Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Céline Bocelli Dion Andrea The Prayer (Modlitwa) Transición de diapositivas sincronizada con la música Se sugiere NO tocar el mouse.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Céline Bocelli Dion Andrea The Prayer (Modlitwa) Transición de diapositivas sincronizada con la música Se sugiere NO tocar el mouse."— Zapis prezentacji:

1

2 Céline Bocelli Dion Andrea The Prayer (Modlitwa) Transición de diapositivas sincronizada con la música Se sugiere NO tocar el mouse

3 I pray, you'll be our eyes Modlę się, bądź naszymi oczyma And help us to be wise, I pomóż nam byśmy byli mądrzy and watch us where we go. i czuwaj nad nami gdziekolwiek pójdziemy, in times when we don't know. kiedy nie wiemy co począć..

4 Let this be our prayer Niech to będzie nasza modlitwa when we lose our way. kiedy zboczymy z naszej drogi Lead us to a place. Poprowadź nas do miejsca Guide us with your grace. Prowadź nas Twoją łaską Prowadź nas Twoją łaską to a place where we'll be safe. do miejsca gdzie będziemy bezpieczni.

5 La luce che tu dai Światło, które nam wlewasz nel cuore, resterà do serca, niech A ricordarci che, pozwoli zapamiętać, że l'eterna stella sei. jesteś gwiazdą wieczystą I pray, we'll find your light Modlę się abyśmy znaleźli Twoje światło and hold it in our hearts i trzymali je w naszych sercach when stars go out each night… gdy gwiazdy znikają każdej nocy…

6 lead us to a place. prowadź nas do miejsca guide us with your grace, Prowadź nas Twoją łaską When shadows fill our day, Kiedy cienie wypełnią nasze dni, quanta fede che o to w co wierzysz Give us faith, so we'll be safe. Daj nam wiarę, że będziemy bezpieczni. Nella mia preghiera, To moja modlitwa Let this be our prayer. Niech to będzie nasza modlitwa

7 Sognamo un mondo senza più violenza. Marzymy o świecie bez przemocy Un mondo di giuztizia e di speranza. O świecie sprawiedliwości i nadziei. Ognuno dia la mano al suo vicino. Niech każdy poda rękę sąsiadowi Simbolo de pace e fraternità. jako symbol pokoju i braterstwa.

8 La forza che ci dai Siła, która daje We ask that life be kind Prosimy, żeby życie było dobre E' il desierio che każdemu z nas pragnienie And watch us from above I czuwaj nad nami z góry Ognuno trovi amor By każdy znalazł miłość We hope each soul will find… Oby każdy znalazł…… Intorno e dentro a sé W środku i na zewnątrz. …another soul to love …kogoś, kogo pokocha

9 Let this be our prayer. Niech to będzie nasza modlitwa Just like every child Tak jak każde dziecko Need to find a place, musi znaleźć swoje miejsce Guide us with your grace. Wiedź nas Twoją łaską. Give us faith, so we'll be safe. Daj nam wiarę, abyśmy byli bezpieczni.

10 sento che ci salverà! dotknie i zbawi nas E la fede che… I niech wiara, która …...hai acceso in noi … wstąpiła w nas

11 F I N Song performed by Celine Dion & Andrea Bocelli Polska wersja: embob 2009


Pobierz ppt "Céline Bocelli Dion Andrea The Prayer (Modlitwa) Transición de diapositivas sincronizada con la música Se sugiere NO tocar el mouse."

Podobne prezentacje


Reklamy Google