Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Opiekun naukowy: mgr inż. Mariusz Mycek L ABORATORIUM BEZPIECZEŃSTWA ROUTINGU MIĘDZYDOMENOWEGO Łukasz Dobrodziej, Jakub Maćkowiak.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Opiekun naukowy: mgr inż. Mariusz Mycek L ABORATORIUM BEZPIECZEŃSTWA ROUTINGU MIĘDZYDOMENOWEGO Łukasz Dobrodziej, Jakub Maćkowiak."— Zapis prezentacji:

1 Opiekun naukowy: mgr inż. Mariusz Mycek L ABORATORIUM BEZPIECZEŃSTWA ROUTINGU MIĘDZYDOMENOWEGO Łukasz Dobrodziej, Jakub Maćkowiak

2 P LAN PREZENTACJI 1. Cel pracy i motywacja 2. Wprowadzenie – protokół BGP 3. Wady BGP stanowiące zagrożenie bezpieczeństwa 4. Rodzaje ataków wykorzystujących wady BGP 5. Metody zabezpieczenia protokołu BGP 6. Koncepcja laboratorium 7. Podsumowanie

3 C EL PRACY I MOTYWACJA Cel: Rozszerzenie wiedzy dot. protokołu BGP o zagadnienia związane z jego bezpieczeństwem Charakterystyka zagrożeń Zebranie i przedstawienie dobrych praktyk, sposobów na ochronę przed zagrożeniami Przeprowadzenie laboratorium dotyczącego bezpieczeństwa BGP z udziałem studentów na stworzonej platformie laboratoryjnej

4 Motywacja: Rosnące wymagania odnośnie osiągalności w sieci Internet Słabości BGP mają wpływ na globalny routing Wady bezpieczeństwa BGP są powszechnie znane Spammers / Crackers Podatność na błędy konfiguracji (human factor) C EL PRACY I MOTYWACJA

5 P ROTOKÓŁ BGP Podstawowy protokół klasy EGP (Exterior Gateway Protocol) Wymiana informacji o dostępnych podsieciach między systemami autonomicznymi Protokół typu path-vector Oparty na regułach i parametrach administracyjnych

6 W ADY BGP MOGĄCE POWODOWAĆ ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA Brak pewności czy uczestnicy dialogu BGP rozgłaszają prefixy, których są właścicielami Ingerencja w rozgłoszenia ścieżek i ich atrybuty mająca na celu obalenie polityk routingowych ISP Przesyłanie wiadomości BGP (TCP/IP), jak każda transmisja w publicznej sieci, może być obiektem ataku

7 R OZGŁASZANIE NIEWŁAŚCIWYCH PREFIXÓW Router może być skonfigurowany tak by rozgłaszać jakikolwiek prefix Jeśli choć jeden router sąsiadujący (pod względem sesji BGP) nie odrzuci nieprawidłowych rozgłoszeń, dostępność prefixu przez wrogi AS może się łatwo propagować Rozgłaszanie nieużytych przestrzeni adresowych (Bogon IP/Dark IP/Private IP) lub przynależnych do innych AS – Prefix Hijacking Longest prefix match rule

8 R OZGŁASZANIE NIEWŁAŚCIWYCH ŚCIEŻEK Router może być skonfigurowany tak by wysyłać nieprawidłowe rozgłoszenia Zmodyfikowane atrybuty korzystniejsze / gorsze – za ich pomocą można umiejętnie skierować ruch na ścieżkę oczekiwaną przez stronę atakującą.

9 A NNOUNCEMENT TAMPERING Path: 1, 2 Path: 1, 3, 100 AS 100 manipulując atrybutem AS_PATH może: - osiągnąć równą długość AS_PATH dla ścieżki przechodzącej przez niego (usunięcie AS 3) - osiągnąć krótsze AS_PATH jeśli usunie również AS 1

10 P RZESYŁANIE WIADOMOŚCI BGP Kanał komunikacji może stać się celem ataków Poufność – brak obowiązku szyfrowania pakietów BGP – pozyskiwanie danych o ISP Integralność – brak obowiązku autoryzacji, brak hashowania: wstrzykiwanie nieprawidłowych danych selektywne kasowanie wiadomości modyfikowanie wiadomości atak powtórzeniowy Denial of Service (komunikacji BGP!) wysyłanie TCP RST wysyłanie TCP SYN (flooding)

11 Denial of Service Błędy w konfiguracji routera, luki w protokole/konfiguracji, ataki na router, przeciążanie łączy Podsłuch Wprowadzenie nieprawidłowych informacji w celu zmiany routingu danych użytkowych Prefix hijacking Rozgłaszanie nieprawidłowych prefixów (spammers) ominięcie serwerów Real-time Blackhole List utrudnienie wykrycia pochodzenia spamu R ODZAJE ATAKÓW PRZY UŻYCIU BGP

12 P RZYPADKI AWARII Kwiecień 1997: AS 7007 ogłasza bezpośrednią ścieżkę do każdego prefixu w Internecie Grudzień 1999: Adresy serwerów AT&T rozgłoszone przez innego ISP Grudzień 2004: TTnet rozgłasza ponad 100k ścieżek Wrzesień 2005: AT&T, XO, Bell South przekierowane do Boliwii Styczeń 2006: Wiele sieci przekierowanych do operatora z Nowego Jorku Źródło: BGP Security, RIPE 52 Meeting, www.ripe.net/meetings

13 P RZYPADKI AWARII Grudzień 2004: 09:19 AS9121 (TTnet) rozgłasza ponad 100.000 ścieżek, 09:19 AS6762 (Telecom Italia) przyjmuje rozgłoszenie (brak ograniczenia na max prefix) Rozgłoszenia z AS6762 zapychają do max prefix wszystkich sąsiadów 09:20 Błędne rozgłoszenia AS9121 przykrywają rozgłoszenia prawowitych właścicieli 09:36 Największa wartość nieprawidłowych rozgłoszeń. neighbor maximum-prefix - niewystarczające. Źródło: The Anatomy of a Leak: AS9121, www.renesys.com

14 A WARIE - P REFIX H IJACKING 150.150.0.0/16 Router z AS 1 rozgłasza prefix 150.150.0.0/16

15 A WARIE – P REFIX H IJACKING 150.150.0.0/16 Router z AS 5 rozgłasza konkurencyjną ścieżkę dla tego prefixu. Ścieżka jest lepsza w kategorii długości AS_PATH dla AS 4 i jednakowa dla AS 3

16 A WARIE - P REFIX H IJACKING 150.150.0.0/16 Router z AS 5 rozgłasza konkurencyjną ścieżkę dla prefixu o dłuższej masce adresu. Ścieżka jest lepsza w kategorii szczegółowość prefixu dla AS 2 włącznie

17 W YMAGANIA NA ZABEZPIECZENIE BGP Zachowanie dotychczasowej skalowalności Umiar w dodatkowym obciążeniu wydajnościowym routerów Wsteczna kompatybilność Ograniczone zaufanie między uczestnikami Niechęć do dystrybucji informacji przez operatorów

18 Z ABEZPIECZENIE S ESJI POMIĘDZY PEER AMI BGP filtry ruchu (Access Control Lists) Sekwencyjna lista instrukcji zezwoleń (permit) lub zakazów (deny), które są stosowane w odniesieniu do adresów lub protokołów wyższych warstw Uwierzytelnianie MD5 Wewnątrz TCP (dodatkowy nagłówek) Weryfikacja, że dane urządzenie wysłało pakiet Ustalenie i ręczna konfiguracja hasła

19 Z ABEZPIECZENIE S ESJI POMIĘDZY PEER AMI BGP Rys. Uwierzytelnienie MD5

20 Z ABEZPIECZENIE S ESJI POMIĘDZY PEER AMI BGP BGP over IPSec (popularna metoda) Definiuje metody szyfrowania i uwierzytelniania nagłówków i zawartości pakietów Ochrona integralności i zabezpieczenie przed podsłuchem oraz podszywaniem się Użycie IKE do zarządzania kluczami TTL security mechanizm TCP (używane przez BGP do transportu) umożliwia użycie każdego hosta w sieci do ataku Ograniczenie z góry wartości TTL Tylko routery z określonego zasięgu mogą wysyłać informacje

21 Z ABEZPIECZENIE S ESJI POMIĘDZY PEER AMI BGP Rys. TTL security mechanizm

22 T EST R EVERSE P ATH F ORWARD Zabezpieczenie przed podszywaniem się hostów pod używany w sieci adres IP (np. do ataku DoS) Sprawdzanie adresu źródłowego przy użyciu lokalnej informacji routingowej czy pakiet z danym adresem źródłowym przyszedł na interfejs, przez który wiedzie ścieżka do tej sieci źródłowej Problem z przypadku wielu ścieżek (dual-homed)

23 T EST R EVERSE P ATH F ORWARD Rys. Reverse path forward

24 Z INTEGROWANE ROZWIĄZANIA PROBLEMU BEZPIECZEŃSTWA PROTOKOŁU BGP- SO BGP Pozwala na: walidacje pochodzenia informacji routingowej walidacje istnienia co najmniej jeden ścieżki od źródła Wykorzystuje : bazę danych prawidłowych systemów autonomicznych i ich kluczy bazę prefiksów powiązanych z systemem autonomicznym (źródłowym) skierowany graf opisujący wszystkie znane prawidłowe ścieżki

25 Z INTEGROWANE ROZWIĄZANIA PROBLEMU BEZPIECZEŃSTWA PROTOKOŁU BGP- SO BGP Lokalne topologie są wykorzystywane do stworzenia bazy z topologią globalną (statyczny graf sieci – problem z odświeżaniem) Routery soBGP używają bazy z topologią sieci do walidacji otrzymanych ścieżek Certyfikaty przenoszone są w nowym atrybucie SECURITY Do sprawdzania certyfikatów oraz topologii wykorzystany jest mechanizm out-of-band (PKI)

26 Z INTEGROWANE ROZWIĄZANIA PROBLEMU BEZPIECZEŃSTWA PROTOKOŁU BGP- SO BGP Rys. Prosty graf zbudowany z lokalnych informacji o topologii

27 Z INTEGROWANE ROZWIĄZANIA PROBLEMU BEZPIECZEŃSTWA PROTOKOŁU BGP – S-BGP Wykorzystuje podpis cyfrowego i powiązane z nim certyfikaty (infrastruktura klucza publicznego) PKI przechowuje informacje o posiadanych prefiksach przez dane ASy (IANA) PKI wiąże ASy z organizacjami a organizacje z routerami w ich sieci przez wydanie certyfikatów (uwierzytelnienie samych urządzeń) Wszystkie informacje przekazane w ramach wiadomości BGP (posiadane prefiksy, ASN, wektor ścieżki) są podpisywane przez urządzenie, od którego pochodzą

28 Rys. Rozgłaszanie ścieżki (wiadomość UPDATE) przez S-BGP Z INTEGROWANE ROZWIĄZANIA PROBLEMU BEZPIECZEŃSTWA PROTOKOŁU BGP - S-BGP

29 Z INTEGROWANE ROZWIĄZANIA PROBLEMU BEZPIECZEŃSTWA PROTOKOŁU BGP – IRV Rozwiązanie niezależne od protokołu routingowego Każdy AS posiada serwer IRV Serwer weryfikuje poprawność otrzymanych informacji routingowych poprzez sekwencję zapytań do innych serwerów IRV na ścieżce Każdy serwer IRV zarządza informacjami tylko ze swojego macierzystego ASa

30 Z INTEGROWANE ROZWIĄZANIA PROBLEMU BEZPIECZEŃSTWA PROTOKOŁU BGP – IRV Rys. Zapytanie IRV sprawdzające poprawność otrzymanych informacji routingowych

31 I NFRASTRUKTURA LABORATORIUM

32 W IDOK PODSTAWOWY

33 O KNO WERYFIKACJI

34 R APORT

35 S CENARIUSZ LABORATORIUM Rys. Prefix Hijacking

36 P ODSUMOWANIE Kontynuacja pracy inżynierskiej Rozszerzenie wiedzy dot. protokołu BGP o zagadnienia związane z jego bezpieczeństwem Przeprowadzenie laboratorium dotyczącego bezpieczeństwa BGP z udziałem studentów na stworzonej platformie laboratoryjnej Wykorzystanie aplikacji do przeprowadzania i automatycznej oceny wykonania laboratorium

37 D ZIĘKUJEMY


Pobierz ppt "Opiekun naukowy: mgr inż. Mariusz Mycek L ABORATORIUM BEZPIECZEŃSTWA ROUTINGU MIĘDZYDOMENOWEGO Łukasz Dobrodziej, Jakub Maćkowiak."

Podobne prezentacje


Reklamy Google