Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Warszawa, 30 listopada 2010 Optymalizacja procesu rozliczenia i rozrachunku transakcji.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Warszawa, 30 listopada 2010 Optymalizacja procesu rozliczenia i rozrachunku transakcji."— Zapis prezentacji:

1 Warszawa, 30 listopada 2010 Optymalizacja procesu rozliczenia i rozrachunku transakcji.

2 Zastosowanie nettingu w papierach wartościowych do rozliczeń rynku kasowego. Działania poprzedzające wprowadzenie nettingu: Wydzielenie z KDPW funkcji rozliczeniowych – przeniesienie rozliczeń i systemu zabezpieczania płynności tych rozliczeń do izby rozliczeniowej Uczestnictwo w Izbie rozliczeniowej – uczestnicy rozliczający i uczestnicy nierozliczający Nowe uczestnictwo w KDPW – Agent ds. rozrachunku Działania wspierające obsługę nettingu: Prowadzenie kont rozliczeniowych dla uczestników rozliczających w strukturze odpowiadającej kontom podmiotowym Udostępnienie uczestnikom rozliczającym kompleksowej, standaryzowanej usługi naliczania i raportowania zobowiązań i należności z transakcji zawartych na rynkach – raporty standaryzowane przez SWIFT z obszaru CCP Clearing (ISO 20022) Udostępnianie komunikatów obecnie funkcjonujących w obszarze rozliczeń

3 Infrastruktura rynku –po wdrożeniu projektu utworzenia izby rozliczeniowej. GPWBondSpotOTC Zawarcie transakcji Rozrachunek transakcji KDPW_CCP Rozrachunek Rozliczenie Centralny Depozyt System Zarządzania Ryzykiem NBP Rozliczenie transakcji KDPW

4 Zastosowanie nettingu w papierach wartościowych do rozliczeń rynku kasowego. Procesy biznesowe realizowane w ramach nettingu w Izbie rozliczeniowej: Przyjmowanie i rejestrowanie dokumentów z rynków (trade managment) Wyliczenie pozycji rozliczeniowych na kontach rozliczeniowych(position managment) Przygotowanie i monitorowanie rozrachunku kierowanego do KDPW (settlement management) Raportowanie przebiegu procesu uczestnikom rozliczającym

5 Zastosowanie nettingu w papierach wartościowych do rozliczeń rynku kasowego_raporty (1). Przyjmowanie i rejestrowanie dokumentów z rynków (trade managment) - raporty Potwierdzenie rejestracji transakcji (Trade leg notification) Komunikat informuje o rejestracji transakcji i przypisaniu jej do konta rozliczeniowego UR. Komunikat zawiera informację o pojedynczej transakcji. Udostępniany UR niezwłocznie po przyjęciu transakcji. Zestawienie przyjętych transakcji (Trade leg statement) Komunikat zawiera zestawienie wszystkich transakcji przyjętych do rozliczenia w całym dniu rozliczeniowym na konto UR. Udostępniany UR na koniec dnia rozliczeniowego. Zawiadomienie o anulowaniu transakcji (Trade leg notification cancellation) Komunikat informujący o anulowaniu transakcji.

6 Zastosowanie nettingu w papierach wartościowych do rozliczeń rynku kasowego. Wyliczenie pozycji rozliczeniowych na kontach rozliczeniowych, netto dla transakcji objętych gwarancjami rozrachunku (position managment) -Pozycje na kontach rozliczeniowych wyliczane są na: datę zawarcia transakcji, przewidywaną datę rozrachunku, kod ISIN, walutę rozliczenia. - Wyliczenie pozycji rozliczeniowych odbywa się w dniu zawarcia transakcji T (po otrzymaniu dokumentów z rynków). -Raportowanie pozycji rozliczeniowych UR odbywa się w dniu zawarcia transakcji T -Przekazanie zleceń rozrachunku do KDPW odbywa się w dniu zawarcia transakcji T

7 Zastosowanie nettingu w papierach wartościowych do rozliczeń rynku kasowego_konta rozliczeniowe. Konto rozliczeniowe (Position Account, Clearing Account)prezentuje pozycje rozliczeniowe oraz zarejestrowane transakcje, z których pozycje te zostały wyliczone. Jest to konto należące do danego uczestnika rozliczającego. Każde konto rozliczeniowe ma przypisane jedno Kryterium agregacji rozrachunku. Kryterium agregacji rozrachunku (SettlementUnit) to zarejestrowany przez UR zestaw parametrów do agregacji pozycji rozliczeniowych w celu wyliczenia wolumenu zagregowanych pozycji rozliczeniowych oraz wygenerowania zlecenia rozrachunku. Pozycje rozliczeniowe wyliczane są na najniższym poziomie uwzględniającym: - (typ uczestnictwa) na danym koncie rozliczane są wyłącznie transakcje zawarte przez uczestnika rozliczającego albo wyłącznie transakcje zawarte przez podmiot reprezentowany przez uczestnika rozliczającego (House/Client) - (rodzaj działalności) konta prowadzone są odrębnie dla rozliczeń transakcji zawieranych na rachunek własny, na rachunek klientów i jako animator (Proprietary, Agency, Market Maker).

8 Zastosowanie nettingu w papierach wartościowych do rozliczeń rynku kasowego_raporty (2). Wyliczenie pozycji rozliczeniowych na kontach rozliczeniowych (position managment) – raporty Raport o pozycjach (zobowiązaniach i należnościach) rozliczeniowych (Net positions Report) Komunikat zawiera zestawienie pozycji rozliczeniowych wyliczonych dla UR na UN/UR wynikających z potwierdzonych transakcji w danym dniu jak również pozycje, których rozrachunek nie nastąpił w terminie. Łącznie z listą transakcji stanowiących podstawę wyliczenia pozycji. Ostrzeżenie o procedurze Buy In (Buy-in warning & notification) Komunikat zawiera ostrzeżenie o możliwości rozpoczęcia procedury Buy In Potwierdzenie realizacji procedury Buy In (Buy-in confirmation) Komunikat zawiera potwierdzenie realizacji procedury Buy In

9 Zastosowanie nettingu w papierach wartościowych do rozliczeń rynku kasowego. Przygotowanie i monitorowanie rozrachunku kierowanego do KDPW (settlement management) - Alokacja pozycji rozliczeniowych do kont rozrachunkowych. Baza kont pozwala na identyfikację przypisanego do każdego konta rozliczeniowego prowadzonego dla UR konta rozrachunkowego prowadzonego w KDPW dla UR lub jego AR (z uwzględnieniem SettlementUnit). - Kontrola limitu wartości rozliczeniowej określonej dla UR na Bank Płatnika. W opisywanym procesie uwzględniane są limity wartości rozliczeniowej (debit cup), w wyniku tzw. shapingu jest generowana odpowiednio większa liczba zleceń rozrachunku spełniających wymogi wielkości limitu. - Generowanie zleceń rozrachunku - Monitorowanie rozrachunku przeprowadzonego w KDPW

10 Zastosowanie nettingu w papierach wartościowych do rozliczeń rynku kasowego_raporty (3) Przygotowanie i monitorowanie rozrachunku kierowanego do KDPW (settlement management) - raporty Zestawienie zobowiązań rozrachunkowych (Settlement obligations report) Raport zawiera zestawienie zobowiązań rozrachunkowych UR wyliczonych na podstawie bieżącego nettingu i aktualizacji pozycji rozliczeniowej z tytułu rozrachunków zawieszonych i roszczeń z ONP, które zostaną przekazane do rozrachunku. Informacja o niewykonanych rozrachunkach (Failed settlement report) Raport zawierający informację o niewykonanych w terminie rozrachunkach. Raporty opublikowane przez SWIFT 15 listopada 2010 r.

11 Pytania i odpowiedzi pytania i odpowiedzi prezentacja będzie dostępna na stronie www.kdpw.pl adres do korespondencji dotyczącej projektów prowadzonych przez Izbę Rozliczeniową: kdpw_ccp@kdpw.pl


Pobierz ppt "Warszawa, 30 listopada 2010 Optymalizacja procesu rozliczenia i rozrachunku transakcji."

Podobne prezentacje


Reklamy Google