Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Foresight technologiczny w zakresie materiałów polimerowych Konferencja Zamykająca Projekt Katowice, 14 maja 2008 Projekt współfinansowany przez UNIĘ EUROPEJSKĄ

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Foresight technologiczny w zakresie materiałów polimerowych Konferencja Zamykająca Projekt Katowice, 14 maja 2008 Projekt współfinansowany przez UNIĘ EUROPEJSKĄ"— Zapis prezentacji:

1 Foresight technologiczny w zakresie materiałów polimerowych Konferencja Zamykająca Projekt Katowice, 14 maja 2008 Projekt współfinansowany przez UNIĘ EUROPEJSKĄ ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego CELE, ZAKRES, METODY … F o r e s i g h t - tworzy wizj ę a nie przewiduje przysz ł o ś ci !!! a nie przewiduje przysz ł o ś ci !!!

2 waga kompetencji naukowo-technologicznych oCoraz większa waga kompetencji naukowo-technologicznych złożoność procesów oCoraz większa złożoność procesów prowadzenia badań i wdrażania ich wyników oNowy styl oNowy styl uprawiania polityki – potrzeba społecznego kontraktu na rzecz prorozwojowej polityki państwa oWzrost konkurencji oWzrost konkurencji w wyniku procesów globalizacyjnych ograniczenie budżetowe oNarastające ograniczenie budżetowe Dlaczego prowadzimy foresight? Foresight jest procesem systematycznego i wszechstronnegorozpoznawania dalekosiężnych trendów rozwojowych w nauce i technologii identyfikacji oraz identyfikacji obszarów o kluczowym znaczeniu dla maksymalizacji korzyści społecznych i gospodarczych

3 PARTNERZY PROJEKTU Główny Instytut Górnictwa w Katowicach (CZT "ENERGIA - ŚRODOWISKO - ZDROWIE"),Główny Instytut Górnictwa w Katowicach (CZT "ENERGIA - ŚRODOWISKO - ZDROWIE"), Akademia Górniczo Hutnicza w Krakowie,Akademia Górniczo Hutnicza w Krakowie, Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN Łódź,Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN Łódź, Centrum Chemii Polimerów PAN Zabrze,Centrum Chemii Polimerów PAN Zabrze, Instytut Chemii Przemysłowej Warszawa,Instytut Chemii Przemysłowej Warszawa, Instytut Włókien Naturalnych Poznań,Instytut Włókien Naturalnych Poznań, Politechnika Krakowska,Politechnika Krakowska, Politechnika Łódzka,Politechnika Łódzka, Politechnika Szczecińska (Zachodniopomorskie CZT),Politechnika Szczecińska (Zachodniopomorskie CZT), Politechnika Śląska w Gliwicach (Śląskie CZT),Politechnika Śląska w Gliwicach (Śląskie CZT), Politechnika Wrocławska (Dolnośląskie CZT).Politechnika Wrocławska (Dolnośląskie CZT). 170 Liczba ekspertów, którzy wzięli udział w projekcie 170

4 G ł ówne cele projektu: Identyfikacja kierunków rozwojuIdentyfikacja kierunków rozwoju na podstawie zidentyfikowanych uwarunkowań (w tym społeczno – ekonomicznych, technicznych) wraz z określeniem niezbędnych działań mających na celu wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw i ich wartości dodanych, Identyfikacja technologii i pól badań technologicznychIdentyfikacja głównych istniejących i powstających technologii i pól badań technologicznych Opracowanie scenariuszyokreślenie rekomendacji strategicznychOpracowanie scenariuszy a w tym określenie rekomendacji strategicznych dla wdrażania technologii kluczowych Wzmocnienie obszaru B+R w kierunku rynkuWzmocnienie obszaru B+R i działań innowacyjnych w Regionie, pomoc w tworzeniu sektora badań naukowych w kierunku rynku sterowanego przez badania i rozwój

5 B R A N Z O W E

6 18 Paneli Roboczych

7 AUTORYTETY: prof. dr hab. inż. Zbigniew Brzozowski - Politechnika Warszawska prof. dr hab. inż. Jerzy Bursa - Politechnika Śląska prof. dr hab. inż. Bożena Kolarz - Politechnika Wrocławska prof. dr hab. inż. Ludomir Ślusarski - Politechnika Łódzka prof. dr hab. inż. Stefan Wojciechowski - Politechnika Warszawska Panel Główny Lp.Imię i nazwiskoJednostka 1Henryk RydarowskiGłówny Instytut Górnictwa 2Jan ChłopekAkademia Górniczo-Hutnicza 3Andrzej GałęskiCentrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN 4Marek KowalczukCentrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN 5Zbigniew WielgoszInstytut Chemii Przemysłowej 6Ryszard KozłowskiInstytut Włókien Naturalnych 7Stanisław MazurkiewiczPolitechnika Krakowska 8Marian ZaborskiPolitechnika Łódzka 9Tadeusz SpychajPolitechnika Szczecińska 10Józef ŚlezionaPolitechnika Śląska 11Jerzy KaletaPolitechnika Wrocławska

8 Kierownicy Paneli Roboczych Panel Roboczy Imię i nazwiskoJednostka M 1Zbigniew WielgoszInstytut Chemii Przemysłowej M 2Elżbieta WardzińskaInstytut Chemii Przemysłowej M 3Bolesław JurkowskiPolitechnika Poznańska M 4Jan ChłopekAkademia Górniczo-Hutnicza M 5Jacek PigłowskiPolitechnika Wrocławska M 6Maria Władyka-PrzybylakInstytut Włókien Naturalnych P 1Henryk RydarowskiGłówny Instytut Górnictwa P 2Wacław KrólikowskiPolitechnika Szczecińska P 3Danuta ŻuchowskaPolitechnika Wrocławska P 4Andrzej GałęskiCentrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN P 5Marek KozłowskiPolitechnika Wrocławska W 1Dariusz BogdałPolitechnika Krakowska W 2Stanisław MazurkiewiczPolitechnika Krakowska W 3Stanisław KucielPolitechnika Krakowska W 4Jerzy PolaczekPolitechnika Krakowska W 5Ryszard KozłowskiInstytut Włókien Naturalnych W 6Izabella LegockaInstytut Chemii Przemysłowej W 8Stefan KubicaInstytut Materiałów Polimerowych i Barwników

9

10 Ranking technologii

11 Analiza czynników kluczowych Czynniki Kluczowe to te, które łączą w sobie siłę oddziaływania z dużym stopniem zależności, wskazując, które działania powinny być uznane za priorytetowe w procesie opracowywania Planów Strategicznych.

12 Opracowanie wariantów zachowania si ę otoczenia Na podstawie listy czynników kluczowych powstało kilka wariantów zachowania się czynników kluczowych w otoczeniu CZYNNIKI KLUCZOWE Czynnik kluczowy 1 Czynnik kluczowy 2 Czynnik kluczowy 3 Czynnik kluczowy 4 Czynnik kluczowy … Czynnik kluczowy n Wariant 1 0 Wariant 2 0 Wariant... Wariant n Projekt współfinansowany przez UNIĘ EUROPEJSKĄ ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

13 Opracowanie wizji rozwoju technologicznego Technologie krytyczneWizja 1Wizja 2Wizja 3Wizja …Wizja n Technologia 1xxx Technologia 2xx Technologia 3xxx Technologia …xxx Technologia nxx Na podstawie listy technologii krytycznych formułowano wizje rozwoju technologicznego, czyli określono które technologie będą wykorzystywane w przyszłości Projekt współfinansowany przez UNIĘ EUROPEJSKĄ ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

14 Wizje + warianty = scenariusze Wizja Wariant Wizja rozwoju technologii kluczowych Wizja 1Wizja 2Wizja 3Wizja 4Wizja 5 Wariant 1 Optymistyczny4,25 43,54,62 Wariant 2 Realistyczny +3,754,373,622,873,87 Wariant 3 Realistyczny -3,532,872,623 Wariant 4 Pesymistyczny2,251,752,5 1,62 SUMA13,7513,3712,9911,4913,11 Która z wizji rozwoju technologicznego ma największe prawdopodobieństwo wystąpienia przy danym wariancie zachowania się otoczenia?

15 Raporty przygotowane przez Panele Robocze 1. Uszczegółowienie obszaru tematycznego - Raport nr 1 2. Analiza przeglądu technologicznego - Raport nr 2 3. Wyniki analizy SWOT - Raport nr 3 4. Wyniki analizy strukturalnej wpływów (czynniki kluczowe) – Raport nr 4 5. Wyniki priorytyzacji technologii (technologie krytyczne) – Raport nr 5 6. Zestawienie tez delfickich – Raport nr 6 7. Scenariusze rozwoju technologicznego – Raport nr 8 8. Raport końcowy – Raport nr 9 osiemnastu Każdy z osiemnastu Paneli Roboczych przygotował następujące raporty:

16 Raporty i opracowania przygotowane przez Zespoły Robocze 1. Wytyczne doboru ekspertów 2. Przegląd technologiczny 3. Opracowanie na temat scenariuszy (szkoły budowy scenariuszy, ich zastosowanie oraz klasyfikacja) 4. Metody badawcze stosowane w projektach foresight 5. Oprogramowanie niezbędne do przeprowadzenia analizy SWOT 6. Przeprowadzenie ankietyzacji tez delfickich (Raport nr 7) 7. Strona www wraz z bazą danych na temat ekspertów i technologii 8. Raport końcowy z projektu

17 Liczba respondentów ankietyzacji tez delfickich Tezy ogólne: 568Tezy ogólne: 568 Tezy szczegółowe (łącznie): 647Tezy szczegółowe (łącznie): 647 Liczba respondentów analizy SWOT: 410

18 Monografie 1. Wprowadzenie do foresightu technologicznego materiałów polimerowych w Polsce 2. Foresight technologiczny materiałów polimerowych w Polsce. Analiza stanu zagadnienia 3. Stan i perspektywy rozwoju materiałów polimerowych 4. Scenariusze rozwoju technologicznego materiałów polimerowych w Polsce

19 Wykonawcy projektu maj a nadzieje, ze: Foresight umozliwil: Dogłębną analizę ostatnich osiągnięć dziedzinie nauki i technologii energetycznych, również w perspektywie międzynarodowej oraz przewidywań na temat przyszłych kierunków rozwoju, Stworzenie wizji przyszłości z odzwierciedleniem potencjalnego wpływu nauki i technologii, przewidywaniami na temat trendów społecznych i ekonomicznych, Określenie rekomendacji na temat działań instytucji finansujących badania, biznesowych, rządu i innych organizacji, w celu jak najlepszego wykorzystania potencjału naukowego i technologicznego, Współpracę.

20 Program konferencji 10 30 – 11 00 Rejestracja uczestników konferencji 11 00 – 11 15 Otwarcie konferencji prof. dr hab. inż. Krystyna Czaplicka-Kolarz 11 15 – 11 30 Scenariusze rozwoju technologicznego w obszarze tworzyw termoplastycznych dr Henryk Rydarowski 11 30 – 11 45 Scenariusze rozwoju technologicznego w obszarze wytwarzania tworzyw termoutwardzalnych i chemoutwardzalnych dr inż. Elżbieta Wardzińska 11 45 – 12 00 Scenariusze rozwoju technologicznego w obszarze elastomerów prof. dr hab. inż. Bolesław Jurkowski 12 00 – 12 15 Scenariusze rozwoju technologicznego w obszarze biopolimerów dr hab. inż. Ja dwiga Laska 12 15 – 12 30 Scenariusze rozwoju technologicznego w obszarze napełniaczy, nanonapełniaczy, materiałów wzmacniających i kompozytów polimerowych prof. dr hab. inż. Wacław Królikowski

21 Program konferencji cd. 12 30 – 12 45 Scenariusze rozwoju technologicznego w obszarze recyklingu materiałów polimerowych dr hab. inż. Marek Kozłowski 12 45 – 13 00 Scenariusze rozwoju technologicznego w obszarze wykorzystania polimerów w elektronice, medycynie, transporcie, budownictwie i lotnictwie dr inż. Stanisław Kuciel 13 00 – 13 15 Scenariusze rozwoju technologicznego w obszarze łączenia, modyfikacji i obróbki wykończeniowej oraz wykorzystania klejów i taśm samoprzylepnych prof. dr hab. inż. Andrzej Gałęski 13 15 – 13 30 Scenariusze rozwoju technologicznego w obszarze wykorzystania polimerów w farbach i lakierach dr inż. Stefan Kubica 13 30 – 14 15 Przerwa obiadowa 14 15 – 14 30 Scalone scenariusze rozwoju technologicznego prof. dr hab. inż. Krystyna Czaplicka-Kolarz, mgr inż. Jerzy Świądrowski 14 30 – 14 45 Materiały polimerowe – kierunki badawcze w Polsce prof. dr hab. inż. Józef Śleziona 14 45 – 15 15 Dyskusja

22 Zakres prezentacji paneli Krótka charakterystyka obszaru badań (dziedziny), Diagnoza w formie tez – gdzie jesteśmy w danej dziedzinie w ujęciu region na tle kraju, ewentualnie kontekst europejski, Silne strony w odniesieniu do: –sfery B+R, –gospodarki –otoczenia biznesowego regionu, Strategiczne kierunki rozwoju technologii, Dokąd zmierzamy - wyzwania, które stawiamy przed daną dziedziną (kluczowe i uogólnione zagadnienia odniesione do mapy drogowej) Szanse - czynniki krytyczne scenariusza sukcesu

23 Rozpoczynamy realizacj ę programu konferencji....


Pobierz ppt "Foresight technologiczny w zakresie materiałów polimerowych Konferencja Zamykająca Projekt Katowice, 14 maja 2008 Projekt współfinansowany przez UNIĘ EUROPEJSKĄ"

Podobne prezentacje


Reklamy Google