Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

TECHNIKI PRACY UMYSŁOWEJ

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "TECHNIKI PRACY UMYSŁOWEJ"— Zapis prezentacji:

1 TECHNIKI PRACY UMYSŁOWEJ

2 STRATEGIE PAMIĘCIOWE ZAPAMIĘTYWANIA
STRATEGIE ORGANIZACJI GRUPOWANIE MAPPING PORCJOWANIE PORZĄDKOWANIE STRATEGIE ELABORACJI POSZUKIWANIE ZWIĄZKÓW (PODOBIEŃSTW/ SPRZECZNOŚCI) WŁĄCZANIE NOWYCH INFORMACJI W PRZYSWOJONE WCZEŚNIEJ SCHEMATY ORGANIZACYJNE INTERPRETIWANIE OCENIANIE WYTWARZANIE SKOJARZEŃ I WYOBRAŻEŃ POSZUKIWANIE PRZYKŁADÓW AUTOREFERENCJA

3 STRATEGIE OPRACOWYWANIA INFORMACJI
SYTUACJA AKTYWNA OPRACOWANIE MATERIAŁU, ABY WSZEDŁ W ZWIĄZEK Z INFORMACJĄ ZNANĄ STRATEGIE SŁUŻĄCE OPRACOWANIU INDYWIDUALNE-GRUPOWE TRADYCYJNE-NOWATORSKIE SYTUACJA PASYWNA ODBIÓR PRELEKCJA WYKŁAD CZYTANIE TEKSTU SIC! Informacja oceniana jako “przekonująca”, “znana”, “zrozumiała”

4 ZAZNACZANIE PODKREŚLANIE I/LUB ZAKREŚLANIE
SKUTECZNOŚĆ?-POWIERZCHOWNOŚĆ AKTYWNE WYSZUKIWANIE W TEKŚCIE ZNACZACYCH FRAGMENTÓW DECYZJA- WAŻNE VEL NIEWAŻNE PRZEDWIEDZA!!!! ZADANIE: Podkreślanie minimalne tj. jedno zdanie w akapicie

5 NOTATKI ODZWIERCIEDLENIE ISTOTNYCH ZAGADNIEŃ
WPROWADZENIE KLUCZA DOSTĘPU TZW. ADRES VEL ETYKIETA ZALECENIA: 5 CM MARGINES BRZEG STRONY NIEZAPISANY PRZYPODRZĄDKOWANIE POJĘĆ ZAPISKOM ( LUB PYTAŃ) ZADANIE: sporządzenie na podstawie notatki planu

6 STRESZCZENIA OPIS “WŁASNYMI SŁOWAMI” POD WARUNKIEM ZROZUMIENIA
ZALECENIA: USTALIĆ CO JEST WAŻNE A CO NIE SPROWADZIĆ SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DO MYŚLI BARDZIEJ OGÓLNYCH POSZUKIWAC ZWIĄZKÓW I POWIĄZAŃ POMIĘDZY INFORMACJAMI ZADANIE: Streszczanie akapitu tylko jednym zdaniem

7 PYTANIA KOOPERACYJNE ZADAWANIE PYTAŃ W GRUPIE
Ćwiczenie zadawania pytań: słabe i dobre pytania SCHEMATY PYTAŃ WSPOMAGAJĄCE ROZUMIENIE “Co oznacza…? Jak możesz opisać własnymi słowami przeczytany lub wysluchany tekst?” “Wyjaśnij dlaczego…? WIĄŻĄCE “Jakie wspólne cechy istnieją pomiędzy…i…?” “Czym się różnią..? “Co może się zdażyć, jeśli…’? “Jakie są mocne i slabe strony…?

8 STRATEGIA PQ4R Złożona strategia pamięciowa przeznaczona do uczenia się obszernych materiałów, opracowana przez psychologów Thomasa i Robinsona. Litery tworzące akronim odnoszą się do sześciu kolejnych etapów strategii uczenia się następujących po sobie.

9 ETAPY PQ4R Preview (przejrzenie)- przeglądanie tekstu w celu zapoznania się z tematami i podzielenia tekstu na sensowne części; Questions (pytania)- stawianiu pytań do każdej z wyróżnionych części tekstu: Read (czytanie) - uważne czytanie tekstu iw poszukiwaniu odpowiedzi na postawione pytania; Reflect (zastanawianie się)- zastanawianie się nad danym fragmentem, starając się zrozumieć go w kontekście wiedzy wcześniej nabytej; Recite (odtworzenie)- odtworzenie informacji zawartych w danym fragmencie z uwzględnieniem sformułowanych pytań, aw przypadku trudności ponowne czytanie Review (przegląd)- przejrzenie w myślach całego tekstu, odtworzenie głównych punktów i odpowiedzi na pytania

10 STRATEGIA MAPPINGU ALINEARNA NOTATKA SIEĆ SKOJARZENIOWA MIND MAPPING
„MAPOWANIE“ MYŚLI Kreatywna i zintegrowana strategia polegająca na sporządzeniu “mapy” treści będącej graficznym przedstawieniem głwnych pojęć, sądów i relacji; stworzona w latach 70 przez Tonego Buzana.

11 ZALETY v Zapisując szczegóły, tracimy ogólny obraz danego tekstu. Zwykłe notatki przybierają duże rozmiary i ponownie trzeba je odszyfrowywać Rozgałęzienia ułatwiają strukturalną i hierarchiczną analizę tekstu Użycie słów–kluczy umożliwia szybką i wydajną pracę; niepotrzebne staje się formułowanie długich zdań. Słowa–klucze wywołują skojarzenia i oddają przestrzennie związki Użycie kolorów wyraża treść Mapa myśli rozrasta się stopniowo i zawsze można ją uzupełnić

12 ŚRODKI Środki językowe Wyobraźnia Cyfry Kolory Sfera logiki
- słowa - symbole Wyobraźnia - wizualizacje - rysunki Cyfry Kolory Sfera logiki - porządek liniowy - skojarzenia - następstwo - analiza - wyliczenia elementów oparte na jakiejś zasadzie

13 ZASADY Używaj czystych, dużych karek papieru (nie w kratkę i nie w linie); najmniej dopuszczalny format to A4 lepiej pracuje się na kartkach formatu A3 Pisz i rysuj poziom Weksponuj środek kartki- odzwierciedlony jest temat tekstu i przedstawiony za pomocą rysunku- łatwy do zapamiętania obraz albo mały szkic nawiązujący głównego tematu i obwiedziony okręgiem; lub trójwymiarowe krótkie, charakterystyczne słowo – klucz Narysuj wychodzące ze środka promieniste odgałęzienia, in. główne wątki, według których można opisać przedmiot tekstu Zapisz myśli, na linii w postaci słów-kluczy lub obrazów-symboli kodujących podstawowe kategorie, pisz WERSALIKAMI na danej gałęzi lub lekko nad nią; na każdej gałęzi może się znajdować jedno słowo-hasło oznaczające kategorię. Przedstaw jako „podgałęzie“,treści o niższym stopniu ogólności odchodzące od głównych gałęzi, na tych gałęziach również umieść słowa-hasła lub obrazy-symbole kodujące daną treść; słowa-klucze powinny być krótkie, zwięzłe i znaczące dla ciebie.

14 ZASADY-bis Wyprowadź kolejne odgałęzienia od narysowanych linii, na których możesz zapisywać dalsze podgrupy zagadnień; to, ile będzie w danej sieci poziomów gałęzi zależy od stopnia skomplikowania tekstu Używaj różnych kolorów kolorowych pisaków, długopisu lub pióra, aby zaznaczyć iodróżnić kolorami związane ze sobą myśli i pomysły; operowanie kolorem polega na przypisaniu określonej barwy każdej głównej gałęzi oraz na konsekwentnym używaniu tego samego koloru dla gałęzi dalszych Wprowadź liczby albo inne oznaczenia w celu uporządkowania zagadnień i przedstawienia połączeń; jak najczęściej używaj symboli takich jak strzałki, znaki zapytania i wykrzykniki aby wyeksponować poszczególne obszary

15 UWAGI Zmiany wprowadzaj na nowym rysunku.
Sieć dotyczącą jednego całego tekstu umieszczamy na jednej kartce; jest to możliwe nawet wtedy, gdy tekst liczy 10, 20 lub nawet 30 stron.. Podczas zapamiętywania informacji z sieci skojarzeniowej najpierw przeglądamy wszystkie kategorie główne, czyli zagadnienia podstawowe; po zapamiętaniu szkieletu tekstu, przystępujemy do zapamiętywania kolejnych informacji zawartych w bardziej skrajnych gałęziach sieci Promują “uczciwe “ skąpstwo

16 PRZYKŁAD

17 RODZAJE Mapa pająk Skala Macierz porownań/kontrastów “tabela”
Łańcuch serii zdarzeń Schemat rozwiazywania problemu Drzewko powiązań/sieci Mapa szkielet Schemat interakcji Cykl


Pobierz ppt "TECHNIKI PRACY UMYSŁOWEJ"

Podobne prezentacje


Reklamy Google