Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

REKOMENDACJE dotyczące polityki społeczno-gospodarczej w celu przeciwdziałania depopulacji w województwie opolskim Opole, 4 październik 2012r. 1.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "REKOMENDACJE dotyczące polityki społeczno-gospodarczej w celu przeciwdziałania depopulacji w województwie opolskim Opole, 4 październik 2012r. 1."— Zapis prezentacji:

1 REKOMENDACJE dotyczące polityki społeczno-gospodarczej w celu przeciwdziałania depopulacji w województwie opolskim Opole, 4 październik 2012r. 1

2 2 GOSPODARKA. PRACA EDUKACJA. DOBRE ŻYCIE POLITYKA SPOŁECZNA. BEZPIECZEŃSTWO SOCJALNE DZIAŁANIA NA POZIOMIE KRAJOWYM DZIAŁANIA NA POZIOMIE REGIONU

3 DZIAŁANIA NA POZIOMIE KRAJOWYM GOSPODARKA. PRACA 3

4 respektowanie powszechnie akceptowanej i ciągle aktualnej zasady zrównoważonego rozwoju Opolszczyzny zwolnienie z odprowadzania składki ZUS przez okres 18 miesięcy pracodawców, którzy zatrudniają swojego pierwszego lub drugiego pracownika stworzenie możliwości odliczenia od podatku dochodowego kosztów zatrudnienia w gospodarstwie domowym pomocy domowej 4 DZIAŁANIA NA POZIOMIE KRAJOWYM

5 wprowadzenie czasowo ulgi VAT w formie jego zwrotu lub innej formie ulgi podatkowej umożliwienie cudzoziemcom spoza UE zakładanie działalności gospodarczej na zasadach ogólnych (tworzenie nowych miejsc pracy) kredyty preferencyjne dla młodych małżeństw – oprocentowanie z uwzględnieniem partycypacji budżetu państwa w kosztach kredytu 5 DZIAŁANIA NA POZIOMIE KRAJOWYM

6 system zapłaty do budżetu podatku VAT wyłącznie za dokonane transakcje finansowe (uniknięcie zatorów płatniczych wśród przedsiębiorców) zwiększanie płacy minimalnej, do 50% przeciętnego wynagrodzenia powiązanie indeksowania płacy minimalnej z przeciętnym wynagrodzeniem 6 DZIAŁANIA NA POZIOMIE KRAJOWYM

7 DZIAŁANIA NA POZIOMIE REGIONU GOSPODARKA. PRACA 7

8 wykorzystanie potencjału opolskich naukowców do realizacji programu WALKI Z DEPOPULACJĄ efektywna walka z bezrobociem - odejście od pomysłów organizowania kolejnych konferencji, programów, szkoleń, ekspertyz, etc. POMIARY EFEKTYWNOŚĆI WYDATKOWANIA ŚRODKÓW NA WALKĘ Z BEZROBOCIEM – SYSTEM OCENY EFEKTYWNOŚCI DZIAŁAŃ URZĘDNIKÓW SZCZEBLA WOJEWÓDZKIEGO I POWIATOWEGO! 8 DZIAŁANIA NA POZIOMIE REGIONU

9 doprowadzenie do jak najszybszym czasie stworzenie parku naukowo technologicznego w Opolu jako miejsca współpracy nauki z biznesem harmonizacja sieci połączeń komunikacyjnych z całej Opolszczyzny do istniejących lotnisk w Katowicach i Wrocławiu doprowadzenie do efektywnej i wymiernej współpracy wszystkich aktorów Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Opolskiego 9 DZIAŁANIA NA POZIOMIE REGIONU

10 DZIAŁANIA NA POZIOMIE KRAJOWYM EDUKACJA. DOBRE ŻYCIE 10

11 podział kosztów opieki przedszkolnej między państwo, rodziców i pracodawców wprowadzenie do szkół podstawowych i szkół średnich opieki w zakresie profilaktyki zdrowotnej unifikacja w skali kraju podręczników do szkół podstawowych i średnich wprowadzenie e-podręczników i darmowych czytników dla uczniów i nauczycieli 11 likwidacja gimnazjów DZIAŁANIA NA POZIOMIE KRAJOWYM

12 dopłaty dla samorządów do dowozu uczniów szkół podstawowych i (obecnych) gimnazjalnych wprowadzenie powszechnego żywienia w szkołach – bezpłatne posiłki dla uczniów z rodzin o najniższych dochodach (w tym współfinansowanie płac personelu kuchennego, finansowanie inwestycji w infrastrukturę kuchenną) długofalowy fundusz stypendialny dla dzieci i młodzieży (wyniki w nauce) oraz socjalny fundusz stypendialny (wyrównanie szans) powszechny obowiązek gabinetów dentystycznych w szkołach i przedszkolach 12 DZIAŁANIA NA POZIOMIE KRAJOWYM

13 DZIAŁANIA NA POZIOMIE REGIONU EDUKACJA. DOBRE ŻYCIE 13

14 rozwój szkolnictwa zawodowego prowadzonego wspólnie z pracodawcami, dostosowanego do potrzeb lokalnego i regionalnego rynku pracy zwiększenie nakładów finansowych na zaplecze techniczne służące edukacji zawodowej w regionie udzielenie finansowego wsparcia gminom w utworzeniu i utrzymaniu przedszkola lub żłobka 14 DZIAŁANIA NA POZIOMIE REGIONU

15 wychowanie przedszkolne i nauczanie wczesnoszkolne realizowane w mniejszych zespołach klasowych i jak najbliżej miejsca zamieszkania wydłużenie godzin czasu pracy przedszkoli zwiększenie ilości przedszkoli pracujących w okresie wakacyjnym (zwłaszcza w małych miejscowościach) 15 DZIAŁANIA NA POZIOMIE REGIONU

16 DZIAŁANIA NA POZIOMIE KRAJU POLITYKA SPOŁECZNA. BEZPIECZEŃSTWO SOCJALNE 16

17 podniesienie wysokości płacy minimalnej i zwiększenie wysokości zasiłku socjalnego dla najuboższych, kontrola i uszczelnienie systemu wydatkowania środków na pomoc społeczną przygotowanie i konsekwentnie wprowadzanie programów osłonowych skierowanych do tych grup społecznych, które nie mogą sprostać konsekwencjom wynikającym z transformacji ustrojowej zaliczanie okresów opieki nad niesamodzielnymi członkami rodziny w poczet okresu zatrudnienia stanowiącego podstawę uprawnień do świadczeń z ubezpieczenia społecznego 17 DZIAŁANIA NA POZIOMIE KRAJOWYM

18 podwyższenie podatków obywatelom o najwyższych dochodach przez przywrócenie 3-ciej stawki podatkowej (40% stawki dla najlepiej zarabiających) obniżenie progu uprawniającego do otrzymania zasiłku socjalnego, dodatku na dziecko 18 DZIAŁANIA NA POZIOMIE KRAJOWYM

19 DZIAŁANIA NA POZIOMIE REGIONU POLITYKA SPOŁECZNA. BEZPIECZEŃSTWO SOCJALNE 19

20 wprowadzenie regionalnego systemu monitorowania stopnia zaspokojenia potrzeb ludzi starszych usuwanie barier uczestnictwa ludzi w wieku 50+ na rynku pracy m.in. poprzez wprowadzanie elastycznego czasu pracy i zatrudnianie w niepełnym wymiarze czasu pracy 20 innowacyjne domy opieki dla osób w podeszłym wieku z kompleksowym wykorzystaniem rehabilitacji, kosmetologii, dedykowanych terapii zakłady opieki zdrowotnej dla przewlekle chorych DZIAŁANIA NA POZIOMIE REGIONU

21 bezpłatne wypożyczalnie sprzętu rehabilitacyjnego rozwój form pomocy osobom starszym tj. usługi transportowe, dostarczanie posiłków do domów, pomoc prawna oraz poradnictwo 21 stworzenie ośrodków integracyjnych, pomagających w aklimatyzacji imigrantów w naszym regionie stworzenie forum współpracy pomiędzy sektorem NGO, a władzami regionu (zlecenie wybranych zadań w zakresie polityki społecznej) DZIAŁANIA NA POZIOMIE REGIONU

22 KIERUNKI POZYSKIWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA REALIZACJĘ REKOMENDACJI OPOLSKIEGO SLD 22 racjonalizacja wydatków na obronę narodową. Wyjście wojska z Afganistanu – koszt misji od 2007 roku ponad 4 mld 317 milionów PLN likwidacja gabinetów politycznych – od 5 lat rządów PO szacuje się koszt ich funkcjonowania na 3 mld PLN uszczelnienie systemu podatkowego

23 KIERUNKI POZYSKIWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA REALIZACJĘ REKOMENDACJI OPOLSKIEGO SLD 23 przywrócenie trzystopniowej skali podatku PIT 18 – 32 – 40 przyniesie 4 mld zł wpływów do budżetu likwidacja nielegalnego obrotu tytoniem, alkoholem i paliwami – około 3 mld PLN koszt z budżetu państwa funkcjonowania np. Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – 2,3 mld PLN

24 HARMONOGRAM OTWARTYCH SPOTKAŃ Z MIESZKAŃCAMI, SAMORZĄDOWCAMI 24 PAŹDZIERNIK 2012- STYCZEŃ 2013 OPOLE, KĘDZIERZYN – KOŹLE, NYSA, BRZEG, NAMYSŁÓW, PRUDNIK, GŁUBCZYCE, KRAPKOWICE, STRZELCE OPOLSKIE, OLESNO, KLUCZBORK, POZOSTAŁE MIEJSCOWOŚCI GRUPA DOCELOWA: MIESZKAŃCY POWIATÓW WOJ. OPOLSKIEGO, SAMORZĄDOWCY, EKSPERCI

25 AUTORZY REKOMENDACJI SLD 1.Piotr Woźniak 2.Jolanta Konsek 3.Małgorzata Sekula 4.Franciszek Minor 5. Andrzej Mazur 6. Andrzej Namysło Uchwała nr 1/10/2012r. Rady Wojewódzkiej Sojuszu Lewicy Demokratycznej w Opolu z dnia 3 października 2012r. 25


Pobierz ppt "REKOMENDACJE dotyczące polityki społeczno-gospodarczej w celu przeciwdziałania depopulacji w województwie opolskim Opole, 4 październik 2012r. 1."

Podobne prezentacje


Reklamy Google