Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Polska Zielona Sieć ul. Sławkowska 26a 31-014 Kraków Kampania WYŻYWIĆ ŚWIAT na rzecz suwerenności.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Polska Zielona Sieć ul. Sławkowska 26a 31-014 Kraków Kampania WYŻYWIĆ ŚWIAT na rzecz suwerenności."— Zapis prezentacji:

1 Polska Zielona Sieć ul. Sławkowska 26a 31-014 Kraków www.globalnepoludnie.pl wyzywic.swiat@zielonasiec.pl Kampania WYŻYWIĆ ŚWIAT na rzecz suwerenności żywnościowej i zrównoważonego rolnictwa

2 Polska Zielona Sieć ul. Sławkowska 26a 31-014 Kraków www.globalnepoludnie.pl wyzywic.swiat@zielonasiec.pl Polsko – francuskie partnerstwo Organizacje stowarzyszone: Polska Akcja Humanitarna, europejska sieć EUROSTEP, Evert Vermeer Stichting (Holandia), COSPE i Terra Nuova (Włochy), Germanwatch (Niemcy), SOS Faim (Belgia i Luksemburg) Polska Akcja Humanitarna, europejska sieć EUROSTEP, Evert Vermeer Stichting (Holandia), COSPE i Terra Nuova (Włochy), Germanwatch (Niemcy), SOS Faim (Belgia i Luksemburg)

3 Polska Zielona Sieć ul. Sławkowska 26a 31-014 Kraków www.globalnepoludnie.pl wyzywic.swiat@zielonasiec.pl Cel nadrzędny: Sprzyjanie realizacji MDG 1 (zmniejszenie głodu na świecie) poprzez promowanie prawa do żywności, zasad suwerenności żywnościowej oraz zrównoważonego rolnictwa i żywienia Cel szczegółowy: Wspieranie większej spójności zachowań rolników i konsumentów we Francji oraz w Polsce, a także polityki europejskiej w odniesieniu do MDG 1 Cele kampanii europejskiej

4 Polska Zielona Sieć ul. Sławkowska 26a 31-014 Kraków www.globalnepoludnie.pl wyzywic.swiat@zielonasiec.pl Nasze cele Podniesienie świadomości polskiego społeczeństwa na temat zrównoważonego rolnictwa i żywienia jako sposobów walki z głodem i niedożywieniem na świecie Podniesienie świadomości polskiego społeczeństwa na temat zrównoważonego rolnictwa i żywienia jako sposobów walki z głodem i niedożywieniem na świecie Podniesienie świadomości polskich rolników na temat globalnych problemów związanych z produkcją i dystrybucją żywności Podniesienie świadomości polskich rolników na temat globalnych problemów związanych z produkcją i dystrybucją żywności Mobilizacja do zmiany postaw konsumenckich niekorzystnie wpływających na rozwój zrównoważonej produkcji i konsumpcji żywności w Polsce Mobilizacja do zmiany postaw konsumenckich niekorzystnie wpływających na rozwój zrównoważonej produkcji i konsumpcji żywności w Polsce Uwrażliwienie decydentów politycznych na kwestie zrównoważonego rolnictwa i żywienia, ze szczególnym uwzględnieniem spójności polityki na rzecz rozwoju (Policy Coherence for Development - PCD) Uwrażliwienie decydentów politycznych na kwestie zrównoważonego rolnictwa i żywienia, ze szczególnym uwzględnieniem spójności polityki na rzecz rozwoju (Policy Coherence for Development - PCD)

5 Polska Zielona Sieć ul. Sławkowska 26a 31-014 Kraków www.globalnepoludnie.pl wyzywic.swiat@zielonasiec.pl Do kogo się zwracamy Ogół społeczeństwa, a w szczególności: młodzież, szeroka publiczność zainteresowana kwestiami zrównoważonego rozwoju, internauci, organizacje pozarządowe, dziennikarze Ogół społeczeństwa, a w szczególności: młodzież, szeroka publiczność zainteresowana kwestiami zrównoważonego rozwoju, internauci, organizacje pozarządowe, dziennikarze Rolnicy ekologiczni, organizacje rolnicze, młodzież Rolnicy ekologiczni, organizacje rolnicze, młodzież Politycy, w tym zwłaszcza europosłowie Politycy, w tym zwłaszcza europosłowie

6 Polska Zielona Sieć ul. Sławkowska 26a 31-014 Kraków www.globalnepoludnie.pl wyzywic.swiat@zielonasiec.pl Działania dla szerokiej publiczności PZS Festiwal Zrównoważonego Rolnictwa ŚWIAT NA TALERZU w 9 miastach (3 miasta na rok) – projekcje filmowe, prelekcje i panele dyskusyjne, warsztaty, wystawa Żywność i społeczeństwo, koncerty Materiały informacyjne - ulotki, publikacje o suwerenności żywnościowej, przewodnik dla aktywistów, kalendarz ścienny Podstrona internetowa w ramach strony tematycznej www.globalnepoludnie.pl

7 Polska Zielona Sieć ul. Sławkowska 26a 31-014 Kraków www.globalnepoludnie.pl wyzywic.swiat@zielonasiec.pl Działania PKE Warsztaty dla rolników wpływ Wspólnej Polityki Rolnej na kraje Globalnego Południa Warsztaty dla młodzieży suwerenność żywnościowa w scenariuszach zajęć dla uczniów szkół średnich Targi żywności ekologicznej w Gliwicach promocja lokalnych producentów żywności Materiały edukacyjne dla konsumentów Popularyzowanie wiedzy na temat suwerenności żywnościowej

8 Polska Zielona Sieć ul. Sławkowska 26a 31-014 Kraków www.globalnepoludnie.pl wyzywic.swiat@zielonasiec.pl Działania dla NGO Tworzenie platformy współpracy Spotkania dla przedstawicieli polskich NGO Spotkania dla przedstawicieli polskich NGO Międzynarodowe seminaria Międzynarodowe seminaria - Warszawa - 2010 i 2011 r. - Warszawa - 2010 i 2011 r. - Paryż – 2012 r. - Paryż – 2012 r.

9 Polska Zielona Sieć ul. Sławkowska 26a 31-014 Kraków www.globalnepoludnie.pl wyzywic.swiat@zielonasiec.pl Działania dla polityków Europosłowie Bezpośrednie spotkania i rozprowadzanie materiałów informacyjnych (m.in. newsletter, broszura) Bezpośrednie spotkania i rozprowadzanie materiałów informacyjnych (m.in. newsletter, broszura) Udział we Wspólnych Zgromadzeniach Parlamentarnych AKP-UE (JPA) Udział we Wspólnych Zgromadzeniach Parlamentarnych AKP-UE (JPA) Międzynarodowa konferencja w Warszawie w 2011 r. Międzynarodowa konferencja w Warszawie w 2011 r. (w czasie polskiej Prezydencji w UE)

10 Polska Zielona Sieć ul. Sławkowska 26a 31-014 Kraków www.globalnepoludnie.pl wyzywic.swiat@zielonasiec.pl

11 Polska Zielona Sieć ul. Sławkowska 26a 31-014 Kraków www.globalnepoludnie.pl wyzywic.swiat@zielonasiec.pl Od czego się zaczęło nasze zaangażowanie W latach 2006-2008 udział w cyklu seminariów zorganizowanych przez Kolektyw ALIMENTERRE Francuski Komitet na rzecz Solidarności Międzynarodowej (CFSI) oraz organizacje SOS Faim Belgia i SOS Faim Luksemburg Cel wymiana poglądów oraz wzmocnienie dialogu politycznego w zakresie wspierania rolnictwa rodzinnego Uczestnicy: przedstawiciele organizacji rolniczych z Europy i Afryki, ruchów konsumenckich oraz decydenci polityczni Seminarium w Lublinie - "Deklaracja z Lublina"

12 Polska Zielona Sieć ul. Sławkowska 26a 31-014 Kraków www.globalnepoludnie.pl wyzywic.swiat@zielonasiec.pl Od czego się zaczęło nasze zaangażowanie c.d. Seminarium w Luksemburgu w 2008 r. - wspólne stanowisko europejskich i afrykańskich NGO w postaci Apelu Promowanie zrównoważonego rolnictwa rodzinnego, szanującego środowisko naturalne, prawa rolników do godnego życia z owoców własnej pracy oraz prawa konsumentów do zdrowych produktów żywnościowych w wystarczającej ilości, stanowi kluczowe wyzwanie dla sprawiedliwego i zrównoważonego rozwoju krajów półkuli południowej, które może pomóc w zwalczaniu głodu i biedy. Jest to związane z uznaniem specyfiki rolnictwa i wymaga wdrożenia polityk rolnych oraz nadania specjalnego statusu umowom handlowym

13 Polska Zielona Sieć ul. Sławkowska 26a 31-014 Kraków www.globalnepoludnie.pl wyzywic.swiat@zielonasiec.pl Apel NGO Domagamy się, aby Unia Europejska: - uspójniła swoje polityki, szczególnie w zakresie rolnictwa, handlu międzynarodowego i współpracy, wraz ze zobowiązaniami dotyczącymi rozwoju krajów Południa, zmniejszenia biedy i walki z głodem na świecie. - ustanowiła suwerenność żywnościową priorytetową osią polityczną, która powinna znajdować odzwierciedlenie w różnego rodzaju działaniach politycznych na poziomie europejskim i międzynarodowym oraz przyznała prawo do suwerenności żywnościowej zarówno krajom Północy jak i Południa w ramach umów handlowych, które zawiera. Powinno to zostać ujęte w konkretnych działaniach w ramach WPR, zewnętrznej polityki handlowej, a także działań na rzecz współpracy międzynarodowej i rozwoju.

14 Polska Zielona Sieć ul. Sławkowska 26a 31-014 Kraków www.globalnepoludnie.pl wyzywic.swiat@zielonasiec.pl Kampania WYŻYWIĆ ŚWIAT Międzynarodowe seminarium Spójność polityk UE na rzecz rozwoju i suwerenności żywnościowej w Warszawie 16-18 XI 2010

15 Polska Zielona Sieć ul. Sławkowska 26a 31-014 Kraków www.globalnepoludnie.pl wyzywic.swiat@zielonasiec.pl Kampania WYŻYWIĆ ŚWIAT www.globalnepoludnie.pl www.pkegliwice.pl wyzywic.swiat@zielonasiec.pl biuro@pkegliwice.pl


Pobierz ppt "Polska Zielona Sieć ul. Sławkowska 26a 31-014 Kraków Kampania WYŻYWIĆ ŚWIAT na rzecz suwerenności."

Podobne prezentacje


Reklamy Google