Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Obwód kaliningradzki.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Obwód kaliningradzki."— Zapis prezentacji:

1 Obwód kaliningradzki

2 Obwód Kaliningradzki – obwód na zachodzie Europy
Obwód Kaliningradzki – obwód na zachodzie Europy.Część Rosji na najdalszym , zachodnim krańcu Rosji.Zajmuje obszar między granicą polską a otaczającym go od wschodu i północy terytorium Litwy.

3 Północną granicę od strony Litwy tworzy dolny bieg Niemna.
Powierzchnia km 2 , mieszkańców. Niemal całe terytorium obwodu stanowi nizinę rozciągającą się po obu stronach rzeki Pergoły.

4 Klimat i Rolnictwo Do obwodu należy półwysep Sambia , jak również północna część Mierzei Wiślanej i południowa część Mierzei Kurońskiej. Nizina Pergoły ma na ogół dobre warunki glebowe stąd bardzo niski stopień zalesienia obwodu (11%). Klimat jest tu umiarkowany,ciepły, przejściowy od morskiego do kontynentalnego. Średnia temperatura w miesiącu styczniu wynosi od –3 o C na zachodzie do –5 oC na wschodzie. W lipcu odpowiednio oC. Średnia roczna suma opadów to ok.700 mm. Pod uprawą znajduje się 26% powierzchni obwodu.Rozwinięta jest hodowla bydła typu mlecznego i trzody chlewnej.Uprawia się tu pszenicę , żyto , jęczmień, buraki cukrowe, ziemniaki , warzywa.

5 Historia Obszar obwodu kalingradzkiego , zamieszkany niegdyś przez nieistniejący obecnie lud bałtycki Prusów , został w XIII wieku opanowany przez zakon krzyżacki.Po likwidacji zakonu tereny te weszły w skład państwa pruskiego i następnie Rzeszy Niemieckiej , stanowiąc część prowincji Prus Wschodnich.W ramach państwa niemieckiego Prusy Wschodnie należały do mniej uprzemysłowionych regionów.Pełniły one rolę obszaru strategicznego – bazy agresji przeciw Polsce i ZSRR.

6 Po II wojnie światowej południowa część byłych Prus Wschodnich znalazła się w granicach Polski , natomiast część północna – w granicach Związku Radzieckiego. Mieszkająca tu ludność niemiecka w większości wyjechała do Niemiec jeszcze przed wkroczeniem wojsk radzieckich.Przejęte terytorium zasiedlono od nowa , w pierwszej kolejności zdemobilizowanymi żołnierzami i ludnością z obszarów szczególnie silnie zniszczonych podczas wojny (okolice Smoleńska , Pskowa , Kalinina ).

7 Ludność miejska stanowi 79% , Cały obwód kaliningradzki liczy 22 miasta i 5 osiedli typu miejskiego.Obwód stanowi oddzielny region Ekonomiczny. Obecna ludność obwodu składa się głównie z Rosjan (78%) , Mieszkają tu również Białorusini oraz nieliczni Ukraińcy i Litwini.. Wysoki udział ludności miejskiej wynika zarówno z dużych zniszczeń wojennych na wsi , jak i z charakteru osadnictwa wiejskiego , które było przed wojną bardzo silnie rozproszone .

8 Przemysł Do najważniejszych gałęzi przemysłu na terenie obwodu należą przemysł maszynowy (produkcja wagonów , produkcja sprzętu dla floty rybackiej, produkcja maszyn drogowych) , skupiony głównie w Kaliningradzie , oraz przemysł rybny (Kaliningrad jest bazą floty rybackiej łowiącej na Oceanie Atlantyckim). Dość rozwinięty jest przemysł celulozowo – papierniczy (Kaliningrad , Sowieck , Nieman) ,przetwarzający drewno przywożone z północy ZSRR , oraz przemysł spożywczy i włókienniczy. Unikalny charakter ma eksploatacja na skalę przemysłową największych w Europie złóż bursztynu kopalnego , prowadzona na Półwyspie Sambijskim w miejscowości Jantarnyj.

9 Zabytki W obwodzie kaliningradzkim znajduje się dużo zabytków. Znajduje się tu bardzo piękna katedra z XVI wieku z kryptą wielkiego filozofa I.Kanta ), który urodził się i zmarł w Królewcu.

10 Oprócz szesnastowiecznej katedry jest tu także gotycki zamek z XII wieku ( który został przebudowany w XVI i XIX wieku ) a także liczne kościoły z XVI i XVII wieku i Muzeum Bursztynu.

11 Na terenie obwodu wciąż powstają nowe kościółki.
Tak wygląda makieta budowanego kościoła pw. Świętego Adalberta.

12 Zabytkowe bramy Na terenie obwodu kaliningradzkiego istnieje także wiele bram , które niegdyś miały charakter obronny. Dziś także stanowią cenne zabytki w obwodzie kaliningradzkim.

13 Na terenie obwodu wyróżnia się następujące bramy:
BRAMA FORTU POŁUDNIOWO-ZACHODNIA POŁUDNIOWO-ZACHODNIA BRAMA KOLEJOWA LINII WSCHODNIEJ DO PREUßISCH EULAU BRAMA BRANDENBURSKA (BRANDENBURGER TOR, 1843) BRAMA FRYDLANDZKA (FRIEDLÄNDER TOR, 1852) BRAMA KOLEJOWA LINII POŁUDNIOWEJ DO ELBLĄGA FRIEDRICHSBURG (1848)

14 BRAMA FORTU FRIEDRICHSBURG (1848)

15 Główne miasta-Kaliningrad
Stolica obwodu kaliningradzkiego,leżąca nad Pergołą.Kaliningrad skupia ok. 40% całej ludności obwodu kaliningradzkiego ( mieszk.) .

16 Oprócz Kaliningradu w obwodzie kaliningradzkim jest także wiele innych miast. Drugie co do wielkości jest miasto Sowieck ,dawniej zwane Tilsit ,liczące 38,5 tys. Mieszkańców,leżące nad Niemnem – jest to ośrodek przemysłu papierniczego , Następnie są: Czerniachowsk (dawniej Insterburg – 33,4 tys. mieszkańców) – węzeł kolejowy i ośrodek różnorodnego przemysłu ,

17 Gusiew (dawniej Gumbinnen – 22,1 tys. mieszk.)
Bałtijsk (dawniej Pillau , co oznacza po polsku Piława – 20,3 tysięcy mieszkańców) nad wejściem do Zalewu Wiślanego.

18 Ciekawostki W obwodzie kaliningradzkim na rzekach Niemen i Pergoła odbywa się żegluga. W 1989 roku długość linii kolejowych wynosiła 755 kilometrów z czego 95 kilometrów zelektryfikowanych. Główne węzły kolonialne są w Kaliningradzie i Czerniachowsku. Łączna długość dróg samochodowych wynosi 4584 kilometrów przy czym aż 4576 kilometrów o nawierzchni ulepszonej. Obwód kaliningradzki na dojście do morza bałtyckiego dlatego też znajdują się tam uzdrowiska i kąpieliska nadmorskie : Świetłogorsk , Zielonograck , Pionierski , Otradne.

19 Koniec


Pobierz ppt "Obwód kaliningradzki."

Podobne prezentacje


Reklamy Google