Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pamięć deklaratywna: semantyczna i epizodyczna

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Pamięć deklaratywna: semantyczna i epizodyczna"— Zapis prezentacji:

1 Pamięć deklaratywna: semantyczna i epizodyczna

2 Plan wykładu Rozróżnienie pamięci epizodycznej i semantycznej
Właściwości pamięci pamięci epizodycznej i semantycznej Organizacja informacji w pamięci epozodycznej Struktura pamięci semantycznej

3 Rozróżnienie pamięci epizodycznej i semantycznej
Pamięć epizodyczna: typu wspomnieniowego, wiąże się z osobistą przeszłością i dotyczy faktów, które jednostka może zlokalizować czasowo i przestrzennie Pamięć semantyczna: ma charakter nie osobisty i obejmuje wiedzę na temat świata; niezbędna do posługiwania się językiem: pamięć semantyczna to „bezczasowa wiedza na temat świata, którą jednostka dzieli z innymi ludźmi”

4 Procedury badania Pamięć epizodyczna: klasyczne badania laboratoryjne wszelkiego rodzaju, kwestionariusze i wywiady dotyczące osobistych wspomnień Pamięć semantyczna: badania nad tworzeniem się czy strukturą pojęć, nazywaniem egzemplarzy kategorii, zadania decyzji leksykalnych

5 Kryteria odróżniania obu systemów pamięci według Tulvinga
Informacje Operacje Sposoby wykorzystywania

6 Różnice między pamięcią epizodyczną i semantyczną: informacje
Cechy Epizodyczna Semantyczna Źródło Doznania zmysłowe Rozumienie faktów i zjawisk Jednostki Zdarzenia, epizody Fakty, idee, pojęcia Organizacja Czasowa Pojęciowa Odniesienie Ja Świat Kryterium prawdziwości Osobiste przekonanie Zgodność społeczna

7 Różnice między pamięcią epizodyczną i semantyczną: operacje
Cechy Epizodyczna Semantyczna Kodowanie Sensoryczne Symboliczne Afekt Większa rola Mniejsza rola Zależność od kontekstu Silna Słaba Dostęp do danych Kontrolowany Automatyczny Bodziec dla wydobycia Kiedy? Gdzie? Co?

8 Różnice między pamięcią epizodyczną i semantyczną: operacje 2
Cechy Epizodyczna Semantyczna Konsekwencje wydobycia Zmiana systemu Brak zmiany Przywoływane doświadczenie Zapamiętana przeszłość Aktualizowana wiedza Określanie sposobu wydobycia Pamiętam Wiem Pojawienie się w rozwoju Późne Wczesne Amnezja dziecięca Tak Nie

9 Różnice między pamięcią epizodyczną i semantyczną: sposoby wykorzystania
Cechy Epizodyczna Semantyczna Przydatność Mała Duża Związek z inteligencją Brak Silny Dowody empiryczne Zapominanie Analiza języka Zadania laboratoryjne Odtwarzanie epizodów Wiedza ogólna Podatność na amnezję Tak Nie

10 Właściwości pamięci epizodycznej i semantycznej
Epizodyczna Semantyczna Nabywanie informacji Dodawanie doświadczeń, wzbogacanie doświadczenia Rozumienie faktów, zmiana organizacji wcześniejszej wiedzy Reprezentacja informacji Organizacja czasowa, związana z osobistą przeszłością Opisowa, fakty, pojęcia i relacje między nimi

11 Właściwości pamięci epizodycznej i semantycznej 2
Epizodyczna Semantyczna Przejawianie wiedzy Dostęp świadomy i dowolny, czasami wymaga wysiłku Dostęp szybki, automatyczny, czasami może być kontrolowany Świadomość operacji i treści pamięciowych Autonoetyczna, wiem, że wiem Noetyczna – wiedza na temat świata zewnętrznego i wewnętrznego

12 Organizacja informacji w pamięci epizodycznej
Uporządkowanie w czasie elementów składających się na zdarzenie Relacje przyczynowo-skutkowe między elementami zdarzenia Charakter hierarchiczny Model Rumelharta i Normana: sprawca, adresat, działanie, np. „Mama dała córce czekoladę”; „Chłopak dał dziewczynie kwiaty” Silnie indywidualne zróżnicowanie organizacji pamięci epizodycznej

13 Struktura pamięci semantycznej: modele sieciowe
Źródło: poglądy asocjacjonistyczne Model Collinsa i Quilliana Pamięć semantyczna to sieć złożona z węzłów (pojęć) i połączeń między nimi (relacji) Relacje przynależności do klasy nadrzędnej Relacje o charakterze predykatywnym Cechy przypisane węzłom nie powtarzają się na poziomie podrzędnym Sieć hierarchiczna i zbudowana tak, by zapewnić ekonomię poznawczą

14 Przykład sieci według modelu Collinsa i Quilliana

15 Przykład sieci pamięci semantycznej według modelu Collinsa i Loftus


Pobierz ppt "Pamięć deklaratywna: semantyczna i epizodyczna"

Podobne prezentacje


Reklamy Google