Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zagrożenia w Internecie dla dzieci

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zagrożenia w Internecie dla dzieci"— Zapis prezentacji:

1 Zagrożenia w Internecie dla dzieci
i młodzieży

2 Coraz powszechniejszy dostęp do komputerów i Internetu, w którym stale rosnący udział mają dzieci i młodzież, ma nie tylko aspekty pozytywne ( np. łatwość dostępu do informacji i wiedzy), ale niesie ze sobą bardzo poważne zagrożenia. Występują one w trzech podstawowych obszarach: • uzależnienia ( infoholizm) • modelowanie postaw i zachowań agresywnych • dostęp do treści niebezpiecznych ( pornografia, pedofilia, sekty, infoterroryzm) Współczesny człowiek od kilkudziesięciu lat żyje już nie tylko w świecie rzeczywistym, ale także w świecie wirtualnym. Ten ostatni, mimo wielu zalet, zapewniony jest dzięki najnowszym technologiom i jest szczególnie niebezpieczny dla dzieci i młodzieży.

3 To tak, jakby pozostawić dziecko same na autostradzie ufając,
GRY KOMPUTEROWE ŹRÓDŁEM PRZEMOCY I AGRESJI Rozwój najnowszych technologii tworzących świat wirtualny pozwala na wytwarzanie coraz bardziej interesujących interaktywnych gier komputerowych, których stosowanie bez kontroli i w nadmiarze, a także niedozwolonych do pewnego wieku powoduje nieodwracalne zmiany w rozwoju osobowości dzieci. To znaczy, że nie można ufać dzieciom pozostawionym samym sobie a tak naprawdę wystawionym na infosieć bez opieki. To tak, jakby pozostawić dziecko same na autostradzie ufając, że gdy ma znaczek odblaskowy to jest bezpieczne

4

5 Niebezpieczeństwa wynikające z niekontrolowanego korzystania z gier komputerowych:
zatracenie poczucia rzeczywistości, świata realnego, poczucia czasu brutalne sceny mogą spowodować zmiany w osobowości dziecka - poczucie przygnębienia

6 Wpływ gier komputerowych na dziecko:
• dziecko staje się niewrażliwe, nieczułe, • wzrasta poziom agresji i maleje poczucie winy podczas agresywnych zachowań, brak poczucia krzywdy, • dążenie do celu poprzez brutalne postawy – do dyspozycji broń – „ciekawe” możliwości zabijania, • działanie na emocje, • niepożądane wzorce kumulują się w psychice i wywołują zmiany, trwały ślad w psychice.

7 Zagrożenia: • zanik więzi rodzinnych
• zaburzenia w więziach rówieśniczych • problemy zdrowotne – schorzenia, wady postawy • szkodliwe bodźce: psychiczne, erotyczne • zaniedbywanie obowiązków szkolnych, domowych • uzależnienia • rezygnacja z dotychczasowych aktywności ( np. sport, spędzanie czasu z rówieśnikami) • rozdrażnienie, niekontrolowana agresja • konflikty w otoczeniu • zmiany w nastroju • podniesienie gotowości do stosowania przemocy, aprobata przemocy • wirtualne zabijanie nie stanowi dyskomfortu, brak przykrych uczuć • niewłaściwe wzorce, którymi przesiąknięty jest uczestnik gier komputerowych przenosi do swojego otoczenia – klasy, podwórka, do świata rzeczywistego • alienacja – wyobcowanie ze środowiska, dziecko dobrze czuje się w świecie wirtualnym, powiela wzorce bohaterów gier komputerowych.

8 Dzieci, które dużo czasu spędzają przy grach komputerowych
utwierdzają się w przekonaniu, że skoro tak postępuje się w świecie wirtualnym, można tak samo postępować w świecie rzeczywistym Zdaniem psychologów ilość przemocy, którą dzieci oglądają na ekranie może mieć negatywne skutki nawet po wielu latach, następuje skorelowanie z ich agresywnością Przemoc to pierwszy krok do zachowań agresywnych, łączy się z siłą, władzą. W grze, kto jest silny ,agresywny ten ma władzę.

9 BEZPIECZNA DAWKA – 1 GODZ/DZIEŃ, 2 DNI BEZ KOMPUTERA

10 WIRTUALNE DRUGIE ŻYCIE
W nowym wymiarze człowiek może zaprojektować siebie od nowa jak tylko przyjdzie mu na to ochota. Świat, w którym nie ma chorób, głodu, wojen wszyscy wyglądają jak modele i modelki, świat, w którym można uprawiać sex, zarabiać prawdziwe pieniądze, brać ślub czy posiadać wyspę tylko dla siebie. Taka sytuacja prowadzi do utraty granicy między elektroniczną fikcją a światem rzeczywistym INNE ZAGROŻENIA PŁYNĄCE Z SIECI INTERNETOWEJ podszywanie się pod inną osobę umieszczanie zdjęć, które ktoś może wykorzystać płatne prezenty

11 INTERNETOWE KLUBY SAMOBÓJCÓW
DZIECI I NARKOTYKI Jest wiele stron WWW pisanych przez noszących różne ksywy, a mieniących się za „doradców” ludzi, którzy zachęcają swoje młodsze koleżanki i kolegów jak: uprawiać, pielęgnować, i wreszcie brać, wyhodowane przez siebie narkotyki. INTERNETOWE KLUBY SAMOBÓJCÓW Wiele osób, planujących popełnienie samobójstwa, lub tylko z sobie wiadomych powodów interesujących się tym tematem poszukuje w Internecie informacji na temat metod i sposobów dokonania tego czynu tak, aby był on szybki, skuteczny i bez możliwości odratowania. Na polskojęzycznych stronach internetowych również pojawiły się informacje na temat sposobów popełnienia samobójstwa, na których osoby traktują siebie jako „ specjalistów od samobójstw” krok po kroku instruują jak popełnić ten tragiczny, często ostateczny krok.

12 PORNOGRAFIA Pornografia w Internecie jest wielkim problemem. Osoby, które zarabiają na pornografii znają dziś sposoby, aby treści takie trafiały do odbiorców, w tym dzieci, bez ich aktywności w kierunku poszukiwania takich treści. Nasze dziecko poszukując w Internecie informacji potrzebnych do rozwiązania zadania, może trafić na stronę z treściami pornograficznymi lub innymi dewiacjami. Specjaliści, psycholodzy, pedagodzy, terapeuci i seksuolodzy odnotowują negatywny wpływ pornografii na osoby, które z niej korzystają. Szczególnie niebezpieczne jest oddziaływanie treści pornograficznych na nieukształtowaną psychikę dziecka. Niebezpieczeństwo tkwi w nieprawdziwym ukazywaniu roli mężczyzny i kobiety, pomiędzy którymi nie istnieje więź emocjonalna a jedynie kontakt erotyczny pozbawiony głębszych relacji. Pornografia zachęca także do podejmowania zachowań seksualnych nieakceptowanych społecznie.

13 PEDOFILIA Internet to jedno z miejsc aktywności pedofilów, którzy założyli już kilkadziesiąt tysięcy stron z pornografią dziecięcą. Pedofil to osoba ( najczęściej mężczyzna), która jako partnera seksualnego preferuje dziecko przed okresem dojrzewania.Zwykle pedofile to ludzie nie wzbudzający podejrzeń, mili, sympatyczni, wywierający duży wpływ na dzieci. Za pomocą różnych usług internetowych ( czaty, komunikatory, fora dyskusyjne, poczta , serwisy społecznościowe), przybierając fikcyjną tożsamość, dążą do nawiązania kontaktów z dziećmi.

14 SEKTY W sieci działają osoby werbujące młodych ludzi do różnych sekt. Członkowie sekt poszukują ludzi młodych, słabych, osamotnionych, niepewnych siebie, nie mających oparcia w rodzinie. Poszukiwania te są ułatwione ze względu na to, że w naszym społeczeństwie młodzież jest sfrustrowana, często niezadowolona, pozbawiona perspektyw na przyszłość, a swoje problemy opisuje na stronach blogów czy serwisów społecznościowych. Brak udziału rodziców w wychowaniu powoduje bezradność na co dzień, wprowadza nudę i obojętność, zniechęca do aktywności w szkole, przez co dzieci stają się łatwą zdobyczą dla działaczy sekt. Sekta z czasem przejmuje całkowitą kontrolę nad dzieckiem. KRADZIEŻ DANYCH I OSZUSTWA Zjawisko to w ostatnich latach przybiera na sile. Dziecko nawiązując w sieci nowe znajomości może w sposób nieświadomy przekazać informacje, które następnie zostaną wykorzystane w różny sposób. Zdarza się, że dzieci nieświadomie przekazują informacje dotyczące adresu zamieszkania, zamożności rodziców, numerów kont bankowych. Osoba, która uzyska takie informacje może wykorzystać je i poważnie nam zaszkodzić.

15 SZKODY SPOWODOWANE PRZEZ DZIECKO
Do najczęściej popełnianych „grzechów” przez nasze dzieci możemy zaliczyć piractwo. Dzieci, świadomie lub nie, pobierają z Internetu kopie programów, gier, utworów muzycznych czy filmów. Piractwo w naszym kraju jest przestępstwem i grozi za nie wysoka kara. W przypadku osób małoletnich konsekwencje ponoszą rodzice lub opiekunowie.

16 UZALEŻNIENIE OD KOMPUTERA
Zachowanie uzależniające to powtarzający się nawyk, który zwiększa ryzyko choroby i związanych z nią problemów osobistych i społecznych. Osoba, która uzależniła się od komputera całe dnie spędza przed jego monitorem, zaniedbując inne obowiązki. Dzieci i młodzież to grupa osób szczególnie narażona na wszelkiego rodzaju niebezpieczeństwa wynikające ze spędzania wielu godzin przed ekranem monitora. W rezultacie wzrasta liczba dzieci z wadami postawy, skrzywieniem kręgosłupa. Ponadto obserwuje się pojawienie niespotykanych dotąd w tak dużym stopniu wad wzroku oraz uszkodzeń nerwów odpowiedzialnych za ruchy nadgarstka i dłoni. Migoczący obraz monitora może spowodować zjawisko fotosymulacji, co sprzyja obniżeniu progu pobudliwości nerwowej i wystąpienia tzw. padaczki fotogennej.

17 JAK POMÓC SWOJEMU DZIECKU?
• starannie wybierać programy multimedialne i gry komputerowe, zwracając uwagę aby były one bez przemocy i dostosowane do wieku dziecka, • widząc dziecko oglądające przemoc lub grające w agresywną grę komputerową, powinniśmy wyrazić głośno swoją dezaprobatę. Jest wówczas wysoce prawdopodobne, że dziecko wykaże również stosunek krytyczny do takich treści, • rodzice mogą również pomóc, zachęcając dziecko do dokonania rozróżnienia pomiędzy fantazją a zdarzeniami rzeczywistymi poprzez rozmowę o tym, w jaki sposób efekty specjalne zostały użyte do stymulowania przemocy, • rodzice mogą także pomóc poprzez narzucenie dziecku wyraźnych limitów i ograniczeń dotyczących typów gier i programów, • czas spędzany przez dziecko przed komputerem powinien być przez rodziców kontrolowany i nie przekraczać 1h, 1,5h dziennie, odległość oczu dziecka od monitora to minimum 80 cm, • rodzice powinni kontrolować przeglądanie stron internetowych przez swoje dziecko, nauczyć się surfowania z dzieckiem po interesujących i bezpiecznych stronach internetowych, mogą również zainstalować w swoich komputerach odpowiednie oprogramowanie i filtry niebezpiecznych stron internetowych.

18 ZASADY BEZPIECZEŃSTWA W SIECI
Nie podawać danych osobowych np. portal „Nasza klasa”! Nie dokonywać bez woli rodziców zakupów w sieci! Nie zawierać znajomości z nieznajomymi! Zachować anonimowość! Bezpieczeństwo: blokowanie dostępu do treści niepożądanych

19 Bezpieczne i ciekawe strony dla dzieci oferuje serwis sieciaki.pl
PROGRAMY, KTÓRE POMAGAJĄ ZABEZPIECZYĆ I KONTROLOWAĆ KOMPUTER Beniamin Weblock – filtrowanie treści w sieci Bezpieczne i ciekawe strony dla dzieci oferuje serwis sieciaki.pl

20 Nadmierne korzystanie z Internetu ma szkodliwy wpływ
na wszystkie obszary życia, zarówno dotyczące sfery osobistej, jak społecznej! Życie, które dał nam Bóg stanowi najwyższą wartość! Kształtujmy u naszych dzieci: dobroć, miłość, przyjaźń, szacunek!

21 Dziękuję


Pobierz ppt "Zagrożenia w Internecie dla dzieci"

Podobne prezentacje


Reklamy Google