Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleczewie ID grupy: 97_75_p_G2

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleczewie ID grupy: 97_75_p_G2"— Zapis prezentacji:

1

2 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleczewie ID grupy: 97_75_p_G2
Nazwa szkoły: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleczewie ID grupy: 97_75_p_G2 Opiekun: Agnieszka Domańska Kompetencja: przedsiębiorczość Temat projektowy: Etyczna reklama semestr III rok szkolny 2010/2011

3 Według ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Art. 16. 1
Według ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Art Czynem nieuczciwej konkurencji w zakresie reklamy jest w szczególności:

4 1) reklama sprzeczna z przepisami prawa, dobrymi obyczajami lub uchybiająca godności człowieka, 2) reklama wprowadzająca klienta w błąd i mogąca przez to wpłynąć na jego decyzję co do nabycia towaru lub usługi, 3) reklama odwołująca się do uczuć klientów przez wywoływanie lęku, wykorzystywanie przesądów lub łatwowierności dzieci, 4) wypowiedź, która, zachęcając do nabywania towarów lub usług, sprawia wrażenie neutralnej informacji, 5) reklama, która stanowi istotną ingerencję w sferę prywatności, w szczególności przez uciążliwe dla klientów nagabywanie w miejscach publicznych, przesyłanie na koszt klienta nie zamówionych towarów lub nadużywanie technicznych środków przekazu informacji.

5 Przykłady reklam mówią same za siebie

6 … wprowadza przemoc i agresję:

7

8

9

10 … która obraża uczucia religijne

11

12

13

14 … reklama porównawcza

15

16

17 Reklama, która pokazuje dyskryminację płci lub przemoc:

18

19

20

21

22 Reklama wprowadzająca w błąd odnośnie właściwości leczniczych produktu

23

24

25

26 Reklama sprzeczna z dobrymi obyczajami

27

28

29

30 Wprowadzająca konsumenta w błąd (np
Wprowadzająca konsumenta w błąd (np. co do odmładzających właściwości produktu):

31

32 Wzbudzająca strach i odrazę

33

34

35

36

37

38 STOP ...!!! Chcemy normalności !!!
Przeprowadziliśmy badania ankietowe dotyczące wybranych reklam przedstawionych w powyższej prezentacji wniosek nasunął się jeden: STOP ...!!! Chcemy normalności !!!

39

40


Pobierz ppt "Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleczewie ID grupy: 97_75_p_G2"

Podobne prezentacje


Reklamy Google