Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Spotkanie informacyjne dla rodziców 18.12.2012 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Spotkanie informacyjne dla rodziców 18.12.2012 r."— Zapis prezentacji:

1 PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Spotkanie informacyjne dla rodziców 18.12.2012 r.

2 PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Informacje o projekcie Nazwa programu: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Tytuł projektu: AKTYWNOŚĆ ROZWIJA Okres realizacji: 1.09.2012r. – 31.07.2015r. Nazwa projektodawcy: Gmina Rymań Miejsce realizacji: ZSP w Rymaniu

3 PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Skąd pomysł? Konieczność realizacji programu rozwojowego szkoły Dbałość o równy start naszych dzieci w kolejne etapy życia. Odpowiedź na ankietę ewaluacyjną w poprzednim projekcie. Szukanie sposobu na pozyskanie pieniędzy dla szkoły. Umożliwienie dzieciom korzystania z dodatkowych atrakcji pozytywnie wpływających na ich rozwój Świadomość olbrzymich możliwości dzieci. Przeznaczenie i dostępność środków unijnych.

4 PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Jakie warunki musieliśmy spełnić? Należało zaplanować różne działania zgodne z wymogami Wojewódzkiego Urzędu Pracy (IP). Projekt musiał dotyczyć m.in. przedmiotów matematyczno- przyrodniczych, językowych, informatycznych prowadzonych w wymiarze co najmniej 40% metodami aktywnymi, ukierunkowanych na doskonalenie tzw. umiejętności kluczowych. Przy tworzeniu projektu trzeba przestrzegać wielu zasad, m.in.dotyczących przeznaczenia środków finansowych (co można zakupić) i limitów ich wydatkowania. Musieliśmy pamiętać, że wszelkie działania w ramach projektu mają służyć wyrównywaniu szans edukacyjnych.

5 PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Do kogo skierowany jest projekt? Społeczność Zespołu Szkół Publicznych w Rymaniu: Uczniowie klas IV-VI szkoły podstawowej. Uczniowie klas I-III gimnazjum. Rodzice.

6 PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Główne działania w projekcie Organizacja nietypowych zajęć z zakresu przedmiotów matematycznych, przyrodniczych, językowych, informatycznych, z zakresu czytania i pisania, wykorzystania wiedzy w praktyce, zajęć sportowych, artystycznych prowadzonych metodami aktywnymi. Organizacja wyjazdów edukacyjnych – wycieczki, obozy językowe. Organizacja wyjazdów motywujących - basen. Organizacja konkursów z nagrodami. Zakup nowoczesnych środków dydaktycznych. Wyposażenie pracowni przyrodniczej - laboratorium. Organizacja zajęć w ramach Uniwersytetu Dziecięcego. Projektowanie dalszej kariery zawodowej uczniów kl. I-III G w ramach SZOK z udziałem doradcy zawodowego. Wsparcie psychologiczno-pedagogiczne przez m.in. specjalistę PPP.

7 PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Czemu służą planowane działania ? Wyrównują szanse edukacyjne uczniów. Rozwijają zainteresowania i umiejętności kluczowe z różnych dziedzin (zajęcia rozwojowe). Uzupełniają, utrwalają, doskonalą wiedzę i umiejętności kluczowe (zajęcia wyrównawcze) Pozwalają poznać atrakcyjne miejsca Gminy Rymań i poza nią oraz umożliwiają korzystanie z dóbr kultury (wycieczki, obozy językowe). Uczą pracy w grupie i zdrowego współzawodnictwa (konkursy z nagrodami). Podwyższają samoocenę, dowartościowują, motywują do działania (zajęcia sportowe, artystyczne, zespoły terapeutyczne, wsparcie psychologiczno-pedagogiczne, SZOK).

8 PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Korzyści wynikające z realizacji projektu

9 PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Kto będzie prowadził zajęcia? Kadra prowadząca zajęcia została wyłoniona w wyniku postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych po spełnieniu warunków udziału określonych w art.22 ust.1 Pzp przy zastosowaniu kryterium ceny, wiedzy i doświadczenia. Opiekę nad uczniami podczas zajęć pozaszkolnych ( wyjazdy edykacyjne, Uniwerystet Dziecięcy, wyjazdy w ramach SZOK, basen) będą sprawowali nauczyciele ZSP w Rymaniu

10 PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Warunki udziału w projekcie CHĘCI uczniów, WSPARCIE rodziców. Wypełnienie formularza rekrutacyjnego. Wypełnienie deklaracji uczestnictwa w projekcie

11 PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Jak wygląda organizacja zajęć? Najczęściej w dni nauki szkolnej (możliwość organizacji zajęć w inne dni za zgodą rodziców i uczniów). Po zakończeniu zajęć lekcyjnych, w godzinach 14:00 - 16:00. Wyjazdy edukacyjne w soboty i niedziele. Wyjazdy motywujące na basen w soboty. Wyjazdy na zajęcia w ramach Uniwersytetu dziecięcego w soboty. Konkursy po zajęciach lekcyjnych lub w soboty. Wyjazdy do zakładów pracy w ramach SZOK w soboty. Obozy językowe w ferie i w wakacje. Transport bezpłatny.

12 PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Czego oczekujemy od RODZICÓW? Przekonania, że aktywność rzeczywiście rozwija, bo jak mówi stara maksyma życiowa: każdy, kto stoi w miejscu, już się cofa. Wykorzystania szansy dziecka na aktywny rozwój Zrozumienia, że taka szansa się nie powtórzy. Świadomości, że wspólnie działamy dla dobra dzieci. Pomocy w zakresie motywowania dzieci do udziału w projekcie

13 PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Gdzie szukać dodatkowych informacji? W biurze projektu – gabinet nr 26 w budynku szkoły U prowadzących zajęcia. U dyrekcji szkoły Na stronie internetowej, gdzie zamieszczone są informacje i dokumenty rekrutacyjne www.zspryman.ovh.org

14 PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Spotkanie informacyjne dla rodziców 18.12.2012 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google