Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ZESPÓŁ SZKÓŁ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 3 W POZNANIU SZKOŁA PODSTAWOWA NR 75 IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH Klasa 1 Klasa 2 Klasa 3 Klasa 0.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ZESPÓŁ SZKÓŁ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 3 W POZNANIU SZKOŁA PODSTAWOWA NR 75 IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH Klasa 1 Klasa 2 Klasa 3 Klasa 0."— Zapis prezentacji:

1 ZESPÓŁ SZKÓŁ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 3 W POZNANIU SZKOŁA PODSTAWOWA NR 75 IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH Klasa 1 Klasa 2 Klasa 3 Klasa 0

2 Kształtujemy człowieka XXI wieku: żądnego wiedzy; aktywnego, otwartego i twórczego; tolerancyjnego i życzliwego.

3 Jesteśmy szkołąotwartą, przyjazną i bezpieczną dla nauczyciela, ucznia, rodzica. Jesteśmy szkołą otwartą, przyjazną i bezpieczną dla nauczyciela, ucznia, rodzica. pomagamy rodzicom w wychowaniu ich dzieci; zachęcamy rodziców do współpracy ze szkołą; przekazujemy wiedzę naszym uczniom, korzystając z różnorodnych form i metod; przygotowujemy naszych uczniów do podjęcia dalszego kształcenia; kształtujemy u naszych uczniów postawę otwartości.

4 W klasach integracyjnych liczba dzieci wynosi od 15 do 20 osób. Razem z dziećmi zdrowymi uczą się dzieci mniej sprawne (od 3 do 5 uczniów), które realizują program dostosowany do ich możliwości. Każdy oddział integracyjny objęty jest opieką dwóch nauczycieli – wychowawcy oraz nauczyciela specjalisty, wspomagającego rozwój dziecka. Dzieci szybko nawiązują kontakt, uczą się wzajemnej akceptacji, rozumienia swoich potrzeb. Pomagają sobie, ale nie wyręczają siebie, uczą się myśleć o innych. Jesteśmy publiczną szkołą podstawową z oddziałami integracyjnymi.

5 Dla uczniów o specyficznych potrzebach edukacyjnych organizowane są zajęcia specjalistyczne: Dla uczniów o specyficznych potrzebach edukacyjnych organizowane są zajęcia specjalistyczne: zajęcia korekcyjno-kompensacyjne; zajęcia korekcyjno-kompensacyjne; zajęciarewalidacyjne; zajęcia rewalidacyjne; zajęcialogopedyczne; zajęcia logopedyczne; zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze; zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze; gimnastyka korekcyjna. gimnastyka korekcyjna.

6 Jakie korzyści wychowawcze wnosi INTEGRACJA? INTEGRACJA INTEGRACJA nie porównuje dziecka z innymi, ale każde dziecko z nim samym. INTEGRACJA INTEGRACJA ukazuje każdemu dziecku jego własne możliwości. INTEGRACJA INTEGRACJA uczy dzieci zdrowe oraz dzieci mniej sprawne wzajemnej akceptacji i pomocy. INTEGRACJA INTEGRACJA otwiera na różnorodność, uczy przekraczania barier, uznawania inności.

7 OFERTA EDUKACYJNA Program wychowawczy, którego celem jest: Program wychowawczy, którego celem jest: kształtowanie w dziecku poczucia własnej wartości i godności; przyswajanie przez dziecko norm dobrego zachowania; przyswajanie przez dziecko norm dobrego zachowania; przygotowanie dziecka do świadomego i aktywnego funkcjonowania w środowisku rodzinnym, szkolnym i lokalnym; przygotowanie dziecka do świadomego i aktywnego funkcjonowania w środowisku rodzinnym, szkolnym i lokalnym; wdrażanie podstawowych zasad dbania o własne zdrowie i bezpieczeństwo w różnych sytuacjach; wdrażanie podstawowych zasad dbania o własne zdrowie i bezpieczeństwo w różnych sytuacjach; poznawanie przez dziecko historii i tradycji regionu. poznawanie przez dziecko historii i tradycji regionu.

8 OFERTA EDUKACYJNA język angielski – klasy I, II i III; nauka pływania klasy II i III; informatyka – klasy I, II i III;

9 TRADYCJE SZKOŁY DNIA PATRONA SZKOŁY Uroczyste obchody DNIA PATRONA SZKOŁY KOROWODZIE BOŻONARODZENIOWYM Udział w KOROWODZIE BOŻONARODZENIOWYM DZIEŃ RODZINY Festyn – DZIEŃ RODZINY SPRZĄTNIE ŚWIATA Udział w akcji SPRZĄTNIE ŚWIATA

10 andrzejki, mikołajki, wigilie, jasełka, zabawy noworoczne; Imprezy klasowe: andrzejki, mikołajki, wigilie, jasełka, zabawy noworoczne; krajoznawcze, historyczne, rekreacyjne; wycieczki: krajoznawcze, historyczne, rekreacyjne; muzealne i biblioteczne; lekcje muzealne i biblioteczne; kin i teatrów; wyjścia do kin i teatrów; konkursy konkursy szkolne i pozaszkolne; teatralne; występy teatralne; prac plastyczno- technicznych. wystawy prac plastyczno- technicznych.

11 pedagoga i logopedy Oferujemy pomoc pedagoga i logopedy WAŻNE INFORMACJE Świetlica 7.00-16.30 Świetlica dla uczniów naszej szkoły czynna w godz. 7.00-16.30. obiadów. Istnieje możliwość wykupienia obiadów. Sekretariat 10.00-15.00 Sekretariat czynny w godz. 10.00-15.00 Pielęgniarka 8.00-15.00 Pielęgniarka gabinet czynny w godz. 8.00-15.00 Biblioteka 8.00-15.00 Biblioteka czynna w godz. 8.00-15.00

12

13

14


Pobierz ppt "ZESPÓŁ SZKÓŁ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 3 W POZNANIU SZKOŁA PODSTAWOWA NR 75 IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH Klasa 1 Klasa 2 Klasa 3 Klasa 0."

Podobne prezentacje


Reklamy Google