Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Kształcenie i badania naukowe realizowane przez Katedrę Systemów i Sieci Radiokomunikacyjnych Kierunek:Elektronika i Telekomunikacja Podkierunek:Telekomunikacja.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Kształcenie i badania naukowe realizowane przez Katedrę Systemów i Sieci Radiokomunikacyjnych Kierunek:Elektronika i Telekomunikacja Podkierunek:Telekomunikacja."— Zapis prezentacji:

1 Kształcenie i badania naukowe realizowane przez Katedrę Systemów i Sieci Radiokomunikacyjnych Kierunek:Elektronika i Telekomunikacja Podkierunek:Telekomunikacja Specjalność:Systemy i Usługi Radiokomunikacyjne Lokalizacja Katedry: Gmach WETI, IV piętro Sekretariat: pok. 430 Kontakt: tel.: (58) 347 2562 fax.: (58) 347 2562 e-mail: radiokom@eti.pg.gda.pl

2 D.Rutkowski2/PS Zespół pracowników Katedry: prof. dr hab. inż. Dominik Rutkowski, prof.. zw. PG, kierownik Katedry dr hab. inż. Ryszard Katulski, prof. nadzw. PG dr inż. Sławomir Gajewski dr inż. Andrzej Marczak dr inż. Grażyna Perska dr inż. Jacek Stefański dr inż. Kazimierz Walewski mgr inż. Małgorzata Gajewska mgr inż. Jarosław Sadowski mgr inż. Bronisława Rauhut-Sobczak mgr inż. Andrzej Białowąs doktoranci: mgr inż. Andrzej Jaszcza mgr inż. Krzysztof Malek mgr inż. Sławomir Możdżonek mgr inż. Sebastian Rogawski mgr inż. Maciej Sosnowski

3 D.Rutkowski3/PS Def.1 System radiokomunikacyjny jest to uporządkowany i kompletny zbiór zasad oraz reguł działania i współdziałania funkcjonalnego urządzeń radiokomunikacyjnych przeznaczonych do komunikowania się terminali ruchomych i stacjonarnych oraz ich użytkowników z wykorzystaniem kanałów radiowych Def.2 Sieć radiokomunikacyjna jest to zbiór współdziałających ze sobą urządzeń radiokomunikacyjnych, zgodnie z określonym systemem radio- komunikacyjnym, wykorzystujących kanały radiowe do komunikowania się terminali ruchomych oraz stacjonarnych i ich użytkowników na określonym obszarze. 1. Systemy i sieci radiokomunikacyjne – etapy rozwoju

4 D.Rutkowski4/PS Największy wysiłek badawczy w zakresie systemów radiokomunikacyjnych w świecie jest skierowany na rozwój sieci komórkowych, trankingowych i bezprzewodowych, a największe środki kapitałowe na budowę infrastruktury pochłonęły sieci komórkowe.

5 D.Rutkowski5/PS

6 D.Rutkowski6/PS 2. Systemy komórkowe 2G

7 D.Rutkowski7/PS Rys.3. Schemat blokowy transceivera sygnałów mowy systemu GSM

8 D.Rutkowski8/PS 3. Systemy trankingowe Rys.4. Architektura systemu TETRA

9 D.Rutkowski9/PS Przyczyny powstania: niewystarczająca szybkość transmisji danych dla wielu pożądanych usług niedostateczna pojemność w niektórych obszarach obsługi (centra handlu i biznesu dużych aglomeracji miejskich, budynki biurowe) przewidywany wzrost liczby użytkowników brak globalnego zasięgu 4. Systemy komórkowe 3G

10 D.Rutkowski10/PS

11 D.Rutkowski11/PS Uniwersalny system III generacji ( ang. U niversal M obile T elecommunications S ystem – UMTS) zapewnia dostęp radiowy do globalnej infrastruktury telekomunikacyjnej, w dowolnym miejscu na Ziemi i w dowolnym czasie, za pośrednictwem segmentu naziemnego i/lub satelitarnego, zarówno dla użytkowników ruchomych jak i stacjonarnych, korzystających z sieci publicznych, korporacyjnych i prywatnych.

12 D.Rutkowski12/PS Środowiska propagacyjne pracy systemu UMTS Segment naziemny: środowiska zamknięte (wnętrza budynków) środowiska otwarte (miejskie, wiejskie, górzyste) Segment satelitarny: obszary lądów, w tym także pustyń, rozległych terenów górzystych i podbiegunowych obszary mórz i oceanów

13 D.Rutkowski13/PS Niektóre ważniejsze usługi: połączenia rozmówne, komunikacja tekstowa off-line (SMS, e-mail), połączenia multimedialne w tym wideotelefoniczne przesyłanie sygnałów obrazu, zdalny dostęp do baz danych, przeglądanie stron WWW, odczytywanie i odtwarzanie plików audio, odczytywanie i wyświetlanie wideoklipów, wykonywanie operacji bankowych, odczytywanie pomiarów, dostarczanie informacji o położeniu geograficznym, gry.

14 D.Rutkowski14/PS wzrost intensywności usług rozmównych, multimedialnych i transmisji danych rozpowszechnienie komunikowania się ludzi z oddalonymi urządzeniami i zdalne komunikowanie się urządzeń z urządzeniami pojawienie się uniwersalnego terminala mobilnego powszechnego użytku dzięki integracji terminala komórkowego z odbiornikiem nawigacyjnym GPS, interfejsami systemów bezprzewodowych (Bluetooth, WiFi, WiMax), cyfrowym odbiornikiem radiowym i telewizyjnym stopniowe przejmowanie przez systemy 3G roli mobilnego Internetu globalny roaming Ewolucja systemów 3G

15 D.Rutkowski15/PS Rys.8. Schemat blokowy nadajnika i odbiornika sygnałów cyfrowej radiofonii DAB 5. Systemy radiofonii i telewizji cyfrowej

16 D.Rutkowski16/PS Rys.9. Schemat blokowy cyfrowego odbiornika telewizyjnego DVB-T Dekoder źródłowy (MPEG2)Demodulator COFDM Dekoder słów o zmiennej długości Przetwornik A/C Głowica w.cz. (wzmacniacz, mieszacz, oscylator) Układ sumowa- nia Układ odwrotnej transformacji kosinusoid. DCT Pamięć obrazu Układ predykcji bloku Detektor QAM Układ korekcji błędów Pamięć buforowa Układ odtwarzania obrazu Wyjście cyfrowe Y, U, V do monitora kolorowego

17 D.Rutkowski17/PS teoria i technika systemów oraz sieci radiokomunikacyjnych – komórkowych, trankingowych i bezprzewodowych trzeciej generacji i ich ewolucja, modulacje i detekcje cyfrowe, kodowanie/dekodowanie źródłowe i kanałowe, rozpraszanie/skupianie widma sygnałów, oprogramowanie protokołów komunikacyjnych i usług w systemach i sieciach radiokomunikacyjnych, anteny systemów radiokomunikacyjnych, w tym zespoły wieloantenowe i anteny adaptacyjne, propagacja fal radiowych, wyznaczanie zasięgów nadajników radiowych na mapach cyfrowych odbiór adaptacyjny, projektowanie sieci komórkowych, trankingowych i bezprzewodowych, radiofonia i telewizja cyfrowa 6. Zakres prac badawczych prowadzonych w Katedrze

18 D.Rutkowski18/PS 7. Zakres działalności dydaktycznej Katedry Przedmioty prowadzone przez pracowników Katedry na sem.4, kierunek EiT oraz na sem. 5-6, podkierunek Telekomunikacja

19 D.Rutkowski19/PS Specjalność: Systemy i Usługi Radiokomunikacyjne

20 D.Rutkowski20/PS Przygotowanie zawodowe w zakresie: radiokomunikacji komórkowej i trankingowej, radiokomunikacji ruchomej lądowej, morskiej i lotniczej, radiokomunikacji osobistej, bezprzewodowych systemów transmisji danych, radiofonii i telewizji cyfrowej. Możliwości zatrudnienia: u operatorów sieci telekomunikacyjnych i radiokomunikacyjnych, zwłaszcza komórkowych i trankingowych w planowaniu, projektowaniu, budowie i utrzymaniu sieci w instytucjach naukowo-badawczych, szkolnictwie wyższym oraz średnim i w zakładach doświadczalnych, w biurach rozwojowych, biurach projektowych i w biurach konstrukcyjnych, w przedsiębiorstwach przemysłu elektronicznego w celu organizowania i nadzorowania procesów związanych z wytwarzaniem sprzętu radiokomunikacyjnego, w wyspecjalizowanych przedsiębiorstwach budownictwa radiokomunikacyjnego w zakresie budowy i rozruchu urządzeń, systemów oraz sieci radiokomunikacyjnych, w przedsiębiorstwach odpowiedzialnych za eksploatację sprzętu radiokomunikacyjnego obejmującą programowanie i nadzorowanie procesów eksploatacyjnych, w przedsiębiorstwach i instytucjach stosujących nowoczesne radiowe środki łączności, by zapewnić użytkowanie i obsługę tych środków, w stacjach radiowych i telewizyjnych. 8. Profil zawodowy absolwentów i możliwości zatrudnienia


Pobierz ppt "Kształcenie i badania naukowe realizowane przez Katedrę Systemów i Sieci Radiokomunikacyjnych Kierunek:Elektronika i Telekomunikacja Podkierunek:Telekomunikacja."

Podobne prezentacje


Reklamy Google