Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Marlena Dietrich Nagrody, odznaczenia oraz wyróżnienia…

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Marlena Dietrich Nagrody, odznaczenia oraz wyróżnienia…"— Zapis prezentacji:

1

2 Marlena Dietrich Nagrody, odznaczenia oraz wyróżnienia…

3 Nominacja do Oscara dla najlepszej aktorki za rol ę pierwszoplanow ą w filmie Maroko Maroko – ameryka ń ski film z 1930 roku, wyre ż yserowany przez Josefa von Sternberga. Nominacje

4 Nominacja do Złotego Globu dla najlepszej aktorki w filmie dramatycznym za rolę w filmie pt. Świadek Oskarżenia Ś wiadek Oskar ż enia to ameryka ń ski film kryminalny nakr ę cony przez Billyego Wildera Ś wiadek Oskar ż enia to ameryka ń ski film kryminalny nakr ę cony przez Billyego Wildera w 1957 roku. Nominacje

5 Odznaczenie Prezydencki Medal Wolno ś ci - najwy ż sze odznaczenie cywilne Stanów Zjednoczonych Ameryki nadawane przez Prezydenta USA obywatelom ameryka ń skim oraz cudzoziemcom za szczególnie wybitny wk ł ad w dziedzinie bezpiecze ń stwa lub narodowych interesów Stanów Zjednoczonych, pokoju ś wiatowego, kultury, jak równie ż innych znacz ą cych dokona ń w sferze publicznej lub prywatnej. To odznaczenie otrzyma ł a w 1947 roku.

6 Odznaczenie Komandor Legii Honorowej - najwy ż sze odznaczenie nadawane przez pa ń stwo francuskie. Legia nadawana jest zarówno cywilom, jak i wojskowym, kobietom i m ęż czyznom, tak ż e cudzoziemcom, za szczególne osi ą gni ę cia w ż yciu wojskowym i cywilnym. To odznaczenie otrzyma ł a w 1950 roku.

7 Konkurs na najlepszą aktorkę Jedną z ważniejszych nagród w jej życiu było zajęcie II miejsce w konkursie do Laurel Awards dla najlepszej aktorki w filmie dramatycznym za rolę w filmie: Jedną z ważniejszych nagród w jej życiu było zajęcie II miejsce w konkursie do Laurel Awards dla najlepszej aktorki w filmie dramatycznym za rolę w filmie: Świadek oskarżeniaŚwiadek oskarżenia Nagroda została przyznana w 1958 roku.

8 NAGRODA Honorowa nagroda Tony – nagrody przyznawane corocznie twórcom teatralnym w USA. Pierwotnie nagrody honorowały twórców wystawiających na Brodwayu w Nowym Jorku. Nagrodę przyznano jej w 1968 roku.

9 NAGRODA Nagroda Deutscher Filmpreis – nagroda, dla najwybitniejszych aktorów według Niemiec. Tą nagrodę przyznano Marlenie w 1980 roku.

10 KONKURS IX miejsce w rankingu najlepszych aktorek wszechczasów skompilowanej przez Amerykański Instytut Filmowy. Na tej liście znajdują się także takie nazwiska jak Marilyn Monroe czy Meryl Streep, zaś ze strony mężczyzn Charles Chaplin i John Wayne. Charles Chaplin i John Wayne.

11 gemacht von Jakub Erwardt


Pobierz ppt "Marlena Dietrich Nagrody, odznaczenia oraz wyróżnienia…"

Podobne prezentacje


Reklamy Google