Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Marek Sowa Członek Zarządu Województwa Małopolskiego

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Marek Sowa Członek Zarządu Województwa Małopolskiego"— Zapis prezentacji:

1 Marek Sowa Członek Zarządu Województwa Małopolskiego
Budowa zintegrowanych systemów informatycznych do zarządzania i monitoringu satelitarnego w Małopolsce Marek Sowa Członek Zarządu Województwa Małopolskiego

2 Budowa zintegrowanych systemów informatycznych do zarządzania i monitoringu satelitarnego w Małopolsce Projekt obejmuje jednostki ratownictwa medycznego w Małopolsce oraz TOPR i GOPR. Zakłada utworzenie systemu wspomagającego pracę dyspozytora medycznego, pozwalającego na monitorowanie przebiegu akcji ratunkowych i zdarzeń masowych na obszarze działań pogotowia ratunkowego. Wprowadzony system wpłynie na unowocześnienie zarządzania i poprawię komunikacji pomiędzy służbami ratownictwa medycznego. Założenia: jednakowe wyposażenie w sprzęt centrów dyspozytorskich oraz zespołów ratownictwa medycznego, poprawę jakości i efektywności pracy dyspozytora medycznego poprzez dostarczenie modułów do zarządzania czasem pracy (np. ustalanie grafików) i monitoring ZRM (lokalizacja, status, mobilna karta wyjazdowa, sprawozdawczość do NFZ), wyposażenie zespołów wyjazdowych w sprzęt do nawigacji, utworzenie w grupach GOPR Grupie Podhalańskiej i TOPR w Małopolsce, zintegrowanego systemu informatycznego do zarządzania całością zasobów i środków, integrację wymiany informacji pomiędzy jednostkami ratownictwa medycznego. System obejmuje: - jednakowe pod względem funkcjonalnym wyposażenie wszystkich ZRM w Małopolsce, - jednakowe wyposażenie wszystkich docelowych centrów dyspozytorskich w Małopolsce, - budowę systemu umożliwiającego łatwą rozbudowę i modyfikacje w zależności od przyjętych rozwiązań koncepcyjno-prawnych oraz łatwą integrację z innymi systemami, - umożliwienie dyspozytorowi medycznemu dysponującemu ZRM i kierującemu akcją ratunkową, efektywnego narzędzia do zarządzania i monitoringu pracy ZRM z wykorzystaniem modułów GIS, obsługi zgłoszeń i zdarzeń oraz zapewnienia łączności; ze względu na specyfikę działania ZRM, a także dzięki jednolitej platformie gromadzenia informacji o podjętych działaniach, zużytym sprzęcie podczas akcji ratunkowych, przygotowanie narzędzia umożliwiającego bezpośrednią sprawozdawczość do Narodowego Funduszu Zdrowia oraz umożliwiającego eksport danych o zdarzeniach medycznych do otwartego formatu, - zapewnienie bezpieczeństwa poprzez większe wydajności sprzętu informatycznego na wypadek obsługi zdarzeń nadzwyczajnych i masowych, - umożliwienie na wszystkich stanowiskach dyspozytorów medycznych w systemie zarówno przyjmowanie, klasyfikację zgłoszeń jak i dysponowanie ZRM oraz koordynację ich pracy, - wyposażenie zespołów wyjazdowych w nowoczesne urządzenia umożliwiające nawigację do miejsca zdarzenia oraz pracę operacyjną w systemie również na miejscu zdarzenia, - umożliwienie zarządzania czasem pracy (planowanie grafików pracy zespołów, dyspozytorów) oraz ich rozliczanie na podstawie wykonanych godzin pracy, system musi być otwarty na integrację na poziomie aplikacji wspomagającej zarządzanie zespołami i systemów łączności z innymi służbami publicznymi. Całkowita wartość projektu – zł Dofinansowanie EFRR (85%) – zł Wkład własny (15%) – zł (organy założycielskie) Lata realizacji – Realizowany przy współudziale środków MRPO , wpisany na listę projektów kluczowych województwa.

3 21 jednostek ochrony zdrowia
Przewidywana liczba i rozmieszczenie zespołów ratownictwa medycznego w województwie małopolskim na lata GOPR TOPR Partnerami projektu są: jednostki ratownictwa medycznego w Małopolsce GOPR i TOPR 21 jednostek ochrony zdrowia TOPR GOPR

4 Schemat działania Systemu Wspomagania Dowodzenia w Pogotowiu Ratunkowym
Wypadek Centrum dyspozytorskie 999 Informacja o wypadku trafia do Centrum dyspozytorskiego drogą telefoniczną: lub 112 Dyspozytor wprowadza do systemu wszystkie informacje o zdarzeniu – są one jest automatycznie dostępne na wszystkich stanowiskach dyspozytorskich. Dyspozytor wyjazdowy ma na ekranie informacje o wszystkich dostępnych pojazdach lokalizowanych za pomocą systemu GPS. System automatycznie podaje informacje o najbliższych pojazdach możliwych do zadysponowania na miejsce zdarzenia Dane pozyskiwane z systemu pozycja x, y, z status informacje o pojeździe, koguty, prędkość, paliwo informacje o zdarzeniu dane pacjenta wywiad medyczny Dyspozytor przekazuje automatycznie Informację do zespołu wyjazdowego. Cały czas ma możliwość podglądu na prowadzoną akcję ratunkową.

5 Etapy realizacji projektu:
2008 r. - wstępny etap rozbudowy systemu istniejącego w Krakowskim Pogotowiu Ratunkowym, utworzenie stanowiska dowodzenia w GOPR, 2009 r. - opracowanie koncepcji systemu oraz studium wykonalności, utworzenie w grupach GOPR zintegrowanego systemu informatycznego do zarządzania całością zasobów, 2010 r. - utworzenie zintegrowanego systemu informatycznego do zarządzania i monitoringu wszystkich zasobów w jednostkach publicznych ochrony zdrowia na poziomie starostw powiatowych obejmujących publiczne pogotowia ratunkowe przy szpitalach lub samodzielnie działające pogotowia wraz z satelitarnym pozycjonowaniem wszystkich pojazdów. Harmonogram wydatkowania środków w trakcie realizacji projektu: 2008 r. – zł 2009 r. – zł 2010 r. – zł

6 Wkład własny zadeklarowany przez organy założycielskie jednostek ochrony zdrowia
Miasto Właściciel Liczba ZRM Wkład własny Bochnia powiat bocheński 4 82 778 Brzesko powiat brzeski Chrzanów powiat chrzanowski 3 62 083 Dąbrowa Tarnowska powiat dąbrowski 2 41 389 Gorlice powiat gorlicki Kraków woj. małopolskie KPR 25 Szpital im. Żeromskiego miasto Kraków 5 Limanowa powiat limanowski Miechów powiat miechowski Myślenice powiat myślenicki Niepołomice gmina Niepołomice Nowy Sącz powiat sądecki 9 Nowy Targ powiat nowotarski 8 Olkusz powiat olkuski Prywatyzacja * Oświęcim powiat oświęcimski Proszowice powiat proszowicki Skawina gmina Skawina Sucha Beskidzka powiat suski Tarnów PSPR w Tarnowie * Wadowice powiat wadowicki Zakopane powiat tatrzański Razem: 108 Organy założycielskie zadeklarowały przekazanie wkładu własnego na potrzeby realizacji projektu obliczonego na podstawie ilości posiadanych zespołów ratownictwa medycznego. Dyrektor Powiatowej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Tarnowie zadeklarował zabezpieczenie środków z własnego budżetu. *Wkład własny z budżetu PSPR w Tarnowie *ZOZ w Olkuszu uległ prywatyzacji

7 Harmonogram zadań zaplanowanych na 2010 rok
Podpisanie aneksów do umów o współpracy partnerskiej w związku ze zmianą sposobu przekazania sprzętu (dotychczas użyczenie). Sprzęt będzie własnością jednostki luty/marzec 2010 r. Złożenie wniosku o dofinansowanie w ramach MRPO na lata – luty/marzec 2010 r. Budowa zintegrowanego systemu ratownictwa medycznego – wdrożenie systemu oraz przeszkolenie pracowników stanowisk dyspozytorskich – czerwiec/październik 2010 r.


Pobierz ppt "Marek Sowa Członek Zarządu Województwa Małopolskiego"

Podobne prezentacje


Reklamy Google