Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Język SQL – przypomnienie Bazy i hurtownie danych, TWO1, 2010 https://ophelia.cs.put.poznan.pl/webdav/dbdw/students/ dbdw-winter_2010-11/

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Język SQL – przypomnienie Bazy i hurtownie danych, TWO1, 2010 https://ophelia.cs.put.poznan.pl/webdav/dbdw/students/ dbdw-winter_2010-11/"— Zapis prezentacji:

1 Język SQL – przypomnienie Bazy i hurtownie danych, TWO1, 2010 https://ophelia.cs.put.poznan.pl/webdav/dbdw/students/ dbdw-winter_2010-11/

2 21/11/2010Bazy i hurtownie danych2 Tworzenie tabel 1.Uruchomić SQL Management Studio SQL Server Authentication User: student (sa) Password: student 2.Utworzyć nową bazę danych (np. bihd ) 3.Uruchomić skrypt CreateDB.sql Uwaga: jako aktywną należy wybrać bazę danych utworzoną w kroku 2

3 21/11/2010Bazy i hurtownie danych3 Utworzone tabele

4 21/11/2010Bazy i hurtownie danych4 Utworzone tabele

5 21/11/2010Bazy i hurtownie danych5 Zadanie 1 Wyświetl nazwy etatów i sumaryczne zarobki (z uwzględnieniem płacy dodatkowej) pracowników zatrudnionych na tych etatach.

6 21/11/2010Bazy i hurtownie danych6 Zadanie 1 - Rozwiązanie COALESCE zapewnia taką samą funkcjonalność jak ISNULL, jednak jest zgodna ze standardem ANSI (tzn. będzie działała w innych bazach danych), podczas gdy ISNULL jest specyficzne dla T-SQL (MS SQL).

7 21/11/2010Bazy i hurtownie danych7 Zadanie 2 Wyświetl według malejącej płacy podstawowej nazwiska i daty zatrudnienia wszystkich asystentów zatrudnionych w Instytucie. Jeśli kilku pracowników ma te same zarobki, to niech będą oni wyświetlani w porządku alfabetycznym.

8 21/11/2010Bazy i hurtownie danych8 Zadanie 2 - Rozwiązanie

9 21/11/2010Bazy i hurtownie danych9 Zadanie 3 Wyświetl nazwiska i identyfikatory pracowników zatrudnionych w zespole nr 20, których nazwiska zaczynają się na literę 'M' lub kończą się na 'SKI'.

10 21/11/2010Bazy i hurtownie danych10 Zadanie 3 - Rozwiązanie

11 21/11/2010Bazy i hurtownie danych11 Zadanie 4 Wyświetl liczbę wszystkich profesorów zatrudnionych w Instytucie.

12 21/11/2010Bazy i hurtownie danych12 Zadanie 4 - Rozwiązanie

13 21/11/2010Bazy i hurtownie danych13 Zadanie 5 Dla każdego pracownika wyświetl pensję (płaca podstawowa) najgorzej zarabiającego podwładnego.

14 21/11/2010Bazy i hurtownie danych14 Zadanie 5 - Rozwiązanie

15 21/11/2010Bazy i hurtownie danych15 Zadanie 6 Wyświetl średnie pensje wypłacane w ramach poszczególnych etatów i liczbę pracowników zatrudnionych na danym etacie. Pomiń pracowników zatrudnionych po 1.01.1990.

16 21/11/2010Bazy i hurtownie danych16 Zadanie 6 - Rozwiązanie

17 21/11/2010Bazy i hurtownie danych17 Zadanie 7 Wyświetl w porządku alfabetycznym nazwiska wszystkich pracowników z ulicy PIOTROWO 3A.

18 21/11/2010Bazy i hurtownie danych18 Zadanie 7 - Rozwiązanie

19 21/11/2010Bazy i hurtownie danych19 Zadanie 8 Wyświetl nazwiska, etaty i pensje podstawowe pracowników, których rzeczywiste zarobki (pensje podstawowe) odpowiadają widełkom płacowym przewidzianym dla sekretarek.

20 21/11/2010Bazy i hurtownie danych20 Zadanie 8 - Rozwiązanie

21 21/11/2010Bazy i hurtownie danych21 Zadanie 9 Wyświetl numer zespołu, który nie zatrudnia żadnych pracowników.

22 21/11/2010Bazy i hurtownie danych22 Zadanie 9 - Rozwiązanie

23 21/11/2010Bazy i hurtownie danych23 Zadanie 10 Wyświetl nazwy i numery zespołów (oraz łączną liczbę pracowników), które zatrudniają więcej niż 3 pracowników.

24 21/11/2010Bazy i hurtownie danych24 Zadanie 10 - Rozwiązanie

25 21/11/2010Bazy i hurtownie danych25 Zadanie 11 Wyświetl w odwrotnej alfabetycznej kolejności nazwiska i etaty pracowników pracujących w tym samym zespole, co pracownik o nazwisku Brzezinski.

26 21/11/2010Bazy i hurtownie danych26 Zadanie 11 - Rozwiązanie

27 21/11/2010Bazy i hurtownie danych27 Zadanie 12 W ramach każdego zespołu, dla każdego etatu wyświetl najwyższą płacę podstawową.

28 21/11/2010Bazy i hurtownie danych28 Zadanie 12 - Rozwiązanie

29 21/11/2010Bazy i hurtownie danych29 Zadanie 13 Wyświetl numer zespołu, którego pracownicy sumarycznie zarabiają najwięcej (weź pod uwagę tylko placę podstawową).

30 21/11/2010Bazy i hurtownie danych30 Zadanie 13 - Rozwiązanie


Pobierz ppt "Język SQL – przypomnienie Bazy i hurtownie danych, TWO1, 2010 https://ophelia.cs.put.poznan.pl/webdav/dbdw/students/ dbdw-winter_2010-11/"

Podobne prezentacje


Reklamy Google