Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dialog i partnerstwo szansą na rozwój zasobów ludzkich w powiecie kartuskim – edycja II Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VII: Promocja integracji.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dialog i partnerstwo szansą na rozwój zasobów ludzkich w powiecie kartuskim – edycja II Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VII: Promocja integracji."— Zapis prezentacji:

1 Dialog i partnerstwo szansą na rozwój zasobów ludzkich w powiecie kartuskim – edycja II Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VII: Promocja integracji społecznej Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu wzmocnienie sektora integracji społecznej Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Podsumowanie realizacji projektu Wydział Strategii i Rozwoju Powiatu Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu społecznego Realizatorem projektu jest Wydział Strategii i Rozwoju Powiatu

2 Dialog i partnerstwo szansą na rozwój zasobów ludzkich w powiecie kartuskim – edycja II Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu społecznego Realizatorem projektu jest Wydział Strategii i Rozwoju Powiatu Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII: Promocja integracji społecznej Działanie 7.2: Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora integracji społecznej Poddziałanie 7.2.1: Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

3 Dialog i partnerstwo szansą na rozwój zasobów ludzkich w powiecie kartuskim – edycja II Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu społecznego Realizatorem projektu jest Wydział Strategii i Rozwoju Powiatu Cel główny: Wzmocnienie dialogu, partnerstwa i współpracy w zakresie realizacji Powiatowego Programu na Rzecz Zatrudnienia i spójności Społecznej w Powiecie Kartuskim Osiągniecie celu głównego było możliwe poprzez realizację celów szczegółowych: promocję wspólnego rozwiązywania problemów społecznych wzmocnienie współpracy (integracja partnerów) z JST, NGO instytucji rynku pracy i pomocy społecznej, władz samorządowych, szkół, pracodawców i przedsiębiorców promowanie tworzenia projektów partnerskich – informację o zasadach partnerstwa wsparcie organizacyjne i merytoryczne podmiotów i przedsięwzięć zaangażowanych we wdrażanie PPnRzZiSS

4 Dialog i partnerstwo szansą na rozwój zasobów ludzkich w powiecie kartuskim – edycja II Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu społecznego Realizatorem projektu jest Wydział Strategii i Rozwoju Powiatu Wartość projektu 186 650, 00 zł (dofinansowany w całości) Okres realizacji projektu Od 01.09.2009 Do 31.12.2010

5 Dialog i partnerstwo szansą na rozwój zasobów ludzkich w powiecie kartuskim – edycja II Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu społecznego Realizatorem projektu jest Wydział Strategii i Rozwoju Powiatu Grupa docelowa to Działające na terenie Powiatu Kartuskiego: Jednostki organizacyjne pomocy społecznej Podmioty działające na rzecz pomocy i integracji społecznej Organizacje pozarządowe Szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły średnie Gminy Powiatu Pracodawcy, przedsiębiorcy

6 Dialog i partnerstwo szansą na rozwój zasobów ludzkich w powiecie kartuskim – edycja II Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu społecznego Realizatorem projektu jest Wydział Strategii i Rozwoju Powiatu Działania: 1.Prowadzenie punktu konsultacyjnego w siedzibie Starostwa Indywidualne konsultacje i doradztwo dla osób i podmiotów zainteresowanych realizacją przedsięwzięć na rzecz rozwoju powiatu w ramach PO KL – około 40 os. Kojarzenie potencjalnych partnerów Działania promocyjno informacyjne PO KL, EFS, PPnRzZiSS Informacje na temat konkursów priorytetów i możliwych do realizacji projektów

7 Dialog i partnerstwo szansą na rozwój zasobów ludzkich w powiecie kartuskim – edycja II Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu społecznego Realizatorem projektu jest Wydział Strategii i Rozwoju Powiatu Działania: 2. Warsztaty aktualizujące Powiatowy Program na Rzecz Zatrudnienia i Spójności Społecznej 23-24 listopada 2009 odbyły się 2 dniowe warsztaty mające na celu wypracowanie aktualizacji Programu w oparciu o materiały zgromadzone w ramach gminnych spotkań informacyjnych które zorganizowane zostały podczas I edycji projektu W warsztatach wzięło udział 20 osób – przedstawiciele Gmin, Ośrodków Pomocy Społecznej, Szkół, Powiatowego Urzędu Pracy oraz Organizacji pozarządowych W efekcie w 2010 r wydano zaktualizowaną wersję Powiatowego programu dostępną w wersji drukowanej oraz elektronicznej na stronach internetowych Powiatu

8 Dialog i partnerstwo szansą na rozwój zasobów ludzkich w powiecie kartuskim – edycja II Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu społecznego Realizatorem projektu jest Wydział Strategii i Rozwoju Powiatu Działania: 3. Organizacja i przeprowadzenie Konferencji Konferencja inaugurująca projekt odbyła się 6 października dla 50 osób i zaproszonych prelegentów Informacje na temat celów II edycji projektu Podsumowanie I edycji jako punkt wyjścia do kolejnych działań Prezentacje dobrych przykładów działań partnerskich na podstawie doświadczeń KUL w Wieżycy oraz CIO w Słupsku. Konferencja podsumowująca projekt również dla 50 osób i zaproszonych prelegentów Prezentacja osiągnięć i wskaźników projektu Przyznanie Wyróżnień w konkursie Dobre praktyki EFS w Powiecie Kartuskim

9 Dialog i partnerstwo szansą na rozwój zasobów ludzkich w powiecie kartuskim – edycja II Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu społecznego Realizatorem projektu jest Wydział Strategii i Rozwoju Powiatu Działania: 4. Gminne spotkania informacyjne wiosną 2010 r. Organizacja spotkań w każdej z 8 gmin Powiatu Podczas spotkań poruszane były tematy: Praktyczne aspekty realizacji PPnRzZiSS (konsultacje pomysłów wybranych do realizacji) Promocja PO KL i EFS Zasady wdrażania PO KL w pomorskim, prezentacja planów działania Praktyczne elementy przygotowania wniosku o dofinansowanie Promocja Punktu Konsultacyjnego w siedzibie Starostwa

10 Dialog i partnerstwo szansą na rozwój zasobów ludzkich w powiecie kartuskim – edycja II Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu społecznego Realizatorem projektu jest Wydział Strategii i Rozwoju Powiatu Działania: 5. Warsztaty służące wypracowaniu wspólnych projektów W celu zawiązania współpracy i realizacji konkretnych projektów zorganizowano i przeprowadzono 8 - 2 dniowych warsztatów których celem było praktyczne przedstawienie zagadnień związanych z aplikowaniem o środki PO KL oraz próba nawiązania partnerstw. Spotkania poświęcone będą poszczególnym priorytetom regionalnym PO KL W warsztatach wzięło udział 120 os. przedstawicieli JST, Organizacji pozarządowych, sektora pomocy społecznej, szkolnictwa i również branży biznesu.

11 Dialog i partnerstwo szansą na rozwój zasobów ludzkich w powiecie kartuskim – edycja II Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu społecznego Realizatorem projektu jest Wydział Strategii i Rozwoju Powiatu Działania: 6. Promocja projektu Materiały promocyjne: Ulotki, plakaty, naklejki, długopisy, baner informacyjny, publikacja podsumowująca Publikacje i informacje w prasie i mediach Informacje na stronie www.kartuskipowiat.plwww.kartuskipowiat.pl Materiały oraz informacje będą rozpowszechniane na terenie całego Powiatu – ze szczególnym uwzględnieniem Urzędów Gmin, GOPSów, Szkół

12 Dialog i partnerstwo szansą na rozwój zasobów ludzkich w powiecie kartuskim – edycja II Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu społecznego Realizatorem projektu jest Wydział Strategii i Rozwoju Powiatu Osiągnięte Rezultaty: Rezultaty twarde: Aktualizacja PPnRzZiSS – 1 -grudzień 2010 r.Publikacja opracowania uwarunkowań dot. Rozwoju dialogu i partnerstwa w Powiecie Kartuskim -grudzień 2010 r. grudzień 2010r.Publikacja materiału prezentującego efekty prac nad rozwojem partnerstwa grudzień 2010r. Przeprowadzenie 160 godzin konsultacji indywidualnych – do tej pory przeprowadzono 140 Przeprowadzenie 80 godzin warsztatów Zawiązanie 4 partnerstw w celu realizacji inicjatyw

13 Dialog i partnerstwo szansą na rozwój zasobów ludzkich w powiecie kartuskim – edycja II Dziękuję za uwagę Wydział Strategii i Rozwoju Powiatu ul. Gdańska 26 83-300 Kartuzy Tel. 058 685 40 05 wew. 608 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu społecznego Realizatorem projektu jest Wydział Strategii i Rozwoju Powiatu


Pobierz ppt "Dialog i partnerstwo szansą na rozwój zasobów ludzkich w powiecie kartuskim – edycja II Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VII: Promocja integracji."

Podobne prezentacje


Reklamy Google