoretycznych poznaliśmy: rodzaje form ochrony przyrody w Unii Europejskiej oraz w Polsce, a przede wszystkim w województwie śląskim. Poznaliśmy zasady tworzenia form ochrony i ich główne założenia. Na internetowej platformie moodle rozwiązujemy quizy sprawdzające naszą wiedzę z zakresu ochrony przyrody, a także zamieszczamy relacje z zajęć terenowych. Na zajęciach terenowych dokonaliśmy inwentaryzacji pomników przyrody w granicach miasta Rybnik i byliśmy w Rezerwacie Przyrody Łężczok. Podczas inwentaryzacji pomników przyrody byliśmy podzieleni na 3 grupy, każda z grup miała za zadanie odnaleźć daną grupę pomników przyrody i dokonać jego opisu.

9 Wycieczka edukacyjna- prace inwentaryzacyjne grup.

10 W trakcie pobytu w Rezerwacie Przyrody Łężczok poznaliśmy jego charakterystykę, typy lasów liściastych, roślinność i ptactwo wodne. Poznaliśmy także zasady tworzenia i wytyczania ścieżek przyrodniczo- dydaktycznych. Zastanawialiśmy się nad możliwościami tematów posterunków na trasie potencjalnej ścieżki przyrodniczo-dydaktycznej. Dokumentacje fotograficzną i relację z wizyty w Rezerwacie zamieściliśmy na platformie Moodle.

11 Zajęcia motywacyjne Cykl zajęć rozpoczął się w tym roku i będzie kontynuowany w przyszłym. Uczestniczymy w zajęciach z efektywnego uczenia się oraz zajęciach motywacyjnych. Dzięki zajęciom z efektywnego uczenia się: - poznajemy techniki szybkiego zapamiętywania - tworzymy mapy myśli - rozwijamy twórcze myślenie i umiejętność rozwiązywania problemów Uczymy się: - zapamiętywać duże ilości informacji, skracając czas nauki - dobierać odpowiednie techniki pamięciowe do różnorodnych treści - rozwijać swoje kreatywne myślenie

12 Dzięki zajęciom motywacyjnym: - tworzymy mapy myśli - rozwijamy twórcze myślenie i umiejętność rozwiązywania problemów Uczymy się: - konstruktywnego porozumiewania się w różnych środowiskach, okazywania tolerancji, wyrażania i rozumienia różnych punktów widzenia, negocjowania połączonego ze zdolnością tworzenia klimatu zaufania - rozwijać swoje kreatywne myślenie

13 Zajęcia na wyższych uczelniach Politechnika Śląska – bierzemy udział w kursie matematyki i chemii Uniwersytet Śląski – uczestniczymy w zajęciach z: - komunikacji międzykulturowej - retoryki klasycznej i strategii perswazyjnej - kreatywnego pisania - komunikacji i płci Akademia Ekonomiczna – bierzemy udział w zajęciach z: - umiejętności negocjowania z biznesie - kompetencji współczesnego menadżera marketingu - społecznej odpowiedzialności biznesu-najlepsze praktyki


Pobierz ppt "Zespół Szkół Nr 3 w Rybniku. W ramach projektu edukacyjnego Nowoczesny uczeń w nowoczesnej szkole, w ZS nr 3 zorganizowano szereg zajęć: - język angielski."

Podobne prezentacje


Reklamy Google