Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Prezentacja skonsolidowanych wyników Grupy Sygnity za Q1 2009 Warszawa, 15 maja 2009 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Prezentacja skonsolidowanych wyników Grupy Sygnity za Q1 2009 Warszawa, 15 maja 2009 r."— Zapis prezentacji:

1 Prezentacja skonsolidowanych wyników Grupy Sygnity za Q1 2009 Warszawa, 15 maja 2009 r.

2 2 Zastrzeżenie Niniejsze opracowanie zostało sporządzone wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi reklamy ani oferowania papierów wartościowych w publicznym obrocie. Zostały w nim wykorzystane źródła informacji, które Sygnity SA uznaje za wiarygodne i dokładne, jednak nie ma gwarancji, że są one wyczerpujące i w pełni odzwierciedlają stan faktyczny. Opracowanie może zawierać stwierdzenia dotyczące przyszłości, które stanowią ryzyko inwestycyjne lub źródło niepewności i mogą istotnie różnić się od faktycznych rezultatów. Sygnity SA nie ponosi odpowiedzialności za efekty decyzji, które zostały podjęte na podstawie niniejszego opracowania. Odpowiedzialność spoczywa wyłącznie na korzystającym z opracowania. Opracowanie podlega ochronie wynikającej z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Powielanie, publikowanie lub jego rozpowszechnianie wymaga pisemnej zgody Sygnity SA.

3 3 Podsumowanie wyników Q1 2009

4 4 Wyniki Q1 2009 vs Q1 2008 [tys. PLN]Q1 2009Q1 2008 Przychody140 376208 782 Zysk (strata) operacyjna(16 125)(24 844) Zysk (strata) netto (16 979)(26 295) Marża GM1* 79 48775 578 Czynniki mające wpływ na wyniki: Efekt spowolnienia gospodarczego Przesunięcie przez klientów realizacji niektórych projektów na kolejne kwartały tego roku Spadek liczby zamówień na dostawę infrastruktury (wg IDC 28% w skali rynku) Wyższa rentowność - wzrost marży GM1 o 4 miliony złotych, pomimo znacznego spadku przychodów * Marża GM1 - przychody pomniejszone o koszty zewnętrzne zakupu towarów i usług

5 5 Struktura sprzedaży Q1 2009 vs Q1 2008 Przychód [tys. PLN] 87% 29% 71% 13% Wzrost udziału usług i produktów własnych w sprzedaży – w Q1 2009 wyniósł 87% w stosunku do 71% w analogicznym okresie 2008 Udział towarów i materiałów spadł z 29% w Q1 2008 do 13% w Q1 2009

6 6 Przychody Q1 2009 vs Q1 2008 wg sektorów Sektor [tys. PLN] Q1 2009Q1 2008 Publiczny 41 67799 291 Bankowo-finansowy 43 26554 706 Utilities 21 14511 289 Telco-Industry 31 15344 057 Pozostałe i wyłączenia3 136(562) Razem 140 376208 782 Czynniki mające wpływ na wyniki: Mniejsze przychody w sektorze publicznym są efektem programu oszczędnościowego wprowadzonego w administracji rządowej Spadek zamówień ze strony sektora bankowego spowodowany kryzysem w sektorze finansowym

7 7 Finansowanie

8 8 Zadłużenie [mln PLN]30.09.0731.12.0731.03.0831.12.0831.03.09Na dzień publikacji Obligacje-85-61-56-63-64-71 Kredyty-192-109-84-34-25-23 Środki pieniężne środki na rach. escrow 245148 13 58 30 3629 Zadłużenie netto*-253-119-92-39-53-65 * bez uwzględnienia środków pieniężnych na rachunku escrow pod kontrakty Na dzień 31.03.2009 r. łączne zadłużenie Grupy Sygnity z tytułu kredytów bankowych oraz wyemitowanych obligacji wynosiło 89 mln PLN (na dzień publikacji 94 mln PLN) w stosunku do łącznego zadłużenia z tytułu kredytów i obligacji na dzień 31.03.2008 r. w wysokości 140 mln PLN. Zadłużenie netto Grupy, liczone jako saldo wykorzystanych kredytów bankowych oraz wyemitowanych obligacji pomniejszone o saldo środków pieniężnych, wynosiło na dzień 31.03.2009 r. 53 mln PLN (na dzień publikacji 65 mln PLN) w stosunku do 92 mln PLN z dnia 31.03.2008 r.

9 9 Obsługa programu obligacji w 2009 roku Źródła finansowania Nadwyżka z działalności operacyjnej za lata 2008 i 2009 oraz dyscyplina w zarządzaniu kapitałem obrotowym – do 25 mln PLN Wpływy ze sprzedaży aktywów – 15-20 mln PLN Bieżące rolowanie obligacji – do 20 mln PLN Nowe instytucje finansujące – do 10 mln PLN Terminy zapadalności obligacji: Maj 2009Czerwiec 2009 Październik 2009 Listopad 2009 2,4 mln PLN 5,8 mln PLN 6,5 mln PLN 2,1 mln PLN Lipiec 2009 53,5 mln PLN

10 10 Perspektywy 2009

11 11 H2 2009 – perspektywy Sektora Bankowo-finansowego Wyzwania w sektorze: Przesunięcie terminu wdrożenia waluty EURO w Polsce Optymalizacja procesów i modernizacja systemów z wykorzystaniem SOA Zwiększenie rentowności produktów finansowych Nowe podejście do elektronicznych kanałów dystrybucji usług Pozyskanie nowych klientów Najważniejsze prospekty, produkty, usługi: Fabryka kredytowa Zaawansowane metody ocen ryzyka Systemy prowizyjne Outsourcing usług IT Systemy portalowe i magistralowe w firmach ubezpieczeniowych Fuzja BPH i GE Money Systemy obsługi dokumentów Systemy dla segmentu klientów korporacyjnych Zagraniczne projekty w instytucjach bankowych

12 12 H2 2009 – perspektywy Sektora Publicznego Administracja Centralna, Służby Mundurowe Wyzwania w sektorze: Koncentracja na projektach realizowanych z funduszy UE (MSWiA, MF, GUS) Pozyskanie zleceń w ramach rozwoju i serwisu aplikacji dla MSZ, Policji, MON Najważniejsze postępowania przetargowe: GUS – pilotaż spisu powszechnego Ministerstwo Finansów – rozwój i integracja systemów MSWiA – projekty realizowane w ramach PL.ID, telefon 112, system powiadamiania ratunkowego, e-PUAP GUGIK – systemy GIS KRUS – systemy realizowane w ramach funduszy Banku Światowego ARiMR – systemy monitoringu Nowe zagadnienia: Przygotowanie do Euro 2012 - platforma bezpieczeństwa Rozwijanie kompetencji w zakresie budowy dedykowanych rozwiązań dla urzędów administracji państwowej

13 13 H2 2009 – perspektywy Sektora Publicznego Samorządy, Rynek Pracy, Pomocy Społecznej i Zdrowia Wyzwania w sektorze: Koncentracja na projektach centralnych finansowanych z funduszy europejskich (MPiPS, MZ, MG) Regionalne projekty samorządowe realizowane z funduszy europejskich Rozwój projektów usługowych (MPiPS, PFRON, Jednostki Samorządu Terytorialnego) Najważniejsze prospekty: Projekty finansowane z funduszy UE (usługi związane ze szkoleniami i wdrożeniami systemu Syriusz Std, budowa bazy standardów) Umowy na dedykowane systemy z obszaru pomocy społecznej Projekty w Jednostkach Samorządu Terytorialnego na budowę systemów GIS, systemów informacji o terenie SIT Rozwiązania wspomagające zarządzanie kryzysowe Projekty dotyczące wdrożenia e-usług Nowe produkty i usługi: GIS (portale geodezyjne, kartografia) Nowe produkty dla organizacji samorządowych np.: e-Oświata, zarządzanie kryzysowe

14 14 H2 2009 – perspektywy Sektora Utilities Wyzwania w sektorze: Rozdział systemów bilingowych na Trade Service Sale System (T3S) dedykowany sprzedawcom energii elektrycznej oraz Distribution Service Sale System (D3S) dedykowany operatorom systemu dystrybucyjnego Realizacja systemów zarządzania majątkiem sieciowym u operatorów sieci elektroenergetycznych i gazowniczych Oferta zintegrowanego systemu informatycznego dla Przedsiębiorstw Ciepłowniczych i Wodociągowych (ERP/Biling/GIS) Najważniejsze prospekty: PSE Operator SA – modyfikacja systemu zSIRE do obsługi rynku dnia bieżącego Energa Operator SA, Enea Operator SA oraz Vattenfall Distribution Poland – aplikacje wspomagające w ramach programu Sygnity Utilities for Distribution PGE - modyfikacje systemów bilingowych PGNiG SA - integracji systemów bilingowych i fakturowania, repozytoria umów w ramach procesu wymiany handlowej PGNiG z odbiorcami gazu, migracja danych oraz budowa interfejsów do sytemu SAP, MPWiK Wrocław – zintegrowany system informatyczny Energa SA, Enea SA, Tauron SA, PGNiG SA - rozwiązania Microsoft Wyzwania w sektorze: Wzmocnienie oferty produktowej w zakresie usług konsultingowych i integracji aplikacyjnej Migracja aplikacji dziedzinowych do nowej wersji (systemy pomiarowe, bilingowe) Rozwój współpracy z Microsoft i Cisco na rynku energetycznym Pozyskanie kontraktów na realizację zintegrowanych rozwiązań systemowych

15 15 H2 2009 – perspektywy Sektora Telco Wyzwania w sektorze: Podpisanie umowy z TP w procesie Vendor Consolidation w obszarze produktów: OSS, Corporate, Reporting Współpraca z teleoperatorami w zakresie dostosowania się do regulacji UKE Ograniczenia budżetów na inwestycje przez teleoperatorów Najważniejsze prospekty: TP – nowe edycje rozwiązań OSS i KSP TP - prekwalifikacja i skanowanie, rozbudowa systemów raportujących, współpraca w zakresie EURO 2012 Exatel - modernizacja szkieletu i systemu zarządzania siecią Telekomunikacja Kolejowa – system zarządzania siecią, projekt Internet na dworcach Dialog – Inventory.CL nowy system paszportyzacyjny Sferia – rozbudowa szkieletu sieci o MPLS Nowe produkty i usługi: Provisioning automatyzacja procesów aktywacji i rozliczeń usług telekomunikacyjnych Inventory.cl – nowy produkt do paszportyzacji CRM i biling dla Telewizji Kablowych i teleoperatorów alternatywnych (projekt R&D)

16 16 H2 2009 – perspektywy Sektor Industry Wyzwania w sektorze: Telewizje Kablowe – konsolidacja rynku, przejęcia Dywersyfikacja dostawców systemów do obsługi stacji paliw w PKN Orlen Koncerny Wydobywcze – greenfield informatyczny, nowe duże projekty Informatyzacja PKP – dostosowanie do standardów europejskich Rynek Retail – zapotrzebowanie na nowe usługi Rynek MSP – duży potencjał rynku w zakresie produktów masowych dystrybuowanych przez Internet Najważniejsze prospekty: Bliska - System Obsługi Stacji Paliw Orlen – serwis stacji paliw, portal SPEC, Animex, Siódemka, Emitel, KHW, Grupa KGHM – rozwiązania ERP Vectra, Multimedia – Provisioning, NMS, paszportyzacja Nowe produkty i usługi: Petrostation w nowej wersji do obsługi sieci stacji paliw System do obsługi sieci sprzedaży detalicznej Gemcom – trójwymiarowa wizualizacja złóż, system do zarządzania szkodami górniczymi System lojalnościowy dla PSP (małe sieci stacji paliw)

17 17 Backlog 2009 Sektor [tys. PLN] Portfel zamówień Bankowo-Finansowy133 603 Public114 075 Telco-Industry82 998 Utilities65 657 Razem396 332 W aktualnym backlogu 67% stanowią rozwiązania własne (usługi, licencje i serwis) Dodatkowo backlog na lata 2010 – 2011 wynosi obecnie ponad 100 mln PLN

18 18 Perspektywy 2009 Przychody ok. 900 mln PLN – niższe przychody są efektem spowolnienia gospodarczego i koncentracji na projektach usługowo-aplikacyjnych Spodziewany zysk operacyjny na poziomie 2-3% (bez sprzedaży aktywów) Wpływ na wynik operacyjny z tytułu sprzedaży aktywów wyniesie ok. 10-12 mln PLN (2-3 transakcje) Utrzymanie marży na poziomie roku 2008 (pomimo sprzedaży aktywów), dzięki poprawie struktury sprzedaży Uruchomienie projektów rozwojowych finansowanych ze środków Unii Europejskiej (w latach 2009-2010 dofinansowanie ok. 10 mln PLN na projekty warte 25 mln PLN)


Pobierz ppt "Prezentacja skonsolidowanych wyników Grupy Sygnity za Q1 2009 Warszawa, 15 maja 2009 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google