Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

INWESTYCJE W GMINIE ZARSZYN W LATACH 1990 - 2010.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "INWESTYCJE W GMINIE ZARSZYN W LATACH 1990 - 2010."— Zapis prezentacji:

1 INWESTYCJE W GMINIE ZARSZYN W LATACH

2 GMINA ZARSZYN !!!

3 POŁOŻENIE Gmina Zarszyn leży w obrębie Dołów Jasielsko-Sanockich, a jej południowa część zajmuje fragment Pogórza Karpackiego. Główną rzeką gminy jest Pielnica, której źródła znajdują się w paśmie Bukowicy, w pobliżu Sękowej Woli. Administracyjnie gmina należy do powiatu sanockiego i województwa podkarpackiego. Przez gminę prowadzi szlak kolejowy Stróże Jasło Krosno Sanok - Zagórz i droga krajowa nr 28 Sanok Krosno Jasło - Nowy Sącz - Wadowice. W pejzażu gminy dominują rozległe, malownicze łąki i pola uprawne. Tereny leśne, usytuowane są w południowej części gminy. Szczególnie piękny widok rozciąga się ze wzgórz odrzechowskich, stanowiących krawędź doliny Pielnicy i Dołów Jasielsko-Sanockich. Oprócz zwartych masywów leśnych, na obszarze gminy występują liczne, niewielkie zagajniki, pozostałości parków dworskich i pojedyncze okazy pomnikowych drzew (przy kościele w Zarszynie, w parku podworskim w Zarszynie, w Odrzechowej, Pielni, Nowosielcach, Jaćmierzu). Urozmaiceniem krajobrazu są niewielkie potoki wpadające do Pielnicy, stawy oraz rozległe pastwiska. Klimat gminy jest charakterystyczny dla obszarów Pogórza. Średnia roczna temperatura wynosi stopni c., średnia roczna suma opadów około 740 mm, a okres wegetacji roślin trwa około 200 dni: Są to warunki sprzyjające rolnictwu.

4 ZMIANY OD ROKU 1990 KOMPUTERYZACJA OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW
SIEĆ WODOCIĄGOWA OŚWIETLENIE CHODNIKI PODJAZDY SIEĆ KANALIZACYJNA WINDA – NOWOSIELCE POJAZDY SZKOLNE REMONTY DRÓG POJEMNIKI DO SEGREGOWANIA ODPADÓW PLAC RYNKOWY – JAĆMIERZ REKREACJA ODNOWA SZKÓŁ

5 1) OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW
Oczyszczalnia ścieków - jest to zespół urządzeń do oczyszczania ścieków przemysłowych i komunalnych przed odprowadzeniem ich do rzeki, jeziora, morza, gruntu. Oczyszczalnie dzieli się na: lokalne (służą do oczyszczanie niewielkich ilości ścieków) centralne (służą do oczyszczania dużych ilości ścieków) grupowe (służą do oczyszczania ścieków zbieranych z określonego regionu)

6 2) SIECI KANALIZACYJNE Nowosielce Długie Zarszyn Jaćmierz Bażanówka
Kanalizacja – system rur, koryt, kolektorów służący do odprowadzania ścieków sanitarnych (kanalizacja sanitarna), deszczowych (kanalizacja deszczowa) lub sanitarnych i deszczowych (kanalizacja ogólnospławna). Nowosielce Długie Zarszyn Jaćmierz Bażanówka Posada Jaćmierska Posada Zarszyńska Na budowę sieci kanalizacyjnej przeznaczono ponad 2,5 miliona PLN!!! STUDZIENKA KANALIZACYJNA

7 3) SIECI WODOCIĄGOWE Jaćmierz Bażanówka Posada Zarszyńska Zarszyn
Instalacja wodna lub instalacja wodociągowa (wodociąg) - układ połączonych przewodów, armatury i urządzeń, służący do zaopatrywania budynku w zimną i ciepłą wodę, spełniający wymagania jakościowe (określone w przepisach) warunków, jakim powinna odpowiadać woda do spożycia przez ludzi. Jaćmierz Bażanówka Posada Zarszyńska Zarszyn Długie Na budowę sieci wodociągowych budżet gminy przeznaczył około 2 miliony PLN!!!

8 4) REMONTY DRÓG Nowosielce Pielnia Odrzechowa Zarszyn Jaćmierz Długie
Posada Zarszyńska Posada Jaćmierska Film Na remonty dróg budżet gminy przeznaczył około 3,5 miliona PLN!!!

9 5) ODNOWA SZKÓŁ I TERENÓW SZKOLNYCH
Bażanówka Nowosielce Odrzechowa Zarszyn Długie Pielnia

10 6) ZAKUPY POJEMNIKÓW I KONTENERÓW DO SELEKTYWNEGO GROMADZENIA ODPADÓW
POJEMNIK NA BUTELKI PLASTIKOWE Na tą inwestycję budżet Gminy Zarszyn przeznaczył ponad 20 tysięcy złotych

11 7) REKREACJA Plac zabaw - wydzielone miejsce, przeznaczone do zabawy dla dzieci. Wyposażenie placu zabaw najczęściej stanowią: piaskownica, zjeżdżalnia, huśtawka, karuzela, bujak sprężynowy, system drabinek Wokół placu powinny być rozmieszczone ławki dla opiekunów bawiących się dzieci. Plac zabaw powinien być również ogrodzony. Place zabaw powstają najczęściej obok szkół, przedszkoli. KORTY TENISOWE W ZARSZYNIE Całkowity koszt wydany na rekreacje wynosi około 310 tysięcy PLN. PLAC ZABAW

12 8) CHODNIKI Chodnik - utwardzony pas terenu służący do poruszania się pieszych, zazwyczaj fragment pobocza drogi. Najczęściej wyłożony płytami betonowymi, kostką betonową lub kamiennym brukiem. Kapitał wydany na budowę chodników wynosi około pół miliona złotych

13 9) Komputeryzacja urzędu gminy
Komputeryzacja — proces wprowadzania nowoczesnych metod przetwarzania danych za pomocą komputerów oraz ich stosowanie w praktycznie wszystkich obszarach ludzkiego działania, np. w zarządzaniu przedsiębiorstwami i instytucjami, nauczaniu, sterowaniu procesami technologicznymi i projektowaniu. Na komputeryzacje Gminy Zarszyn przeznaczono – PLN

14 10) BUDOWA PODJAZDÓW DO OŚRODKÓW ZDROWIA
Podjazdy do ośrodków zdrowia w gminnych miejscowościach zostały zbudowane dla ułatwienia dostępu do opieki medycznej dla osób niepełnosprawnych Łączna suma pieniężna przeznaczona dla usprawnienia poruszania się niepełnosprawnych wyniosła PLN

15 = 11) OŚWIETLENIE 80 855 PLN Latarnia uliczna - PRZEDTEM
TERAZ  = PLN

16 12) ZAKUP POJAZDÓW SZKOLNYCH
Autobus szkolny - jest przeznaczony do przewozu dzieci do i ze szkoły. Polskie gimbusy są zazwyczaj koloru pomarańczowego, oznakowane z przodu i z tyłu prostokątnymi tablicami z napisem "autobus szkolny" Autobusy szkolne w Polsce są używane na terenach wiejskich, gdzie zła pogoda i duże odległości między miejscami zamieszkania uczniów a miejscowością, w której położona jest szkoła, mogłyby skutecznie uniemożliwić realizację obowiązku szkolnego

17 13) BUDOWA WINDY PRZY OŚRODKU ZDROWIA W NOWOSIELCACH
Winda – urządzenie podnoszące zainstalowane na stałe, obudowane szybem obsługujące ustalone poziomy, posiadające kabinę, poruszającą się pomiędzy prowadnicami, służące do transportu osób lub towarów lub też samochodów. Pieniądze wydane na budowę windy w Nowosielcach przy budynku ośrodka zdrowia to PLN PIKTOGRAM PRZEDSTAWIAJĄCY WINDĘ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

18 14) ZAGOSPODAROWANIA PLACU RYNKOWEGO W JAĆMIERZU
Rynek Ratusz Kaplica Zagospodarowanie placu rynkowego w Jaćmierzu wyniosło aż PLN

19 Parę słów od radnego gminy - pana janusza koniecznego
W preambule Europejskiej Karty Samorządu Terytorialnego czytamy między innymi „…… społeczności lokalne stanowią jedną z zasadniczych podstaw ustroju demokratycznego”. Tak powinno być, tymczasem struktury odziedziczone po PRL zbudowane były według innej zasady, a mianowicie sprawowanie przez władze partyjne pełnej kontroli nad społeczeństwem, ręcznego sterowania procesami gospodarczymi i skupienia większości decyzji w rękach administracji centralnej. Zlikwidowano także całkowicie samorząd terytorialny, utrzymując jedynie jego atrapy w postaci rad narodowych różnych szczebli.

20 Ciąg Dalszy Reformy rozpoczęte w roku 1989 miały na celu odbudowanie struktur społecznych w ich naturalnym kształcie. Przywrócono samorząd terytorialny na najniższym szczeblu – gminy. Zaowocowało to nie tylko widocznymi zmianami w obrazie naszych miast i wsi, ale także oszczędniejszą gospodarką groszem publicznym, pojawieniem się na powrót poczucia więzi lokalnej oraz wzrostem społecznej aktywności obywateli. Mamy tego efekty, w ciągu ostatnich 20 lat na obszarze Gminy Zarszyn zostało zrealizowanych szereg imponujących zadań. Do najważniejszych należą: budowa sieci wodociągowej, sieci kanalizacyjnej modernizacja i remonty dróg gminnych i rolniczych budowa chodników inwestycje oświatowe, remonty i modernizacje obiektów szkolnych segregacja odpadów komunalnych spójne programy oświatowe – kulturalne, które okazują się doskonałą receptą na budowanie więzi społecznych oraz aktywizowanie środowisk i ich liderów (przykładem mogą być turnieje – spartakiady sportowe, kontakty sportowo-kulturalne ze Słowacją) organizacja większych imprez integrujących mieszkańców gminy (występy zespołów, Biesiady KGW, Przeglądy Kolęd i Pastorałek, Regionalne Wystawy Wielkanocne, Jarmarki na Jaćmierskim Rynku).

21 Ciąg Dalszy W części są to zadania inwestycyjne wymagające olbrzymich nakładów finansowych pochodzących z naszych źródeł finansowych oraz pozyskiwanych z zewnątrz. Najważniejsze problemy, z jakimi borykaliśmy się w minionych latach, to: ograniczona liczba zakładów pracy, a w konsekwencji duże bezrobocie trudności w rozwijaniu przedsiębiorczości transformacja rolnictwa potrzeba umiejętnego wykorzystania walorów krajobrazowych i historycznych poszczególnych miejscowości w celu podkreślenia atrakcyjności gminy. Wyrazić należy nadzieję, kontynuując nasze starania o to, aby mieszkańcom Gminy Zarszyn żyło się coraz lepiej, nowe pokolenia samorządowców nie będą szczędzić sił i energii, aby zapewnić naszej Gminie dobrobyt.

22 A teraz trochę statystyki ... 
Jakie inwestycje, zdaniem ankietowanych są najbardziej potrzebne?

23 K O N I E C ! ! ! Prezentację wykonali: Adamska Ewelina
Chrząszcz Małgorzata Kowalewicz Paulina Beniak Marzena Kosar Katarzyna Kruczkiewicz Klaudia Węgrzyn Marzena Podolak Kamil


Pobierz ppt "INWESTYCJE W GMINIE ZARSZYN W LATACH 1990 - 2010."

Podobne prezentacje


Reklamy Google