Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA w POZNANIU CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA w WARSZAWIE Wyniki opracowano na podstawie danych zamieszczonych w raportach.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA w POZNANIU CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA w WARSZAWIE Wyniki opracowano na podstawie danych zamieszczonych w raportach."— Zapis prezentacji:

1 OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA w POZNANIU CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA w WARSZAWIE Wyniki opracowano na podstawie danych zamieszczonych w raportach Centralnej Komisji Egzaminacyjnej oraz Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu SPRAWDZIAN i EGZAMIN MATURALNY Wyniki egzaminów zewnętrznych w województwie zachodniopomorskim w 2011 roku

2

3

4

5

6 OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA w POZNANIU CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA w WARSZAWIE Wyniki opracowano na podstawie danych zamieszczonych w raportach Centralnej Komisji Egzaminacyjnej oraz Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu EGZAMIN GIMNAZJALNY Wyniki egzaminów zewnętrznych w województwie zachodniopomorskim w 2011 roku

7 Egzamin gimnazjalny 2011 - Liczebność populacji Liczba uczniów Liczba szkół Kraj 408 9757 031 Okręg 67 5361 058 lubuskie 10 910166 wielkopolskie 38 401610 zachodniopomorskie 18 225282

8 Zestawienie średnich wyników w 2011 r. Egzamin gimnazjalny cz. matematyczno-przyrodnicza 200920102011 Kraj 26,0323,9023,63 Okręg 25,4123,1523,01 lubuskie 25,1323,1823,01 wielkopolskie 25,6523,3523,38 zachodniopomorskie 25,0522,7122,25

9

10

11

12

13 Egzamin gimnazjalny cz. matematyczno-przyrodnicza średni wynik w pkt. - powiaty Powiat Średni wynik w pkt. Powiat Średni wynik w pkt. 2010201120102011 białogardzki21,3420,90pyrzycki22,1321,96 choszczeński20,7121,21sławieński21,3822,54 drawski21,8321,36stargardzki21,9821,51 goleniowski21,3821,16szczecinecki22,8222,21 gryficki21,6821,97świdwiński22,4623,17 gryfiński20,8621,64wałecki21,3221,16 kamieński22,6221,29łobeski21,8119,74 kołobrzeski22,7522,31m. Koszalin24,9824,40 koszaliński21,3920,47m. Szczecin25,1124,45 myśliborski20,9319,54m. Świnoujście23,2821,75 policki23,4821,51

14 Egzamin gimnazjalny cz. matematyczno-przyrodnicza łatwość - powiaty Powiat Łatwość Powiat Łatwość 2010201120102011 białogardzki0,430,42pyrzycki0,44 choszczeński0,410,42sławieński0,430,45 drawski0,440,43stargardzki0,440,43 goleniowski0,430,42szczecinecki0,460,44 gryficki0,430,44świdwiński0,450,46 gryfiński0,420,43wałecki0,430,42 kamieński0,450,43łobeski0,440,39 kołobrzeski0,45 m. Koszalin0,500,49 koszaliński0,430,41m. Szczecin0,500,49 myśliborski0,420,39m. Świnoujście0,470,43 policki0,470,43

15 Liczba gmin z wynikiem poniżej wyniku wojewódzkiegoLiczba gmin z wynikiem poniżej wyniku wojewódzkiego Liczba gmin z wynikiem w 2011 poniżej wyniku z 2010Liczba gmin z wynikiem w 2011 poniżej wyniku z 2010 Liczba gmin z wynikiem w 2011 poniżej wyniku z 2010 i poniżej wyniku wojewódzkiegoLiczba gmin z wynikiem w 2011 poniżej wyniku z 2010 i poniżej wyniku wojewódzkiego Liczba gmin z wynikiem poniżej wyniku wojewódzkiego: 2010 r. – 75 (66,37%) 2011 r. – 78 (69,01%) Liczba gmin z wynikiem w 2011 poniżej wyniku z 2010 – 70 (61,95%) Liczba gmin z wynikiem w 2011 poniżej wyniku z 2010 i poniżej wyniku wojewódzkiego – 39 (34,51%)

16

17

18

19

20

21 Egzamin gimnazjalny 2011 część matematyczno-przyrodnicza Zadanie najłatwiejsze (GMP) Nr zadania Łatwość Obszar - standard 160,87 IV/2 (analizuje sytuację problemową / określa problem badawczy) Treść: Uczniowie przeprowadzili doświadczenie z siewkami rzodkiewki. Przygotowali trzy zestawy doświadczalne, z których każdy zawierał tę samą liczbę jednakowych siewek. Każdy zestaw siewek naświetlali przez 10 dni światłem o jednakowym natężeniu, ale o innej barwie: białej, czerwonej lub zielonej. Codziennie mierzyli przyrost roślin. Określ problem, który uczniowie chcieli rozwiązać. A. B. C. D.

22 Zadanie najtrudniejsze (GMP) Nr zadania Łatwość Obszar - standard 260,09 II/2 (operuje informacją) Treść: Podaj nazwy procesów oznaczonych na schemacie obiegu węgla w przyrodzie strzałkami od 1 do 4. 1. ………………. 2. ………………. 3. ………………. 4. ……………….

23 Najwięcej trudności sprawiło gimnazjalistom: posługiwanie się językiem symboli i wyrażeń algebraicznych; stosowanie zintegrowanej wiedzy do rozwiązywania problemów; zrozumienie czytanych treści; planowanie rozwiązania; logiczne myślenie i krytyczna ocena uzyskanych wyników.

24 Zestaw zadań egzaminacyjnych był dla piszących trudny, a spośród umiejętności szczegółowych sprawdzanych podczas egzaminu tylko kilka zdający opanowali na poziomie zadowalającym. Gimnazjaliści z województwa zachodniopomorskiego w zakresie czterech obszarów standardów edukacyjnych uzyskali wyniki niższe niż w kraju. Średnio co drugi zdający w województwie zachodniopomorskim poprawnie stosował terminy, pojęcia i procedury niezbędne w praktyce życiowej i dalszym kształceniu (obszar I), które dotyczyły przedmiotów matematyczno-przyrodniczych. Każda dziedzina nauki posługuje się właściwym sobie słownictwem, dlatego należy konsekwentnie egzekwować od uczniów precyzyjne posługiwanie się nim w wypowiedziach. Ponadto niezbędne jest ustawiczne ukazywanie uczniom praktycznego zastosowania zdobytej wiedzy w życiu codziennym, np. poprzez wykonywanie obliczeń czy posługiwanie się własnościami figur płaskich i przestrzennych w różnych sytuacjach praktycznych.

25 Ponad połowa zdających wykazała się umiejętnościami wyszukiwania i stosowania informacji (obszar II). Aby więcej uczniów potrafiło korzystać z informacji podanych w różnej formie, nauczyciele wszystkich przedmiotów powinni kształcić przede wszystkim umiejętności: selekcjonowania, porównywania, analizowania, interpretowania przetwarzania informacji podanych w formie tekstu, mapy, tabeli, wykresu i schematu. Opisywanie prawidłowości w procesach i w funkcjonowaniu systemów, wykorzystywanie poznanych praw i zasad do objaśnienia zjawiska oraz stosowanie zintegrowanej wiedzy do analizowania przyczyn i skutków zagrożeń cywilizacyjnych (obszar III), okazało się dla zdających trudne. Należałoby w codziennej dydaktyce szkolnej więcej czasu poświęcić na ćwiczenia, które pokażą uczniom praktyczne wykorzystywanie w codziennym życiu praw i zasad przyrodniczych oraz umożliwią rozpoznawanie sytuacji dotyczących środowiska przyrodniczego w szerszym kontekście społecznym.

26 Stosowanie zintegrowanej wiedzy do rozwiązywania problemów (obszar VI), nadal sprawia uczniom największą trudność. Po raz pierwszy zdarzyło się, że w ramach IV obszaru standardów wymagań egzaminacyjnych umiejętność dostrzegania i formułowania problemu badawczego okazała się łatwa. 8% gimnazjalistów ukończyło i właściwie zinterpretowało otrzymane wyniki. Na lekcjach mniej czasu należy poświęcać na mechaniczne stosowanie algorytmów, a rozwiązywać więcej zadań (złożonych, nietypowych), w których uczeń samodzielnie układa plan rozwiązania, a następnie go realizuje. Powinno się wymagać od uczniów uzasadniania otrzymanych wyników, sprawdzania ich zgodności z warunkami zadania. Najtrudniejsze dla uczniów było dobranie odpowiedniego wyrażenia algebraicznego bądź ułożenie równania do sytuacji opisanej w zadaniu. Trzeba więc konsekwentniej egzekwować zapisywanie związków za pomocą symboli, wyrażeń algebraicznych i zależności funkcyjnych.

27 Po raz kolejny potwierdziło się, że trzecioklasiści mają znaczne braki w zakresie geometrii, nie znają wzorów na obliczanie objętości brył, a jeżeli znają, to nie potrafią ich stosować, co w praktyce oznacza, że nie rozumieją różnicy między polem powierzchni a objętością figur przestrzennych. Konieczne jest zatem rozwiązywanie bardzo wielu zadań o treściach geometrycznych, w których znane wzory i pojęcia należy wykorzystywać w sytuacjach praktycznych. Od lat znaczący wpływ na uzyskane wyniki miały często popełniane elementarne błędy rachunkowe, np. zapominanie o przecinku. Rozwiązania zadań zapisywane są chaotycznie, niestarannie, nieczytelnie. Często występują niepoprawne zapisy obliczeń, np. 300- 120=180*0,60=108+80=188. W praktyce szkolnej należy wymagać od uczniów zapisywania wszystkich etapów pracy i wszystkich, nawet najprostszych, obliczeń.

28 Aby absolwenci gimnazjów osiągali wyższe wyniki na egzaminie, należy doskonalić czytanie tekstów zadań ze zrozumieniem, utrwalać elementarną wiedzę poprzez ukazywanie jej w różnych kontekstach, kształcić u uczniów nawyk planowania rozwiązania oraz zapisywania obliczeń. Trzeba wdrażać uczniów do weryfikacji udzielanych odpowiedzi w celu uniknięcia błędnych. Jest to jedna z umiejętności niezbędnych w procesie samokształcenia uczniów.

29 Dziękuję za uwagę

30


Pobierz ppt "OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA w POZNANIU CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA w WARSZAWIE Wyniki opracowano na podstawie danych zamieszczonych w raportach."

Podobne prezentacje


Reklamy Google