Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Oferta edukacyjna szkół w powiecie złotowskim Jastrowie Zespół Szkół Technicznych im. Leona Kruczkowskiego: Technikum: - Ochrony Środowiska, Agrobiznesu,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Oferta edukacyjna szkół w powiecie złotowskim Jastrowie Zespół Szkół Technicznych im. Leona Kruczkowskiego: Technikum: - Ochrony Środowiska, Agrobiznesu,"— Zapis prezentacji:

1

2

3 Oferta edukacyjna szkół
w powiecie złotowskim Jastrowie Zespół Szkół Technicznych im. Leona Kruczkowskiego: Technikum: - Ochrony Środowiska, Agrobiznesu, Organizacji Usług Gastronomicznych, Mechaniczne, Samochodowe, Informatyczne Zasadnicza Szkoła Zawodowa – mechanik pojazdów samochodowych, klasa wielozawodowa – zawód wybiera uczeń Złotów Liceum Ogólnokształcące im. M. Curie-Skłodowskiej Zespół Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II Technikum Ekonomiczne i Technikum Informatyczne Liceum Ogólnokształcące Zespół Szkół Rolniczych Technikum: - Rolnicze, Żywienia i Gospodarstwa Domowego, Ekonomiczne, Architektury Krajobrazu, Budowlane Zasadnicza Szkoła Zawodowa – Kucharz małej gastronomii

4 Zespół Szkół Elektro- Mechanicznych
Technikum: Elektryczne, Elektroniczne, Drogownictwa, Obsługi Turystycznej, Cyfrowych Procesów Graficznych Zasadnicza Szkoła Zawodowa – klasy wielozawodowe Krajenka Zespół Szkół Spożywczych im. Stanisława Staszica Technikum: Żywienia i Gospodarstwa Domowego, Logistyczne, Technologii Żywności, Inżynierii Środowiska i Melioracji Zasadnicza Szkoła Zawodowa – różne zawody wybierane przez uczniów Liceum: Wojskowe, Pożarnicze, Policyjne

5 Bezrobocie Zjawisko społeczne polegające na tym, że część ludzi zdolnych do pracy i deklarujących chęć jej podjęcia nie znajduje faktycznego zatrudnienia z różnych powodów.

6 Rodzaje bezrobocia ze względu na przyczynę powstania.
bezrobocie strukturalne - bezrobocie, które powstaje na tle strukturalnych rozbieżności między podażą pracy i popytem na pracę. W Polsce bezrobocie strukturalne pojawiło się wraz z restrukturyzacją podstawowych branż przemysłu takich jak górnictwo, hutnictwo, a także na skutek likwidacji PGR-ów. bezrobocie technologiczne - bezrobocie wynikające z postępu technicznego, który powoduje zastępowanie pracy ludzi pracą maszyn i urządzeń. Ma ono charakter tymczasowy, do chwili przesunięcia zasobów zwolnionej siły roboczej do nowych zastosowań.

7 bezrobocie cykliczne - (koniunkturalne, keynesowskie) - to bezrobocie związane z cyklicznymi zmianami produktywności gospodarki. bezrobocie sezonowe - to rodzaj bezrobocia, który jest uwarunkowany porą roku i związanymi z nią zmianami pogodowymi, wegetacji roślin itp. Występuje w zakładach pracy sezonowej np. w budownictwie, rolnictwie i innych. bezrobocie frykcyjne - bezrobocie związane z przerwami w zatrudnieniu z powodu poszukiwania innej pracy lub zmianą miejsca zamieszkania. Stan bezrobocia na poziomie frykcyjnym oznacza w praktyce występowanie pełnej równowagi na rynku pracy. Bezrobocie frykcyjne może pełnić pozytywną rolę jako czynnik elastyczności rynku pracy, hamowania nadmiernego wzrostu płac i umacniania dyscypliny pracy.

8 Bezrobocie ze względu na czas trwania.
bezrobocie krótkookresowe - obejmuje osoby pozostające bez pracy do 3 miesięcy. bezrobocie średniookresowe - obejmuje osoby pozostające bez pracy przez czas od 3 miesięcy do 1 roku bezrobocie długookresowe - powyżej 1 roku.

9 Bezrobocie ze względu na jawność.
bezrobocie jawne - kategoria bezrobocia odnosząca się do niepracujących, a ujawniających swoją sytuację poprzez rejestrację w Urzędach Pracy. Poziom bezrobocia jawnego nie jest zgodny ze stanem faktycznym. bezrobocie ukryte - występuje, gdy zwiększanie liczby pracowników nie powoduje zwiększenia produkcji. Wówczas krańcowa produkcyjność pracy (zmiana produkcji w firmie związana ze zmianą zatrudnienia o jednostkę) jest równa zero.

10 Stopa bezrobocia Stopa bezrobocia jest to iloraz bezrobotnych przez aktywnych zawodowo w danej kategorii ludności. Aktywni zawodowo definiowani są przez GUS jako osoby pracujące plus osoby poszukujące pracy plus bezrobotni plus niepełnosprawni (z możliwością zatrudnienia w niektórych zawodach).

11 Stopa bezrobocia w Kwietniu 2009 i Kwietniu 2010

12 Zestawienie danych dotyczących osób bezrobotnych
w miesiącu kwietniu 2010 roku. Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Złotowie Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Złotowie

13 Struktura bezrobocia w powiecie złotowskim
w kwietniu 2010 roku 54% 46% Mężczyźni osób Kobiety osób

14 2816 1561

15 1812 4377

16

17 Porady dla bezrobotnych
Zarejestruj się w Powiatowym Urzędzie Pracy Jak najszybciej rozpocznij poszukiwania nowej pracy PAMIĘTAJ! Im dłużej pozostaniesz bez pracy, tym trudniej będzie Ci znaleźć pracę Korzystaj z różnych źródeł wiedzy o pracodawcach poszukujących pracowników Nawiąż kontakt z potencjalnymi pracodawcami Nie powielaj cudzych listów motywacyjnych Dobrze przygotuj się do rozmowy kwalifikacyjnej Nie zniechęcaj się po nieudanych próbach znalezienia pracy Czas pozostawania bez pracy wykorzystaj na doskonalenie swoich kwalifikacji Rozważ możliwość przekwalifikowania Nie ograniczaj się do własnej okolicy – rozważ możliwość wyjazdu w poszukiwaniu pracy Jeśli masz dobry pomysł na działalność gospodarczą – rozważ możliwość uruchomienia własnej firmy

18 Wzór życiorysu zawodowego (CV)
Dane personalne Imię i nazwisko Adres wiek Tel.kontaktowy Wykształcenie: - należy wpisać ukończone szkoły, bez podstawowej i gimnazjum w odwrotnej chronologii – zaczynamy od ostatnio ukończonej Przebieg pracy zawodowej – wymienia się wszystkich dotychczasowych pracodawców i zajmowane stanowiska – od ostatniego do pierwszego Kursy i szkolenia – jeśli były realizowane – też kolejność odwrotna Dodatkowe kwalifikacje – jeśli posiadasz i są przydatne do pracy np. prawo jazdy, znajomość i zakres obsługi komputera, stopień znajomości języków obcych Szczególne osiągnięcia – jeśli masz np. nagrody, wyróżnienia Zainteresowania, hobby: - jeśli masz np. turystyka piesza Referencje- tylko w przypadku upewnienia się, że je otrzymasz od poprzedniego pracodawcy Uwaga: Nie pisz informacje, które Ciebie nie dotyczą: np. język niemiecki – nie znam

19 Wzór listu motywacyjnego
Dane personalne Miejscowość, data Nazwa i adres firmy Zwrot grzecznościowy, np. Szanowny Panie Dyrektorze Wstęp – informujemy, skąd wiemy o ofercie i proponujemy własną kandydaturę Rozwinięcie- najważniejsza część listu motywacyjnego, w której należy przekonać pracodawcę, że nasza kandydatura jest najlepsza. Rozwijamy te informacje z CV, które są niezbędne do pracy o którą się ubiegamy. Wskazujemy, co zyska firma, jeśli nas zatrudni i co my zyskamy dzięki pracy w tej firmie. Opisujemy własne cechy osobowości przydatne do pracy na stanowisku o które się ubiegamy. Uwaga! Nie wolno przypisywać sobie cudzych cech wziętych z szablonów listów motywacyjnych Jestem komunikatywny Zakończenie – dziękujemy za czas poświęcony na zapoznanie się z dokumentami i proponujemy szersze omówienie własnej kandydatury podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Zwrot grzecznościowy np. z wyrazami szacunku Własnoręczny podpis

20 Przygotowanie do rozmowy
kwalifikacyjnej Pytania, które można zadać potencjalnemu pracodawcy: Kto będzie moim bezpośrednim przełożonym? Jaki będzie mój zakres obowiązków? Jaki jest system pracy i wynagradzania? Czy są organizowane szkolenia dla pracowników? Jakie wynagrodzenie- tylko jeśli pracodawca nie poruszy wcześniej tego zagadnienia?

21 Pytania, których nie należy zadawać potencjalnemu pracodawcy:
Czym zajmuje się firma? Od jak dawna funkcjonuje na rynku? Kto jest dyrektorem/prezesem? W jakim pokoju będę pracować? (Nie jesteś jeszcze przyjęty!) Pytania, które może zadać potencjalny pracodawca: Dlaczego chce Pan/i pracować w naszej firmie? Dlaczego właśnie Pana/Panią mamy zatrudnić? Jakie są Pana/i największe atuty? Jakie są Pana/i największe słabości? Jakiego wynagrodzenia Pan/i oczekuje?

22 Przydatne linki www.pupzlotow.pl www.praca.pl www.jobs.pl

23 Ż y c z y m y powodzenia w poszukiwaniu pracy

24


Pobierz ppt "Oferta edukacyjna szkół w powiecie złotowskim Jastrowie Zespół Szkół Technicznych im. Leona Kruczkowskiego: Technikum: - Ochrony Środowiska, Agrobiznesu,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google