Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt obejmował lata szkolne 2009/2010, 2010/2011 oraz 2011/2012. Projekt był wdrażany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i współfinansowany.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt obejmował lata szkolne 2009/2010, 2010/2011 oraz 2011/2012. Projekt był wdrażany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i współfinansowany."— Zapis prezentacji:

1

2 Projekt obejmował lata szkolne 2009/2010, 2010/2011 oraz 2011/2012. Projekt był wdrażany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego. Adresowany był do uczniów klas I - III wybranych krakowskich samorządowych liceów ogólnokształcących. Cel projektu to wyrównywanie szans edukacyjnych tych uczniów, którzy uzyskali wyniki egzaminu gimnazjalnego w części matematyczno- przyrodniczej na poziomie niskim lub średnim przez zwiększenie ich wiadomości i umiejętności w tym obszarze. Zajęcia były realizowane w grupach 6-8 osobowych

3 Każdy uczeń uczestniczył w ciągu całego roku szkolnego w zajęciach z jednego przedmiotu wybranego spośród: matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii. Na program składały się także zrealizowane we wrześniu warsztaty z zakresu technik efektywnego uczenia się i organizacji pracy umysłowej. W trakcie całego cyklu uczniowie mieli możliwość korzystania z zajęć w pracowni informatycznej pod kierunkiem nauczyciela informatyki i kształcenia swoich umiejętności informacyjno – komunikacyjnych. Zajęcia były prowadzone z wykorzystaniem metod i technik aktywizujących przy wykorzystaniu nowoczesnego sprzętu multimedialnego zakupionego na potrzeby projektu (laptopy, tablice interaktywne, aparaty fotograficzne, kamery).

4 W ramach projektu każda grupa miała utworzyć prezentację multimedialną wzbogacającą i rozszerzającą treści zajęć. Zmontowane zostały również filmy z zajęć i wycieczek. Przykładowe filmy można oglądnąć film1, film2film1film2 Młodzież wyjeżdżała też na wycieczki edukacyjne w ciągu roku. Najpilniejsi uczestnicy wyjechali po zakończeniu zajęć na trzydniowy wyjazd. Zorganizowane były również konkursy przedmiotowe w poszczególnych grupach. Zajęcia zwłaszcza z matematyki cieszyły się bardzo dużą popularnością. Dzięki tym zajęciom uczniowie mogli nadrobić zaległości, lepiej przygotować się do bieżących lekcji oraz do egzaminu maturalnego.

5 Szkoła zachęca uczniów, a uczniowie korzystają z kursów na platformie matematycznej Hermin W ramach projektu realizowane są bezpłatne kursy z matematyki. Wystarczy, że uczeń regularnie poświęci na kurs nieco czasu, aby mógł skorzystać z dodatkowych możliwości podnoszenia kompetencji matematycznych. Uczestnictwo w kursie jest przydatnym doświadczeniem zarówno dla uczniów klas humanistycznych, jak i klas matematycznych oraz zainteresowanych podjęciem studiów technicznych czy też studiów z zakresu nauk ścisłych. Warto podkreślić rolę udziału w kursie w kontekście obowiązkowego egzaminu z matematyki na maturze.

6 Na szkolnej platformie e-learningowej Moodle prowadzone są zajęcia w formie zdalnych kursów przygotowanych przez nauczycieli naszej szkoły. Są to zajęcia różnego rodzaju – ilustrujące realizowany materiał, powtórzeniowe oraz rozszerzające. Kursy przeznaczone są więc dla różnych grup uczniów, w zależności od ich potrzeb i zainteresowań. Przykładowo, uczniowie klas trzecich powtarzają materiał przygotowując się do matury, a uczniowie o szczególnych zainteresowaniach danym przedmiotem mają możliwość uczestniczenia w kursach rozszerzających treści realizowane na lekcjach.

7 Z kursów na platformie mogą korzystać uczniowie z orzeczeniem o niepełnosprawności i potrzebie kształcenia specjalnego (nauczanie indywidualne w domu). Korzystanie z kursów jest możliwe w dogodnych dla uczniów porach i miejscach, również w przypadku ich absencji w szkole. Dzięki temu nawet nieobecni na lekcjach uczniowie mają możliwość uzupełnienia czy powtórzenia materiału.

8 Na szkolnej platformie założone są następujące kursy (link):link -matematyka – 8 kursów - informatyka – 11 kursów - chemia – 2 kursy - biologia – 2 kursy Na platformie tej jest założonych prawie 500 kont uczniowskich

9 Szkoła korzysta również z miejskiej platformy e-learningowej MOODLE (adres: http://eakademiakrakow.pl/moodle202umk3/) Na tej platformie znajdują się następujące kursy: http://eakademiakrakow.pl/moodle202umk3/ przedsiębiorczość (1) język angielski (1) geografia (1) fizyka (1) język hiszpański (1) matematyka (2) informatyka (5) chemia (2) biologia (1)

10 Dzięki wprowadzeniu w naszej szkole systemu kontroli frekwencji oraz postępów w nauce LIBRUS uczniowie maja dostęp do informacji dotyczącej realizowanych tematów lekcji oraz zadań domowych. Za pomocą sprawnego systemu wiadomości mogą skontaktować się z nauczycielem i poprosić o wyjaśnienie, przesłanie dodatkowych materiałów. Dzięki temu nawet nieobecni uczniowie maja możliwość przygotowania się do lekcji.


Pobierz ppt "Projekt obejmował lata szkolne 2009/2010, 2010/2011 oraz 2011/2012. Projekt był wdrażany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i współfinansowany."

Podobne prezentacje


Reklamy Google