Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

8 najdłuższych rzek Polski. WISŁA Jest najdłuższą rzeką Polski ma 1047 km długości. Jej żródła znajdują się na stokach Baraniej Góry w Beskidzie Śląskim.W.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "8 najdłuższych rzek Polski. WISŁA Jest najdłuższą rzeką Polski ma 1047 km długości. Jej żródła znajdują się na stokach Baraniej Góry w Beskidzie Śląskim.W."— Zapis prezentacji:

1 8 najdłuższych rzek Polski

2 WISŁA Jest najdłuższą rzeką Polski ma 1047 km długości. Jej żródła znajdują się na stokach Baraniej Góry w Beskidzie Śląskim.W swoim górnym biegu jest typową rzeką górską. Wisła uchodzi do Morza Bałtyckiego. U swojego ujścia Wisła zasypała istniejącą tam dawniej zatokę morską, tak powstały deltowe ujścia Wisły i Żuławy Wiślane. Dorzecze Wisły Zachód słońca nad Wisłą Wisła w Krakowie

3 ODRA Druga co do wielkości rzeka Polski. Ma 854 km długości, w tym 742 km w granicach Polski. Jej żródła znajdują się w Czechach w Górach Oderskich. Przepływa przez Nizinę Śląską,a potem graniczy z Niemcami. Uchodzi do Zalewu Szczecińskiego. Dorzecze Odry Odra w swojej wędrówce do Zalewu Szczecińskiego

4 WARTA Trzecia co do wielkości rzeka w Polsce. Jej żródła znajdują się na Wyżynie Krakowsko- Częstochowskiej w Kromołowie, dawnym mieście, obecnie przyłączonym do Zawiercia Ma 808,2 km długości. Jest dopływem Odry. Warta na mapie Polski Żródło Warty w Kromołowie Warta na obrazkach

5 BUG Kolejna, czwarta już rzeka co do wielkości rzek w Polsce. Bug ma swoje źródło w Werchobużu koło Złoczowa na Wyżynie Podolskiej na Ukrainie, wpływa do Zalewu Zegrzyńskiego,stanowiąc jednocześnie lewy dopływ Narwi, która do 1962 była uważana za prawy dopływ Bugu.Na odcinku 363 km stanowi granicę z Ukrainą i Białorusią; koryto Bugu w Zosinie jest najdalej na wschód wysuniętym miejscem w Polsce. Ma 772 km długości. Wpada do Wisły. Rzeka Bug na obrazku Bug na mapie

6 NAREW Piąta rzeka co do wielkości w Polsce. Prawy dopływ Wisły. Długość 484 km, z czego większość w Polsce (448 km), a reszta – na Białorusi gdzie bierze swój początek. Tylko na odcinku 1 km Narew stanowi granicę polsko-białoruską. Jest rzeką nizinną, tworzy rozległe powierzchnie bagien, błot i torfowiska. Na odcinku od Suraża do Rzędzian chroniona jest w Narwiańskim Parku Narodowym. Jej nazwa pochodzi od słowa "nur", które w języku praindoeuropejskim oznaczało wodę lub rzekę.. Narew na mapie Narew na fotografiach

7 SAN Szósta rzeka co do wielkości w Polsce. Źródło znajduje się na terenie Ukrainy, na południowo- wschodnich stokach Piniaszkowego w Bieszczadach Zachodnich, w pobliżu miejscowości Sianki. Ma 443,4 km długości. Jego największe dopływy to:Tanew, Wisłok, Solinka,Osława, Wiar. Wpada do Wisły. Fotografie z rzeką Rzeka na mapie

8 NOTEĆ Siódma co do wielkości rzeka w Polsce. Źródło Noteci znajduje się na obszarze pomiędzy wsią Szczecin a Bogołomią w gminie Chodecz, na Pojezierzu Kujawskim, na zachód od Jeziora Kromszewskiego. Rzeka o długości 391,3 km w północno-zachodniej Polsce. Największy dopływ Warty. Noteć przepływa przez trzy województwa: kujawsko- pomorskie, wielkopolskie oraz lubuskie. Dzieli się na dwa odcinki: -Noteć Górna – od źródeł do Nakła o długości (204 km), -Noteć Dolna – od Nakła do ujścia do Warty (187 km). Noteć na mapie i fotografiach

9 PILICA To już ostatnia co do wielkości rzeka.Położona w południowej i centralnej Polsce, najdłuższy lewy dopływ Wisły. Długość rzeki wynosi 319 km. Płynie przez Wyżynę Krakowsko- Częstochowską, Niziny Środkowopolskie oraz Nizinę Środkowomazowiecką i wpada do Wisły w okolicach wsi Ostrówek, w regionie geograficznym zwanym Doliną Środkową Wisły. Jej żródła znajdują się w okolicy miasta Pilica. Pilica to wymarzona rzeka dla rozpoczynających przygodę z kajakiem. Bardzo malownicza i jednocześnie łatwa gwarantuje udany wypoczynek. Pilica na fotografiach i na mapie

10 Linki z których korzystałam http://pl.wikipedia.org/wiki oraz google grafika http://pl.wikipedia.org/wiki


Pobierz ppt "8 najdłuższych rzek Polski. WISŁA Jest najdłuższą rzeką Polski ma 1047 km długości. Jej żródła znajdują się na stokach Baraniej Góry w Beskidzie Śląskim.W."

Podobne prezentacje


Reklamy Google