Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Moduł H Zintegrowane Zarządzanie Firmą (ZZF).

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Moduł H Zintegrowane Zarządzanie Firmą (ZZF)."— Zapis prezentacji:

1 Moduł H Zintegrowane Zarządzanie Firmą (ZZF)

2 Przyczyny opracowania Modułu ZZF
1) stworzenie większych możliwości dla studentów do rozwiązywania praktycznych problemów, 2) dotychczasowa przewaga tradycyjnych metod kształcenia studentów, 3) przekazywanie w procesie nauczania tylko wiedzy teoretycznej o zintegrowanych systemach informatycznych i innych technologiach informatycznych (Intranet, Extranet, elektroniczne platformy nauczania na odległość, systemy zarządzania wiedzą), 4) propozycja współpracy i przekazania licencji na wykorzystanie systemu IFS Applications.

3 Założenia ZZF Interdyscyplinarność Zastosowanie metody fabularyzowanej
Zbliżenie do warunków rzeczywistych Zintegrowany opis przypadku Metody aktywizujące Wykorzystanie zintegrowanego systemu informatycznego IFS Cel eksperymentu??? Chuchamy i dmuchamy na swoich studentów i dbamy o to, żeby przypadkiem nie zetknęli się ze studentami innych specjalności, bo lepiej niech nie wiedzą, że na rachunkowości jest najtrudniej W tym wykorzystanie prawie wszystkich modułów IFS Zintegrowany opis przypadku – czyli decyzje wcześniej podjęte wpływają na dalszy rozwój wypadków

4 Interdyscyplinarność
W opracowaniu i prowadzeniu Modułu Zintegrowane Zarządzanie Firmą biorą udział pracownicy większości Katedr Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego. W opracowaniu i prowadzeniu Modułu Zintegrowane Zarządzanie Firmą biorą udział również praktycy – menedżerowie, informatycy, prawnicy.

5 Utworzenie Zespołu Projektowego
Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwem Katedra Zarządzania Personelem Katedra Zarządzania Jakością Katedra Rachunkowości Katedra Zarządzania Wiedza Wiedza Wiedza Wiedza Wiedza WIEDZA O PRZEDSIĘBIORSTWIE ZINTEGROWANE ZARZĄDZANIE FIRMĄ Zgromadzenie tak dużego zespołu i utrzymanie go przez tak długi okres jest nie lada wyczynem Wiedza Wiedza Wiedza Wiedza Wiedza Katedra Zarządzania Miastem i Regionem Katedra Przedsiębiorczości i Polityki Przemysłowej Przedstawiciele praktyki gospodarczej Katedra Informatyki Katedra Marketingu

6 Nabywanie wiedzy w zakresie IFS
KOSZTY HARMONOGRAM. OPERACYJNE PROJEKT ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ REGUŁY KSIĘGOWE DOKUMENTACJA ANALIZA ZARZĄDCZA PLANOWANIE POPYTU IFS DYSTRYBUCJA IFS REMONTY IFS PROJEKTOWANIE IFS PRODUKCJA IFS FRONT OFFICE IFS ZARZĄDZANIE ZASOBAMI MAGAZYN MONITOROWANIE URZĄDZEŃ KONFIGURACJA PRODUKTU PLAN GŁÓWNY ENCYKLOPEDIA MARKETINGOWA UPRAWNIENIA I UMIEJĘTNOŚCI WYPOSAŻENIE FAKTUROWANIE MONTAŻ NA ZAMÓWIENIE KONFIGUROWANIE PRODUKTU PROJ. ZAKŁ I INST. RUROW. REKRUTACJA ZAMÓWIENIA KLIENTÓW ZLECENIA ROBOCZE PRODUKCJA NA ZAMÓWIENIE PRZYGOTOWANIE OFERTY PROJEKTOWANIE ELEKTRYCZNE RAPORTOWANIE PROJEKTU HARMONOGRAM. ZAMÓW. KLIEN. PROFILAKTYKA ZLECENIA PRODUKCYJNE SERWIS W TERENIE PROJEKTOWANIE SCHEMATÓW KONTROLA CZASU PRACY WYDAJNOŚĆ URZĄDZEŃ KONFIGURACJA PROJEKTU ZAKUPY PRODUKCJA POWTARZALNA SPRZEDAŻ I MARKETING KWALIFIKACJE HARMONOGRA- MOWANIE HARMONOGRAM. ZAKUPÓW MRP / CRP PROJEKTOWANIE PROCESÓW DELEGACJE EWIDENCJA PRODUKCJI IFS FINANSE KSIĘGA GŁÓWNA KSIĘGA NALEŻNOŚCI ŚRODKI TRWAŁE KONSOLIDACJA KONCERNU KSIĘGA ZOBOWIĄZAŃ GENERATOR RAPORTÓW KSIĘGA FINANSÓW INTERFEJS PŁACOWY IFS Foundation1 VEHICLE INFOR MANAG. ENTERPRISE STOREFRONT eBUSINESS WIRELESS SERVICES COLLABORATION PORTALS CONTACT CENTER eMARKETS EMPLOYEE ePROCURMENT WEB STORE PERSONAL PORTAL MGMT ZADŁUŻENIE PRACOWNIKA

7 Opracowanie wirtualnego przedsiębiorstwa
Opis działalności przedsiębiorstwa Greenpole Opis sytuacji rynkowej, Sprawozdania finansowe.

8 Firma Greenpole wymaga myślenia zarządzaniem, a zarazem
kategoriami całej firmy w miejsce poszczególnych jej funkcji pionów czy komórek organizacyjnych

9 MYŚLIMY PROCESAMI - ŁAŃCUCHEM WARTOŚCI zintegrowana baza danych
W zarządzaniu firmą Greenpole MYŚLIMY PROCESAMI - ŁAŃCUCHEM WARTOŚCI a pomaga nam w tym zintegrowana baza danych IFS Application

10 Wykorzystując system IFS Application do zarządzania firmą Greenpole uczymy się:
pojmowania biznesu umiejętności myślenia procesowego pojmowania własnej roli w łańcuchu tworzenia wartości identyfikacji klienta wewnętrznego i jego potrzeb dlatego, że:

11 Greenpole, to prawdziwy biznes, a jego
struktury procesy relacje wewnętrzne relacje zewnętrzne opisane są w systemie informatycznym i służą jako podstawa do podejmowania decyzji w zarządzaniu

12 zrozumieć biznes i firmę
Program zorientowany jest na kształcenie nowoczesnej kadry przedsiębiorstwa, która potrafi zrozumieć biznes i firmę C Z Y L I efektywnie zarządzać firmą określać potrzeby informacyjne posługiwać się informacjami podejmować decyzje

13 Zespół dydaktyczny programu „Zintegrowane Zarządzanie Firmą” (Greenpole) składa się z przedstawicieli wszystkich Katedr Wydziału Zarządzania UŁ i reprezentuje wszystkie obszary biznesu, co daje mu szansę uczyć...

14 Myśleć przedsiębiorstwem…
Marketing Przedsiębiorczość Rachunkowość i finanse Zarządzanie Jakością Zarządzanie Otoczeniem Zarządzanie Personelem Zarządzanie Przedsiębiorstwem Informatyka Produkcja Logistyka Prawo

15 Nie kształcimy teoretyków !!! Uczymy przez: DZIAŁANIE I DOŚWIADCZENIE

16 NAUKA PRZEZ DZIAŁANIE Podstawą programu nauczania jest nauka przez działanie, czyli założenie, iż studenci uczą się od siebie nawzajem przekazując sobie pod nadzorem dydaktyka wiedzę, którą zdobyli w toku wcześniejszych studiów. Realizacja tego założenia wymaga jednak, aby studenci reprezentowali wszystkie specjalności zarządzania

17 Opracowanie celów dydaktycznych
Założenia ogólne: wprowadzenie studentów w aktualne problemy biznesu krajowego (w przyszłości także biznesu międzynarodowego), rozwijanie u studentów umiejętności pracy w zespole, poznanie praktyczne „filozofii” zintegrowanych systemów informatycznych na przykładzie systemu IFS Applications, nabycie przez studentów umiejętności współpracy z zintegrowanym systemem informatycznym, korzystanie z wiedzy profesjonalistów z różnych dziedzin (np. prawników, technologów), rozpoznawanie problemów, jakie obecnie rozwiązuje przedsiębiorstwo, analizowanie konkretnych sytuacji, formułowanie problemów i ich rozwiązywanie.

18 Opracowanie struktury bloku specjalizacyjnego
Lp. Nazwa przedmiotu Liczba godzin 1 Fundamenty i uruchamianie przedsiębiorstwa 30 2 Informacje i decyzje w przedsiębiorstwie 3 Business plan 4 Analiza SWOT 5 Realizacja przedsięwzięć biznesowych 6 Warsztaty zarządzania projektami 60 RAZEM 210

19 Praca w czasie zajęć Zbliżenie do warunków praktycznych,
Wykorzystanie dwóch sal „Zatrudnienie” studentów na konkretnych stanowiskach Udział wielu dydaktyków i praktyków Sale symulują siedzibę Greenpole Zatrudnienie odbywało się po konkretnym procesie aplikacyjnym


Pobierz ppt "Moduł H Zintegrowane Zarządzanie Firmą (ZZF)."

Podobne prezentacje


Reklamy Google