Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Lokata Światowa– zarabiaj na szerokim spektrum rynków na świecie przy zachowaniu 100 % gwarancji kapitału.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Lokata Światowa– zarabiaj na szerokim spektrum rynków na świecie przy zachowaniu 100 % gwarancji kapitału."— Zapis prezentacji:

1 Lokata Światowa– zarabiaj na szerokim spektrum rynków na świecie przy zachowaniu 100 % gwarancji kapitału

2 Jak wygląda sytuacja finansowa typowego Polaka? Charakterystyka produktu Produkt oparty o:BNP Paribas Millennium Index Zarządzający:BNP Paribas Forma prawna:polisa na życie Historyczna stopa zwrotu:**96 % brutto (wynik za okres 09.05.2002 – 09.06.2006 r.) Okres inwestycji:4 lata Gwarancja kapitału:*100% Potencjalny zysk:nieograniczony Partycypacja we wzroście:100 % ubruttowiona – netto 81% - zwolnienie z podatku Belki*** Minimalna kwota:10.000 zł Okres subskrypcji:26.06.2008 – 14.08.2008 Ryzyko walutowe:brak Dodatkowe korzyści Ladder Do czasu zakupienia opcji:pieniądze wcześniej wpłacone oprocentowane są 7% p.a. Możliwość zaciągnięcia kredytu w MetroBanku na min. 80.000 zł na 73 - 88 % wartości inwestycji pod zabezpieczenie cesji z tego produktu

3 Jak wygląda sytuacja finansowa typowego Polaka? Czym jest BNP Paribas Millennium Index ? BNP Paribas Millennium Index jest to aktywnie zarządzany indeks o z góry ograniczonym ściśle ryzyku o zmiennej strukturze inwestujący na całym świecie na rynkach akcji, nieruchomości, surowców oraz na rynku walutowym pozwalający zarabiać zarówno na wzrostach jak i na spadkach na tych rynkach dzięki możliwości zajęcia krótkiej pozycji na danym rynku. Wyjątkowość modelu zarządzania polega na: Szerokiej dywersyfikacji geograficznej (Europa, Chiny, Japonia, USA) Szerokiej dywersyfikacji pod względem aktywów (akcje, surowce, nieruchomości i waluty) Możliwości uzyskania zysku także w sytuacji spadków na danym rynku poprzez zajęcie krótkiej pozycji (obstawieniu spadków) Znacznym ograniczeniu ryzyka, co chroni indeks przed nagłymi zmianami koniunktury Oparciu strategii zarządzania na teorii, za której wynalezienie Harry M. Markowitz otrzymał nagrodę Nobla

4 Jak wygląda sytuacja finansowa typowego Polaka? Ladder Dodatkowa gwarancja chroniąca zyski Ladder W produkcie klient otrzymuje dodatkową gwarancję chroniącą zyski Poziomy gwarancji zysku 15% 30% 45% Sposób działania Jeśli w kolejną rocznicę produktu wartość indeksu wzrośnie do jednego z wyżej założonych poziomów staje się on minimalnym zyskiem dla klienta. Zysk może być wyższy jeśli na koniec trwania produktu wartość indeksu pobije wartość gwarantowaną

5 Jak wygląda sytuacja finansowa typowego Polaka? Spektrum możliwości inwestycyjnych indeksu Klasa aktywów Rejon geograficzny IndeksOpis indeksu Obligacje Europa IBOXX Sovereigns Indeks obligacji w EUR NieruchomościEPRA TR Euro Zone spółki branży nieruchomości w strefie Euro - deweloperzy, generalni wykonawcy, firmy świadczące usługi zarządu nieruchomościami, pośrednictwa i nadzoru budowlanego oraz spółki, dla których posiadanie znaczengo majątku w nieruchomościach wynika z charakteru działalności Akcje EuroSTOXX 50 TR 50 największych spółek europejskich USAS&P 500 TR 500 największych spółek amerykańskich JaponiaTOPIX TR szeroki indeks giełdy japońskiej ChinyChina HSCEI Szeroki indeks spółek chińskich notowanych w Hong Kongu Waluty Świat EUR/USD Kurs walutowy EUR/USD Surowce DOW JONES AIG Commodity Index Szeroki indeks 19 surowców zarówno zbóż, mięsa jak i surowców energetycznych oraz metali

6 Jak wygląda sytuacja finansowa typowego Polaka? Strategia inwestycyjna (1) W celu wygenerowania możliwie dużego zysku przy jednoczesnym ograniczeniu ryzyka strategia inwestycyjna za swoje cele stawia: uchwycenie najsilniejszych trendów rynkowych kontrolę ryzyka dywersyfikację Oczekiwany zysk Oczekiwana zmienność Korelacja między aktywami Optymalny portfel Możliwości inwestycyjne Aktywa nr 1 Aktywa nr 2… Założenia dotyczące zarządzania ryzykiem Model alokacji aktywów

7 Jak wygląda sytuacja finansowa typowego Polaka? Strategia inwestycyjna (2) Miesięczne zmiany składu portfela odbywają się na podstawie: Szacowanych oczekiwanych stóp zwrotu z poszczególnych aktywów na podstawie historycznych stóp zwrot Szacowanej oczekiwanej zmienności stóp zwrotu poszczególnych aktywów, dla tego samego oczekiwanego zysku dokonany zostanie wybór aktywów o najmniejszej zmienności Wykluczenie aktywów nadmiernie ze sobą skorelowanych Z kolei restrykcyjna kontrola ryzyka odbywa się poprzez: Ograniczenie ekspozycji na obligacje od 0 do +100% a indeksu nieruchomości od 0 do +25% Ograniczenie ekspozycji na pozostałych indeksach do +/- 25 % wagi portfela – czyli do 25 % portfela przy możliwości zajęcia na każdym indeksie pozycji krótkiej lub długiej Ekspozycja na indeksach nieruchomości, akcji chińskich i surowców nie może zmieniać się z miesiąca na miesiąc o więcej niż 10p.p. Ograniczenie zmienności w okresie 250 dni do 10 % Ograniczeniu ekspozycji portfela od 0 do +100 % netto

8 Jak wygląda sytuacja finansowa typowego Polaka? Wyniki historyczne na tle tradycyjnych aktywów Historyczne wyniki indeksu wskazują na to, że strategia doskonale sprawdza się niezależnie od aktualnej koniunktury na rynkach światowych i w okresie obejmującym zarówno hossę jak i bessę daje zdecydowanie najlepszy wynik w porównaniu z tradycyjnymi aktywami. Średnioroczny zysk wyniósł 14,36 % netto (17,73 % brutto)****.

9 Jak wygląda sytuacja finansowa typowego Polaka? Wyniki indeksu na tle polskiej giełdy w ostatnim półroczu Także w ostatnich miesiącach podczas gdy inwestorzy na polskiej giełdzie przeżywają nerwowe chwile strategia doskonale sprawdza się i przyniosła zysk rzędu +9,19 % netto jednocześnie zachowując duże mniejsze wahania.

10 Jak wygląda sytuacja finansowa typowego Polaka? Najważniejsze korzyści Do najważniejszych zalet produktu należą: sprawdzony model aktywnego zarządzania, który w praktyce pozwala zarabiać niezależnie od sytuacji rynkowej a więc zarówno na wzrostach jak i spadkach 100 % gwarancji kapitału* bardzo duży potencjał zysku dostęp do bardzo szerokiego spektrum rynków, w tym surowców, nieruchomości i rynku walutowego brak ograniczenia zysku zwolnienie produktu z podatku Belki dzięki formie prawnej*** brak ryzyka walutowego wysokie oprocentowanie środków w przypadku wpłaty przed zakończeniem subskrypcji

11 Jak wygląda sytuacja finansowa typowego Polaka? Dla kogo jest ten produkt ? Inwestor: zainteresowany inwestycją, która ma szansę przynosić zysk niezależnie od koniunktury na rynkach akcji zainteresowany produktem z 100 % gwarancją kapitału z potencjałem dużo wyższych zysków* zainteresowany produktem będącym alternatywą dla funduszy inwestycyjnych zainteresowany produktem, który będzie uzupełnieniem zdywersyfikowanego portfela inwestycyjnego zainteresowany unikalnym produktem na rynku finansowym umożliwiającym inwestycję na rynkach walutowym, nieruchomości i surowców przy jednoczesnej gwarancji kapitału zarówno posiadający bardzo duże doświadczenie na rynkach finansowych jak i nie posiadający takich doświadczeń zainteresowany zyskiem absolutnym a nie jedynie pobiciem benchmark`u, co w tradycyjnym funduszu może oznaczać tylko mniejszą stratę niż poniósł rynek

12 Jak wygląda sytuacja finansowa typowego Polaka? * Inwestycja Światowa Lokata nie jest lokatą bankową i nie daje gwarancji uzyskania zysku za wyjątkiem zwrotu 100% początkowo zainwestowanej kwoty - gwarancja 100% kapitału na koniec okresu odpowiedzialności gwarantowana przez TUnŻ Europa S.A. ** Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych BNP Paribas, dane za okres 9.05.2002 – 9.05.2006 r. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są gwarancją osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. *** Zgodnie z art.. 21 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, kwoty otrzymane z ubezpieczeń majątkowych i osobowych podlegają, co do zasady, zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym. **** Źródło: BNP Paribas, dane za okres 1.01.1995 – 31.03.2008 r. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są gwarancją osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Przedstawione symulacje i obliczenia prezentowanego produktu finansowego mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisu art. 66 Kodeksu cywilnego lecz należy je odczytywać jako zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu przepisu art. 71 k.c.

13 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Lokata Światowa– zarabiaj na szerokim spektrum rynków na świecie przy zachowaniu 100 % gwarancji kapitału."

Podobne prezentacje


Reklamy Google