Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zintegrowane ZintegrowaneZarządzanieFirmą(ZZF) Moduł H.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zintegrowane ZintegrowaneZarządzanieFirmą(ZZF) Moduł H."— Zapis prezentacji:

1 Zintegrowane ZintegrowaneZarządzanieFirmą(ZZF) Moduł H

2 Przyczyny opracowania Modułu ZZF 1) stworzenie większych możliwości dla studentów do rozwiązywania praktycznych problemów, 2) dotychczasowa przewaga tradycyjnych metod kształcenia studentów, 3) przekazywanie w procesie nauczania tylko wiedzy teoretycznej o zintegrowanych systemach informatycznych i innych technologiach informatycznych (Intranet, Extranet, elektroniczne platformy nauczania na odległość, systemy zarządzania wiedzą), 4) propozycja współpracy i przekazania licencji na wykorzystanie systemu IFS Applications.

3 Założenia ZZF Interdyscyplinarność Zastosowanie metody fabularyzowanej Zbliżenie do warunków rzeczywistych Zintegrowany opis przypadku Metody aktywizujące Wykorzystanie zintegrowanego systemu informatycznego IFS

4 Interdyscyplinarność W opracowaniu i prowadzeniu Modułu Zintegrowane Zarządzanie Firmą biorą udział pracownicy większości Katedr Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego. W opracowaniu i prowadzeniu Modułu Zintegrowane Zarządzanie Firmą biorą udział również praktycy – menedżerowie, informatycy, prawnicy.

5 Utworzenie Zespołu Projektowego Katedra Informatyki Katedra Marketingu Katedra Zarządzania Miastem i Regionem Katedra Przedsiębiorczości i Polityki Przemysłowej Katedra Rachunkowości Katedra Zarządzania Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwem Katedra Zarządzania Personelem Katedra Zarządzania Jakością Wiedza ZINTEGROWANE ZARZĄDZANIE FIRMĄ WIEDZA O PRZEDSIĘBIORSTWIE ZINTEGROWANE ZARZĄDZANIE FIRMĄ Przedstawiciele praktyki gospodarczej Wiedza

6 Nabywanie wiedzy w zakresie IFS KOSZTY HARMONOGRAM. OPERACYJNE PROJEKTZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ JAKOŚCIĄ REGUŁY KSIĘGOWE DOKUMENTACJA ANALIZA ZARZĄDCZA PLANOWANIE POPYTU IFS DYSTRYBUCJA IFS REMONTY IFS PROJEKTOWANIE IFS PRODUKCJA IFS FRONT OFFICE IFS ZARZĄDZANIE ZASOBAMI MAGAZYN MONITOROWANIE URZĄDZEŃ KONFIGURACJA PRODUKTU PLAN GŁÓWNY ENCYKLOPEDIA MARKETINGOWA UPRAWNIENIA I UMIEJĘTNOŚCI WYPOSAŻENIEFAKTUROWANIE MONTAŻ NA ZAMÓWIENIE KONFIGUROWANIE PRODUKTU PROJ. ZAKŁ I INST. RUROW. REKRUTACJA ZAMÓWIENIA KLIENTÓW ZLECENIA ROBOCZE PRODUKCJA NA ZAMÓWIENIE PRZYGOTOWANIE OFERTY PROJEKTOWANIE ELEKTRYCZNE RAPORTOWANIE PROJEKTU HARMONOGRAM. ZAMÓW. KLIEN. PROFILAKTYKA ZLECENIA PRODUKCYJNE SERWIS W TERENIE PROJEKTOWANIE SCHEMATÓW KONTROLA CZASU PRACY WYDAJNOŚĆ URZĄDZEŃ KONFIGURACJA PROJEKTU ZAKUPY PRODUKCJA POWTARZALNA SPRZEDAŻ I MARKETING KWALIFIKACJE HARMONOGRA- MOWANIE HARMONOGRAM. ZAKUPÓW MRP / CRP PROJEKTOWANIE PROCESÓW DELEGACJE EWIDENCJA PRODUKCJI IFS FINANSE KSIĘGA GŁÓWNA KSIĘGA NALEŻNOŚCI ŚRODKI TRWAŁE KONSOLIDACJA KONCERNU KSIĘGA ZOBOWIĄZAŃ GENERATOR RAPORTÓW KSIĘGA FINANSÓW INTERFEJS PŁACOWY IFS Foundation1 VEHICLE INFOR MANAG. ENTERPRISESTOREFRONT IFSeBUSINESS WIRELESSSERVICES COLLABORATIONPORTALS CONTACTCENTER eMARKETS EMPLOYEEPORTALS ePROCURMENT WEB STORE PERSONAL PORTAL MGMT MGMT ZADŁUŻENIE PRACOWNIKA

7 Opracowanie wirtualnego przedsiębiorstwa Opis działalności przedsiębiorstwa Greenpole Opis sytuacji rynkowej, Sprawozdania finansowe.

8 Firma Greenpole wymaga myślenia zarządzaniem, a zarazem kategoriami całej firmy w miejsce poszczególnych jej funkcji pionów czy komórek organizacyjnych

9 W zarządzaniu firmą Greenpole Greenpole MYŚLIMY PROCESAMI - ŁAŃCUCHEM WARTOŚCI a pomaga nam w tym zintegrowana baza danych IFS Application

10 Wykorzystując system IFS Application do zarządzania firmą Greenpole uczymy się: pojmowania biznesu pojmowania biznesu dlatego, że: umiejętności myślenia procesowegoumiejętności myślenia procesowego pojmowania własnej roli w łańcuchu tworzenia wartości pojmowania własnej roli w łańcuchu tworzenia wartości identyfikacji klienta wewnętrznego i jego potrzebidentyfikacji klienta wewnętrznego i jego potrzeb

11 Greenpole, to prawdziwy biznes, a jego strukturystruktury procesyprocesy relacje wewnętrznerelacje wewnętrzne relacje zewnętrznerelacje zewnętrzne opisane są w systemie informatycznym i służą jako podstawa do podejmowania decyzji w zarządzaniu

12 Program zorientowany jest na kształcenie nowoczesnej kadry przedsiębiorstwa, która potrafi zrozumieć biznes i firmę określać potrzeby informacyjne podejmować decyzje podejmować decyzje CZYLI efektywnie zarządzać firmą posługiwać się informacjami

13 Zespół dydaktyczny programu Zintegrowane Zarządzanie Firmą (Greenpole) składa się z przedstawicieli wszystkich Katedr Wydziału Zarządzania UŁ i reprezentuje wszystkie obszary biznesu, co daje mu szansę uczyć...

14 Myśleć przedsiębiorstwem… MarketingMarketing PrzedsiębiorczośćPrzedsiębiorczość Rachunkowość i finanseRachunkowość i finanse Zarządzanie JakościąZarządzanie Jakością Zarządzanie OtoczeniemZarządzanie Otoczeniem Zarządzanie PersonelemZarządzanie Personelem Zarządzanie PrzedsiębiorstwemZarządzanie Przedsiębiorstwem Informatyka Informatyka Produkcja Produkcja Logistyka Logistyka Prawo Prawo

15 Nie kształcimy teoretyków !!! Uczymy przez: DZIAŁANIE I DOŚWIADCZENIE

16 NAUKA PRZEZ DZIAŁANIE Podstawą programu nauczania jest nauka przez działanie, czyli założenie, iż studenci uczą się od siebie nawzajem przekazując sobie pod nadzorem dydaktyka wiedzę, którą zdobyli w toku wcześniejszych studiów. Realizacja tego założenia wymaga jednak, aby studenci reprezentowali wszystkie specjalności zarządzania

17 Opracowanie celów dydaktycznych Założenia ogólne: wprowadzenie studentów w aktualne problemy biznesu krajowego (w przyszłości także biznesu międzynarodowego), rozwijanie u studentów umiejętności pracy w zespole, poznanie praktyczne filozofii zintegrowanych systemów informatycznych na przykładzie systemu IFS Applications, nabycie przez studentów umiejętności współpracy z zintegrowanym systemem informatycznym, korzystanie z wiedzy profesjonalistów z różnych dziedzin (np. prawników, technologów), rozpoznawanie problemów, jakie obecnie rozwiązuje przedsiębiorstwo, analizowanie konkretnych sytuacji, formułowanie problemów i ich rozwiązywanie.

18 Opracowanie struktury bloku specjalizacyjnego Lp.Nazwa przedmiotuLiczba godzin 1 Fundamenty i uruchamianie przedsiębiorstwa 30 2 Informacje i decyzje w przedsiębiorstwie 30 3 Business plan 30 4 Analiza SWOT 30 5 Realizacja przedsięwzięć biznesowych 30 6Warsztaty zarządzania projektami60 RAZEM 210

19 Praca w czasie zajęć Zbliżenie do warunków praktycznych, Wykorzystanie dwóch sal Zatrudnienie studentów na konkretnych stanowiskach Udział wielu dydaktyków i praktyków


Pobierz ppt "Zintegrowane ZintegrowaneZarządzanieFirmą(ZZF) Moduł H."

Podobne prezentacje


Reklamy Google