Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

STRATEGIA OKRĘGOWEJ KOMISJI SPORTU SAMOCHODOWEGO NA LATA 2008 – 2012 ZO PZM w Warszawie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "STRATEGIA OKRĘGOWEJ KOMISJI SPORTU SAMOCHODOWEGO NA LATA 2008 – 2012 ZO PZM w Warszawie."— Zapis prezentacji:

1 STRATEGIA OKRĘGOWEJ KOMISJI SPORTU SAMOCHODOWEGO NA LATA 2008 – 2012 ZO PZM w Warszawie

2 DZIAŁANIA OKRĘGOWE: Stała pomoc merytoryczna w podnoszeniu poziomu imprez samochodowych organizowanych przez kluby PZM na terenie okręgu Nawiązanie współpracy z klubami z ościennych okręgów PZM /wymiana ekip sędziowskich, organizacja wspólnych imprez sportowych/ Pozyskiwanie nowych terenów do rozgrywania imprez sportu samochodowego /KJS, Puchar PZM, RSMP/ Propagowanie bezpieczeństwa na imprezach sportu samochodowego /współpraca z klubami w zakresie organizacji spotkań z młodzieżą szkolną/ OKSS ZO PZM W-wa a

3 DZIAŁANIA OKRĘGOWE: Propagowanie sportu samochodowego na terenie okręgu /spotkania zawodników rajdowych, wyścigowych z członkami i sympatykami automobilklubów/ Pomoc w działaniach młodzieżowych grup rajdowych, funkcjonujących przy klubach zrzeszonych w okręgu /Koło Młodych AP, Płocka Grupa Rajdowa AZP i inne/ Współpraca z mediami ogólnopolskimi i lokalnymi w celu wypromowania imprez sportowych rozgrywanych na terenie okręgu Stały monitoring imprez organizowanych na naszym terenie przez organizatorów z innych okręgów oraz podmioty nie zrzeszone w PZM OKSS ZO PZM W-wa a

4 DZIAŁANIA OKRĘGOWE: Działania wspomagające budowę nowego obiektu sportowego Nadzór nad poziomem sportowym imprez rozgrywanych na terenie okręgu Podjecie działań mających na celu zwiększenie aktywności organizacyjnej klubów zrzeszonych z ZO PZM Pomoc merytoryczna dla zawodników samochodowych startujących w imprezach ogólnopolskich OKSS ZO PZM W-wa a

5 DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z PRZEPISAMI I REGULAMINAMI SPORTÓW SAMOCHODOWYCH Praca nad podnoszeniem poziomu i ujednoliceniem standardów BK przeprowadzanych podczas imprez sportowych rozgrywanych na terenie działania ZO PZM w W-wie Nakładanie i egzekwowanie kar za nieprzestrzeganie regulaminów sportowych przez zawodników i organizatorów imprez Praca nad dostosowaniem regulaminów technicznych i organizacyjnych, ich aktualizacja i dostosowanie do przepisów nadrzędnych oraz realiów krajowych OKSS ZO PZM W-wa a

6 DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z PRACĄ SĘDZIÓW SPORTOWYCH Działania mające na celu pozyskiwanie nowych sędziów oraz działaczy sportowych pracujących na terenie okręgu Zakup wyposażenia dla Zespołu Technicznego i sędziów sportowych do celów szkoleniowych /sonometry, materiały szkoleniowe, znaki informacyjne, regulaminy, publikacje/ Pozyskiwanie kadry sędziowskiej do obsługi imprez samochodowych Współpraca OKSS PZM W-wa z Zespołem Technicznym OKSS ZO PZM W-wa a

7 DZIAŁANIA ORGANIZACYJNE I PORZĄDKOWE Organizacja i przeprowadzanie egzaminów na licencje sportu samochodowego oraz licencje sędziowskie Bieżące reagowanie na wszelkiego typu skargi, uwagi, odwołania i protesty wpływające do OKSS ZO PZM W-wa Nadzór nad organizatorami imprez, wysyłanie obserwatorów z ramienia OKSS w celu uniknięcia nieprawidłowości podczas trwania zawodów sportowych oraz podnoszenia poziomu organizacyjnego OKSS ZO PZM W-wa a

8 DZIAŁANIA ORGANIZACYJNE I PORZĄDKOWE Współpraca OKSS z klubami posiadającymi obiekty sportowe /tor rallycrossowy, tor kartingowy i inne/ w sprawach dotyczących bezpieczeństwa na tych obiektach Rozpatrywanie przypadków dotyczących łamania i nie przestrzegania regulaminów przez zawodników i organizatorów imprez OKSS ZO PZM W-wa a


Pobierz ppt "STRATEGIA OKRĘGOWEJ KOMISJI SPORTU SAMOCHODOWEGO NA LATA 2008 – 2012 ZO PZM w Warszawie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google