Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wojna jako świętość. Rola historii w „Potopie”

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wojna jako świętość. Rola historii w „Potopie”"— Zapis prezentacji:

1 Wojna jako świętość. Rola historii w „Potopie”
Iwona Pawłowska

2

3 Najważniejsze wydarzenia potopu szwedzkiego
Wkroczenie wojsk szwedzkich do Polski latem 1655 r. (Wielkopolska i Litwa) Kapitulacja: a) wielkopolskiego pospolitego ruszenia pod Ujściem w lipcu 1655 r. b) poddanie Szwedom Poznania pod wpływem K. Opalińskiego c) poddanie Litwy przez Janusza Radziwiłła w październiku 1655 r. d) Warszawy (wrzesień) i Krakowa (październik)

4 Najważniejsze wydarzenia potopu szwedzkiego
ucieczka Jana Kazimierza na Śląsk i wydanie w Opolu uniwersału wzywającego naród do walki (listopad 1655r.) partyzantka chłopów na Podkarpaciu i odbicie Szwedom Nowego Sącza w grudniu 1655 r. obrona Częstochowy (listopad, grudzień 1655 r.)

5 Najważniejsze wydarzenia potopu szwedzkiego
powrót króla i złożenie ślubów w katedrze lwowskiej kwiecień – lipiec 1656 r. bitwy o Warszawę stopniowe wycofywanie się Szwedów wypieranych przez wojska Stefana Czarnieckiego ostateczne zakończenie zmagań i pokój w Oliwie 3 maja 1660 r.

6 Wykaz zdarzeń wojennych w „Potopie” zakończonych klęską Polaków
Klęska Polaków Sposób ujęcia w utworze 1655 r. kapitulacja w Ujściu, Kiejdanach, Warszawie, Krakowie, Widawie i Żarnowie 1656 r. w Malborku Opis zdrady magnatów kontrastuje z patriotyzmem szlachty Kilkuzdaniowa wzmianka Opis porażki w 3 zdaniach Warszawa – lipiec 1656 r. Krótki opis zwycięskich 2 dni walki i zaledwie wzmianka o ostatecznej klęsce w 3 dniu bitwy Gołąb Podkreślenie waleczności Polaków i krótka informacja o klęsce

7 Wykaz zdarzeń wojennych w „Potopie” zakończonych zwycięstwem Polaków
Zwycięstwa Polaków Sposób ujęcia w utworze 1655 r. Nowy Sącz Wymieniony w relacji o licznych zwycięstwach Polaków nad Szwedami Częstochowa Poświęcenie tej bitwie 8 rozdziałów, nadanie opisowi szczególnego znaczenia Powrót króla, Zamość Opisany szeroko jako wielki triumf, obszerna relacja z podkreśleniem klęski Szwedów 1656 r. Warszawa Długi opis zwycięstwa Polaków (przemilczenie w tym, rozdziale faktu odbicia miasta przez Szwedów)

8 Wykaz zdarzeń wojennych w „Potopie” zakończonych zwycięstwem Polaków
Zwycięstwa Polaków Sposób ujęcia w utworze Osaczenie Szwedów w widłach Wisły i Sanu Warka Szeroki opis szarży Czarnieckiego Zmagania na Litwie i w Prusach Obszerny opis 1667 r. wyjście wojsk szwedzkich do Danii i wypędzenie Rakoczego Stwarzanie wrażenia wszechogarniającego Polskę spokoju

9 wnioski Autor powieści dokładniej opisał bitwy zwycięskie niż przegrane. Niektóre klęski pominął milczeniem, inne opisał w paru zdaniach. Symboliczne znaczenie nadał obronie Jasnej Góry, miejsca świętego dla Polaków. Dostrzegł w historii XVII w. analogię do Polski XIX w.

10 wnioski Podporządkował prawdę historyczna idei krzepienia serc.
Podkreślił trwałość wartości walk narodowowyzwoleńczych, wbrew pozytywistycznym hasłom realizmu politycznego

11 Inne utwory ukazujące wojnę jako świętość
Iliada Homera Pieśń o Rolandzie Wojna chocimska W. Potockiego Gloria victis E. Orzeszkowej

12 Jak autorzy podkreślają znaczenia wojny
Ukazują bitwy jako wielkie spektakle Udowadniają, że wojna służy przywróceniu ładu moralnego Tworzą opisy wspaniałych zbroi Heroizują i sakralizują bohaterów Kreują baśniowość zdarzeń Tworzą kontrastowe kreacje bohaterów (podział na dobrych – patriotów i złych – zdrajców) Wskazują, że cnota i oddanie przynoszą zwycięstwo, a zdrada, grzech - klęskę

13 Rekapitulacja Wojna w wydaniu Sienkiewiczowskim uchyla ważność rzeczy pospolitych, kłopotów codziennych, a podnosi wartość poświęcenia, aktywności, przygody. Pomaga w sprawdzaniu się ludzi i kształtowaniu ich charakterów.


Pobierz ppt "Wojna jako świętość. Rola historii w „Potopie”"

Podobne prezentacje


Reklamy Google