Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zastosowanie XML-a w zarządzaniu treścią i elektronicznej wymianie danych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zastosowanie XML-a w zarządzaniu treścią i elektronicznej wymianie danych."— Zapis prezentacji:

1 Zastosowanie XML-a w zarządzaniu treścią i elektronicznej wymianie danych

2 Zastosowanie XML-a w zarządzaniu treścią i elektronicznej wymianie danych2 Klasy zastosowań XML-a Zarządzanie dokumentami, treścią, wiedzą: Dokumenty tworzone przez człowieka i przeznaczone dla człowieka. Długi czas życia dokumentów. Elektroniczna wymiana danych, integracja aplikacji: Dokumenty tworzone oraz przetwarzane automatycznie Dokumenty tworzone tylko na czas komunikacji. Typowy model mieszany zawartości. Konieczność dokładnego kontrolowania struktury i zawartości. Pierwotne zastosowanie SGML-a. Nowa klasa zastosowań XML-a.

3 Zastosowanie XML-a w zarządzaniu treścią i elektronicznej wymianie danych3 Dwie twarze XML-a Baza danych:Dokument tekstowy: Papier ryza 3 Szymon Zioło ABG Ster-Projekt Wypadek dnia r. o godzinie ( piątek ) miał miejsce nie z mojej winy. Alojzy M. nie miał żadnego pomysłu w którą stronę uciekać, więc go przejechałem.

4 Zastosowanie XML-a w zarządzaniu treścią i elektronicznej wymianie danych4 XML w systemach zarządzania treścią XML w tworzeniu treści: –kontrola poprawności strukturalnej dokumentów, –dokumenty oznakowane semantycznie od początku swego istnienia, –edycja: dedykowane edytory XML, formularze elektroniczne. XML w przetwarzaniu treści: –automatyczne przekształcenia dokumentów, –ekstrakcja wartości metainformacji, –dowiązania (linki) semantyczne z i do fragmentów treści dokumentów –aktualizacja twardych faktów, –warianty dokumentów. XML w publikowaniu treści: –jedno źródło – wiele publikacji.

5 Zastosowanie XML-a w zarządzaniu treścią i elektronicznej wymianie danych5 Linki semantyczne Powiązanie dokumentów (fragmentów dokumentów) z innymi dokumentami (fragmentami). Nadanie znaczenia linkom: –wyszukiwanie z użyciem faktów, –efektywna nawigacja, –automatyczne przetwarzanie. Hamlet Dania jest więzieniem. książę - kraj

6 Zastosowanie XML-a w zarządzaniu treścią i elektronicznej wymianie danych6 Metainformacje – przykład Nr protokołu:1313/2001 Miejsce:Dołowice Górne Data: Czas:13.13 Rodzaj:potrącenie pieszego Sprawca:Walenty Pechowy Sprawę prowadzi:st. asp. Jan Łapówka Wypadek dnia o godzinie ( piątek ) miał miejsce nie z mojej winy. Alojzy M. nie miał żadnego pomysłu w którą stronę uciekać, więc go przejechałem.

7 Zastosowanie XML-a w zarządzaniu treścią i elektronicznej wymianie danych7 Aktualizacja twardych faktów – przykład Dania... Liczba mieszkańców: ( ). select akt_lm from liczba_mieszk where panstwo=dk select akt_lm_rok from liczba_mieszk where panstwo=dk

8 Zastosowanie XML-a w zarządzaniu treścią i elektronicznej wymianie danych8 Warianty dokumentów – przykład... Przywóz wody nie jest objęty cłem.... Cło na przywóz zamrożonej wody wynosi 30%. Cło na przywóz śniegu wynosi 30%. od=* do= od= do=*

9 Zastosowanie XML-a w zarządzaniu treścią i elektronicznej wymianie danych9 Geneza elektronicznej wymiany danych (EDI) Problemy z automatyzacją procesów między przedsiębiorstwami. Izolowane wyspy

10 Zastosowanie XML-a w zarządzaniu treścią i elektronicznej wymianie danych10 Standardy EDI EDIFACT – United Nations Standard Messages Directory for Electronic Data Interchange For Administration, Commerce and Transport. ANSI Accredited Standards Committee X12 sub-group.

11 Zastosowanie XML-a w zarządzaniu treścią i elektronicznej wymianie danych11 EDIFACT – fragment komunikatu TDT+20+57EP12+1++HLC:172: :146::HAMBURG EXPRESS:DE RFF+VM:DIHE RFF+VON:51WP11 FTX+TRA+++CEE-CHINA EUROPE EXPRESS LOOP 4 FTX+AAI+++MASTER PETER SUNSHINE

12 Zastosowanie XML-a w zarządzaniu treścią i elektronicznej wymianie danych12 EDIFACT – przykład: Details of Transport 8051TRANSPORT STAGE QUALIFIERM an CONVEYANCE REFERENCE NUMBER C an..17 C220MODE OF TRANSPORTC 8067 Mode of transport, coded C an Mode of transport C an..17 C228 TRANSPORT MEANS C 8179 Type of means of transport identification C an Type of means of transport C an..17 C040 CARRIER C 3127 Carrier identification C an Code list qualifier C an Code list responsible agency, coded C an Carrier name C an TRANSIT DIRECTION, CODED C an..3 C401 EXCESS TRANSPORTATION INFORMATION C... C222 TRANSPORT IDENTIFICATION C

13 Zastosowanie XML-a w zarządzaniu treścią i elektronicznej wymianie danych13 EDIFACT – przykład: 8051 Transport stage qualifier 1 Inland transport 2 At the statistical territory limit 10 Pre-carriage transport 11 At border 12 At departure 13 At destination 20 Main-carriage transport 21 Main carriage - first carrier 22 Main carriage - second carrier 23 Main carriage - third carrier 30 On-carriage transport

14 Zastosowanie XML-a w zarządzaniu treścią i elektronicznej wymianie danych14 Nowa EDI Pomysł: zakodować strukturę dokumentu EDI przy pomocy elementów XML. Krzak i Syn sp. z o.o. ul. Kota Dołowice Górne... N1*BY*92*1287 N1*ST*92*87447 N1*ZZ*992*1287 PO1*1*1*EA*13.33**CB* 80211*IZ*364*UP*

15 Zastosowanie XML-a w zarządzaniu treścią i elektronicznej wymianie danych15 Tradycyjna EDI – XML EDI Format dokumentów zapisany w specyfikacji. Samoopisujący się format dokumentów. Zmiany standardu pociągają uciążliwe zmiany oprogramowania. Możliwość tworzenia własnych odmian standardów. Scentralizowana, trudna zmiana standardu. Większość problemów ze zmianą standardu bierze na siebie parser XML. Zwięzłe komunikaty, zawierające tylko niezbędne dane. Rozwlekłe komunikaty – narzut na samoopisywanie się.

16 Zastosowanie XML-a w zarządzaniu treścią i elektronicznej wymianie danych16 Tradycyjna EDI – XML EDI Łącza dedykowane dla EDI (Value Added Networks) Możliwość korzystania z gotowych narzędzi Implementowanie od podstaw Internet + bezpieczne protokoły Przetwarzanie przez specjalne aplikacje Interakcja przy pomocy przeglądarki Możliwość integracji z tradycyjnymi systemami EDI

17 Zastosowanie XML-a w zarządzaniu treścią i elektronicznej wymianie danych17 Elastyczność XML EDI Krzak i Syn Adres:Kota 7 Kod: Miasto:Dołowice Górne Tel.

18 Zastosowanie XML-a w zarządzaniu treścią i elektronicznej wymianie danych18 XML EDI a przeglądarki internetowe XSLT jako język opisu formatowania. Nowe zastosowanie EDI: –podstawowa funkcjonalność – wymiana danych między aplikacjami przedsiębiorstw, –nowe perspektywy: kontakt z klientami wyposażonymi tylko w przeglądarki, –E-Commerce.

19 Zastosowanie XML-a w zarządzaniu treścią i elektronicznej wymianie danych19 Inicjatywy standaryzacji XML-EDI Inicjatywy standaryzacyjne: –ogólne – dążą do ukierunkowania tej elastyczności, aby: można było wymieniać informacje dowolnego typu, informacje jednego typu były tak samo reprezentowane; np. Electronic Business XML – ebXML; –branżowe – standaryzują konkretne komunikaty: –SWIFT, –RosettaNet, –Automotive Industry Action Group, –Health Level Seven, –Open Travel Alliance, –... XML jest zbyt elastyczny.

20 Zastosowanie XML-a w zarządzaniu treścią i elektronicznej wymianie danych20 ebXML ebXML: –zbiór specyfikacji definiujących sposób prowadzenia biznesu i wymiany danych przez Internet, –zaakceptowane 14 maja 2001 r. Electronic Business XML Working Group: –założona we wrześniu 1999 r., –patronat OASIS i UN/CEFACT.

21 Zastosowanie XML-a w zarządzaniu treścią i elektronicznej wymianie danych21 Podejście do standaryzacji Meta-model pozwalający na opracowywanie modeli specyficznych dla zastosowań: –zbiór podstawowych schematów, elementów XML oraz procesów biznesowych, –sposób definiowania słowników danych, –nie definiuje konkretnych, docelowych komunikatów. Metainformacje: –informacje o wersjach, –metadane odpowiadające nagłówkom z istniejących systemów EDI. Ramy architektury technicznej: –sposoby implementacji repozytoriów, serwisów, itp., –integracja z istniejącymi technologiami EDI.

22 Zastosowanie XML-a w zarządzaniu treścią i elektronicznej wymianie danych22 XML a relacyjne bazy danych Korzyści: –integracja aplikacji, wymiana danych, –łatwe transformacje danych, –prezentacja danych. Problemy: –czy i jak przechowywać dokumenty XML w bazie danych? –metody dostępu (zadawania zapytań), –efektywność.

23 Zastosowanie XML-a w zarządzaniu treścią i elektronicznej wymianie danych23 Klasyfikacja wsparcia dla XML-a w bazach danych Wg wewnętrznej reprezentacji danych? –XML-enabled – przechowująca dokumenty w postaci zdekomponowanej, –native XML – przechowująca dokumenty w naturalnej postaci. Lepiej wg dostępnych operacji i zastosowania: –(relacyjna) baza danych: konfiguracja struktur danych przy pomocy tabel i relacji, umożliwia eksport i import danych w postaci dokumentów XML, struktura dokumentów XML pochodną relacyjnych struktur danych, zastosowanie: integracja, wymiana danych; –XML-owa baza danych: przechowuje dokumenty XML, konfiguracja struktur danych przy pomocy DTD/XML Schema, Indeksowanie elementów, atrybutów, wyrażeń XPath, wyszukiwanie z użyciem XQuery, zastosowanie: przechowywanie i przetwarzanie dokumentów strukturalnych.

24 Zastosowanie XML-a w zarządzaniu treścią i elektronicznej wymianie danych24 XML w Oracle 10g Wbudowane parsery XML (PL-SQL, Java i C++). XML-SQL Utility: –generowanie XML-a bezpośrednio z bazy przy pomocy specjalnych zapytań, –wypełnianie bazy na podstawie zawartości dokumentu XML. XML-SQL Servlet: –ułatwia budowanie aplikacji internetowych opartych na Oracleu. XMLType – specjalny typ danych: –używany do deklarowania kolumn, tabel, perspektyw, zmiennych, –indeksowanie zawartości XML, –zapytania XQuery, –kontrola poprawności strukturalnej względem XML Schema, –przekształcenia XSLT.

25 Zastosowanie XML-a w zarządzaniu treścią i elektronicznej wymianie danych25 Oracle XML-SQL Utility – przykład Zapytanie: SELECT xmlgen.getXML(select * from emp) FROM dual; Wynik: 10 Scott Tiger specialist...

26 Zastosowanie XML-a w zarządzaniu treścią i elektronicznej wymianie danych26 XMLType – przykłady SELECT extract(value(X), '/PurchaseOrder/LineItems/LineItem/Description') FROM XMLTABLE X; zwraca: The Ruling Class Diabolique SELECT extractValue(value(t),'/Description') FROM XMLTABLE X, TABLE (xmlsequence(extract(value(X), '/PurchaseOrder/LineItems/LineItem/Description'))) t; zwraca: The Ruling Class Diabolique Źródło: Oracle 9i XML Database Developers Guide,

27 Zastosowanie XML-a w zarządzaniu treścią i elektronicznej wymianie danych27 XML a bazy danych – przegląd Relacyjne bazy danych ze wsparciem dla XML-a: Oracle 8i / 9i / 10g Microsoft SQL Server 2000 DB2, IBM Sybase ASE 12.5 XML-owe bazy danych: Oracle 9i / 10g Tamino, Software AG TEXTML Server, InxiaSoft dbXML (open source) eXist (open source) Xindice, Apache Software Foundation (open source)

28 Zastosowanie XML-a w zarządzaniu treścią i elektronicznej wymianie danych28 Gdzie szukać dalej Bryan, M. et. al., Guidelines for using XML for Electronic Data Interchange EDISON – Narodowy Operator EDI Zioło, S., Księżyk, R., Wykorzystanie języka XML w EDI Materiały na VIII Krajową Konferencję EDI-EC, Wydawca: Niedźwiedziński Consulting, Łódź, 2000 Bourret, R., XML and Databases Research note: The demise of the XML database


Pobierz ppt "Zastosowanie XML-a w zarządzaniu treścią i elektronicznej wymianie danych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google