Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt AS KOMPETENCJI jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt AS KOMPETENCJI jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki."— Zapis prezentacji:

1 Projekt AS KOMPETENCJI jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie

2

3 Fibonacci Leonardo Leonardo Fibonacci (1175-1250) – włoski matematyk; znany również jako: Fibonacci, Filius Bonacci (syn Bonacciego) czy Leonardo Pisano (z Pizy). 1202 r. dzieło Leonarda Liber Abaci (Księga Rachunków), w której pojawiają się arabskie, a raczej hinduskie cyfry; gdzie opisał system pozycyjny liczb i wyłożył podstawy arytmetyki, 1220r. -Practica geometriae będące połączeniem algebry i geometrii, Oraz Flos (1225) i Liber quadratorum.

4 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987, 1597, 2584, 4181 Pierwszy wyraz jest równy 0, drugi jest równy 1, każdy następny jest sumą dwóch poprzednich.

5 postać rekurencyjna ciągu (f n – n-ty wyraz ciągu):

6 Własności ciągu np: dwie kolejne liczby F. nie mają wspólnego podzielnika (~ 1); dla dowolnej liczby pierwszej p mamy nieskończenie wiele liczb F, które są podzielne przez p, i które są rozmieszczone w równych odstępach w ciągu. Każdy,,co czwarty'' wyraz ciągu jest na przykład podzielny przez 3, co piąty - przez 5, co ósmy przez 7, itd.; dzieląc każdą z liczb tego ciągu przez poprzednią otrzymujemy coraz lepsze przybliżenia złotej liczby: 3:2=1,5 5:3=1,(6) 8:5=1,6 13:8=1,625 … 89:55=1,61818… 144:89=1,61797… wzór ogólny ciągu (φ-złota liczba) – wzór Bineta:

7 Złota proporcja według ciągu Fibonacciego: figura geometryczna złożona z kwadratów, których boki to wartości kolejnych liczb z ciągu. Spiralę Fibonacciego opisujemy w ten sposób, że każdy łuk ma promień o tej samej wartości co kwadrat w który jest wpisany.

8 Złoty podział (łac. sectio aurea), podział harmoniczny, złota proporcja, boska proporcja (łac. divina proportio) – podział odcinka na dwie części tak, by stosunek długości dłuższej z nich do krótszej był taki sam, jak całego odcinka do części dłuższej. Innymi słowy: długość dłuższej części ma być średnią geometryczną długości krótszej części i całego odcinka. Stosunek, o którym mowa w definicji, nazywa się złotą liczbą i oznacza grecką literą φ.łac. Złoty podział wykorzystuje się często w proporcjonalnych kompozycjach architektonicznych, malarskich, fotograficznych a + b a a b

9 Parthenon na Akropolu – plan świątyni jest złotym prostokątem Piramida w Gizie, s tosunek wysokości do połowy jej podstawy wynosi Φ, podobnie jak iloraz wysokości ściany bocznej do wysokości piramidy. Natomiast stosunek wysokości ściany bocznej do połowy długości podstawy jest równy Φ.

10 Istnieją trzy sposoby wykorzystania liczb F do analizy papierów wartościowych: metody czasowe - w odniesieniu do upływu czasu; metody cenowe - w odniesieniu do zmiany ceny; metody cenowo - czasowe - w odniesieniu do upływu czasu i zmiany ceny.

11 np. w słoneczniku możemy zaobserwować dwa układy linii spiralnych, wychodzących ze środka. Liczba linii rozwijających się zgodnie z ruchem wskazówek zegara wynosi 55 i tylko 34 skręconych w przeciwną stronę; takie same spirale można zaobserwować na wielu innych roślinach, takich jak kalafior, ananas czy szyszki. Liczby spiral występujących w tych roślinach są kolejnymi liczbami Fibonacciego; liczba płatków występujących w kwiatach niektórych roślin budowa muszli niektórych skorupiaków (Nautilius Pompilius). struktura atomowa; molekuły DNA; struktura kryształu orbity planet i galaktyk; proporcje powstające w wirach wodnych; proporcje zachodzące pomiędzy poszczególnymi prądami powietrznymi tworzącymi huragany.

12 BIBLIOGRAFIA http://www.swiatmatematyki.pl http://www.math.edu.pl http://www.bimago.pl/obrazy-cyfrowe/3d/ciag-fibonacciego.html http://pl.wikipedia.org/wiki/Fibonacci http://www.ftj.agh.edu.pl/~lenda/cicer/FIBO.HTM Ścieżki matematyki – Nigel Langdon i Charles Snape Liczby i algorytmy – Krystyna Dałek UWAGA: zachęcamy do obejrzenia filmu, który nie jest naszego autorstwa, ale w ciekawy sposób ukazuje piękno ciągu fibonacciego: http://www.youtube.com/watch?v=xdmvKxObX-s&feature=related


Pobierz ppt "Projekt AS KOMPETENCJI jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki."

Podobne prezentacje


Reklamy Google