Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wykorzystanie inteligencji obliczeniowej w modelowaniu danych przestrzennych Zakopane, 14.09.2006 Robert Olszewski.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wykorzystanie inteligencji obliczeniowej w modelowaniu danych przestrzennych Zakopane, 14.09.2006 Robert Olszewski."— Zapis prezentacji:

1 Wykorzystanie inteligencji obliczeniowej w modelowaniu danych przestrzennych Zakopane, 14.09.2006 Robert Olszewski

2 Model i modelowanie 1 a three-dimensional representation of a person or thing, typically on a smaller scale. 2 (in sculpture) a figure made in clay or wax which is then reproduced in a more durable material. 3 something used as an example. 4 a simplified mathematical description of a system or process, used to assist calculations and predictions. 5 an excellent example of a quality. 6.. Oxford English Dictionary model

3 Modelowanie danych przestrzennych model kartograficzny - specyficzne odwzorowanie bytów rzeczywistych z pominięciem nieistotnych cech związków. Służy on ukazaniu charakterystycznych aspektów badanego fragmentu rzeczywistości w stopniu umożliwiającym jego poznanie (R. Weibel, 1991)

4 .. the concept of generalization as processing based on understanding: instead of merely attempting to understand the graphical structure of map elements, the comprehension of their underlying geographical phenomena is demanded (...) It is interesting to note, however, that such a phenomenal approach to generalization has been promoted and taught in traditional cartography for many years (Imhof, 1965). Apparently this knowledge has been partly lost in contemporary cartography... Robert Weibel Amplified intelligence and rule-based systems Modelowanie danych przestrzennych

5 "The good cartographer is both a scientist and an artist. He must have a thorough knowledge of his subject and model, the Earth.. He must have the ability to generalize intelligently and to make a right selection of the features to show. These are represented by means of lines or colors; and the effective use of lines or colors requires more than knowledge of the subject - it requires artistic judgment." Eduard Imhof Cartographic Relief Presentation, 1965 Modelowanie danych przestrzennych

6 Modelowanie danych przestrzennych może być realizowane na wiele sposobów różniących się miedzy sobą zarówno pod względem przyjętej metodyki jak i stopnia automatyzacji samego procesu modelowania Modelowanie danych przestrzennych

7 Zdefiniowanie problemu Jak można pogodzić subiektywność procesu modelowania z jego automatyzacją?

8 sztuczna inteligencja? Sen o cyborgu...

9 Sen o lataniu...

10 Inteligencja obliczeniowa wnioskowanie to... obliczenia

11 Inteligencja obliczeniowa Ramon Lull, XIII wiek, kataloński filozof i teolog, franciszkanin, Ars magna generalis et ultimata - system logiczny, obejmujący wszystkie gałęzie wiedzy Gottfried F. Leibniz, 1694 Charles Babbage, 1792-1871, projekty maszyny różnicowej i maszyny analitycznej, snującej myśli jak krosna Jacquarda snują włókna. John von Neumann, 1945 Marvin Minksky, Allen Newell, Herbert Simon, 1958 - General Problem Solver,

12 CI i AI Inteligencja obliczeniowa (computational inteligence - CI ) zajmuje się teorią i metodami rozwiązywania problemów, które są efektywnie niealgorytmizowalne drobna zmiana może wymagać całkiem innego programu obliczeniowego nie można przewidzieć wszystkich zmian Brak efektywnego algorytmu?

13 CI i AI CI jest działem informatyki zajmującym się automatyzacją procesów akwizycji wiedzy. AI to część CI posługująca się symboliczną reprezentacją wiedzy, zajmuje się rozumowaniem, tworzeniem systemów ekspertowych. W. Duch, 2005

14 CI i AI Inteligencja obliczeniowa Data + Knowledge Sztuczna inteligencja AI, ES Logika rozmyta Pattern Recognition Uczenie maszynowe Metody probabilistyki Statystyka wielowymiarowa Wizuali- zacja Algorytmy ewolucyjne Sieci neuronowe

15 Metody inteligencji obliczeniowej sztuczne sieci neuronowe systemy wnioskowania rozmytego algorytmy ewolucyjne algorytmy genetyczne algorytmy rojowe...

16 Inteligencja obliczeniowa w procesie uogólniania danych przestrzennych dominująca tendencja w zakresie generalizacji - podejście algorytmiczne, polegające na stosowaniu ściśle określonych, sparametryzowanych procedur wykorzystania elementarnych operatorów generalizacji: upraszczania, agregacji, filtracji... zastosowania metod sztucznej inteligencji i modelowania poznawczego (cognitive modeling) w procesie uogólniania danych przestrzennych

17 Inteligencja obliczeniowa w procesie uogólniania danych przestrzennych (L. Meng, 1998)

18 Opracowanie bazy wiedzy systemu realizowane explicite – poprzez określenie jawnych reguł np. w systemie wnioskowania rozmytego (fuzzy inference system - FIS) realizowane implicite – np. poprzez podanie poprawnych przykładów rozwiązań jako źródła wiedzy dla sztucznej sieci neuronowej (neural network - NN).

19 Systemy wnioskowania rozmytego zastosowanie tzw. zmiennych lingwistycznych (np. dużo, mało, około połowy), określenie tzw. funkcji przynależności (z reguły silnie nieliniowych), opracowanie tzw. reguł warunkowych if then, przeprowadzenie obliczeń rozmytych, defuzyfikacja (wyostrzenie) uzyskanych wyników. FIS Lofti A. Zadeh, 1965)

20 Systemy wnioskowania rozmytego wyłączenie prawa wyłączonego środka... albo: czym jest weekend?

21 nie wymagają klasycznie rozumianego programowania, uczą się na podstawie podanych przykładów, naturalna zdolność do generalizacji uzyskanej wiedzy Sztuczne sieci neuronowe NN D. Patterson, 1996

22 Modelowanie rzeźby terenu z wykorzystaniem SSN RBF GRNN

23 Stopień generalizacji: zmiana współczynników funkcji radialnej W = 0,0125W = 0,0075W = 0,0175W = 0,0250 Modelowanie rzeźby terenu z wykorzystaniem SSN

24 Model hierarchiczny

25 Poziomy modelu TIN pierwszy drugi trzeci.. zachowanie topologii!

26 Zachowanie struktury generalizacja modelu TIN zachowująca topologię podstawowych linii strukturalnych dwie wersje silnika obliczeniowego: - fuzzy - neuro

27 Tradycja i nowoczesność

28 W naszej epoce, kiedy ludzie skłonni są bardziej niż kiedykolwiek mylić mądrość z wiedzą, a wiedzę z informacją i usiłują rozwiązać problemy życiowe w terminach techniki, rodzi się nowa odmiana prowincjonalizmu (..) Jest to prowincjonalizm nie przestrzeni, ale czasu; dla niego historia to jedynie kronika ludzkich wynalazków, które swoje odsłużyły i zostały wyrzucone na śmietnik; dla niego świat jest wyłącznie własnością żyjących, w której umarli nie maja żadnego udziału.. T.S. Eliot, 1944, Esej o Wergiliuszu Tradycja i nowoczesność


Pobierz ppt "Wykorzystanie inteligencji obliczeniowej w modelowaniu danych przestrzennych Zakopane, 14.09.2006 Robert Olszewski."

Podobne prezentacje


Reklamy Google