Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Tytuł prezentacji Anna Sieńko, Dyrektor Generalna IBM Polska.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Tytuł prezentacji Anna Sieńko, Dyrektor Generalna IBM Polska."— Zapis prezentacji:

1 1 Tytuł prezentacji Anna Sieńko, Dyrektor Generalna IBM Polska

2 2 Świat inteligentnych miast: W 2007 r. po raz pierwszy w historii większość populacji świata - 3,3 mld ludzi - mieszkało w miastach. W roku 2050 mieszkańcy miast powinni stanowić do 70% populacji, czyli ok. 6.4 miliarda ludzi.

3 3 3 Dla Katowic i Górnośląskiego Związku Metropolitalnego: Uzyskanie obiektywnego obrazu Regionu. Uzyskanie wiedzy, jak informacje i technologie mogą być użyte do osiągnięcia celów i zamierzeń miasta Katowice i Górnego Śląska. Dla IBM: Zwiększenie świadomości problemów, z jakimi borykają się miasta i samorządy lokalne na całym świecie. Budowa społeczności innowacyjnych liderów samorządowych. CELE PROGRAMU EXECUTIVE SERVICE CORPS

4 4 4 Zaangażowanie lokalnych władz w planowanie strategiczne. Znaczące inwestycje w infrastrukturę bazową oraz opracowanie imponujących planów modernizacji regionu. Rozwijanie koncepcji Aglomeracji. Otwartość samorządu na innowacyjne koncepcje. Sprawne zarządzanie finansami w celu uzyskania funduszy europejskich. Pierwsze pozytywne wyniki rozmów

5 5 5 Wysiłki marketingowe nie odzwierciedlają w pełni wartości oferty Katowic i Górnego Śląska. Emigracja młodych, zdolnych ludzi do innych polskich miast lub za granicę spowodowana jakością warunków życia. Niewystarczająca skuteczność i wydajność usług samorządu. Samorząd, przemysł, środowisko akademickie oraz biznes nie wspierają w równym stopniu rozwoju gospodarczego. Mieszkańcy i sektor biznesowy nie są w pełni zaangażowane w proces planowania. Wyzwania

6 6 Rekomendacje - pomysły na poprawę działań Marketingowych PROPONOWANA TAKTYKA: Poprawa "pierwszego wrażenia" miasta. Weryfikacja strategii marketingu i promocji. Wdrożenie systemów identyfikacji i zdobycia potencjalnych inwestorów. Poprawa współpracy pomiędzy samorządem lokalnym, środowiskiem akademickim i przedstawicielami biznesu. Zastosowanie zaawansowanej technologii (np. modeli wirtualnej rzeczywistości w technologii 3D) w celu przedstawienia wizji przyszłości w znanych i ważnych miejscach. Stworzenie środowiska współpracy dla nowych inwestorów. REKOMENDACJA: Intensyfikacja wysiłków marketingowych w celu przekazania wizji i wartości miasta i Górnego Śląska

7 7 PROPONOWANA TAKTYKA: Kontynuacja wdrażania agresywnej polityki w ramach projektu Europejska Stolica Kulturalna. Rozwój oferty wydarzeń kulturalnych, typu Miasto Ogrodów. Dostarczenie bodźców promujących tętniące nocnym życie Katowice (np. restauracje, kafejki, muzyka) skierowane do młodych ludzi. Wspieranie Forum Młodych. Stworzenie inkubatorów i funduszy inwestycyjnych mających na celu wsparcie młodych lokalnych przedsiębiorców. REKOMENDACJA: Inwestycja w budowę środowiska dla młodych ludzi, oferującego szeroki wachlarz rozrywek i rozwoju przedsiębiorczości

8 8 REKOMENDACJA: Poprawa skuteczności samorządu lokalnego oraz wdrożenie usług wspólnych i automatycznych systemów PROPONOWANA TAKTYKA: Wdrożenie inicjatyw Społeczeństwa Informacyjnego. Stworzenie centrum usług wspólnych na poziomie miasta (z opcją rozszerzenia o inne miasta). Wdrożenie centrum wspólnych danych i technologii w modelu cloud computing. Stworzenie niezależnego, zintegrowanego Portalu realizującego automatyczne funkcje samorządu, zapewniającego komunikację obejmującą całe miasto i umożliwiającego wsparcie technologiczne oraz współpracę.

9 9 REKOMENDACJA: Poprawa zarządzania transportem miejskim oraz stworzenie centrum dowodzenia PROPONOWANA TAKTYKA: Opracowanie długofalowej strategii w ramach Inteligentnych Systemów Transportu. Wprowadzenie kart elektronicznych (e-karty). Zwiększenie zakresu czujników i systemu aktywującego w ramach gospodarki wodnej, transportowej oraz komunalnej. Zwiększenie zakresu zintegrowanego centrum zarządzania technologiami w celu objęcia nim innych funkcji miasta (m.in. woda, kanalizacja, energia). Wdrożenie technologii "Inteligentnych Budynków" w nowych specyfikacjach budowlanych.

10 10 REKOMENDACJA: Integracja środowiska akademickiego, biznesowego i samorządowego PROPONOWANA TAKTYKA: Wdrożenie narzędzi poprawiających efektywność relacji pomiędzy środowiskiem akademickim i przemysłem wspierających politykę zatrudniania i komunikowanie jasnych sygnałów uniwersytetom odnośnie umiejętności potrzebnych w nowoczesnej gospodarce. Wspieranie inkubatorów mających na celu komercjalizację badań naukowych w celu stworzenia nowych aktywności przedsiębiorczości biznesowej.

11 11 PROPONOWANA TAKTYKA: Tzw. JAM obywatelski. JAM biznesowy. Wykorzystanie blogów i serwisów wiki w procesie ciągłego dialogu. REKOMENDACJA: Wdrożenie narzędzi stymulujących zaangażowanie lokalnej społeczności i przedstawicieli biznesu w proces planowania

12 Stopień trudności realizacji Niskie/Trudne Oddziaływanie / wkład 5 35 3 24 4 Łatwe Obowiązkowa realizacja Szybkie korzyści – nisko wiszące owoce Wysoki priorytet Odłożyć lub ocenić w późniejszym terminie JAM-fora moderowanych dyskusji* Inteligentne narzędzie marketingowe* Model przyszłości Katowic w 3D Upiększenie wjazdów do Miasta Inkubator przedsiębiorczości Stworzenie wydziału obsługi inwestorów Europejska Stolica Kultury Pobudzenie pulsującego życia nocnego Powołanie pełnomocnika ds. młodzieży Wspieranie Forum Młodych Centrum usług wspólnych* Wspólne centrum danych* Zautomatyz., scentralizowane zamówienia* Dynamiczny portal lokalny* E-Card* Miejskie centrum dowodzenia* Zawarcie wymogów dot.inteligentnych budynków w specyfikacjach nowych inwestycji Powołanie pełnomocnika ds. integracji sektora nauki, administracji i biznesu Narzędzie do integracji studentów/pracoda wców/uczelni* Strategia ITS OdłożyćOcenićWdrożyć = Więcej szczegółów w analizach opartych na doświadczeniach IBM w realizacji podobnych przedsięwzięć Wdrożenie nowej strategii marketingowej Lista proponowanych rozwiązań według ich ważności

13 13 REKOMENDOWANE DZIAŁANIA: Ocena zapotrzebowania oraz wykonalności proponowanych rozwiązań. Ustalenie priorytetów rekomendowanych działań. Rozwinięcie zintegrowanego planu prac wdrażania proponowanych rozwiązań. Lipiec 2010 – kontynuacja prac w ramach projektu przez drugi zespół menedżerów IBM.

14 14 Razem zbudujmy Mądrzejszy Świat


Pobierz ppt "1 Tytuł prezentacji Anna Sieńko, Dyrektor Generalna IBM Polska."

Podobne prezentacje


Reklamy Google