Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

8 najdłuższych rzek Polski

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "8 najdłuższych rzek Polski"— Zapis prezentacji:

1 8 najdłuższych rzek Polski

2 WISŁA Zachód słońca nad Wisłą Jest najdłuższą rzeką Polski ma 1047 km długości . Jej żródła znajdują się na stokach Baraniej Góry w Beskidzie Śląskim .W swoim górnym biegu jest typową rzeką górską . Wisła uchodzi do Morza Bałtyckiego . U swojego ujścia Wisła zasypała istniejącą tam dawniej zatokę morską , tak powstały deltowe ujścia Wisły i Żuławy Wiślane. Dorzecze Wisły Wisła w Krakowie

3 ODRA Dorzecze Odry Druga co do wielkości rzeka Polski . Ma 854 km długości , w tym 742 km w granicach Polski . Jej żródła znajdują się w Czechach w Górach Oderskich . Przepływa przez Nizinę Śląską ,a potem graniczy z Niemcami . Uchodzi do Zalewu Szczecińskiego . Odra w swojej wędrówce do Zalewu Szczecińskiego

4 Żródło Warty w Kromołowie
WARTA Trzecia co do wielkości rzeka w Polsce . Jej żródła znajdują się na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej w Kromołowie, dawnym mieście, obecnie przyłączonym do Zawiercia Ma 808,2 km długości . Jest dopływem Odry . Warta na obrazkach Warta na mapie Polski

5 BUG Kolejna , czwarta już rzeka co do wielkości rzek w Polsce . Bug ma swoje źródło w Werchobużu koło Złoczowa na Wyżynie Podolskiej na Ukrainie, wpływa do Zalewu Zegrzyńskiego ,stanowiąc jednocześnie lewy dopływ Narwi , która do 1962 była uważana za prawy dopływ Bugu .Na odcinku 363 km stanowi granicę z Ukrainą i Białorusią; koryto Bugu w Zosinie jest najdalej na wschód wysuniętym miejscem w Polsce . Ma 772 km długości . Wpada do Wisły . Bug na mapie Rzeka Bug na obrazku

6 NAREW Narew na fotografiach Narew na mapie
Piąta rzeka co do wielkości w Polsce . Prawy dopływ Wisły . Długość 484 km, z czego większość w Polsce (448 km), a reszta – na Białorusi gdzie bierze swój początek. Tylko na odcinku 1 km Narew stanowi granicę polsko-białoruską . Jest rzeką nizinną, tworzy rozległe powierzchnie bagien, błot i torfowiska . Na odcinku od Suraża do Rzędzian chroniona jest w Narwiańskim Parku Narodowym . Jej nazwa pochodzi od słowa "nur", które w języku praindoeuropejskim oznaczało wodę lub rzekę. . Narew na fotografiach Narew na mapie

7 SAN Szósta rzeka co do wielkości w Polsce . Źródło znajduje się na terenie Ukrainy , na południowo-wschodnich stokach Piniaszkowego w Bieszczadach Zachodnich, w pobliżu miejscowości Sianki . Ma 443,4 km długości . Jego największe dopływy to:Tanew, Wisłok , Solinka ,Osława, Wiar . Wpada do Wisły . Fotografie z rzeką Rzeka na mapie

8 NOTEĆ Noteć na mapie i fotografiach
Siódma co do wielkości rzeka w Polsce . Źródło Noteci znajduje się na obszarze pomiędzy wsią Szczecin a Bogołomią w gminie Chodecz, na Pojezierzu Kujawskim, na zachód od Jeziora Kromszewskiego . Rzeka o długości 391,3 km w północno-zachodniej Polsce. Największy dopływ Warty . Noteć przepływa przez trzy województwa: kujawsko-pomorskie, wielkopolskie oraz lubuskie . Dzieli się na dwa odcinki: -Noteć Górna – od źródeł do Nakła o długości (204 km), -Noteć Dolna – od Nakła do ujścia do Warty (187 km). Noteć na mapie i fotografiach

9 PILICA Pilica na fotografiach i na mapie
To już ostatnia co do wielkości rzeka .Położona w południowej i centralnej Polsce , najdłuższy lewy dopływ Wisły. Długość rzeki wynosi 319 km . Płynie przez Wyżynę Krakowsko-Częstochowską, Niziny Środkowopolskie oraz Nizinę Środkowomazowiecką i wpada do Wisły w okolicach wsi Ostrówek, w regionie geograficznym zwanym Doliną Środkową Wisły . Jej żródła znajdują się w okolicy miasta Pilica . Pilica to wymarzona rzeka dla rozpoczynających przygodę z kajakiem. Bardzo malownicza i jednocześnie łatwa gwarantuje udany wypoczynek . Pilica na fotografiach i na mapie

10 Linki z których korzystałam http://pl. wikipedia
Linki z których korzystałam oraz google grafika


Pobierz ppt "8 najdłuższych rzek Polski"

Podobne prezentacje


Reklamy Google