Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zagrożenia w Internecie dla dzieci i młodzieży. Coraz powszechniejszy dostęp do komputerów i Internetu, w którym stale rosnący udział mają dzieci i młodzież,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zagrożenia w Internecie dla dzieci i młodzieży. Coraz powszechniejszy dostęp do komputerów i Internetu, w którym stale rosnący udział mają dzieci i młodzież,"— Zapis prezentacji:

1 Zagrożenia w Internecie dla dzieci i młodzieży

2 Coraz powszechniejszy dostęp do komputerów i Internetu, w którym stale rosnący udział mają dzieci i młodzież, ma nie tylko aspekty pozytywne ( np. łatwość dostępu do informacji i wiedzy), ale niesie ze sobą bardzo poważne zagrożenia. Występują one w trzech podstawowych obszarach: uzależnienia ( infoholizm) modelowanie postaw i zachowań agresywnych dostęp do treści niebezpiecznych ( pornografia, pedofilia, sekty, infoterroryzm) Współczesny człowiek od kilkudziesięciu lat żyje już nie tylko w świecie rzeczywistym, ale także w świecie wirtualnym. Ten ostatni, mimo wielu zalet, zapewniony jest dzięki najnowszym technologiom i jest szczególnie niebezpieczny dla dzieci i młodzieży.

3 GRY KOMPUTEROWE ŹRÓDŁEM PRZEMOCY I AGRESJI Rozwój najnowszych technologii tworzących świat wirtualny pozwala na wytwarzanie coraz bardziej interesujących interaktywnych gier komputerowych, których stosowanie bez kontroli i w nadmiarze, a także niedozwolonych do pewnego wieku powoduje nieodwracalne zmiany w rozwoju osobowości dzieci. To znaczy, że nie można ufać dzieciom pozostawionym samym sobie a tak naprawdę wystawionym na infosieć bez opieki. To tak, jakby pozostawić dziecko same na autostradzie ufając, że gdy ma znaczek odblaskowy to jest bezpieczne

4

5 Niebezpieczeństwa wynikające z niekontrolowanego korzystania z gier komputerowych: - zatracenie poczucia rzeczywistości, świata realnego, poczucia czasu - brutalne sceny mogą spowodować zmiany w osobowości dziecka - poczucie przygnębienia

6 Wpływ gier komputerowych na dziecko: dziecko staje się niewrażliwe, nieczułe, wzrasta poziom agresji i maleje poczucie winy podczas agresywnych zachowań, brak poczucia krzywdy, dążenie do celu poprzez brutalne postawy – do dyspozycji broń – ciekawe możliwości zabijania, działanie na emocje, niepożądane wzorce kumulują się w psychice i wywołują zmiany, trwały ślad w psychice.

7 Zagrożenia: zanik więzi rodzinnych zaburzenia w więziach rówieśniczych problemy zdrowotne – schorzenia, wady postawy szkodliwe bodźce: psychiczne, erotyczne zaniedbywanie obowiązków szkolnych, domowych uzależnienia rezygnacja z dotychczasowych aktywności ( np. sport, spędzanie czasu z rówieśnikami) rozdrażnienie, niekontrolowana agresja konflikty w otoczeniu zmiany w nastroju podniesienie gotowości do stosowania przemocy, aprobata przemocy wirtualne zabijanie nie stanowi dyskomfortu, brak przykrych uczuć niewłaściwe wzorce, którymi przesiąknięty jest uczestnik gier komputerowych przenosi do swojego otoczenia – klasy, podwórka, do świata rzeczywistego alienacja – wyobcowanie ze środowiska, dziecko dobrze czuje się w świecie wirtualnym, powiela wzorce bohaterów gier komputerowych.

8 Dzieci, które dużo czasu spędzają przy grach komputerowych utwierdzają się w przekonaniu, że skoro tak postępuje się w świecie wirtualnym, można tak samo postępować w świecie rzeczywistym Zdaniem psychologów ilość przemocy, którą dzieci oglądają na ekranie może mieć negatywne skutki nawet po wielu latach, następuje skorelowanie z ich agresywnością Przemoc to pierwszy krok do zachowań agresywnych, łączy się z siłą, władzą. W grze, kto jest silny,agresywny ten ma władzę.

9 BEZPIECZNA DAWKA – 1 GODZ/DZIEŃ, 2 DNI BEZ KOMPUTERA

10 WIRTUALNE DRUGIE ŻYCIE W nowym wymiarze człowiek może zaprojektować siebie od nowa jak tylko przyjdzie mu na to ochota. Świat, w którym nie ma chorób, głodu, wojen wszyscy wyglądają jak modele i modelki, świat, w którym można uprawiać sex, zarabiać prawdziwe pieniądze, brać ślub czy posiadać wyspę tylko dla siebie. Taka sytuacja prowadzi do utraty granicy między elektroniczną fikcją a światem rzeczywistym INNE ZAGROŻENIA PŁYNĄCE Z SIECI INTERNETOWEJ podszywanie się pod inną osobę umieszczanie zdjęć, które ktoś może wykorzystać płatne prezenty

11 DZIECI I NARKOTYKI Jest wiele stron WWW pisanych przez noszących różne ksywy, a mieniących się za doradców ludzi, którzy zachęcają swoje młodsze koleżanki i kolegów jak: uprawiać, pielęgnować, i wreszcie brać, wyhodowane przez siebie narkotyki. INTERNETOWE KLUBY SAMOBÓJCÓW Wiele osób, planujących popełnienie samobójstwa, lub tylko z sobie wiadomych powodów interesujących się tym tematem poszukuje w Internecie informacji na temat metod i sposobów dokonania tego czynu tak, aby był on szybki, skuteczny i bez możliwości odratowania. Na polskojęzycznych stronach internetowych również pojawiły się informacje na temat sposobów popełnienia samobójstwa, na których osoby traktują siebie jako specjalistów od samobójstw krok po kroku instruują jak popełnić ten tragiczny, często ostateczny krok.

12 PORNOGRAFIA Pornografia w Internecie jest wielkim problemem. Osoby, które zarabiają na pornografii znają dziś sposoby, aby treści takie trafiały do odbiorców, w tym dzieci, bez ich aktywności w kierunku poszukiwania takich treści. Nasze dziecko poszukując w Internecie informacji potrzebnych do rozwiązania zadania, może trafić na stronę z treściami pornograficznymi lub innymi dewiacjami. Specjaliści, psycholodzy, pedagodzy, terapeuci i seksuolodzy odnotowują negatywny wpływ pornografii na osoby, które z niej korzystają. Szczególnie niebezpieczne jest oddziaływanie treści pornograficznych na nieukształtowaną psychikę dziecka. Niebezpieczeństwo tkwi w nieprawdziwym ukazywaniu roli mężczyzny i kobiety, pomiędzy którymi nie istnieje więź emocjonalna a jedynie kontakt erotyczny pozbawiony głębszych relacji. Pornografia zachęca także do podejmowania zachowań seksualnych nieakceptowanych społecznie.

13 PEDOFILIA Internet to jedno z miejsc aktywności pedofilów, którzy założyli już kilkadziesiąt tysięcy stron z pornografią dziecięcą. Pedofil to osoba ( najczęściej mężczyzna), która jako partnera seksualnego preferuje dziecko przed okresem dojrzewania.Zwykle pedofile to ludzie nie wzbudzający podejrzeń, mili, sympatyczni, wywierający duży wpływ na dzieci. Za pomocą różnych usług internetowych ( czaty, komunikatory, fora dyskusyjne, poczta e-mail, serwisy społecznościowe), przybierając fikcyjną tożsamość, dążą do nawiązania kontaktów z dziećmi.

14 SEKTY W sieci działają osoby werbujące młodych ludzi do różnych sekt. Członkowie sekt poszukują ludzi młodych, słabych, osamotnionych, niepewnych siebie, nie mających oparcia w rodzinie. Poszukiwania te są ułatwione ze względu na to, że w naszym społeczeństwie młodzież jest sfrustrowana, często niezadowolona, pozbawiona perspektyw na przyszłość, a swoje problemy opisuje na stronach blogów czy serwisów społecznościowych. Brak udziału rodziców w wychowaniu powoduje bezradność na co dzień, wprowadza nudę i obojętność, zniechęca do aktywności w szkole, przez co dzieci stają się łatwą zdobyczą dla działaczy sekt. Sekta z czasem przejmuje całkowitą kontrolę nad dzieckiem. KRADZIEŻ DANYCH I OSZUSTWA Zjawisko to w ostatnich latach przybiera na sile. Dziecko nawiązując w sieci nowe znajomości może w sposób nieświadomy przekazać informacje, które następnie zostaną wykorzystane w różny sposób. Zdarza się, że dzieci nieświadomie przekazują informacje dotyczące adresu zamieszkania, zamożności rodziców, numerów kont bankowych. Osoba, która uzyska takie informacje może wykorzystać je i poważnie nam zaszkodzić.

15 SZKODY SPOWODOWANE PRZEZ DZIECKO Do najczęściej popełnianych grzechów przez nasze dzieci możemy zaliczyć piractwo. Dzieci, świadomie lub nie, pobierają z Internetu kopie programów, gier, utworów muzycznych czy filmów. Piractwo w naszym kraju jest przestępstwem i grozi za nie wysoka kara. W przypadku osób małoletnich konsekwencje ponoszą rodzice lub opiekunowie.

16 UZALEŻNIENIE OD KOMPUTERA Zachowanie uzależniające to powtarzający się nawyk, który zwiększa ryzyko choroby i związanych z nią problemów osobistych i społecznych. Osoba, która uzależniła się od komputera całe dnie spędza przed jego monitorem, zaniedbując inne obowiązki. Dzieci i młodzież to grupa osób szczególnie narażona na wszelkiego rodzaju niebezpieczeństwa wynikające ze spędzania wielu godzin przed ekranem monitora. W rezultacie wzrasta liczba dzieci z wadami postawy, skrzywieniem kręgosłupa. Ponadto obserwuje się pojawienie niespotykanych dotąd w tak dużym stopniu wad wzroku oraz uszkodzeń nerwów odpowiedzialnych za ruchy nadgarstka i dłoni. Migoczący obraz monitora może spowodować zjawisko fotosymulacji, co sprzyja obniżeniu progu pobudliwości nerwowej i wystąpienia tzw. padaczki fotogennej.

17 JAK POMÓC SWOJEMU DZIECKU? starannie wybierać programy multimedialne i gry komputerowe, zwracając uwagę aby były one bez przemocy i dostosowane do wieku dziecka, widząc dziecko oglądające przemoc lub grające w agresywną grę komputerową, powinniśmy wyrazić głośno swoją dezaprobatę. Jest wówczas wysoce prawdopodobne, że dziecko wykaże również stosunek krytyczny do takich treści, rodzice mogą również pomóc, zachęcając dziecko do dokonania rozróżnienia pomiędzy fantazją a zdarzeniami rzeczywistymi poprzez rozmowę o tym, w jaki sposób efekty specjalne zostały użyte do stymulowania przemocy, rodzice mogą także pomóc poprzez narzucenie dziecku wyraźnych limitów i ograniczeń dotyczących typów gier i programów, czas spędzany przez dziecko przed komputerem powinien być przez rodziców kontrolowany i nie przekraczać 1h, 1,5h dziennie, odległość oczu dziecka od monitora to minimum 80 cm, rodzice powinni kontrolować przeglądanie stron internetowych przez swoje dziecko, nauczyć się surfowania z dzieckiem po interesujących i bezpiecznych stronach internetowych, mogą również zainstalować w swoich komputerach odpowiednie oprogramowanie i filtry niebezpiecznych stron internetowych.

18 ZASADY BEZPIECZEŃSTWA W SIECI Nie podawać danych osobowych np. portal Nasza klasa! Nie dokonywać bez woli rodziców zakupów w sieci! Nie zawierać znajomości z nieznajomymi! Zachować anonimowość! Bezpieczeństwo: blokowanie dostępu do treści niepożądanych

19 PROGRAMY, KTÓRE POMAGAJĄ ZABEZPIECZYĆ I KONTROLOWAĆ KOMPUTER Beniamin http://beniamin.plhttp://beniamin.pl Weblock – filtrowanie treści w sieci http://www.weblock.plhttp://www.weblock.pl Bezpieczne i ciekawe strony dla dzieci oferuje serwis sieciaki.pl

20 Nadmierne korzystanie z Internetu ma szkodliwy wpływ na wszystkie obszary życia, zarówno dotyczące sfery osobistej, jak społecznej! Życie, które dał nam Bóg stanowi najwyższą wartość! Kształtujmy u naszych dzieci: dobroć, miłość, przyjaźń, szacunek!

21 Dziękuję


Pobierz ppt "Zagrożenia w Internecie dla dzieci i młodzieży. Coraz powszechniejszy dostęp do komputerów i Internetu, w którym stale rosnący udział mają dzieci i młodzież,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google