Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Konkurs Ofert 2007 Wprowadzanie danych o ofercie dla postępowań typu standardowego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Konkurs Ofert 2007 Wprowadzanie danych o ofercie dla postępowań typu standardowego."— Zapis prezentacji:

1 Konkurs Ofert 2007 Wprowadzanie danych o ofercie dla postępowań typu standardowego

2 Strona 2 Rodzaje świadczeń objęte w postępowaniach standardowych 02 - Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna 03 - Lecznictwo Szpitalne 04 - Opieka Psychiatryczna i Leczenie Uzależnień 05 - Rehabilitacja Lecznicza O6 - Opieka Długoterminowa 07 - Leczenie Stomatologiczne 09 - Pomoc Doraźna i Transport Sanitarny 10 - Profilaktyczne Programy Zdrowotne 11 - Świadczenia Odrębnie Kontraktowane

3 Strona 3 Zakres zagadnień objętych prezentacją Uzupełnianie danych podstawowych Import definicji postępowań Przygotowanie oferty typu standardowego Wydruki

4 Strona 4 Uzupełnianie danych podstawowych Dane świadczeniodawcy Jednostki i komórki organizacyjne Sprzęt Podwykonawcy Personel Przed przystąpieniem do wypełniania oferty konieczne jest uzupełnienie danych podstawowych związanych ze świadczeniodawcą. Podczas uzupełniania tych danych można skorzystać z informacji zawartych na stronie www.rejestrzoz.gov.pl Ze względu na fakt, że cześć informacji importowana jest wraz z definicją postępowania, uzupełnienie danych związanych z jednostkami i komórkami organizacyjnymi powinno nastąpić po imporcie definicji postępowania.

5 Strona 5 Dane świadczeniodawcy Wybierz tę pozycję menu, aby przejść do edycji danych świadczeniodawcy

6 Strona 6 Dane świadczeniodawcy – dane podstawowe Uzupełnij dane podstawowe świadczeniodawcy

7 Strona 7 Dane świadczeniodawcy - dane podstawowe Zaznacz tę opcję jeśli jeszcze nie miałeś umowy z NFZ

8 Strona 8 Dane świadczeniodawcy – podstawa działalności Uzupełnij dane związane z podstawą działalności świadczeniodawcy

9 Strona 9 Dane świadczeniodawcy – dane dodatkowe Po uzupełnieniu danych wybierz przycisk Zatwierdź Uzupełnij informacje związane z danymi dodatkowymi Pamiętaj o uzupełnieniu danych osoby kontaktowej

10 Strona 10 Słownik sprzętu Wybierz tę pozycję menu, aby przejść do słownika sprzętu

11 Strona 11 Przegląd słownika sprzętu Wybierz ten przycisk, aby zdefiniować nową pozycję słownika sprzętu lub ten, aby edytować (lub usunąć) dane wskazanej pozycji słownika

12 Strona 12 Wprowadzanie i modyfikacja pozycji słownika sprzętu Uzupełnij informacje o sprzęcie, a następnie wybierz przycisk Zatwierdź

13 Strona 13 Podwykonawcy Wybierz tę pozycję menu, aby przejść do słownika podwykonawców

14 Strona 14 Przegląd słownika podwykonawców Wybierz ten przycisk, aby zdefiniować nową pozycję słownika podwykonawców lub ten, aby edytować (lub usunąć) dane wskazanej pozycji słownika

15 Strona 15 Wprowadzanie i modyfikacja pozycji słownika podwykonawców Uzupełnij informacje o podwykonawcy, a następnie wybierz przycisk Zatwierdź

16 Strona 16 Słownik personelu Wybierz tę pozycję menu, aby przejść do słownika personelu Jeśli kopiowałeś z poprzedniego roku dane o personelu lub importowałeś je z pliku w formacie CSV, to pamiętaj o uzupełnieniu tych danych

17 Strona 17 Słownik personelu – uzupełnienie danych oraz dane o specjalizacjach, numerach praw wykonywania zawodu i grupach zawodowych Jeśli kopiowałeś dane o personelu, to uzupełnij tygodniowy wymiar zatrudnienia

18 Strona 18 Słownik personelu Wybierz ten przycisk, aby zdefiniować nową pozycję słownika lub ten, aby edytować (lub usunąć) dane wskazanej pozycji słownika

19 Strona 19 Wprowadzanie i modyfikacja pozycji słownika personelu Uzupełnij informacje o personelu, a następnie wybierz przycisk Zatwierdź

20 Strona 20 Wprowadzanie i modyfikacja danych o specjalizacji wskazanego personelu Do selekcji pozycji w słowniku personelu możesz wykorzystać filtr

21 Strona 21 Personel - specjalizacje Wybierz ten przycisk, aby dla wskazanej pozycji na liście personelu, zdefiniować dane o specjalizacjach

22 Strona 22 Personel – lista specjalizacji Wybierz ten przycisk, aby edytować (lub usunąć) dane wskazanej pozycji lub ten przycisk, aby wprowadzić nową pozycję

23 Strona 23 Wprowadzanie i modyfikacja danych o specjalizacji wskazanego personelu Po wyborze specjalizacji i określeniu stopnia specjalizacji wybierz przycisk Zatwierdź

24 Strona 24 Personel – numery praw wykonywania zawodu Wybierz ten przycisk, aby dla wskazanej pozycji na liście zdefiniować dane o numerach praw wykonywania zawodu

25 Strona 25 Personel – lista numerów praw wykonywania zawodu Wybierz ten przycisk, aby edytować (lub usunąć) dane wskazanej pozycji lub ten przycisk, aby wprowadzić nową pozycję

26 Strona 26 Wprowadzanie i modyfikacja numeru prawa wykonywania zawodu personelu Po uzupełnieniu danych wybierz przycisk Zatwierdź Jeśli personel należy do grupy zawodowej pielęgniarek lub położnych podaj numer wpisu w OIPP Wybierz odpowiednią grupę zawodową oraz wprowadź numer prawa wykonywania zawodu

27 Strona 27 Personel – grupy zawodowe Wybierz ten przycisk, aby dla wskazanej pozycji na liście personelu zdefiniować dane o grupach zawodowych

28 Strona 28 Personel – grupy zawodowe Wybierz ten przycisk, aby edytować (lub usunąć) dane wskazanej pozycji lub ten przycisk, aby wprowadzić nową pozycję

29 Strona 29 Wprowadzanie i modyfikacja grupy zawodowej personelu Wybierz odpowiednią grupę zawodową a następnie wybierz przycisk Zatwierdź Uzupełnij numer prawa wykonywania zawodu (jeśli wybrana grupa zawodowa posiada taki numer)

30 Strona 30 Import definicji postępowania Pobranie definicji postępowania Import definicji postępowania Uzupełnienie danych o jednostkach i komórkach organizacyjnych –Jednostki organizacyjne Sprzęt Komórki organizacyjne –Obszary –Sprzęt –Profile medyczne

31 Strona 31 Pobranie definicji postępowania Definicję postępowania pobierz ze strony WWW właściwego Oddziału Wojewódzkiego NFZ

32 Strona 32 Postępowania Wybierz tę pozycję menu, aby przejść do listy postępowań

33 Strona 33 Import definicji postępowania Wybierz ten przycisk, aby wskazać do importu plik z definicją postępowania Po imporcie pierwszej definicji postępowania, w której przekazywane są słowniki kodów resortowych, możesz przystąpić do uzupełnienia danych o jednostkach i komórkach organizacyjnych Tutaj zobaczysz postęp procesu importu definicji postępowania

34 Strona 34 Jednostki i komórki organizacyjne Wybierz tę pozycję menu, aby przejść do słownika jednostek i komórek organizacyjnych

35 Strona 35 Lista jednostek organizacyjnych Wybierz ten przycisk, aby zdefiniować nową jednostkę organizacyjną lub ten, aby edytować (lub usunąć) dane jednostki wskazanej na liście

36 Strona 36 Dane jednostki organizacyjnej Po uzupełnieniu danych wybierz przycisk Zatwierdź

37 Strona 37 Jednostki organizacyjne - sprzęt Wybierz ten przycisk, aby dla wskazanej jednostki zdefiniować sprzęt

38 Strona 38 Wykaz sprzętu jednostki organizacyjnej Sprzęt przypisany na poziomie jednostki organizacyjnej, jest to sprzęt, który może być używany w każdej komórce organizacyjnej danej jednostki. Sprzęt, związany z konkretną komórką organizacyjną należy wprowadzać na poziomie tejże komórki, a nie na poziomie jednostki. Wybierz ten przycisk, aby dla wskazanej jednostki zdefiniować sprzęt dostępny dla wszystkich komórek jednostki Wybierz ten przycisk, aby dla wskazanej jednostki zmodyfikować (lub usunąć) sprzęt

39 Strona 39 Jednostki organizacyjne – komórki organizacyjne Wybierz ten przycisk, aby dla wskazanej jednostki zdefiniować komórki organizacyjne

40 Strona 40 Lista komórek organizacyjnych Wybierz ten przycisk, aby edytować (lub usunąć) dane komórki organizacyjnej wskazanej na liście lub ten, aby zdefiniować nową komórkę organizacyjną

41 Strona 41 Dane komórki organizacyjnej Po uzupełnieniu danych wybierz przycisk Zatwierdź

42 Strona 42 Lista komórek organizacyjnych Wybierz ten przycisk, aby dla wskazanej komórki zdefiniować profile medyczne

43 Strona 43 Lista profili medycznych komórki organizacyjnej Wybierz ten przycisk, aby dla danej komórki wprowadzić nowy profil medyczny lub ten przycisk, aby zmodyfikować (lub usunąć) dane o profilu medycznym dla wskazanej pozycji

44 Strona 44 Profil medyczny komórki organizacyjnej Po uzupełnieniu danych wybierz przycisk Zatwierdź

45 Strona 45 Lista komórek organizacyjnych – zespoły wyjazdowe W przypadku zespołu wyjazdowego dostępne są także przyciski: Obszary/rejony oraz Środki transportu Tutaj uzupełnisz informacje o obszarach bądź rejonach działania a tutaj uzupełnisz dane o środkach transportu i ich wyposażeniu

46 Strona 46 Uzupełnianie obszarów działania komórek organizacyjnych Wybierz ten przycisk, aby dla wskazanej komórki zdefiniować obszary działania

47 Strona 47 Lista obszarów działania komórki organizacyjnej Wybierz ten przycisk, aby dla wskazanej komórki zdefiniować nowy obszar działania Wybierz ten przycisk, aby zmodyfikować (lub usunąć) wskazany obszar działania komórki organizacyjnej

48 Strona 48 Uzupełnianie obszarów/rejonów działania zespołów wyjazdowych Wybierz ten przycisk, aby dla wskazanego zespołu wyjazdowego zdefiniować obszary działania

49 Strona 49 Lista obszarów działania zespołu wyjazdowego Wybierz ten przycisk, aby zmodyfikować (lub usunąć) wskazany obszar działania Wybierz ten przycisk, aby zdefiniować obszary działania

50 Strona 50 Wprowadzanie i modyfikacja obszaru działania komórki organizacyjnej Uzupełnij informację o obszarze działania komórki organizacyjnej, a następnie wybierz przycisk Zatwierdź

51 Strona 51 Lista komórek organizacyjnych Wybierz ten przycisk, aby dla wskazanej komórki zdefiniować sprzęt

52 Strona 52 Lista sprzętu przypisanego do komórki organizacyjnej Wybierz ten przycisk, aby dla wskazanej komórki organizacyjnej zdefiniować nowy sprzęt Wybierz ten przycisk, aby modyfikować (lub usunąć) informację o wybranym sprzęcie

53 Strona 53 Wprowadzanie i modyfikacja sprzętu przypisanego do komórki organizacyjnej Wybierz sprzęt dla komórki organizacyjnej, a następnie naciśnij przycisk Zatwierdź

54 Strona 54 Uzupełnianie środków transportu zespołów wyjazdowych Wybierz ten przycisk, aby dla wskazanego zespołu wyjazdowego zdefiniować środki transportu

55 Strona 55 Wykaz środków transportu zespołu wyjazdowego Wybierz ten przycisk, aby modyfikować (lub usunąć) informację o wybranym środku transportu Wybierz ten przycisk, aby zdefiniować nowy środek transportu

56 Strona 56 Wprowadzanie i modyfikacja środku transportu zespołu wyjazdowego Uzupełnij dane o środku transportu, a następnie wybierz przycisk Zatwierdź

57 Strona 57 Przygotowanie oferty Zakresy świadczeń Miejsca wykonywania świadczeń –Oferta dla komórki –Ankiety –Personel –Harmonogram dla komórki –Harmonogram dla personelu Podwykonawcy Obszary terytorialne Dokumenty

58 Strona 58 Przygotowanie oferty Wybierz tę pozycję menu, aby przejść do listy postępowań

59 Strona 59 Wykaz zaimportowanych definicji postępowań Oferta i Zakres świadczeń dla postępowań standardowych W zależności od typu zaznaczonego postępowania, na formularzu będą dostępne różne opcje

60 Strona 60 Przegląd zakresu świadczeń postępowania Wybierz ten przycisk, aby dla zaimportowanego i wskazanego postępowania przejrzeć zakresy świadczeń

61 Strona 61 Przegląd zakresów świadczeń postępowania Zgodnie z zasadami Konkursu Ofert na rok 2007, na każdy zakres świadczeń przewidziane jest osobne postępowanie. W związku z tym, na formularzu przeglądu zakresów świadczeń zawsze będzie widoczna tylko 1 pozycja

62 Strona 62 Przygotowanie oferty – informacje ogólne Oferta w postępowaniu w roku 2007 składa się z dwóch części: ankietowej i rzeczowo-finansowej. Część ankietowa może być podzielona na dwie części: 1. pytania, na które należy odpowiedzieć niezależnie dla każdej komórki organizacyjnej (miejsca wykonywania świadczeń) umieszczonej w ofercie, 2. pytania zadawane na poziomie całej oferty. W części rzeczowo-finansowej, w zależności od rodzaju świadczeń określane jest: lista miejsc realizacji, oferowana cena jednostkowa oraz oferowana liczba wykonań. Oferty składane są na konkretne zakresy świadczeń oraz na konkretny obszar geograficzny (województwo, powiat, gmina), które wcześniej określa NFZ. Zakres świadczeń oraz obszar terytorialny są zdefiniowane w importowanej definicji postępowania.

63 Strona 63 Przygotowanie oferty typu standardowego Wybierz ten przycisk, aby dla wskazanego postępowania przygotować ofertę

64 Strona 64 Wykaz obszarów terytorialnych Wybierz ten przycisk, aby przejść do podglądu obszarów terytorialnych, których dotyczy to postępowanie

65 Strona 65 Wykaz obszarów terytorialnych

66 Strona 66 Określenie czasu obowiązywania oferty Wybierz ten przycisk, aby przejść do trybu modyfikacji Określ czas obowiązywania oferty, a następnie wybierz przycisk Zatwierdź

67 Strona 67 Zakresy świadczeń Wybierz ten przycisk, aby przejść do zdefiniowania zakresu świadczeń i danych szczegółowych

68 Strona 68 Dodanie zakresu świadczeń do oferty Wybierz ten przycisk, aby wskazać zakres świadczeń Stan początkowy: brak zakresu świadczeń w uzupełnianej ofercie Określ cenę jednostkową, a następnie naciśnij przycisk Wybierz Stan wyjściowy: Wybrany zakres świadczeń

69 Strona 69 Uzupełnianie danych związanych z oferowanym zakresem świadczeń Wybierz ten przycisk, aby uzupełnić dane związane z wybranym zakresem świadczeń

70 Strona 70 Zakres świadczeń postępowania Wybierz ten przycisk, aby przejść do definiowania miejsc wykonywania świadczeń

71 Strona 71 Określanie miejsc realizacji świadczeń Wybierz ten przycisk, aby dodać miejsce realizacji świadczenia

72 Strona 72 Dane miejsca wykonywania świadczeń i wybierz przycisk Zatwierdź Określ miejsce wykonywania świadczeń

73 Strona 73 Uzupełnianie danych związanych z ofertą dla komórki organizacyjnej Określ oferowaną liczbę wykonań, a następnie wybierz przycisk Zatwierdź

74 Strona 74 Uzupełnianie ankiety dla miejsca wykonywania świadczeń Pozycja wymaga wypełnienia Pozycja wypełniona

75 Strona 75 Uzupełnianie ankiety dla miejsca wykonywania świadczeń Ten znacznik określa pytanie ankietowe, na które aktualnie udzielasz odpowiedzi Tutaj wybierz odpowiedź na pytanie A następnie wybierz przycisk Zatwierdź

76 Strona 76 Harmonogram pracy miejsca wykonywania świadczeń Wybierz ten przycisk, aby uzupełnić harmonogram pracy komórki organizacyjnej

77 Strona 77 Harmonogram pracy miejsca wykonywania świadczeń Wybierz ten przycisk, aby dodać nową pozycję harmonogramu pracy komórki organizacyjnej lub ten, aby zmodyfikować (lub usunąć) wskazaną pozycję harmonogramu pracy komórki organizacyjnej

78 Strona 78 Wprowadzanie i modyfikacja harmonogramu pracy komórki organizacyjnej Po wprowadzeniu i zatwierdzeniu godzin na zadany dzień, automatycznie podpowiadają się te same godziny pracy, na dzień następny Uzupełnij godziny pracy komórki na dany dzień, a następnie wybierz przycisk Zatwierdź

79 Strona 79 Uzupełnienie listy personelu w miejscu realizacji świadczeń Wybierz ten przycisk, aby dla wskazanego miejsca wykonywania świadczeń uzupełnić informacje o personelu

80 Strona 80 Uzupełnienie listy personelu w miejscu realizacji świadczeń Wybierz ten przycisk, aby dodać personel do wskazanej komórki organizacyjnej lub ten, aby zmodyfikować (lub usunąć) personel ze wskazanej komórki organizacyjnej

81 Strona 81 Wprowadzanie i modyfikacja pozycji z listy personelu dla miejsca realizacji świadczeń Uzupełnij pozostałe dane, a następnie wybierz przycisk Zatwierdź Wybierz personel ze słownika personelu

82 Strona 82 Harmonogram pracy personelu w komórce organizacyjnej Wybierz ten przycisk, aby dla wskazanego miejsca wykonywania świadczeń uzupełnić informacje o harmonogramie pracy personelu

83 Strona 83 Harmonogram pracy personelu w komórce organizacyjnej Wybierz ten przycisk, aby dodać harmonogram pracy personelu w komórce organizacyjnej lub ten, aby zmodyfikować (lub usunąć) wskazany harmonogram pracy personelu w komórce organizacyjnej Wybierz personel, dla którego będziesz określał harmonogram pracy w komórce

84 Strona 84 Wprowadzanie i modyfikacja harmonogramu pracy personelu w komórce organizacyjnej po wprowadzeniu i zatwierdzeniu godzin na zadany dzień, automatycznie podpowiedzą się te same godziny pracy, na dzień następny Uzupełnij godziny pracy personelu na dany dzień, a następnie wybierz przycisk Zatwierdź

85 Strona 85 Oferta - podwykonawcy Wybierz ten przycisk, aby przejść do wskazania podwykonawców

86 Strona 86 Wykaz podwykonawców związana Wybierz ten przycisk, aby dodać podwykonawcę lub ten, aby zmodyfikować (lub usunąć) wskazanego podwykonawcę

87 Strona 87 Wprowadzanie i modyfikacja danych podwykonawcy Wybierz podwykonawcę ze słownika podwykonawców uzupełnij pozostałe dane, a następnie wybierz przycisk Zatwierdź

88 Strona 88 Wykaz dokumentów dołączonych do innych postępowań Wybierz ten przycisk, aby przejść do wskazania dokumentów dołączonych do innych postępowań

89 Strona 89 Wykaz dokumentów dołączonych do innych postępowań Wskaż postępowanie, do którego dołączono oryginały dokumentów Określ, które z oryginałów dokumentów zostały dołączone do wskazanego postępowania, a następnie wybierz przycisk Zatwierdź

90 Strona 90 Wydruki Wydruk próbny Wydruk wniosku –Weryfikacja –Eksport wniosku –Wydruk Wydruk oznaczenia wniosku Uwaga : Dla każdej oferty tworzy się wydruk i plik z elektroniczną wersją oferty dla NFZ. Ofertę należy umieścić w kopercie, na którą należy nakleić oznaczenie oferty. W trakcie przyjmowania oferty (wniosku) sprawdzana jest zgodność wydruków z plikiem eksportowym.

91 Strona 91 Próbny wydruk oferty Wybierz ten przycisk, aby przejść do próbnego wydruku oferty

92 Strona 92 Próbny wydruk oferty

93 Strona 93 Podgląd wydruku Tak oznaczony jest wydruk próbny

94 Strona 94 Wydruk oferty Wybierz ten przycisk, aby przejść do wydruku i eksportu oferty

95 Strona 95 Wydruk oferty - weryfikacja oferty Jeśli oferta zawiera nieprawidłowości, to zostaniesz o tym poinformowany odpowiednim komunikatem

96 Strona 96 Wydruk oznaczenia oferty/wniosku Wybierz tę pozycję menu, aby przejść do wydruku oznaczenia oferty lub wniosku zaznaczonego na liście

97 Strona 97 Wydruk oznaczenia oferty/wniosku Wybierz cel złożenia oferty a następnie Zatwierdź

98 Strona 98 www.infopakiet.computerland.pl ComputerLand SA Sektor Opieki Zdrowotnej ul. Toszecka 102, 44-100 Gliwice tel. (+48 32) 338 31 00, fax (+48 32) 338 31 01 info@computerland.pl, www.computerland.pl


Pobierz ppt "Konkurs Ofert 2007 Wprowadzanie danych o ofercie dla postępowań typu standardowego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google