Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zebranie z rodzicami gimnazjalistów Brody, r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zebranie z rodzicami gimnazjalistów Brody, r."— Zapis prezentacji:

1 Zebranie z rodzicami gimnazjalistów Brody, 28.06.2012 r.
WYNIKI KLASYFIKACJI UCZNIÓW GIMNAZJUM IM. ADAMA MICKIEWICZA W BRODACH ZA ROK SZKOLNY 2011/2012 Zebranie z rodzicami gimnazjalistów Brody, r.

2 KLASYFIKACJA Stan uczniów gimnazjum w dniu klasyfikacji: 131 (ubiegły rok: 123) Liczba uczniów klasyfikowanych: 131 Liczba uczniów niepromowanych: 2 Liczba uczniów mogących zdawać egzaminy poprawkowe - 9 Średnia ocen gimnazjum: 3,76 (ubiegły rok: 3,50) Frekwencja: 90,02% (ubiegły rok: 89,66 %)

3 EGZAMINY POPRAWKOWE Zgodnie z prawem oświatowym odbędą się w ostatnim tygodniu wakacji, tj. 27, 28 i 29 sierpnia 2012 r. O szczegółach poinformujemy rodziców pocztą. Informacje zamieścimy też na stronie www szkoły.

4 NAJLEPSI UCZNIOWIE – NAJWYŻSZA ŚREDNIA
27 uczniów gimnazjum uzyskało średnią ocen co najmniej 4,75: Małgorzata Kilian – kl. I A – 5,85 Małgorzata Łozińska – kl. III B – 5,61 Kornelia Żabińska – kl. III B – 5,61 Andżelika Maszkowska – kl. IIIA – 5,39 Monika Matczak– kl. I B– 5,38 Marlena Sęk- kl. II B – 5,33 Alicja Czupryk – kl. I B – 5,23 Angelika Momot – kl. I B– 5,15 Jakub Kowalczuk – kl. I A – 5,15 Katarzyna Czernichowska – kl. I A – 5,08

5 NAJLEPSI UCZNIOWIE – NAJWYŻSZA ŚREDNIA
11. Bartosz Strzelbicki – kl. I A – 5, Mateusz Woźniak – kl. I A – 5, Paulina Stępień – kl. III A – 5, Sara Józwak – kl. III A – 5, Elwira Matczak – kl. III B – 5, Daria Korban –kl. II A – 4, Oliwia Ochryniuk – kl. I A – 4, Andrea Gargalis – kl. III B – 4, Kornelia Miszczyszyn – kl. II B – 4, Aleksandra Franczak – kl. III A - 4,83

6 NAJLEPSI UCZNIOWIE – NAJWYŻSZA ŚREDNIA
21. Anna Borgula– kl. III B – 4,83 22. Kamil Maćkowiak– kl. II A – 4,81 23. Adrianna Stankiewicz– kl. III A – 4,78 24. Natalia Piecko – kl. I B – 4,77 25. Maciej Wartoń– kl. I A – 4,77 26. Martyna Pawelska– kl. II B - 4,75 27. Wiktoria Piekło – kl. II B – 4.75

7 ŚREDNIE OCEN POSZCZEGÓLNYCH KLAS
I A – 3,67 w 1. półroczu: 3,53 I B – 3,41 w 1. półroczu: 3,28 II A – 3,70 w 1. półroczu:3,60 w ub.roku:3,45 II B – 3,54 w 1. półroczu: 3,25w ub.roku:3,25 III A – 4,21 w 1. półroczu:3,77w ub.roku:3,42 III B – 4,05 w 1. półroczu:3,71w ub.roku:3,62 ŚREDNIA OCEN SZKOŁY: 3,76 w 1. półroczu: 3,52 w ub. roku:3,38

8 UCZNIOWIE Z OCENAMI NIEDOSTATECZNYMI
Klasa Stan klasy z 1 ndst z 2 ndst z 3 i więcej I A 25 1 2 I B II A 24 II B 20 III A 17 III B RAZEM 131 5 4

9 Frekwencja w poszczególnych klasach
Stan klasy Klasyfikowani Frekwencja IA 25 90,80% IB 91% IIA 24 87,04% IIB 20 87,90% IIIA 17 93,10% IIIB 90,30% RAZEM 131 90,02%

10 ZESTAWIENIE OCEN Z ZACHOWANIA
Uczniowie z ocenami wzorowymi 27 Uczniowie z ocenami bardzo dobrymi 30 Uczniowie z ocenami dobrymi 36 Uczniowie z ocenami poprawnymi 20 Uczniowie z ocenami nieodpowiednimi 14 Uczniowie z ocenami nagannymi 2 2 uczniów z oceną opisową

11 „PRZEDMIOTOWE” ZESTAWIENIE OCEN CELUJĄCYCH I NIEDOSTATECZNYCH
J. polski Historia WOS Matematyka Fizyka Chemia Liczba ocen ndst. 7 1 4 2 5 Liczba ocen cel. 3 13 15

12 „PRZEDMIOTOWE” ZESTAWIENIE OCEN CELUJĄCYCH I NIEDOSTATECZNYCH cd.
Bio- logia Geo gra-fia J. nie miec-ki Mu- zyka Pla-styka Infor- matyka W-f J. angiel- ski Reli-gia Eduk. tech. Eduk. art. Liczba ocen ndst. 1 Liczba ocen cel. 6 3 2 4 36 32 11 33 14 19

13 Pochwały i kary Pochwały dyrektora na forum szkoły I semestr – 22
II semestr – 49 Kary I semestr: - Upomnienia dyrektora: 2 - Przeniesienie do innej klasy: 2 II semestr - Nagany dyrektora: 1

14 Bardzo dobre wyniki egzaminów!
Biorąc za punkt wyjścia bardzo słabe wyniki uzyskane na sprawdzianie po szkole podstawowej (stanin bardzo niski) obecni trzecioklasiści zrobili w ciągu trzech lat ogromny postęp prawie ze wszystkich przedmiotów, tylko z matematyki niewielki, ale też postęp: historia z wiedzą o społeczeństwie: stanin wysoki, język polski: stanin wysoki matematyka: stanin niski przedmioty przyrodnicze: stanin wysoki język angielski: stanin niżej średni.

15 Krajowa skala staninowa średnich wyników szkół (w %) z egzaminu gimnazjalnego w 2012 r.
Język polski Historia i WOS Matematyka Przedmioty przyrodnicze Język angielski na poziomie podstawowym Język angielski na poziomie rozszerzonym 1 17,8-37,0 23,0-39,2 17,0-24,6 22,1-34,4 24,8-38-4 24,8-36,2 2 37,1-54,3 39,3-50,4 24,7-34,7 34,5-41,8 38,5-47,2 36,3-41,6 3 54,4-59,2 50,5-54,8 34,8-39,6 41,9-45,0 47,3-52,7 41,7-47,1 4 59,3-62,6 54,9-58,0 39,7-43,3 45,1-47,5 52,8-57,5 47,2-52,3 5 62,7-66,4 58,1-61,4 43,5-47-6 47,6-50,1 57,6-62-8 52,4-57,9 6 66,5-69,8 61,5-64,8 47,7-52,2 50,2-53,0 62,9-68,6 58,0-64-8 7 69,9-74,3 64,9-69,8 52,3-58,6 53,1-57,1 68,7-77,0 64,9-72,6 8 74,4-81,4 69,9-78,6 58,7-70,8 57,2-65,2 77,1-91,2 72,7-80,9 9 81,5-95,6 78,7-95,1 70,9-96,4 65,3-91,0 91,3-98,7 81,0-100

16 Frekwencja rodziców na zebraniach klasowych I semestr 3 spotkania- SZKOŁA: 39,90 %, II semestr 3 spotkania - SZKOŁA: 37,43%? KLASA FREKWENCJA I semestr/ II semestr LICZBA RODZICÓW, KTÓRZY ANI RAZU SIĘ NIE SKONTAKTOWALI Z WYCHOWAWCĄ I semestr OSÓB ! II semestr – 35 OSÓB ! I A 64,10 / 64,61% 4/ 5 I B 33,33 % / 45,78 % 6 / 5 II A 33,33 % / 33,33 % 8 / 6 II B 33,33 % / 33,49 % 9 / 5 III A 35,30 % / 40,00 % 6 / 7 III B 40,00 % / 51,11 % 6 / 7

17 UROCZYSTOŚĆ ZAKOŃCZENIA ROKU SZKOLNEGO 2011/2012
28 czerwca, godz. 10:00 – Msza Św. w kościele 29 czerwca, godz. 9:00 – uroczyste zakończenie roku szkolnego w sali gimnastycznej

18 PODZIĘKOWANIE DLA RADY RODZICÓW
za udział w wielu wydarzeniach szkolnych, wsparcie finansowe różnych przedsięwzięć, ufundowanie nagród na zakończenie roku szkolnego i na inne konkursy, życzliwe podejście do spraw związanych ze szkołą, gotowość do współpracy i rozwiązywania problemów.

19 Adres internetowy szkoły:

20 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Mieczysław Żmijowski


Pobierz ppt "Zebranie z rodzicami gimnazjalistów Brody, r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google