Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Konwersja do układu 2000 „od podszewki” - specjalne struktury danych systemu EWID 2007 Bernard Bielecki.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Konwersja do układu 2000 „od podszewki” - specjalne struktury danych systemu EWID 2007 Bernard Bielecki."— Zapis prezentacji:

1 Konwersja do układu 2000 „od podszewki” - specjalne struktury danych systemu EWID 2007
Bernard Bielecki

2 Teoria – czekające nas zadanie
Odwzorowanie – przeniesienie współrzędnych leżących na elipsoidzie (B i L) na powierzchnię płaską – papier lub ekran monitora komputerowego. Transformacja – przeliczenie współrzędnych płaskich będących realizacją jednego odwzorowania na inne odwzorowanie z ewentualnym uwzględnieniem różnic pomiędzy elipsoidami (Krasowskiego w układzie 65 na GRS-84 w 2000). Algorytmy i procedury przejść pomiędzy układami zawarte są w WYTYCZNYCH TECHNICZNYCH G – „Formuły odwzorowawcze i parametry układów współrzędnych”

3 Dwa rodzaje transformacji w EWID2007
Podział oparty o realizację przeliczeń: Przeliczenia oraz przejścia pomiędzy elipsoidami i odwzorowaniami oparte o wytyczne G Przeliczenia oparte o parametry transformacji dla konkretnego obszaru (współczynniki wielomianów wyliczone z tych samych punktów osnowy w jednym i drugim układzie). Wielomiany afiniczne i konforemne maksymalnie 9 stopnia. Niejako przejście na skróty, bez zagłębiania się w teorię odwzorowań.

4 Możliwości transformacji w EWID2007
Możliwość transformacji pomiędzy wszystkimi państwowymi układami współrzędnych (transformacja matematyczna zgodna z wytycznymi G-1.10). Możliwość transformacji z dowolnego układu lokalnego (transformacja parametryczna). Możliwość transformacji zarówno danych geometrycznych raportowanych z bazy (wypis z grafiki) jak i przyjmowanych z zewnątrz (np. pikiety).

5 Konfiguracja transformacji w Systemie
Ustawienie układu współrzędnych bazy – wszystkie współrzędne są w jednym układzie (lokalnym, lub 65). Możliwość konfiguracji automatycznego wyboru sposobu przeliczenia (matematycznego, parametrycznego) dla przejścia pomiędzy konkretnymi układami (np. bazy → lokalny) Możliwość włączenia transformacji z układu bazy do wybranego układu współrzędnych „w locie” np. w celu wydania rysunku w innym układzie współrzędnych niż układ bazy.

6 Złożoność transformacji do układu 2000
Istnienie w bazie współrzędnych w postaci liczb całkowitych (UORS) przesuniętych o stałą wartość (Globalny Początek – GO), które trzeba najpierw przeliczyć do współrzędnych opartych o liczby rzeczywiste. Unifikacja dokładności zapisu współrzędnych – zaokrąglenie współrzędnych zapisanych z dokładnością milimetrową do centymetrów – problemy punktów bliskich opisywane później.

7 Złożoność transformacji do układu 2000
Transformacja punktów komplikuje się przez istnienie punktów bliskich, które po transformacji i zaokrągleniu mogą mieć identyczne współrzędne. Powoduje to kaskadowe łączenie zależnych obiektów np. odcinków działek. Dodatkową komplikacją jest fakt przechowania współrzędnych pierwotnych. Konieczna jest transformacja danych wtórnych takich jak zakresy indeksów przestrzennych – do szybkiego wyszukiwania danych w bazie.

8 Transformowane obiekty do układu 2000
Działki: punkty, zakresy przestrzenne oraz współrzędne numerów i adresów. Atrybuty działek. Budynki: punkty, zakresy przestrzenne oraz współrzędne oznaczeń (numer ewidencyjny oraz funkcja z ilością kondygnacji), adresy. Dodatki budynków – schody, wjazdy do podziemia, świetliki i inne. Punkty adresowe: współrzędne. Kontury: punkty, zakresy przestrzenne oraz współrzędne oznaczeń. Pikiety: współrzędne.

9 Transformowane obiekty do układu 2000 c.d.
Obiekty mapy zasadniczej - liniowe, punktowe, etykiety oraz opisy atrybutów i zakresy przestrzenne. Redakcja mapy. Obszary robót geodezyjnych i zakresy przestrzenne. Obszary spraw ZUDP i zakresy przestrzenne. Informacje georeferencyjne rastrów, oraz same rastry za względu na skręcenie układu w stosunku do układu 65.

10 Osnowa Osnowa umożliwia przechowywanie współrzędnych w wielu układach równocześnie, które należy zaczytać do bazy.

11 Transformacja - rozwiązanie techniczne wersja 7.7
Współrzędne każdego obiektu geometrycznego mogą być przechowywane w bazie równocześnie w dwóch układach: W układzie bazy (obowiązującym) czyli 2000 – jednolitym dla wszystkich współrzędnych. W układzie pierwotnym – czyli tym w którym zostały pozyskane i opracowane przez geodetę. Będą wypełniane zarówno w trakcie pracy bieżącej jak i podczas transformacji do układu z poprzedniego układu lub systemu.

12 Sposób przechowywania współrzędnych obiektu geometrycznego
X_PIERW Y_PIERW UKLAD_PIERW X_BAZY Y_BAZY 100 ... Jak widać (kolumna UKLAD_PIERW) współrzędne pierwotne mogą być przechowywane w dowolnym układzie państwowym lub lokalnym.

13 Zalety przechowywania współrzędnych w dwóch układach
Przechowanie współrzędnej dokładnie tak jak została pomierzona. Transformacja z układu A do układu B i z powrotem z B do A' może spowodować, że współrzędne A i A' nie będą sobie równe (wzory matematyczne są „skończone” - np. wielomiany). Szybki dostęp do współrzędnych pomierzonych przez geodetę, bez potrzeby szukania operatu np. w celu wydania lub kontroli danych. Możliwość przyjmowania danych w dwóch układach równocześnie np. 65 i 2000.

14 Prezentacja w TurboEWID

15 Dziękuję za uwagę.


Pobierz ppt "Konwersja do układu 2000 „od podszewki” - specjalne struktury danych systemu EWID 2007 Bernard Bielecki."

Podobne prezentacje


Reklamy Google