Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Music: Nightengale Serenade

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Music: Nightengale Serenade"— Zapis prezentacji:

1 Music: Nightengale Serenade
Friendship Bouquet Bukiet przyjaźni Music: Nightengale Serenade

2 You may not realize this – but the following is 100% true.
Think about some part of it daily. To niezrozumiałe – ale prawdziwe w 100 procentach. Pomyśl trochę o tym codziennie.

3 There are at least 2 people in this world who you would die for.
And…….at least 15 people in this world who you love in some way. Na świecie jest co najmniej 2 ludzi, dla których umarłbyś. I …co najmniej 15 ludzi, których w jakiś sposób kochasz.

4 The only reason that anyone would ever hate you,
Is because they want to be just like you. Jedynym powodem z którego, ktoś kiedykolwiek mógłby nienawidzić cię, jest to, że chciałby być taki jak ty.

5 A smile from you can bring happiness to anyone,
even if they do not like you. Twój uśmiech może przynieść szczęście komuś innemu, Nawet jeśli on cię nie lubi

6 Every night, SOMEONE thinks about you. You mean the world to someone.
Każdej nocy, KTOŚ myśli o tobie. Dla kogoś na świecie coś znaczysz .

7 You are special and unique. Someone you don’t even know – loves you.
Jesteś wyjątkowy i jedyny. Ktoś, kogo nawet nie znasz – kocha cię.

8 When you make the biggest mistake ever, something good comes from it.
Jeśli kiedykolwiek popełnisz wielką pomyłkę będzie z tego jakiś pożytek

9 When you think the World has turned it’s back on you……
take another look. Kiedy myślisz, że świat odwrócił się od ciebie … spójrz na to inaczej.

10 Always remember the compliments that you received.
Forget about the rude remarks. Zawsze pamiętaj komplementy. Zapomnij o niegrzecznych uwagach.

11 Always remember…when life hands you a lemon – always ask for sugar!
Zawsze zapamiętaj … kiedy dostajesz od życia cytrynę - zawsze spytaj o cukier!

12 Good friends are like stars, you don’t always see them –
but you know they are there. Dobrzy przyjaciele są podobni do gwiazd, nie zawsze je widzisz – ale wiesz, że one istnieją.

13 Wolę jedną różę i uprzejme słowo od przyjaciela kiedy jestem obecny,
I would rather have one rose and a kind word from a Friend while I am here – than a whole truckload when I am gone. Wolę jedną różę i uprzejme słowo od przyjaciela kiedy jestem obecny, niż cały ładunek samochodowy kiedy mnie nie ma.

14 Happiness keeps you sweet, Trials keep you strong.
Sorrows keep you Human, Life keeps you humble. Szczęście trzyma się miłego, Zmartwienia trzymają się silnego. Cierpienie trzyma się człowieka, Życie trzyma się pokornego.

15 Success keeps you glowing, But, only Friends keep you going.
Sukces trzyma się ciebie gdy promieniejesz, ale, tylko przyjaciele trzymają się ciebie gdy przemijasz.

16 Don’t you know the phrase – ‘stop and smell the flowers’?
Forward this to your friends, and don’t tell me that you are too busy!! Don’t you know the phrase – ‘stop and smell the flowers’? Wyślij to do twoich przyjaciół i nie mów mi, że ty jesteś zbyt zajęty!! Nie znasz zwrotu – "zatrzymaj się i wąchaj kwiaty"?

17 To my friends – I was not too busy to make it and send it to you.
Do moich przyjaciół – nie byłem zbyt zajęty, żeby wysłać to Tobie. Sapphire Productions


Pobierz ppt "Music: Nightengale Serenade"

Podobne prezentacje


Reklamy Google