Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

EE141 Projekt Interdyscyplinarny Prowadzacy: Janusz A. Starzyk Asystent: Daniel Jachyra Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "EE141 Projekt Interdyscyplinarny Prowadzacy: Janusz A. Starzyk Asystent: Daniel Jachyra Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie."— Zapis prezentacji:

1 EE141 Projekt Interdyscyplinarny Prowadzacy: Janusz A. Starzyk Asystent: Daniel Jachyra Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

2 EE141 Strona Projektu: http://www.ent.ohiou.edu/~starzyk/network/Class/Wyklady.htm Login: classesPassword: classinfo – SyllabusSyllabus – Wymagania Dotyczące ProjektuWymagania Dotyczące Projektu – Prezentacja Postepu Realizacji Projektu (PDR)Prezentacja Postepu Realizacji Projektu (PDR) – Wskazówki Dotyczące Organizacji Projektow InformatycznychWskazówki Dotyczące Organizacji Projektow Informatycznych – Instrukcja MS ProjectInstrukcja MS Project – Przykladowe Tematy Projektow InterdyscyplinarnychPrzykladowe Tematy Projektow Interdyscyplinarnych Projekt Interdyscyplinarny Projekt Interdyscyplinarny

3 EE141 Generalnym celem projektu interdyscyplinarnego jest nabycie przez studentów umiejętności wykorzystania narzędzi informatycznych w wybranych dyscyplinach: Socjologia, Matematyka, Logika, Rachunek prawdopodobieństwa, Ekonomia, Fizyka, Elektronika, itp. W projekcie można wykorzystać rożne języki programowania i efekty wizualne i dzwiekowe. Zakłada się ze student posiada podstawowe umiejętności i wykazuje się znajomością zagadnień informatycznych, takich jak: języki programowania systemy baz danych systemy operacyjne nauki ogólne (fizyka, elektronika, socjologia, biologia) Założenia i cele projektu i nterdyscyplinarnego

4 EE141 W ramach projektu studenci pojedynczo lub w malych grupach 2-3 osobowych projektują aplikację o założonej wcześniej funkcjonalności i użyteczności. Z założenia projekt jest projektem otwartym, aby umożliwić wolność wyboru sposobu implementacji projektu w sposób, jaki najlepiej ilustruje umiejętności i zainteresowania studentów. W szczególności student zdecyduje o: Formie wykonania projektu Rodzaju animacji i wizualizcji Rodzaju i sposobów interaktywnej manipulacji Użytych środkow graficznych Opis projektu

5 EE141 Szczegółowe wymagania dotyczące projektu omówione sa na stronie Internetowej http://www.ent.ohiou.edu/~starzyk/network/Class/ ee690/Projekt%20Interdyscyplinarny/index.htm http://www.ent.ohiou.edu/~starzyk/network/Class/ ee690/Projekt%20Interdyscyplinarny/index.htm Opis projektu Kopie dokumentow związanych z projektem (wybór tematu, opis projektu i plan pracy, prezentacja PDR, prezentacja końcowa, raport końcowy oraz gotowy projekt) proszę umieścić na AFD. Wszystkie pliki powinny znaleźć się w jednym temacie (najlepiej nazwanym tytułem projektu). Adres emailowy: prowadzącego projekt starzykj@gmail.comstarzykj@gmail.com asystenta djachyra@wsiz.rzeszow.pldjachyra@wsiz.rzeszow.pl

6 EE141 W. Susłow, Zarządzanie projektem informatycznym, Koszalin, http://moskit.ie.tu.koszalin.pl/~swalover/ZPI_w2.pdf. http://moskit.ie.tu.koszalin.pl/~swalover/ZPI_w2.pdf Phillips J., Zarządzanie projektami IT, One Press 2004. Flasiński M., Zarządzanie projektami informatycznymi, Wydawnictwo Naukowe PWN, ISBN: 9788301145927, 196 stron. Wydawnictwo Naukowe PWN Trocki M., Zarządzanie projektami, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2003. Literatura Jaszkiewicz A., Inżynieria oprogramowania, Wyd. Helion, 1997. Subieta K., Wprowadzenie do inżynierii oprogramowania, Wyd. PJWSTK, 2002. Whitehead, J. Collaboration in Software Engineering: A Roadmap. Future of Software Engineering (FOSE) 2007. G. Domik, Who Is On My Team: Building Strong Teams in Interdisciplinary Visualization Courses, International Conference on Computer Graphics and Interactive Techniques, SIGGRAPH, Yokohama, Japan, 2009.International Conference on Computer Graphics and Interactive Techniques, SIGGRAPH, Yokohama, Japan, 2009. T.A. Yang, Curriculum for simulation education: integration of computer simulation and visualization research into undergraduate degree programs, Proc. of the 33nd conference on Winter Simulation, pp. 1592 - 1595, 2001

7 EE141 Projekt jest oceniany etapami i zawiera następujące elementy oceny: formułowanie tematu do 5 punktów zbieranie i opracowywanie materiałów do 10 punktów prezentacja do 20 punktów wykonanie projektu do 40 punktów raport końcowy do 20 punktów aktywnosc w dyskusjido 5 punktow Oceny

8 EE141 Raport końcowy projektu powinien ilustrować: Założenia i fazy rozwoju programu Problemy wyłaniające sie w trakcie realizacji założeń projektu Problemy implementacji programu Ustępstwa w drodze do ukończenia projektu Opracowanie, rozwinięcie i wdrożenie strategii testowania programu Raport Końcowy

9 EE141 Kolejne fazy projektów interdyscyplinarnych ZadanieTermin Wybor i deklaracja wykonania określonego tematuDo 8 marca 2010 Wykonanie opisu projektu i planu pracyDo 15 marca 2010 Zatwierdzenie tematówDo 19 marca 2010 Realizacja projektu21.03 - 25.05.2010 Wysłanie do prowadzących slajdow do PDRDo 9 kwietnia 2010 Prezentacja postępu realizacji projektu (PDR)14 kwietnia 2010 Wysłanie do prowadzących slajdow do prezentacji projektuDo 8 czerwca 2010 Prezentacja projektu11 czerwca 2010 Raport końcowyDo 30 czerwca 2010

10 EE141 Co Należy Dostarczyć? Do 7 marca 2010 Opis projektu i planu pracy Każdy zgłoszony projekt powinien zawierać następujące elementy: szczegółowy temat projektu, cele projektu, przewidywana forma realizacji i prezentacji –(model, film, audycja, inscenizacja), źródła literatury, plan pracy. Szczegoly w Wymagania Dotyczące Projektu InterdyscyplinarnegoWymagania Dotyczące Projektu Interdyscyplinarnego

11 EE141 Propozycja Projektu Propozycja projektu nie powinna przekraczać 4 stron i powinna zawierać dostatecznie dużo informacji na temat planowanego zakresu prac i spodziewanego wyniku. Opis powinien skoncentrować się na koncepcji graficznego opracowania i ilustracji tematu i metod jego opracowania. Najlepiej jest zacząć od ciekawego zagadnienia ktore ilustruje potrzeby w zakresie opracoawnia softwarowego/graficznego/audio-wizualnego orac scharakteryzowac co sie chce osiagnac.

12 EE141 Propozycja Projektu 1.Koncept Ogólny Krotki opis o co w tym problemie chodzi i jaka jest jego specyfika. 2.Zadania do Wykonania Jakie zadania nalezy wykonywać i jakie maja byc osiagniete parametry wykonanych zadan. 3.Scenariusz Pożądanego Rozwoju Projektu Jakie mogą być usprawnienia wynikajace z wykonania projektu interdyscyplinarnego zarowno dla odbiorcow jak i uczestnikow projektu.

13 EE141 Propozycja Projektu 4.Założenia Softwareowe i Hardwarowe Proszę opisać wymagania dotyczące platformy, systemu operacyjnego, wielkości pamięci i dodatkowych wymagan softwareowych i hardwarowych projektu. 5. Harmonogram Proszę zaplanować poszczególne etapy wykonania projektu, czas ich trwania i wzajemna zależność i przedstawić w postaci Gantt chart. 6.Podsumownie Proszę opisać dlaczego taki temat jest interesujący i warty wykonania w tym projekcie i jak jesteście przygotowani, do tego żeby taki projekt zrobić.

14 EE141 Realizacja Projektu Wykonawcy projektu maja dużą samodzielność zarówno, co do planowania, podziału zadań, jak i form wykonania poszczególnych zadań. Końcowym efektem projektu powinien być: Raport koncowy- sprawozdanie z wykonania projektu, Implementacja softwareowa współpracująca z baza danych, Prezentacja projektu - na forum klasy, Dyskusja - w czasie, której studenci obecni w czasie prezentacji mogą zadawać pytania w celu wyjaśnienia wątpliwości.

15 EE141 Prezentacja z Postępu Realizacji Projektu (PDR) 13 kwietnia 2010 PDR opisuje postęp realizacji projektu w celu oceny przez odbiorcę projektu. Celem prezentacji jest: uwiarygodnienie zaproponowanego podejścia analiza rozpatrywanego podejścia i opcji zatwierdzenie proponowanych rozwiązań. Pozwala to na ocenę profesjonalizmu w podejściu do tematu, budowanie zaufania i wiarygodności wykonania.

16 EE141 PDR - Co Należy Przedstawić ? 13 kwietnia 2010 Raport PDR przedstawia: Potrzeby, specyfikacje i produkt końcowy projektu. Podsumowuje etap studiów literatury i opracowanie projektu. Prezentuje rozwiązania alternatywne omawiając ich wady i zalety. Ocenia całkowity koszt (ilość godzin) wykonania projektu w rozbiciu na zadania. Przedstawia harmonogram prac, które prowadzą do końcowych rezultatów z wystarczającym czasem zaplanowanym na test projektu. Uczciwie ocenia zagrożenia wykonania projektu, przewidywane trudności w realizacji projektu i plan przezwyciężania tych trudności.

17 EE141 Prezentacja 13 kwietnia 2010 Jak Przedstawić Raport? Wszyscy przedstawiajacy projekt studenci musza znać projekt i być gotowi odpowiedzieć na pytania Specjalistyczne zagadnienia powinny być przedstawione przez tego członka zespołu, który nad nimi pracował Jak się Ubrać? Ubranie powinno wskazywać na profesjonalizm i być bardziej formalne niż na co dzień.

18 EE141 Przygotowanie do Wystąpienia Na kilka dni przed wystąpieniem nalezy upewnić się że: Wszyscy maja zarezerwowany czas na wystąpienie Zarezerwować pokój (jak potrzeba z telemostem) i środki techniczne potrzebne do wystąpienia Poprosić asystenta o przejrzenie slajdów Dzień przed wystąpieniem wysłać email do uczestników z kopia slajdów lub adresem URL do instruktora i asystenta

19 EE141 Wskazówki do Wystąpienia Wystepujacy powinien poprosić uczestników o wnikliwe pytania Być przygotowany na krytyczne uwagi i wypowiedzi uczestników Zaplanować wystąpienie na 8 min plus 2 min dyskusji Zrobić atrakcyjne slajdy lub prezentacje na Internecie Opracować logicznie ułożone wystąpienie Unikać dużej ilości tekstu na slajdach. Sajdy powinny eksponować inna niż tekst informacje dla uatrakcyjnienia wystąpienia, takie jak: –Rysunki –Wykresy –Schematy blokowe –Tabele –Klipy wideo

20 EE141 Wskazówki do Wystąpienia Slajdy powinny mówić same za siebie Szczegóły tekstu proszę zachować do raportu końcowego Slajdy powinny być czytelne ze wszystkich lokalizacji w pokoju Przygotować kopie slajdów (handouts) dla widzów żeby mieli na czym robić notatki i uwagi. Wystarcza 2-3 strony po 6 slajdow na stronie. Ponumerować slajdy żeby łatwiej było odwołać sie do numeru slajdu w dyskusji.

21 EE141 Koncowa Prezentacja Projektu 11 czerwca 2010 10 minutową prezentacje opisująca projekt, etapy jego realizacji i wyniki używając slajdów Power Point. Przy prezentacji uczestniczą wszyscy członkowie zespołu zmieniając się przy omawianiu kolejnych elementów wykonania projektu i odpowiadając na pytania z sali. Przy prezentacji należy zachować kontakt wzrokowy z salą, nie czytać z notatek, nie mówić do ekranu, mówić wyraźnie i odpowiednio głośno, nie chrząkać, nie czynić niepotrzebnych gestów, zachować profesjonalizm wystąpienia.

22 EE141 Koncowa Prezentacja Projektu 11 czerwca 2010 Wszyscy powinni być schludnie ubrani i zachować się tak jakby ta prezentacja odbywała się w czasie rozmowy kwalifikacyjnej u przyszłego pracodawcy, a widzowie na sali ich egzaminatorami. Celem prezentacji projektu jest wyrobienie umiejętności sposobu przedstawienia wyników prac zespołu, komunikowania, organizacji wystąpienia, prowadzenia dyskusji oraz odpowiedzi na pytania. Wskazowki podobne jak do PDR.

23 EE141 Raport Koncowy Do 30 czerwca 2010 Raport końcowy projektu musi być złożony w postaci drukowanego dokumentu. Powinien on zawierać stronę tytułową, na której znajdują się tytuł Projekt Interdyscyplinarny, nazwa projektu, nazwiska studentów w grupie projektowej i ich numery indeksów. Wymagany format Raportu jest opisany na: Szablon i Wskazowki Formatowania Raportu Raport końcowy nie powinien przekraczać 15 stron.

24 EE141 Raport Koncowy Do 30 czerwca 2010 Raport projektu powinien zawierać opis następujących elementów: szczegółowy temat projektu, zrealizowane cele projektu, formę realizacji i prezentacji (model, film, audycja, inscenizacja), wykorzystane źródła literatury, zadania wykonane przez poszczególnych członków grupy. trudności występujące w trakcie realizacji projektu trudności materiałowe i techniczne

25 EE141 Ocena Projektow Do 10 Lipca 2010 Ocena projektu zawiera: ocena tematu i jego ujęcia –realizacja zamierzonych celów, dobór dodatkowych źródeł informacji, pomysłowość, przedsiębiorczość, dodatkowe badania, ocena prezentacji –struktura prezentacji, komunikatywność, wizualizacja, pomysłowość, ocena wykonania projektu –stopień realizacji zamierzonych celów, atrakcyjność wykonania graficznego, stopień trudności i złożoność realizacji zadań, terminowość wykonania zadań, trudności i sposoby ich pokonania, ocena raportu –układ opracowania, wykorzystanie komputera, ilustracje. ocena aktywnego uczestnictwa –zadawanie pytan, zgłaszanie uwag, wniosków


Pobierz ppt "EE141 Projekt Interdyscyplinarny Prowadzacy: Janusz A. Starzyk Asystent: Daniel Jachyra Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google