Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Język SQL – zapytania zagnieżdżone (podzapytania).

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Język SQL – zapytania zagnieżdżone (podzapytania)."— Zapis prezentacji:

1 Język SQL – zapytania zagnieżdżone (podzapytania)

2 Zapytania zagnieżdżone Język SQL pozwala na zagnieżdżanie zapytań (podzapytania) Język SQL pozwala na zagnieżdżanie zapytań (podzapytania) Oznacza to, że wynik jednego zapytania może być wykorzystany przez inne zapytanie, będące jego nadzapytaniem Oznacza to, że wynik jednego zapytania może być wykorzystany przez inne zapytanie, będące jego nadzapytaniem Inaczej – jedno zapytanie może w klauzuli where zawierać inne, zagnieżdżone zapytanie. Inaczej – jedno zapytanie może w klauzuli where zawierać inne, zagnieżdżone zapytanie.

3 Zapytania zagnieżdżone – przykład 1 Podaj towary z działu, którego kierownikiem jest Kowalski Podaj towary z działu, którego kierownikiem jest Kowalski select nazwa from towary where dzial = (select dzial from dzialy from dzialy where kierownik = Kowalski) where kierownik = Kowalski) podzapytanie zwraca numer działu, którego kierownikiem jest Kowalski; wartość ta jest następnie wykorzystana w nadzapytaniu w warunku where

4 Zapytania zagnieżdżone c.d. Standardowym zastosowaniem zapytań zagnieżdżonych jest testowanie przynależności do zbioru, porównywanie zbiorów, oraz sprawdzanie liczebności zbioru. Standardowym zastosowaniem zapytań zagnieżdżonych jest testowanie przynależności do zbioru, porównywanie zbiorów, oraz sprawdzanie liczebności zbioru. Operatory należenia do zbioru: Operatory należenia do zbioru: IN (należy) IN (należy) NOT IN (nie należy) NOT IN (nie należy)

5 Zapytania zagnieżdżone – przykład 2 Podaj towary z działów, których kierownikiem jest Kowalski Podaj towary z działów, których kierownikiem jest Kowalski select nazwa from towary where dzial in (select dzial from dzialy from dzialy where kierownik = Kowalski) where kierownik = Kowalski) Jeżeli Kowalski jest kierownikiem więcej niż jednego działu, podzapytanie zwróci zbiór wartości. Dlatego zamiast znaku = musimy zastosować operator in

6 Zapytania zagnieżdżone – przykład 3 select nazwisko, imie from pracownicy where pesel in (select peselp from obsada where rok_akad = '2003L') Pracownicy, którzy mają zajęcia na wydziale w semestrze letnim w roku akademickim 2003

7 Zadania Podaj nazwiska pracowników, którzy pracują w dziale SYSTEMY EKSPERCKIE Podaj nazwiska pracowników, którzy pracują w dziale SYSTEMY EKSPERCKIE Podaj nazwiska pracowników, którzy pracują na Piotrowie. Podaj nazwiska pracowników, którzy pracują na Piotrowie. Podaj nazwę działu, w którym nie pracuje żaden pracownik. Podaj nazwę działu, w którym nie pracuje żaden pracownik.

8 Zadania Podaj nazwiska pracowników, którzy pracują na tym samym stanowisku co Hapke. Podaj nazwiska pracowników, którzy pracują na tym samym stanowisku co Hapke. Podaj nazwisko najlepiej zarabiającego pracownika. Podaj nazwisko najlepiej zarabiającego pracownika. Podaj nazwiska pracowników zarabiających powyżej średniej. Podaj nazwiska pracowników zarabiających powyżej średniej.

9 Klauzula SOME F some r t r : (F t) gdzie to: F some r t r : (F t) gdzie to: 0 5 6 (5< some) = true 0 5 0 ) = false 5 0 5 (5 some) = true (bo 0 5) (read: 5 < some tuple in the relation) (5< some ) = true (5 = some (= some) in Jednakże, ( some) not in

10 Klauzula ALL F all r t r (F t) 0 5 6 (5< all) = false 6 10 4 ) = true 5 4 6 (5 all) = true (bo 5 4 i 5 6) (5< all ) = false (5 = all ( all) not in Jednakże, (= all) in

11 Klauzula ALL - przykład select nazwa from towary where cena >= ALL (select cena from towary where rodzaj = AGD) Wybierz towary, których cena jest wyższa od każdej z cen towarów AGD (można oczywiście w tym przypadku zastąpić MAX)

12 Zadania Podaj nazwiska i stanowiska pracowników, którzy pracują na stanowiskach nie obsadzonych w dziale 20 (wykorzystaj ALL). Podaj nazwiska i stanowiska pracowników, którzy pracują na stanowiskach nie obsadzonych w dziale 20 (wykorzystaj ALL). Sprawdź, czy istnieją pracownicy zatrudnieni wcześniej od wszystkich pracowników Systemów Rozproszonych (wykorzystaj ALL). Sprawdź, czy istnieją pracownicy zatrudnieni wcześniej od wszystkich pracowników Systemów Rozproszonych (wykorzystaj ALL). Sprawdź, czy BRZEZINSKI zarabia więcej od któregokolwiek z innych profesorów (wykorzystaj SOME; jeżeli tak – wypisz TAK). Sprawdź, czy BRZEZINSKI zarabia więcej od któregokolwiek z innych profesorów (wykorzystaj SOME; jeżeli tak – wypisz TAK).

13 Podzapytania skorelowane Dotychczasowe przykłady dotyczyły podzapytań nieskorelowanych – były one obliczane tylko raz, były niezależne od nadzapytania Dotychczasowe przykłady dotyczyły podzapytań nieskorelowanych – były one obliczane tylko raz, były niezależne od nadzapytania Podzapytania skorelowane – zależą od tego, jakie wartości są przetwarzane w nadzapytaniu, wykonywane są wielokrotnie dla zmieniających się wartości Podzapytania skorelowane – zależą od tego, jakie wartości są przetwarzane w nadzapytaniu, wykonywane są wielokrotnie dla zmieniających się wartości

14 Przykład Podaj nazwę najdroższego towaru od każdego z dostawców. Podaj nazwę najdroższego towaru od każdego z dostawców. select nazwa from towary T1 where cena = (select max(cena) from towary T2 where T2.dostawca = T1.dostawca) Podzapytanie zwraca najwyższą cenę u danego dostawcy. Wynik podzapytania zależy od tego kto jest dostawcą towaru aktualnie analizowanego w nadzapytaniu

15 Zadania Dla każdego działu podaj nazwisko najmniej zarabiającego pracownika. Dla każdego działu podaj nazwisko najmniej zarabiającego pracownika. Podaj nazwiska pracowników, którzy zarabiają więcej od swojego szefa. Podaj nazwiska pracowników, którzy zarabiają więcej od swojego szefa. Podaj nazwiska pracowników, których płaca nie mieści się w widełkach płacowych na ich stanowisku. Podaj nazwiska pracowników, których płaca nie mieści się w widełkach płacowych na ich stanowisku. Podaj nazwę działu, w którym pracuje najlepiej zarabiający pracownik. Podaj nazwę działu, w którym pracuje najlepiej zarabiający pracownik.

16 Test istnienia Konstrukcja exists zwraca wartość true jeżeli argument zwracany jako wartość podzapytania jest niepusty. Konstrukcja exists zwraca wartość true jeżeli argument zwracany jako wartość podzapytania jest niepusty. exists r r Ø exists r r Ø not exists r r = Ø not exists r r = Ø

17 Test istnienia - przykład Podaj działy, w których nie ma towarów. Podaj działy, w których nie ma towarów. select * from dzialy d where not exists (select * from towary t where t.dzial = d.dzial)

18 Zadania – wykorzystaj exists/not exists Podaj działy, w których nie pracuje żaden pracownik. Podaj działy, w których nie pracuje żaden pracownik. Podaj nazwiska pracowników, którzy mają chociaż jednego podwładnego. Podaj nazwiska pracowników, którzy mają chociaż jednego podwładnego. Podaj działy, w których chociaż jeden profesor zarabia powyżej 1000. Podaj działy, w których chociaż jeden profesor zarabia powyżej 1000.

19 Zadanka ekstra Podaj nazwiska trzech najlepiej zarabiających pracowników (z możliwością uogólnienia na n pracowników) Podaj nazwiska trzech najlepiej zarabiających pracowników (z możliwością uogólnienia na n pracowników) Znajdź dział zatrudniający najwięcej pracowników. Znajdź dział zatrudniający najwięcej pracowników. Sprawdź, czy istnieje pracownik, który ma podwładnych w każdym z działów (oprócz 50 oczywiście). Sprawdź, czy istnieje pracownik, który ma podwładnych w każdym z działów (oprócz 50 oczywiście). w razie braku pomysłów – wskazówki na następnym slajdzie...

20 Zadanka ekstra - wskazówki być jednym z trzech najlepiej zarabiających to znaczy, że co najwyżej dwie osoby zarabiają lepiej; Wykorzystaj podzapytanie zliczające te osoby; wynik podzapytania można przyrównać do liczby być jednym z trzech najlepiej zarabiających to znaczy, że co najwyżej dwie osoby zarabiają lepiej; Wykorzystaj podzapytanie zliczające te osoby; wynik podzapytania można przyrównać do liczby nie można zrobić max(count(_)); wykorzystaj ALL nie można zrobić max(count(_)); wykorzystaj ALL pracownik, który ma podwładnych w każdym z działów to inaczej: nie istnieje dział, który nie zatrudnia podwładnych danego pracownika; wykorzystaj not exists pracownik, który ma podwładnych w każdym z działów to inaczej: nie istnieje dział, który nie zatrudnia podwładnych danego pracownika; wykorzystaj not exists


Pobierz ppt "Język SQL – zapytania zagnieżdżone (podzapytania)."

Podobne prezentacje


Reklamy Google