Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA ZESPÓŁ SZKÓŁ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 3 W POZNANIU SZKOŁA PODSTAWOWA NR 75 IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH Klasa 3 Klasa 1.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA ZESPÓŁ SZKÓŁ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 3 W POZNANIU SZKOŁA PODSTAWOWA NR 75 IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH Klasa 3 Klasa 1."— Zapis prezentacji:

1 EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA ZESPÓŁ SZKÓŁ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 3 W POZNANIU SZKOŁA PODSTAWOWA NR 75 IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH Klasa 3 Klasa 1 Klasa 2 Klasa 0

2 OFERTA EDUKACYJNA

3 W naszej szkole Praca dydaktyczno – wychowawcza ukierunkowana jest na indywidualny rozwój dziecka. Stosujemy nowoczesne metody nauczania. Kształtujemy człowieka żądnego wiedzy, aktywnego, otwartego, twórczego, tolerancyjnego i życzliwego. Jesteśmy otwarci na potrzeby każdego dziecka. Pracujemy z uczniem zdolnym. Rozbudzamy i rozwijamy zainteresowania. Zapewniamy opiekę wykwalifikowanych i życzliwych nauczycieli, pedagoga, logopedy oraz pielęgniarki. Sale wyposażone są w pomoce dydaktyczne. W obecnym roku szkolnym 7% uczniów klas pierwszych to dzieci sześcioletnie.

4 Nauka w oddzielnym budynku zapewnia bezpieczny pobyt najmłodszych uczniów w szkole

5

6 Najmłodszym uczniom zapewniamy stałą opiekę wychowawcy oraz pracowników świetlicy w godzinach od 7.00 do 16.30; wspólne spożywanie śniadania; możliwość wykupienia obiadów, które dzieci spożywają o wyznaczonej godzinie, nie spotykając się z uczniami klas starszych; uczestnictwo w akcji Szklanka mleka, Owoce w szkole; opiekę medyczną we wszystkie dni tygodnia z wyjątkiem środy; pomoc psychologiczno – pedagogiczną dla uczniów i rodziców prowadzoną przez pedagoga, nauczycieli specjalistów oraz w ramach grup wsparcia; aktywny wypoczynek na placu zabaw przeznaczonym wyłącznie dla nich; w okresie ferii zimowych organizujemy półkolonie.

7 Jesteśmy publiczną szkołą podstawową z oddziałami integracyjnymi W klasach integracyjnych liczba dzieci wynosi od 15 do 20 osób. Razem z dziećmi zdrowymi uczą się dzieci mniej sprawne (od 3 do 5 uczniów), które realizują program dostosowany do ich możliwości. Do klas integracyjnych przyjmujemy dzieci na podstawie orzeczenia kwalifikacyjnego o następujących niepełnosprawnościach: słabowidzący, słabosłyszący, z upośledzeniem w stopniu lekkim, niepełnosprawnością ruchową, autyzmem, zaburzeniami zachowania, niepełnosprawnością sprzężoną. Każdy oddział integracyjny objęty jest opieką dwóch nauczycieli – wychowawcy oraz nauczyciela specjalisty, wspomagającego rozwój dziecka. Dzieci szybko nawiązują kontakt, uczą się wzajemnej akceptacji, rozumienia swoich potrzeb. Pomagają sobie, ale nie wyręczają siebie, uczą się myśleć o innych.

8 Jakie korzyści wychowawcze wnosi INTEGRACJA? INTEGRACJA INTEGRACJA nie porównuje dziecka z innymi, ale każde dziecko z nim samym. INTEGRACJA INTEGRACJA ukazuje każdemu dziecku jego własne możliwości. INTEGRACJA INTEGRACJA uczy dzieci zdrowe oraz dzieci mniej sprawne wzajemnej akceptacji i pomocy. INTEGRACJA INTEGRACJA otwiera na różnorodność, uczy przekraczania barier, uznawania inności.

9 Dla uczniów o specyficznych potrzebach edukacyjnych organizowane są zajęcia specjalistyczne: zajęcia korekcyjno-kompensacyjne; zajęcia rewalidacyjne; zajęcia logopedyczne; zajęcia socjoterapeutyczne; zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze; gimnastyka korekcyjna.

10 Program wychowawczy, którego celem jest: kształtowanie w dziecku poczucia własnej wartości i godności; przyswajanie przez dziecko norm dobrego zachowania; przygotowanie dziecka do świadomego i aktywnego funkcjonowania w środowisku rodzinnym, szkolnym i lokalnym; wdrażanie podstawowych zasad dbania o własne zdrowie i bezpieczeństwo w różnych sytuacjach; poznawanie przez dziecko historii i tradycji regionu.

11 Edukacja wczesnoszkolna oparta na bazie programów: Edukacja wczesnoszkolna oparta na bazie programów: WESOŁA SZKOŁA WESOŁA SZKOŁA JUŻ W SZKOLE JUŻ W SZKOLE UCZĘ SIĘ Z EKOLUDKIEM UCZĘ SIĘ Z EKOLUDKIEM łączy w sobie treści różnych dziedzin edukacji; ukazuje scalony obraz świata; korzysta z różnych form aktywności.

12 Oferta edukacyjna język angielski - klasy I, II i III; zajęcia komputerowe w sali informatycznej - klasy I, II i III; nauka pływania - klasy II i III.

13 Sposoby prowadzenia zajęć Aktywne metody i techniki nauczania: praca indywidualna i w grupach; gry i zabawy; elementy dramy, inscenizacje; metoda projektów; metody aktywizujące.

14 Zajęcia pozalekcyjne: Koło muzyczne Kolorowe nutki; Koło ortograficzne Ortofrajda; Koło teatralne Bajeczka.

15 Uczestniczymy i realizujemy projekty edukacyjne: Wokół Święta Patrona Szkoły, Poznań moje miasto, Poznań stawia na zdrowie, Z Pyrkiem bezpiecznie, Moje dziecko idzie do szkoły, Szklanka mleka, Owoce w szkole, Dzień Ziemi, Witamy wiosnę. Nasi uczniowie zdobywają nagrody w miejskich projektach edukacyjnych: Jaki znak Twój? – Orzeł Biały! Jak Czarniecki do Poznania.

16 Szkoła posiada liczne odznaki, certyfikaty, dyplomy oraz inne sukcesy: Odznaka Honorowa za zasługi dla Województwa Wielkopolskiego; Odznaka Honorowa Wierni Tradycji za zasługi w upowszechnianiu wiedzy i pamięci o Powstaniu Wielkopolskim; Certyfikat Aktywnej Organizacji Lokalnej w ramach IV Festiwalu Aktywnych Społeczności Lokalnych; Certyfikat Kreatywnej Szkoły za udział w projekcie Śladami Powstania Wielkopolskiego; Certyfikat Szkoła Wolna od Narkotyków i Przemocy; Dyplom za udział w Przeglądzie chórów szkolnych w ramach Programu Śpiewająca Polska; Pierwsza nagroda za aktywne kibicowanie podczas 9 Poznańskiego Maratonu; Laureat Międzyszkolnego Konkursu Matematycznego dla uczniów klas trzecich Szkół Miasta Poznania Pitagorasek;

17 Laureat Międzyszkolnego Konkursu Ortograficznego; Laureat etapu rejonowego i wojewódzkiego konkursu organizowanego przez Stację Sanitarno – Epidemiologiczną Palić czy nie palić; Laureat konkursu Powstanie Wielkopolskie w pamiątkach mojej rodziny organizowanym przez Urząd Miasta Poznania; Wyróżnienie w Międzynarodowym Konkursie Matematyczny Kangur; Wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym Moim wzorem Powstańcy Wielkopolscy organizowanym przez Stowarzyszenie Przyjaciół Powstania Wielkopolskiego; Trzecie miejsce w Turnieju Piłki Siatkowej Klas IV organizowany przez Szkołę Podstawową nr 29; Koordynacja projektu organizowanego przez Urząd Miasta Poznania pod patronatem Prezydenta Miasta Poznania Ryszarda Grobelnego – 90 rocznica wybuchu Powstania Wielkopolskiego 1918-1919; Realizacja projektów finansowanych przez Urząd Miasta Poznania: Śladami wielkich Polaków, Pomagamy maluchom.

18 Kultywujemy tradycje szkoły DNIA PATRONA SZKOŁY; Uroczyste obchody DNIA PATRONA SZKOŁY; KOROWODZIE BOŻONARODZENIOWYM; Udział w KOROWODZIE BOŻONARODZENIOWYM; DZIEŃ RODZINY; Festyn – DZIEŃ RODZINY; SPRZĄTNIE ŚWIATA; Udział w akcji SPRZĄTNIE ŚWIATA; GÓRA GROSZA. Udział w akcji GÓRA GROSZA.

19 andrzejkimikołajkiwigilie jasełkazabawy noworoczne. Imprezy klasowe: andrzejki, mikołajki, wigilie, jasełka, zabawy noworoczne. krajoznawczehistorycznerekreacyjne. Wycieczki: krajoznawcze, historyczne, rekreacyjne. muzealne biblioteczne. Lekcje muzealne i biblioteczne. kin teatrów. Wyjścia do kin i teatrów. Konkursy Konkursy szkolne i pozaszkolne. Występy teatralne. Występy teatralne. prac plastyczno – technicznych. Wystawy prac plastyczno – technicznych.

20 Dziękujemy Państwu za zapoznanie się z naszą ofertą. Zachęcamy do podjęcia z nami współpracy. Zapraszamy wraz z Waszymi dziećmi we wrześniu bieżącego roku. Dyrekcja i nauczyciele ZESPOŁU SZKÓŁ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 3 W POZNANIU SZKOŁA PODSTWOWA NR 75 IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH


Pobierz ppt "EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA ZESPÓŁ SZKÓŁ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 3 W POZNANIU SZKOŁA PODSTAWOWA NR 75 IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH Klasa 3 Klasa 1."

Podobne prezentacje


Reklamy Google