Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

EGZAMIN MATURALNY Z HISTORII. Gdzie szukać informacji o egzaminie Informator maturalny – Historia i Aneks biuletyny maturalne archiwalne arkusze egzaminacyjne.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "EGZAMIN MATURALNY Z HISTORII. Gdzie szukać informacji o egzaminie Informator maturalny – Historia i Aneks biuletyny maturalne archiwalne arkusze egzaminacyjne."— Zapis prezentacji:

1 EGZAMIN MATURALNY Z HISTORII

2 Gdzie szukać informacji o egzaminie Informator maturalny – Historia i Aneks biuletyny maturalne archiwalne arkusze egzaminacyjne komentarze do zadań sprawozdania z osiągnięć maturzystów www.cke.edu.pl www.oke.krakow strony innych komisji egzaminacyjnych

3 Przygotowanie się do egzaminu polega na: poznaniu jego formy i struktury zapoznaniu się z wymaganiami uczelni wyższych wyborze poziomu egzaminu na maturze opanowaniu treści zawartych w przedmiocie wykształceniu umiejętności przedmiotowych poznaniu typów zadań i sposobów ich rozwiązania próbnym rozwiązywaniu różnych typów zadań poddaniu analizie wyników własnej pracy

4 Arkusz egzaminacyjny instrukcja dla zdającego zadania egzaminacyjne z punktacją karta odpowiedzi struktura arkusza zależna od poziomu egzaminu

5 Struktura egzaminu Poziom podstawowyPoziom rozszerzony czas trwania 120 minut180 minut maksymalna ilość punktów maksymalnie 100 punktówmaksymalnie 50 punktów struktura i zadania zadania otwarte i zamknięte wyposażone we fragmenty źródeł, tabele, mapy, ilustracje. 1. - zadania otwarte i zamknięte wyposażone we fragmenty źródeł, tabele, mapy, ilustracje, 2. - zadania do załączonych źródeł 3. - dwa tematy wypracowań zakres treści wszystkie epoki historyczne wymagania dla poziomu podstawowegowymagania dla poziomu podstawowego i rozszerzonego

6 Wybór poziomu egzaminu własne plany edukacyjne i życiowe wymagania uczelni wyższych struktura arkusza egzaminacyjnego: inna dla poziomu podstawowego i poziomu rozszerzonego zasób własnej wiedzy zdobyte umiejętności ogólne i przedmiotowe czas niezbędny do opanowania treści i umiejętności

7 Treści przedmiotowe wszystkie epoki historyczne historia polityczna, społeczna, gospodarcza, kultura i sztuka, życie codzienne umiejętności przedmiotowe umiejętności związane z formułowaniem wypowiedzi pisemnej

8 Rodzaje zadań zamknięte: wielokrotnego wyboru, na dobieranie, prawda-fałsz otwarte - wymagające sformułowania krótkiej odpowiedzi pisemnej otwarte – wymagające sformułowania rozbudowanej wypowiedzi pisemnej

9 Zasady rozwiązywania zadań przeczytać uważnie całą treść zadania udzielać odpowiedzi precyzyjnych i zgodnych z poleceniem wykonać wszystkie czynności zapisane w poleceniu starannie zapisać odpowiedź w miejscu do tego przeznaczonym. podać dokładnie tyle przykładów, cech, argumentów, ile wynika z polecenia w zadaniach zamkniętych odpowiedzi wybierać z podanych propozycji w zadaniach na przyporządkowanie dokonać wstępnego przyporządkowania zgodnie z poleceniem wykorzystywać załączone źródła

10 Zadanie wielokrotnego wyboru

11 Rozwiązanie zadania zwróć uwagę na datę umieszczoną w poleceniu zastanów się, kto był wówczas królem Szwecji przypomnij sobie, który władca był jego sojusznikiem w Rzeczypospolitej lub odrzuć władcę, który wówczas był przeciwnikiem króla Szwecji odrzuć władców, którzy panowali w późniejszym okresie

12 Zadanie wielokrotnego wyboru

13 Zwróć uwagę na wszelkiego rodzaju podkreślenia wytłuszczenia odsyłacze dodatkowe informacje

14 Zadanie na dobieranie

15 przeczytaj treść polecenia przeanalizuj załączone materiały przeczytaj uważnie podane propozycje rozwiązania zadania wybierz właściwą odpowiedź wpisz w odpowiednie miejsce

16 Zadanie prawda-fałsz

17 Rozwiązanie zadania przeanalizuj każde zdanie zdecyduj, które zdanie zawiera informacje prawdziwe zdecyduj, które zdanie jest fałszywe wpisz właściwą odpowiedź w odpowiednie miejsce

18 Stosowanie chronologii

19 Rozwiązanie zadania przeczytaj wszystkie wydarzenia umieszczone w tabeli przypomnij sobie wydarzenia związane z procesem zjednoczenia Niemiec wybierz najwcześniejsze wydarzenie wybierz ostatnie wydarzenie wpisz uważnie odpowiednie litery

20 Zadanie z wyposażeniem - tekst

21 Rozwiązanie zadania przeczytaj uważnie tekst przeczytaj uważnie pierwsze polecenie wybierz z tekstu informacje odnoszące się do postaci połącz uzyskane informacje z tekstu z informacjami zawartymi w poleceniu (urząd, data) przeczytaj uważnie drugie polecenie napisz własnymi słowami dwa dokonania tej postaci zawarte w tekście

22 Porównania

23 Porównania – rozwiązanie zadania przeczytaj uważnie polecenie, zwróć uwagę na cechę, dane, problem, który masz porównywać przeanalizuj tabelę w odpowiedzi napisz informację: o Wielkiej Brytanii: większy odsetek pracowników był zatrudniony w przemyśle, handlu, komunikacji i górnictwie niż w rolnictwie, leśnictwie i rybołówstwie o Królestwie Polskim – mniejszy odsetek…, odwrotnie niż w Wielkiej Brytanii

24 Porównania

25 Przykładowe odpowiedzi Obie koronacje opisane w źródłach odbyły się bez zgody Cesarstwa, co powodowało, że uważano je w Niemczech za bezprawne. Do obydwóch koronacji doszło, gdy w Niemczech panował niepokój, co uniemożliwiało Niemcom interwencję w wewnętrzne sprawy Polski. Uwaga panów niemieckich była skupiona na sprawach wewnętrznych, co uniemożliwiało im interwencję przeciwko koronacjom w Polsce. Śmierć cesarza Henryka, a później walka o władzę w Niemczech odwracały uwagę panów niemieckich od spraw polskich.

26 Porównania podsumowanie zauważ, że w porównaniach najczęściej musisz: dokładnie określić co porównujesz umieścić w odpowiedzi element, który staje się podstawą porównania (odsetek pracowników, sytuacja polityczna w Niemczech) opisać dokładnie dwa elementy, które porównujesz (odsetek pracowników, Wielka Brytania i Królestwo Polskie; obie koronacje, odniesienie do sytuacji politycznej w Niemczech) sformułować wypowiedź jasno, by jego treść zawierała porównania w odniesieniu do obydwu elementów

27 Wypracowanie

28 Wypracowanie – konieczne elementy przeczytaj obydwa tematy dokonaj krótkiej selekcji informacji, faktów które posiadasz na każdy z nich wybierz jeden temat dokonaj szczegółowej selekcji faktografii do wybranego tematu określ zakres chronologiczny, faktograficzny oraz obszar, na którym dzieją się opisywane wydarzenia wybierz formę wypowiedzi: chronologiczna, problemowa, inna pamiętaj o strukturze wypracowania: wstęp, rozwinięcie, zakończenie

29 Wypracowanie – konieczne elementy nadaj swojej wypowiedzi wewnętrzną strukturę wynikającą z wybranej formy wypracowania np. kolejność omawianych problemów, związki między nimi, wnioski częściowe itp. formułuj swą wypowiedź starannie pod względem językowym, gramatycznym pisz czytelnie przedstawiaj problem starając się: używać poprawnej chronologii – epoka, wiek, rok, data dzienna, następowanie, poprzedzanie, równoległe opisy dobierać odpowiednie fakty do swojej argumentacji lub opisu pokazać związki pomiędzy opisywanymi faktami

30 Wypracowanie – konieczne elementy staraj się wyciągać wnioski częściowe opisuj wydarzenia z różnej perspektywy pokazuj związki pomiędzy różnymi problemami : polityczne, gospodarcze, społeczne, kulturalne posługuj się poprawną terminologią umieść swoje opinie i oceny jeśli to możliwe odwołaj się do przeczytanej literatury historycznej dla wsparcia swoich argumentów pamiętaj o podsumowaniu


Pobierz ppt "EGZAMIN MATURALNY Z HISTORII. Gdzie szukać informacji o egzaminie Informator maturalny – Historia i Aneks biuletyny maturalne archiwalne arkusze egzaminacyjne."

Podobne prezentacje


Reklamy Google