Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Można powiedzieć, że wierność i zdrada to dwa bieguny ludzkiej wolności. Wierność łączy się z wolnością pozytywną, z życiem dla innych ludzi i odpowiedzialnością

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Można powiedzieć, że wierność i zdrada to dwa bieguny ludzkiej wolności. Wierność łączy się z wolnością pozytywną, z życiem dla innych ludzi i odpowiedzialnością"— Zapis prezentacji:

1

2

3 Można powiedzieć, że wierność i zdrada to dwa bieguny ludzkiej wolności. Wierność łączy się z wolnością pozytywną, z życiem dla innych ludzi i odpowiedzialnością za własne czyny. Zdrada często towarzyszy wolności negatywnej, skierowanej przeciw jakiemukolwiek uzależnieniu człowieka od innych i przeciw ponoszeniu pełnej odpowiedzialności za skutki własnych wyborów. Ponieważ życie jakiejkolwiek wspólnoty nie jest możliwe bez zaufania, kultura zawsze surowo piętnowała zdrajców.

4 Mianem potop szwedzki określa się szwedzki najazd na Polskę w 1655 roku.Po europejskiej wojnie trzydziestoletniej Szwecja usadowiła się mocno na południowych wybrzeżach Bałtyku, miała wielkie bezczynne armie i puste kasy królewskie.Sprawą zasadniczą dla Szwedów stało się więc uruchomienie tychże armii, celem zdobycia łupów na żołd dla nich.Takim łatwym łupem wydawała się być Rzeczpospolita,wyczerpana po wojnach z Kozakami Chmielnickiego i Rosją.Poza tym Szwedzi kontrolowali handel na prawie całych wybrzeżach Bałtyku, prócz Pomorza, więc jego zdobycie pozwoliłoby Szwedom na rozszerzenie wpływów z handlu. Hieronim Radziejowski,niegdyś potężny magnat w Polsce, później wydziedziczony i skazany na śmierć,udał się do króla szwedzkiego Karola X Gustawa,by namówić go do napaści na Polskę.

5 Okupacja RP w 1655 r.

6 Przyczyny Potopu : chęć dominacji nad Bałtykiem,chęć dominacji nad Bałtykiem, chęć wyeliminowania linii Wazów z tronu szwedzkiego,chęć wyeliminowania linii Wazów z tronu szwedzkiego, słabość wewnętrzna Rzeczypospolitej,słabość wewnętrzna Rzeczypospolitej, zdrada Hieronima Radziejowskiego, który obiecał Karolowi Gustawowi szybki podbój Rzeczypospolitej.zdrada Hieronima Radziejowskiego, który obiecał Karolowi Gustawowi szybki podbój Rzeczypospolitej.

7 w momencie sukcesów rosyjskich (powstanie Chmielnickiego) na Polskę spadł najazd szwedzki w 1655 rokuw momencie sukcesów rosyjskich (powstanie Chmielnickiego) na Polskę spadł najazd szwedzki w 1655 roku kapitulacja pospolitego ruszenia pod Ujściem w Wielkopolscekapitulacja pospolitego ruszenia pod Ujściem w Wielkopolsce na Litwie w Kiejdanach Radziwiłłowie poddali się oddając się Szwecjina Litwie w Kiejdanach Radziwiłłowie poddali się oddając się Szwecji upadek Warszawy, klęska pod Żarnowcem, obrana Krakowa przez Czarnieckiegoupadek Warszawy, klęska pod Żarnowcem, obrana Krakowa przez Czarnieckiego magnaci, szlachta i wojsko masowo wyrzekali się Jana Kazimierza, który musiał uciekaćmagnaci, szlachta i wojsko masowo wyrzekali się Jana Kazimierza, który musiał uciekać Szwedzi po opanowaniu Polski grabili ją, gwałcili wszelkie prawa i przywileje szlacheckie; opór przeciw Szwedom narastałSzwedzi po opanowaniu Polski grabili ją, gwałcili wszelkie prawa i przywileje szlacheckie; opór przeciw Szwedom narastał pierwsi porwali się przeciw Szwedom chłopi tworząc oddziały partyzanckiepierwsi porwali się przeciw Szwedom chłopi tworząc oddziały partyzanckie

8 słynna obrona Jasnej Góry - Szwedzi nie mieli żadnych zahamowań religijnych (protestanci)słynna obrona Jasnej Góry - Szwedzi nie mieli żadnych zahamowań religijnych (protestanci) szlachta zawiązała konfederację w Tyszowcach (1655) mająca na celu wygnanie Szwedów; Jan Kazimierz powrócił ze Śląska i złożył śluby krakowskie (1656), w których obiecywał polepszenie doli ludu po zwycięskiej wojnieszlachta zawiązała konfederację w Tyszowcach (1655) mająca na celu wygnanie Szwedów; Jan Kazimierz powrócił ze Śląska i złożył śluby krakowskie (1656), w których obiecywał polepszenie doli ludu po zwycięskiej wojnie tymczasem Szwedzi zaniepokojeni oporem zawiązali sojusz z Brandenburgią, Węgrami i Kozakami, w Radnottymczasem Szwedzi zaniepokojeni oporem zawiązali sojusz z Brandenburgią, Węgrami i Kozakami, w Radnot Polacy przekonali Brandenburgię, aby odstąpiła od sojuszu, za co uzyskała suwerenna władzę w Prusach (1655) - były to tzw. traktaty welawsko - bydgoskiePolacy przekonali Brandenburgię, aby odstąpiła od sojuszu, za co uzyskała suwerenna władzę w Prusach (1655) - były to tzw. traktaty welawsko - bydgoskie powoli, po zaciętych bitwach, wypierano Szwedów z kraju; po śmierci Karola Gustawa, wobec wyczerpania obu stron podpisano w 1660 r. w Oliwie pokój - uzgodniono że Jan Kazimierz zrzeknie się praw do tronu szwedzkiego oraz że Polska zrzeknie się szwedzkiej części Inflant.powoli, po zaciętych bitwach, wypierano Szwedów z kraju; po śmierci Karola Gustawa, wobec wyczerpania obu stron podpisano w 1660 r. w Oliwie pokój - uzgodniono że Jan Kazimierz zrzeknie się praw do tronu szwedzkiego oraz że Polska zrzeknie się szwedzkiej części Inflant.

9 najbardziej rujnująca Rzeczypospolitą wojna w XVII w.najbardziej rujnująca Rzeczypospolitą wojna w XVII w. utracono zabytki kultury narodowej i sakralnej, które nigdy nie odzyskanoutracono zabytki kultury narodowej i sakralnej, które nigdy nie odzyskano ruina gospodarcza i osłabienie polityczne państwa.ruina gospodarcza i osłabienie polityczne państwa.

10 21 VII - Armia szwedzka wkracza do Wielkopolski. 25 VII - kapitulacja wielkopolskiego pospolitego ruszenia pod Ujściem. 18 VIII - Ugoda kiejdańska i poddanie Szwedom wojsk Janusza Radziwiłła. 16 IX - Zwycięstwo Szwedów nad Janem Kazimierzem pod Żarnowcem. 16 XI - 26 XII - Obrona Jasnej Góry.

11

12

13

14

15 Zdrada magnaterii Początkowo zdezorientowana zdradą magnatów litewskich (Radziwiłłowie) i wielkopolskich (Opalińscy) szlachta sama przyjmując Karola Gustawa jako legalnego króla i traktuje jego wojska bez niechęci. Zwłaszcza ziemiaństwo wielkopolskie, którego pospolite ruszenie pierwsze skapitulowało pod Ujściem, bardziej zaprawione do pracy na roli niż do boju, ucieszyło się z szybkiego zakończenia wyprawy bez konieczności walki.

16 Postawa społeczeństwa: 1. Magnateria Janusz i Bogusław Radziwiłłowie, Hieronim Radziejowski, Opaliński - prowadzą politykę kierując się jedynie dobrem własnego rodu, - wydają cynicznie kraj na łup Szwedom (Ujście, Kiejdany) i przechodzą na stronę wroga dla własnych korzyści materialnych lub na skutek urazy osobistej, warchołowie, samowolni i pyszni egoiści.

17 2.Szlachta: - poddaje się pokornie obcym najeźdźcom, szybko godzi z nowym położeniem (kiedy Opaliński oznajmił o podpisaniu kapitulacji Wielkopolski, wznosi okrzyki na cześć króla szwedzkiego), płaci im podatki, słucha bez sprzeciwu rozkazów szwedzkich komendantów, - do zdrady ojczyzny skłania ich obietnica przywilejów stanowych (np. stryj Oleńki, mówi: "Pana i pod obcym panowaniem znaleźć można), - na Kmicicowej kompanii ciążą morderstwa, rozboje i gwałty (każdy z żołnierzy był skazywany przez sądy na utratę czci i życia, grasują bezkarnie, bo prawo i sądownictwo jest za słabe), - butna niekarna, egoistyczna, lekkomyślna, interesowna, zaślepiona, bezmyślna politycznie i krótkowzroczna, uległa wobec magnaterii, często obojętna wobec potrzeb ojczyzny.

18 Toczyła się w latach 1655- 1660 pomiędzy Szwecją sprzymierzoną przejściowo z Brandenburgią, Siedmiogrodem i magnatem litewskim Januszem Radziwiłłem, a Polską (potop szwedzki) oraz później także Austrią, Danią, Holandią, Rosją i Brandenburgią.

19 Stefan Czarniecki na czele wojsk polskich w bitwie pod Warką.

20 Portret Karola X-Króla Szwecji w latach 1654-1660

21 Karol X Gustaw w starciu z Tatarami polskimi pod Warszawą 1656.

22 Wydarzenia militarne w trakcie Potopu szwedzkiego: Kampania 1655: Bitwa pod Ujściem 24.07.1655 Bitwy pod Sobotą i Piątkiem 02.09.1655 Bitwa pod Żarnowem 16.09.1655 Bitwa pod Nowym Dworem 21.09.1655 Bitwa pod Gródkiem Jagiellońskim 29.09.1655 Bitwa pod Wojniczem 03.10.1655 Oblężenie Jasnej Góry grudzień 1655,

23 Kampania 1656 : Bitwa pod Gołębiem 19.02.1656 Bitwa pod Jarosławiem marzec 1656 Bitwa pod Niskiem 28.03.1656 Bitwa pod Kozienicami 06.04.1656 Bitwa pod Warką 07.04.1656 Bitwa pod Kleckiem (Gniezno) 07.05.1656 Bitwa pod Warszawą 28-30.07.1656 Bitwa pod Łowiczem 25.08.1656 Bitwa pod Lubrzem 28.08.1656 Bitwa pod Prostkami 08.10.1656 Bitwa pod Filipowem 22.10.1656,

24 Kampania 1657: Bitwa pod Chojnicami 02.01.1657 Starcie pod Toruniem 20.03.1657 Bitwa pod Skałatem 23.07.1657,

25 Kampania 1658 : Szturm na Toruń 16-17.11.1658, Kampania 1659 : Bitwa pod Szkudami 18.05.1659 Szturm na Grudziądz 29-30.08.1659 Starcie pod Głową 26.10.1659 Bitwa pod Nyborgiem 24.11.1659,

26 Stefan Czarniecki na czele wojsk wg Juliusza Kossaka

27 Polska w XVII wieku (stoczyła kilkanaście wojen ze Szwedami, Rosją, Turkami, Tatarami krymskimi i ukraińskimi powstańcami Chmielnickiego. Osłabiły one znacznie Rzeczpospolitą, ale znaczyła jeszcze wiele w ówczesnej Europie).

28

29 Marta Obidowska

30 Dominika Lurie


Pobierz ppt "Można powiedzieć, że wierność i zdrada to dwa bieguny ludzkiej wolności. Wierność łączy się z wolnością pozytywną, z życiem dla innych ludzi i odpowiedzialnością"

Podobne prezentacje


Reklamy Google