Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Typy zbiorowisk leśnych w Polsce

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Typy zbiorowisk leśnych w Polsce"— Zapis prezentacji:

1 Typy zbiorowisk leśnych w Polsce
Opracował Sebastian Różalski

2 Tematy Zbiorowiska leśne Rozmieszczenie borów i puszcz, drzewostany
Lesistość Zasięg drzew Relikty i Endemity Funkcje gospodarcze i pozagospodarcze lasów

3 Dzielą się na: - bory - grądy - łęgi - olsy
Zbiorowiska leśne Dzielą się na: - bory - grądy - łęgi - olsy

4 Bór jest to las, w którym wszystkie albo większość drzew to drzewa iglaste. Bory występują przede wszystkim na glebach bielicowych w klimacie umiarkowanym. Dominującymi gatunkami drzew są tu: różne gatunki sosen, modrzewia, świerków oraz drzew liściastych takich jak osika, jarząb i brzoza. Natomiast w runie leśnym można spotkać przede wszystkim, borówki, wrzosy lub jagody czarne.

5 Grąd wielogatunkowy las liściasty lub mieszany z przewagą grabu i dębu, niekiedy z domieszką lipy drobnolistnej i szerokolistnej, klonu, jawora i świerku. Posiada bogaty podszyt.

6 Las łęgowy zbiorowisko leśne, występujące nad rzekami i potokami, w zasięgu wód powodziowych, które podczas zalewu nanoszą i osadzają żyzny muł. Siedliska niemal wszystkich łęgów związane są z wodami płynącymi. W drzewostanie łęgów występują m.in.: olcha, topola, wierzba, wiąz, jesion, dąb.

7 Ols las olchowy (olszowy) porastający żyzne, bagienne siedliska, o wysokim poziomie wody stojącej. Ma zwykle charakterystyczną kępową strukturę runa - na kępach wokół szyi korzeniowej olszy rosną gatunki borowe, w dolinkach przynajmniej okresowo wypełnianych wodą - rośliny bagienne.

8 Bory i Puszcze

9 Lesistość

10 Relikt termin biogeograficzny służący na określenie współczesnych organizmów, zarówno roślinnych jak i zwierzęcych, mających w przeszłości szerszy zasięg geograficzny, lecz obecnie żyjących na terenie znacznie mniejszym. Przykładem jest wierzba lapońska.

11 Przykłady reliktów Brzoza karłowata Skalnica śnieżna

12 Endemit Gatunek unikatowy dla danego miejsca albo regionu, występujący na ograniczonym obszarze, nigdzie indziej nie występujący naturalnie. Przykładem jest Skalnica tatrzańska, gatunek endemiczny dla Karpat Zachodnich.

13 Przykłady endemitów Chryzantema Zawadzkiego Okrzyn Jeleni

14 Zasięg występowania drzew
Sosna Jarząb szwedzki Lipa szerokolistna Modrzew polski Buk Jodła Świerk Dąb bezszypułkowy Cis Europejski

15 Sosna

16 Jarząb szwedzki a

17 Lipa szerokolistna

18 Modrzew polski

19 Buk

20 Jodła

21 Świerk

22 Dąb bezszypułkowy

23 Funkcje gospodarcze lasów
majątkowe – grunty leśne są niezwykle ważnymi składnikami majątku narodowego. dochodowe – gospodarstwo leśne wnosi swój wkład do dochód narodowego. surowcowe – las jest dostarczycielem różnych surowców w ogromnej rozmaitości oraz masie.

24 Funkcje pozagospodarcze lasów
Funkcja regulatora gospodarki wodnej. Funkcje ochronne przed negatywnymi skutkami cywilizacji przemysłowej. Funkcje ochronne przed klęskami żywiołowymi. Funkcje wiatrochronne. Funkcje ochrony przyrody. Funkcje rekreacyjne. Funkcje krajobrazowe.

25 Zadania

26

27

28 Podaj nazwy borów i puszcz obok przyporządkowanych im numerów.

29 Bibliografia https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQaAqlwDt82gt7ESDsrxYS7aBJEbJda7zi3bMCAnPVp0jqqHLIY https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTl8TXT8nO04ntDbicBNqMJeFAsLsNs2Kg8eJlTdkKwatjwdHKTdg https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQ0IL0zHjTfsw7BkbXKdc7NbTuD_47H7mR59gs-sh6_OUCD2fjh Saxifraga_nivalis_plant_upernavik_ jpg Abies_alba,_Mount_Auburn_Cemetery.JPG


Pobierz ppt "Typy zbiorowisk leśnych w Polsce"

Podobne prezentacje


Reklamy Google