Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Prezentację przygotował: Alain Henry Możliwości rozwoju kształcenia zawodowego w Polsce na przykładzie dobrych praktyk z Francji i Niemiec.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Prezentację przygotował: Alain Henry Możliwości rozwoju kształcenia zawodowego w Polsce na przykładzie dobrych praktyk z Francji i Niemiec."— Zapis prezentacji:

1 Prezentację przygotował: Alain Henry Możliwości rozwoju kształcenia zawodowego w Polsce na przykładzie dobrych praktyk z Francji i Niemiec

2 Bonjour!

3 Plan I.Wstęp II.Zalety praktyk, jako istotnego elementu edukacji zawodowej III.Wyniki ankiety pod kątem kształcenia zawodowego w Polsce IV.Propozycje rozwoju kształcenia zawodowego w Polsce V.Przykłady dobrych praktyk

4 Wstęp Dzisiaj Europa bez granic oferuje uczniom, studentom i pracownikom nowe możliwości zdobywania kwalifikacji zawodowych. Właśnie dzięki mobilności możemy odbywać staże i praktyki za granicą, zdobywać nowe doświadczenia, praktyczną wiedzę czy poznawać kulturę pracy innych krajów. Jednak wielu z nas nie potrafi samodzielnie korzystać z tych dobrodziejstw. Często nie wiemy gdzie szukać, jak szukać, do kogo się zwrócić o wsparcie w poszukiwaniu firm, które chcą przyjąć stażystów, czy finansowaniu wyjazdu. Jako koordynator i ekspert w dziedzinie kształcenia zawodowego, chciałbym pokazać, w jaki sposób możemy wspierać rozwój kształcenia zawodowego w Polsce, czerpiąc z doświadczenia francuskiego i niemieckiego rynku.

5 I. Zalety praktyk, jako istotnego elementu edukacji zawodowej Praktyki dają młodym ludziom możliwość: nauczenia samodzielności i odpowiedzialności w pracy, zdobycia doświadczenia i znalezienia różnych rozwiązań, zdobycia cennych umiejętności praktycznych, przygotowania do pracy w zespole, poznania oczekiwań pracodawcy, a dla najlepszych propozycję pracy.

6 II. II. Wyniki ankiety pod kątem kształcenia zawodowego w Polsce W kwietniu 2010 roku Fundusz ds. Kształcenia Zawodowego przy Ambasadzie Francji przeprowadził ankietę, wśród francuskich firm członkowskich Izby Francuskiej, na temat kształcenia zawodowego w Polsce. Z ankiety wynika, że: 54% firm uważa, że w Polsce nie ma oferty edukacyjnej dostosowanej do ich potrzeb, 50% firm ocenia oferty szkół zawodowych jako niewystarczające, nieatrakcyjne, 71% firm uważa, że program praktyk zawodowych powinien być poprawiony i usprawniony, 77% firm finansuje szkolenia we własnym zakresie,

7 71% firm nie współpracuje ze szkołami zawodowymi, z czego 61% firm zadeklarowało zainteresowanie taką współpracą. 54% firm nie korzysta ze środków Unii Europejskiej, ponieważ nie mają wsparcia informacyjnego i nie wiedzą jak to zrobić. Na pytanie Z czego firmy nie są zadowolone, najczęściej padała odpowiedź z poziomu usług w Polsce i obsługi Klienta. II. II. Wyniki ankiety pod kątem kształcenia zawodowego w Polsce

8 III. Propozycje rozwoju kształcenia zawodowego w Polsce Rozwój kształcenia zawodowego w Polsce możemy realizować poprzez: wzmocnienie współpracy między szkołami, uczelniami a przedsiębiorstwami w Polsce i za granicą, budowanie partnerstwa branżowego szkół i przedsiębiorstw między krajami Unii Europejskiej np. Francją, Niemcami, badanie rynku pod kątem zapotrzebowania na pracowników w określonych branżach, sektorach, dostosowanie programu w szkołach do potrzeb rynku, organizowanie szkoleń zawodowych w systemie dualnym 50/50 –nauka i praktyki, naukę języków obcych - branżowych,

9 promowanie mobilności poprzez szeroki dostęp do informacji o możliwościach wyjazdów na praktyki, staże, finansowanie mobilności młodych uczniów, studentów, pracowników, wymianę doświadczeń, tworzenie tzw. a win to win situation III. Propozycje rozwoju kształcenia zawodowego w Polsce

10 Stowarzyszenie Deutsch Prodialog przygotowało słowniki francusko –niemieckie z 22 branż. W ten sposób studenci wyjeżdżający na staże, znają słownictwo branżowe i mogą bez problemu komunikować się w firmie zagranicznej. IV. Przykłady dobrych praktyk z Francji i Niemiec

11 Kształcenie w systemie dualnym we Francji – formation par alternance. Oznacza to, że uczniowie spędzają 50% czasu w szkole ucząc się teorii i 50% w firmie zdobywając wiedzę praktyczną. Taki system kształcenia zawodowego daje młodym ludziom większe szanse na znalezienie pracy. Dobre praktyki we Francji pokazane w filmie Dominika Prusaka. Bohaterami filmu są uczniowie gastronomicznej szkoły zawodowej, którzy odbywali praktyki w sieci hoteli Orbis w Polsce, równocześnie uczyli się branżowego języka francuskiego, żeby zakwalifikować się na miesięczne praktyki w Nicei we Francji. IV. Przykłady dobrych praktyk z Francji i Niemiec

12 Kontakt: ABC Wiedzy Profesjonalne szkolenia i doradztwo Alain Henry Tel. 500 055 241 alain.henry@abcwiedzy.com.pl 10.2012 Warszawa


Pobierz ppt "Prezentację przygotował: Alain Henry Możliwości rozwoju kształcenia zawodowego w Polsce na przykładzie dobrych praktyk z Francji i Niemiec."

Podobne prezentacje


Reklamy Google