Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Prezentacja skonsolidowanych wyników Grupy Sygnity za Q4 2008 Warszawa, 26 lutego 2009 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Prezentacja skonsolidowanych wyników Grupy Sygnity za Q4 2008 Warszawa, 26 lutego 2009 r."— Zapis prezentacji:

1 Prezentacja skonsolidowanych wyników Grupy Sygnity za Q4 2008 Warszawa, 26 lutego 2009 r.

2 2 Zastrzeżenie Niniejsze opracowanie zostało sporządzone wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi reklamy ani oferowania papierów wartościowych w publicznym obrocie. Zostały w nim wykorzystane źródła informacji, które Sygnity SA uznaje za wiarygodne i dokładne, jednak nie ma gwarancji, że są one wyczerpujące i w pełni odzwierciedlają stan faktyczny. Opracowanie może zawierać stwierdzenia dotyczące przyszłości, które stanowią ryzyko inwestycyjne lub źródło niepewności i mogą istotnie różnić się od faktycznych rezultatów. Sygnity SA nie ponosi odpowiedzialności za efekty decyzji, które zostały podjęte na podstawie niniejszego opracowania. Odpowiedzialność spoczywa wyłącznie na korzystającym z opracowania. Opracowanie podlega ochronie wynikającej z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Powielanie, publikowanie lub jego rozpowszechnianie wymaga pisemnej zgody Sygnity SA.

3 3 Podsumowanie wyników Q4 i całego 2008

4 4 Wyniki Q4 2008 vs Q4 2007 [tys. PLN]Q4 2007Q4 2008 Przychody371 217337 087 Zysk (strata) operacyjna54 69727 475 Zysk (strata) operacyjna bez odpisów restrukturyzacyjnych/wpływu ze sprzedaży aktywów 27 28127 475 Zysk (strata) netto* 42 50418 440 * Z uwzględnieniem zysku z transakcji jednorazowej na poziomie 27,4 mln PLN

5 5 Wyniki 2008 vs 2007 [tys. PLN]20072008 Przychody1 206 5131 001 760 Zysk (strata) operacyjna(72 289)12 596 Zysk (strata) operacyjna bez odpisów restrukturyzacyjnych/wpływu ze sprzedaży aktywów (54 300)946 Zysk (strata) netto* (81 126)233 Czynniki mające wpływ na wyniki: Większy udział sprzedaży usług i produktów własnych (wzrost o 10 pkt. procentowych) Wyższe rentowności we wszystkich sektorach Pozytywny wpływ procesu restrukturyzacji * Z uwzględnieniem zysku z transakcji jednorazowej na poziomie 27,4 mln PLN oraz odpisów restrukturyzacyjnych

6 6 Struktura sprzedaży 2008 vs 2007 2007 vs 2008Q4 2007 vs Q4 2008 Przychód [tys. PLN] 61% 39% 65% 35% 55% 45% 65% 35% Wzrost udziału usług i produktów własnych w sprzedaży Spadek udziału podwykonawców w projektach O 16 mln PLN mniej sprzedaży usług w wyniku sprzedaży rozwiązań obsługujących NFZ i jednostki służby zdrowia Przychód [tys. PLN]

7 7 Przychody 2008 vs 2007 wg sektorów Sektor [tys. PLN] 20072008 Publiczny* 506 419413 136 Bankowo-finansowy 320 322 270 725 Utilities 124 65792 403 Telco-Industry 255 115205 330 Razem 1 206 5131 001 760 * Spadek przychodów w wyniku sprzedaży aktywów na poziomie 18,3 mln PLN

8 8 Finansowanie

9 9 Zadłużenie [mln PLN]30.09.0731.12.0731.03.0830.06.0830.09.0831.12.08Na dzień publikacji Obligacje-85-60-57-58-63 -61 Kredyty-192-107-84-68-56-31-23 Środki pieniężne środki na rach. escrow 245148 13 36 18 4058 30 56 7 Zadłużenie netto*-253-116-93-90-79-36-28 * bez uwzględnienia środków pieniężnych na rachunku escrow pod kontrakty Na dzień 31.12.2008 r. łączne zadłużenie Grupy Sygnity z tytułu kredytów bankowych oraz wyemitowanych obligacji wynosiło 94 mln PLN (na dzień publikacji 84 mln PLN) w stosunku do łącznego zadłużenia z tytułu kredytów i obligacji na dzień 31.12.2007 r. w wysokości 167 mln PLN. Zadłużenie netto Grupy, liczone jako saldo wykorzystanych kredytów bankowych oraz wyemitowanych obligacji pomniejszone o saldo środków pieniężnych, wynosiło na dzień 31.12.2008 r. 36 mln PLN (na dzień publikacji 28 mln PLN) w stosunku do 116 mln PLN z dnia 31.12.2007 r.

10 10 Obsługa programu obligacji w 2009 roku Źródła finansowania Nadwyżka z działalności operacyjnej wypracowana w 2008 i H1 2009 Dyscyplina w zarządzaniu kapitałem obrotowym Wpływy ze sprzedaży aktywów Bieżące rolowanie obligacji Nowe instytucje finansujące Terminy zapadalności obligacji: marzec 2009kwiecień 2009czerwiec 2009lipiec 2009 3 570 tys. PLN 1 730 tys. PLN 5 860 tys. PLN 50 000 tys. PLN

11 11 Perspektywy 2009

12 12 Backlog 2009 SektorPortfel zamówień [tys. PLN] Bankowo-Finansowy98 252 Public94 480 Telco-Industry53 543 Utilities45 071 Razem291 885 W backlogu na 2009 - 80% stanowią rozwiązania własne (usługi, licencje i serwis) co pokrywa 50% marży oczekiwanej na cały rok Dodatkowo backlog na lata 2010 – 2011 wynosi obecnie blisko 100 mln PLN

13 13 Aktywa do sprzedaży w 2009 Sprzedaż spółek geodezyjnych i outsourcingowych Sprzedaż 1 nieruchomości Sprzedaż wymienionych wyżej aktywów (w trakcie realizacji) powinna zapewnić przychód ok. 40 mln PLN. Wpływ na wynik wyniesie ok. 15 mln PLN przy ubytku przychodów na poziomie ok. 50 mln PLN

14 14 Sektor Bankowo-Finansowy - perspektywy 2009 Wyzwania w sektorze: Obniżenie kosztów IT tj. zwiększenie efektywności kosztowej Odpowiedz na zmiany regulacyjne, w tym perspektywa konwersji EURO Optymalizacja procesów i modernizacja systemów z wykorzystaniem SOA, EDA Zwiększenie rentowności produktów oraz ograniczanie ryzyka Najważniejsze prospekty: Odnowienie umowy serwisowej w NBP DnB Nord - automatyzacja sprawozdawczości obligatoryjnej Wdrożenie systemu Flexcube w Snoras Bank (Litwa) Centrum Bankowości Przedsiębiorstw (Obsługa kredytów) – BZ WBK Nowe produkty i usługi: BILIX Dimension.CL SCAD (System do wyliczania wymogów kapitałowych banku) RCIH (System do integracji informacji o kliencie detalicznym) Outsourcing Usług Developerskich dla instytucji finansowych

15 15 Sektor Publiczny - perspektywy 2009 Wyzwania w sektorze: Koncentracja na projektach finansowanych z funduszy europejskich (MSWiA, Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo Gospodarki) Projekty samorządowe Kontynuacja i utrzymanie dotychczasowych projektów (MPiPS, PFRON, Min. Sprawiedliwości, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Poczta Polska) Najważniejsze prospekty: Projekty finansowane przez Bank Światowy Projekty w ramach programu Informatyzacji Państwa Polskiego Ministerstwa Sprawiedliwości, Finansów i inne Nowe produkty i usługi: GIS (portale geodezyjne, kartografia) Nowe produkty dla organizacji samorządowych (e-usługi, zarządzanie kryzysowe, rozwiązania dla służby zdrowia)

16 16 Sektor Utilities - perspektywy 2009 Wyzwania w sektorze: Rozpoczęcie realizacji scentralizowanych systemów obsługi klienta w Grupach Energetycznych Rozpoczęcie realizacji systemów zarządzania majątkiem sieciowym u operatorów sieci elektroenergetycznych i gazowniczych Dalsze zwiększanie sprzedaży w sektorze miejskich utilities Najważniejsze prospekty: PSE Operator SA – modyfikacja systemu zSIRE do obsługi rynku dnia bieżącego Gaz System SA - dostawa i budowa systemu archiwizacji i zabezpieczenia danych, system wymiany informacji GSG, MSG – systemy do zarządzania majątkiem sieciowym Vattenfall – system sterowania siecią niskich napięć ENEA, TAURON - system PMS Nowe produkty i usługi: Wzmocnienie oferty w zakresie usług konsultingowych i integracji aplikacyjnej Systematyczny rozwój produktów własnych: billing, zarządzanie majątkiem, obsługa handlu i dystrybucji Rozwój współpracy z Microsoft na rynku energetycznym

17 17 Sektor Telco - perspektywy 2009 Wyzwania w sektorze: Podpisanie umowy długoterminowej z TP Zwiększenie współpracy z firmami Dialog, Netia, Exatel Podpisanie umów na Inventory.cl z innymi operatorami niż TP Najważniejsze prospekty: TP - kolejne Edycje TP - prekwalifikacja i skanowanie Exatel - modernizacja szkieletu i systemu zarządzania siecią w Telekomunikacja Kolejowa – nowe projekty Dialog - platforma SoftSwitch Nowe produkty i usługi: Provisioning automatyzacja procesów aktywacji i rozliczeń usług telekomunikacyjnych SoftSwitch Inventory.cl – nowy produkt do paszportyzacji

18 18 Sektor Industry - perspektywy 2009 Wyzwania w sektorze: Telewizje Kablowe – zwiększenie udziału w rynku Podpisanie umowy z drugą co do wielkości w Polsce sieci stacji paliw - Bliska Podpisanie umów o współpracy z Koncernami Węglowymi Rozszerzenie współpracy z PKP Podpisanie umów z sieciami handlowymi Najważniejsze prospekty: Bliska - System Obsługi Stacji Paliw SPEC, Animex, Siódemka – rozwiązanie ERP Vectra, Multimedia – Provisioning, NMS, paszportyzacja Nowe produkty i usługi: Petrostation w nowej wersji do obsługi sieci stacji paliw System do obsługi sieci sprzedaży detalicznej Gemcom – trójwymiarowa wizualizacja złóż, system do zarządzania szkodami górniczymi

19 19 Perspektywy 2009 Przychody ok. 1 mld PLN Spodziewany dodatni zysk operacyjny z działalności podstawowej na poziomie 2-3% (bez sprzedaży aktywów) Wpływ na wynik operacyjny z tytułu sprzedaży aktywów wyniesie ok. 15 mln PLN (jeszcze 2-3 transakcje) Utrzymanie poziomu marży na poziomie roku 2008 (pomimo sprzedaży aktywów), dzięki poprawie struktury sprzedaży Zmniejszenie długu netto do poziomu 10 - 15 mln PLN Spodziewany wzrost przychodów z sektorów utilities i telco oraz spadek zamówień z sektora bankowo-finansowego


Pobierz ppt "Prezentacja skonsolidowanych wyników Grupy Sygnity za Q4 2008 Warszawa, 26 lutego 2009 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google